naar Zilt&Co
 

fabelsvanguido.nl - fabelsvoorvolwassenen.nl


 
Home

Leeswaarschuwing:

 

Fabels en fabuleuze lezenswaardigheden op het gebied van business en het volle leven.

Onafhankelijk, van welke politieke partij of ideologie en wars van welk dogma ook.

Faction, dus een serieuze mix bomvol ironie, parodie, satire en wat dies meer zij...

Neem alles met een grove korrel zout, een vleugje humor en een tikje overdrijving,

ingrediënten van een column, dus niets op deze site is helemaal waar... en zelfs dit niet...

Kortom, soms serieus... andere keren gechargeerd of wat satirischer, zoals Juvenalis...

meestal, met een knipoog naar Horatius: "Lachend de waarheid"... 

 
 

Fabels en Yellows van Guido

 

 

 

 

 

 De ontvoering van Europa door Zeus/copyrights zie bron

 

 

Op weg naar de Exit...

 

 

De fabel van Europa en Oppergod Zeus...

 

 

Europa, een beeldschone jonge prinses in Fenicië, het huidige Libanon en Syrië, tussen 1200 - 800 v. Chr., speelde met haar vriendinnen op het strand. De oude oppergod Zeus werd verliefd op haar. Om haar verliefd op hem te maken vermomde hij zich als een aanhankelijke witte stier. Hij nodigde Europa uit op zijn rug voor een ritje en ontvoerde haar, zwemmend, naar Kreta, waar hij haar verkrachtte...

 

Europa baarde een drieling, onder wie Minos, later koning van Kreta. Diens vrouw Pasiphaë werd ook verliefd op een stier en baarde een monsterlijk kind van hem: Minotaurus, opgesloten in het Labyrint en gevoed met kinderen, onder wie Theseus. Die doodde moedig het monster en de kinderen vonden de enige ingang, tevens uitgang, terug dankzij een wollen draad, door de mooie Ariadne, de godin van de passie, gespannen vanaf die ingang. Tot zover de Griekse mythologie.

 

Europa en de eerste Europese 'Minoïsche beschaving' groeiden uit tot een machtig continent, het huidige Europa, en beleefden een opkomst, bloei, en... Wat nu? De ondergang van Europa? Der untergang des abendlandes?

 

Een stier is een buitengewoon krachtig en onberekenbaar dier, dat tot ieders verbeelding spreekt, en is daarom de mascotte van de effectenbeurs, die graag ziet, dat de koersen omhoog schieten in een 'bullmarkt'. Dat was op 'Zwarte Vrijdag', 24 juni 2016, wel anders. De koersen denderden omlaag, maar die trekken wel weer bij. Een renderender belegging dan aandelen is bij nihil-renten moeilijk te vinden. De koers van de Engelse pond denderde ook omlaag, waardoor Engelands export goedkoper wordt. Voor beleggers lijkt een dollarbelegging op dit moment de beste valuta-belegging. Beter dan de wankele euro, die aan alle kanten gesteund moet worden.

 

Dat níemand de 'Brexit' had zien aankomen, lijdt op z'n minst één uitzondering: wie onderstaande columns al jaren leest weet al jaren, dat fabels op deze site de waarschuwende metaforen met eeuwigheidswaarde zijn voor hoe het allemaal fout kan gaan. Als fervent voorstander van Europa, mits in confederaal samenwerkingsverband en niet in een federale unie, waarschuwt Guido immers al die tijd al voor de gevaren van eenheidsworsten als EU en Euro.

 

Voortdurend en bij herhaling pleitte hij voor differentiatie, diversificatie, subtielere fine-tuning, een splitsing in de euro en pleuro, en een Europa van twee snelheden. Steeds waarschuwde hij voor ongebreidelde machts- en gebiedsuitbreiding en buitenlandse bemoeizucht. Er is niet naar geluisterd, we leven in een 'maakbare, kunstmatige, plastic monopoly-geld' ECB-economie. Maar helaas geeft de tijd deze site nu gelijk.

 

Hoe het gekomen is tot een onafwendbare Brexit? Leest u onderstaande 'geeltjes' en de columns van 'Opa Beer' daarvóór er nog maar eens op na. Kort samengevat: een reeks van EU-inschattingsfouten en euforisch zelfingenomen fanatisme, begonnen met het Verdrag van Maastricht, waar besloten werd tot een Europese Unie en invoering van de Euro, waar Zuid-Europa niet klaar voor was, noch is. Het Verdrag van Maastricht heeft een monster van een kind gebaard, de EU, een nieuwe Minotaurus, dat zit opgesloten in de doolhof van het Brussels labyrint. En wij burgers zitten nu al jaren met die gebakken peren.

 

Italië voldeed niet aan de toelatingsnormen, maar werd door de eurocommissie ten onrechte toch toegelaten tot de eurozone. Griekenland volgde Italië dankzij, en ondanks een vervalste boekhouding. De Nederlandse VVD-eurocommissaris Bolkestein, die zichzelf graag geaffecteerd op de 'borst' slaat en goedkeurend op de schouders klopt voor zijn verdiensten voor Europa, zag het, keek er naar, maar stapte niet op. Hij nam daardoor mede verantwoordelijkheid voor het Griekenland-debacle, waar wij nu voor opdraaien.

 

Bij het referendum over de Europese Grondwet probeerden Balkenende, toen bevriend met Bunga-Bunga-Berlusconi, en ministers Bot en Donner onder dreiging van hel en verdoemenis ('kans op oorlog, ineenstorting Europa' enz.) het 'tegen'-kamp zo klein mogelijk te houden. Het 'NEE' in Frankrijk en Nederland werd overruled door het Verdrag van Lissabon, waarin de 'Grondwet' er alsnog werd doorgedrukt. Een historische vergissing, de hedendaagse versie van de 'Slag bij Waterloo'. Europa werd toen voor de tweede maal in de geschiedenis geschaakt en... verkracht.

 

Balkenende had ons 'eerst het zuur, dan het zoet' beloofd. Met dat zuur heeft hij woord gehouden, dat zoet is nooit op komen dagen Het tegendeel van die ministeriële onheilsvoorspellingen bij verwerping van de Grondwet bleek maar al te waar: sindsdien hebben we alleen maar oorlogen, ineenstortingen, schulden-, banken-, onroerend goed-, pensioen-, Griekenland c.s.-, vluchtelingen- en vele andere crises, die langs de rand van de afgrond scheerden, meegemaakt, en het eind is nog niet in zicht. Kortom het tegendeel van wat de onheilvoorspellers hadden beweerd.

 

Valse argumenten van 'één munt nodig voor betalingsverkeer' voor een Europese federatie en munt gaan niet meer op in een tijd van virtueel flitsgeld, credit- en debitkaarten. Voordelen van het Schengen-accoord vonden hun averechtse weerslag in de huidige lange rijen vol vluchtelingen en vrachtwagens  voor de tunnel naar Engeland, voor inmiddels afgesloten gecontroleerde grenzen en hekken langs grenzen om vluchtelingen te weren. De 'Grote Volksverhuizing' herhaalt zich, met dagelijks mensonterende beelden van bootvluchtelingen, smokkelaars, gelukszoekers en criminelen. Mede daartoe uitgenodigd door het royale 'Wir können es schaffen' van Merkel, op kosten van de buren, die miljarden ervoor moeten ophoesten. Wachtrijen ook bij woningbouwverenigingen, waarbij vluchtelingen voorgaan op mensen die al jaren op de wachtlijsten staan. 

 

Kritiek uit Europa op het Verdrag van Lissabon werd door Balkenende c.s. afgedaan met dédain: 'De wolven huilen in het bos en de karavaan trekt verder'. En dat uit de mond van de man die aan de macht was gekomen met zijige praatjes over 'normen en waarden'. Hetzelfde dédain als we onlangs vernamen van Rutte en Asscher: 'We luisteren niet naar tokkies,' daarmee denigrerend kritische en terecht verontruste burgers bedoelend, zoals wij. Neelie Kroes noemt hen al even denigrerend 'trollen op het internet'.

 

Hadden ze maar wel naar die 'tokkies' geluisterd,  dan zouden we ons nu niet in dit Europese labyrint bevinden, waar ze zelf geen andere uitweg meer uit weten dan 'nog meer macht centraliseren,' dus de kwaal verergeren door olie op het vuur te gooien. Een gevaarlijk voorbeeld van 'kwaad met kwaad bestrijden'. 'Tokkies' is langzamerhand de geuzennaam aan het worden voor mensen die het wél goed zien.

 

Op dezelfde manier (fabeltjes over 'massavernietigingswapens' etc.) werden we door Bush, Balkenende en Blair de Irak-oorlog ingerommeld. Saddam Hoessein en Khadaffi werden gedood. Er werd gejubeld over Arabische lentes, die uitvielen in hun tegendeel.

 

Van Mierlo toonde destijds ruggengraat. Hij waarschuwde voor de aantasting van de democratie: "Macht is nodig, controle daarop net zo hard. Een misdaad als je de onvermijdelijkheid van een oorlog niet kunt aantonen. Een reusachtig kwaad als je dan een land binnenvalt.”

 

Hij waarschuwt voor ‘de dodelijke omhelzing van macht en controle'. “Je kunt niet afspreken, dat op een bepaald punt de controle niet geldt. Dat kan niet!... Beginselen behoren niet tot de onderhandelbare dingen… Je kunt niet luchthartig omspringen met de basisprincipes van onze democratie, dat is beangstigend! Controle op macht op essentiële punten behoort tot onze roots… dat mag je niet weggeven"…

 

"Machthebbers zouden het instinct moeten hebben te weten, dat ze iets onzédelijks aan het doen zijn in democratisch opzicht… Een afspraak over schending van een beginsel is een nietige overeenkomst… Dat verklaart mijn bevlogenheid… Als je kleine normen en waarden zó belangrijk vindt, dan steekt daarbij toch schril af, dat je bereid bent om zó over de grote staatsrechtelijke normen en waarden heen te walsen… Men is de weg kwijt over wat elementair is in de democratie”… Een wanhoopskreet bijna! Hij hield de eer aan zichzelf en gaf zijn prachtige baan op.

 

Een van zijn opvolgers, de fanatiek overtuigde ijdele EU-federalist Pechtold, heeft het democratisch erfgoed inclusief D66-kroonjuwelen gemakshalve maar bij het grof vuil gezet. Hij hoopt ongetwijfeld binnenkort op een baantje bij de EU.

 

Balkenende werd vernietigend afgebrand in het rapport van de commissie-Davids, met als hoofdconclusies: 'Geen adequaat volkenrechtelijk mandaat voor de inval in Irak en onvolledige openheid van zaken tegen het parlement.' De gefantaseerde 'massa-vernietigingswapens' van Bush, Blair en Balkenende bleken niet te bestaan. Ze hadden onrechtmatig oorlog gevoerd!

 

Die lente-zwaluwen in het Midden-Oosten maakten nog geen zomer: revoluties leidden tot nog strengere repressies van nieuwe machthebbers, ingrijpen in militaire conflicten en een onstuitbare instroom van vluchtelingen, terroristen en gelukszoekers. En zo kon de IS het vacuüm vullen, dat de tirannen als hun voorgangers hadden achtergelaten, met nog meer vluchtelingen tot gevolg, met een exponentiële groei in het vooruitzicht.

 

Harry van Bommel, SP-'woordvoerder Europese zaken' in de Tweede Kamer, noemt een referendum terecht 'een geweldig kans voor burgers om zich uit te spreken over de toekomst van de EU. De EU zou eerst de crisis in eigen huis moeten oplossen in plaats van de vlucht naar voren. Het is nog heel spannend wat er gaat gebeuren met Griekenland en het Verenigd Koninkrijk binnen de EU. Ondertussen kampt Europa met een vluchtelingencrisis en nemen de armoede en ongelijkheid op het continent toe. Uitbreiding of associatie met nieuwe landen is dan niet wenselijk.' Terwijl hij, terecht, pleit voor een rustpauze en voor consolidatie alvorens uit te breiden. De SP pleit dan ook terecht, net als de PVV, tégen een Associatieverdrag met Oekraïne.

 

Zo niet de 'liberale' VVD-ers Van Baalen en de Belgische Verhofstadt, van wie het Rusland van Poetin zegt, dat ze de Oekraïners brallerig ophitsen. 'Namens Europa,' dus mede namens ons zonder ook maar enig specifiek mandaat daartoe van ons, schreeuwden zij, dat Europa de Oekraïners 'niet in de steek zal laten.' Verhofstadt vindt, dat de Oekraïne financiële steun moet krijgen' van Europa, weer door ons dus opgehoest, en dat voor hen 'de visumplicht voor Europa moet worden afgeschaft'. Een en ander leidde tot het oplopen van spanningen tussen Rusland en Europa, de 'koude oorlog' laaide op. Terwijl 'Europa' toch als primair oprichtingsideaal had 'nooit meer oorlog in Europa', weten zij het tegendeel van dat ideaal te bereiken.

 

De VVD-er Verheijen zei in 2013 'Tros Kamerbreed': 'Europese politici, die meer macht willen afdragen aan de Europese Unie, zoals Martin Schulz en Guy Verhofstadt, zijn gevaarlijker voor het draagvlak onder de bevolking voor de Europese Unie dan Europa-sceptici zoals Marine Le Pin.' Hij kreeg steun van Bolkestein, maar Kroes vond dat zij zich van 'oneliners' moeten onthouden. Jammer, want oneliners zijn kort maar krachtig, en maken meer de waarheid duidelijk dan praten met het gebruikelijke meel in de mond in een politieke 'langue de bois'.

 

Kort erna werd hij, zoals te verwachten was, voor straf door de VVD afgeserveerd wegens 'gesjoemel met declaraties', wat een opmerkelijk taalgebruik is, want 'gesjoemel' en VVD-politici lijken na alle VVD-affaires van de afgelopen jaren haast een contaminatie te vormen. 'Sjoemelen' is inmiddels, in ons verwachtingspatroon omtrent VVD-politici, een vooronderstelling geworden, we zijn het van de VVD-ers en de VVD (ja=nee en nee=ja) gewend. Collega-politici zijn er van op de hoogte, hebben boter op hun hoofd, maar houden die kennis tolerant achter de hand om een onwelgevallige collega zonodig en desgewenst op het juiste moment pootje te kunnen lichten, zoals Verheijen prompt overkwam.

 

De 'liberale' voorman Rutte ziet ook niets in een referendum, toch in deze tijd een prachtig modern en democratisch middel om de burgers ook iets in de melk te laten brokkelen. Hij legt de uitslag van het referendum over de Oekraïne 'gewoon' naast zich neer. Hoewel hij rust wil uitstralen, ziet hij, non-verbaal waarneembaar, geen uitweg uit zijn muffige 'Hotel California', de gevangenis van Europa, het Brussels labyrint. 'Want inchecken kan wel, maar uitchecken niet,' zoals hij zelf laconiek had gezegd.

 

Maar Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon biedt wel degelijk die uitweg, zoals Engeland die nu gekozen heeft via de Brexit. En herinvoering van de plaatselijke munt naast of in plaats van de euro biedt een uitweg uit de euro, die een enorme, gecamoufleerde 'overheidsinflatie' heeft veroorzaakt, waarin de burgers niet worden gecompenseerd.

 

Europeanen hebben sindsdien een enorme 'armoedeval' meegemaakt: 50-plussers moeten aan het werk, dat er niet is. De AOW is verschraald en uitgekleed, 'gepensioneerden' en hulpbehoevenden verpauperen zienderogen: pensioenen zijn in nood, rente wordt negatief, van spaargeld blijft niets meer over. Europa is 'gympiesland' geworden, want goede leren schoenen zijn niet meer te betalen voor de massa, het zijn de klik-klak slippertjes van Europa.

 

De werkloosheid is nog steeds torenhoog. Opleving van de onroerend goedmarkt is een cyclische, en niet een gevolg van beleid van, hoe heet die minister van die mislukte 'Blok-hypotheken' ook weer? Die opleving is immers een gevolg van de kunstmatig-lage rentestand. De nieuwe hausse kan een nieuwe bubbel inleiden. Terwijl de meeste politici de hypotheekrenteaftrek willen afschaffen, omdat het 'kunstmatig ingrijpen in de markt' is, draaien diezelfde politici er hun hand niet voor om om de rente via de ECB kunstmatig laag te houden. Leuk zolang het duurt. Maar het jaagt wel de beurs aan met een onnatuurlijke hoge, nergens op gebaseerde koers-winstverhouding. Dan hoeft er ook maar íets te gebeuren en de vlam slaat in de beurspan, zoals we nu hebben gezien.

 

Rutte lijkt trekjes te gaan vertonen van een 'verlicht despoot', er vinden binnenskamers in het Torentje woedeuitbarstingen plaats. Hij heeft meegedeeld, dat het Oekraïne-referendum 'een desastreus resultaat heeft opgeleverd.' Velen delen die mening absoluut niet. Een uitkomst van een referendum is toch inherent aan de democratie, dat is toch aan de kiezers voorbehouden? Toch niet aan de minister-president?

 

'Referenda voegen niets toe' volgens hem. 'Ik ben totaal totaal totaal tegen die referenda,' heeft hij woordelijk, kennelijk stotterend van woede of zo, gezegd: hij herhaalde 'totaal' 3 maal, dus dat Rutte inderdaad tegen die referenda is, daar mogen we nu toch van uitgaan, lijkt me. Eindelijk eens klare taal van onze Rutte, die normaal toch bekend staat om zijn 'ja, nee, mits' of andersom 'nee, ja, tenzij', kortom geen peil op te trekken. Totaal totaal totaal tegen een referendum zijn is een standpunt, dat nou niet bepaald een liberaal past, laat staan een van de in de Nederlandse historie schaarse liberale premiers. Het laat weinig kans en ruimte op nuanceringen. Rutte heeft de mogelijkheden gehad zich te ontwikkelen tot  'staatsman', maar die boot heeft hij 'totaal totaal totaal' gemist door zijn ja-nee/nee-ja-beleid, ten koste van het pure liberalisme. Tijdens juist zíjn voorzitterschap van de EU, dreigt die EU nu uiteen te scheuren. Of sterker nog, die EU-brokkelkaas is nu uiteen gescheurd. En dat is niet toevallig!

 

Juncker, voorzitter van de EU, kent evenmin veel nuance: 'Out is out', riep hij in woede na de bekendmaking van de uitslag van de Engelse verkiezingen ongenuanceerd. 'En wel zo gauw mogelijk,' terwijl er nota bene twee jaar staan voor een procedure van uittreding uit de EU en voor het maken van nieuwe afspraken en verhoudingen. 'Totale totale totale' paniek bij degenen die ons overheersen is een slechte raadgever. De meeste boedelscheidingen zijn ook niet in één week geregeld. Er bestaat toch ook een tussenweg, toch niet alles is zwart/wit? Via goede afspraken kan schade van uittreding voor beide partijen toch worden beperkt? Staatsmanschap veronderstelt toch toorn in plaats van woede? Toorn imponeert, woede, als die van Rutte en Juncker, compromitteert. En de redelijke twee jaars-termijn is toch niet voor niets vastgesteld in lid 3 van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon?

 

Inmiddels is het eerste 'slachtoffer' al gevallen: de Britse eurocommissaris Jonathan Hill, belast met de portefeuille 'Financiële stabiliteit en diensten en de kapitaalmarktunie', heeft zijn ontslag ingediend wegens een belangenconflict: 'Out is out'! Terwijl er nog zoveel Britten in Brussel zitten. Dat wordt een leegloop daar. De eerste EU-scheurtjes kondigen zich ook daar aan. Het beginnend domino-effect. Dat doet pijn daar, want gaat de zonne-koningen in het megalomane EU-Brussel 15% inkomen schelen.

 

Opnieuw is gedreigd met hel en verdoemenis, nu tegen de Engelsen. Alsof na een Brexit er het gras niet meer groeit, het er nooit meer zal regenen, de koeien staken met melk geven. U kunt in diverse onderstaande columns lezen, dat het saaie Frankfurt met begerige argusogen verlangt de unieke Engelse positie op het gebied van de sterk groeiende lucratieve Islamic Banking over te nemen. Maar Engeland zit in het enorme handelsblok van de Gemene Best. Nu Engeland gekozen heeft voor een Brexit, zit het nog altijd in de Aziatische RCEP, de grootste wereldmarkt, veel groter dan de EU. En Duitsland en Frankrijk zitten daar niet in. Terwijl Engeland z'n belangen heeft verspreid over meer machtsblokken en markten, hebben Duitsland en Frankrijk en de overige EU-landen zich exclusief en met huid en haar navelstarend uitgeleverd aan de EU. Spreiding is toch les 1 van elke strategie? En dat heeft Engeland begrepen: met één been in Europa, met het andere er buiten. 'Brittania rules the waves'.

 

En waarom zouden alle banken en buitenlanders Londen nu ineens gaan verlaten? Er wonen meer rijke Fransen en er zijn meer bistrots dan in Frankrijk, die daar zijn verdwenen. Polen is er de tweede taal. Londen claimt nu al een vrijstaat-status. De nieuwe Londense burgemeester wil een eigen referendum, en blijft dus mogelijk binnen de EU, terwijl Engeland er uitstapt. Schotland en Noord-Ierland willen, net als Londen, in de EU blijven, terwijl Andalusië en Brussel willen uitstappen. Misschien 'vrijstaat' Amsterdam ook wel, weet je veel. Je kunt wachten op het volgende Nederlandse referendum.

 

Zie daar het nieuwe virtuele gezelschapsspel van dominostenen en mikado, ofwel een update van het ouderwetse 'kaarten':  'Europa à la carte', dat lijkt wel zo liberaal! Dat wordt nog eens lekker gevarieerd eten! Het lijkt wel een heus Europees restaurant, voor elk wat wils. Maar dat is toch van deze individuele tijd? Met Noorwegen gaat dat toch ook prima? Doe niet zo paniekerig en ingewikkeld! Dat is inherent aan een confederatie en uiterst modern in dit selfies-I-tijdperk, niet van oubollige politici. Ieder zijn 'I-Europa', net zoals de I-pad, I-pod, I-phone enz., navenant aan betaling en behoefte aan of afschuw van bemoeizucht van bovenaf. Maar niet behoefte aan een krampachtige iedereen verstikkende feodaal-aristocratische federatie, zoals de EU. Dan komt er opstand onder de 'tokkies' en wordt de guillotine van stal gehaald. Moeten we helemaal niet hebben!

 

Als Engeland zo belangrijk is voor de EU als wederzijdse afzetmarkt, waarom zou dan niemand meer zaken doen met Engeland, zeker nu de Engelse pond zo is gekelderd? Dat is niet logisch, onzin zelfs, want dat versterkt immers alleen maar de aantrekkelijkheid van Engeland, omdat alle Engelse producten in één klap goedkoper zijn geworden. Handel kent geen moraal, en geld stinkt niet.

 

Elke cultuur kent nu eenmaal een onontkoombare cyclus van 'opkomst, bloei en ondergang'. De ondemocratische centralistisch-federalistische EU zal daar geen uitzondering op zijn, en dat blijkt nu al. Tijd voor een nieuwe ontwikkeling in plaats van dat krampachtig en spastisch om zich heen slaan. Laten we gewoon rustig blijven en niet in paniek raken. En nieuwe wegen zoeken, die wèl goed begaanbaar zijn.

 

De dwingende EU-politici tasten nu in het donker in het labyrint van Rutte's oubollige 'Hotel California'. Ze zijn de rode draad van Ariadne kwijt. De juiste toekomst van Europa kan nu nog alleen maar een confederale zijn, een weg van geleidelijke integratie via afstemming op elkaar. Terug naar af, want het is de burgers en verschillende volkeren allemaal veel te snel gegaan. Het lidmaatschap van de EU lijkt mooi, maar het hebben van de zaak is het einde van het vermaak, althans zodra de subsidies ophouden en omslaan in betalen.

 

Een goede oplossing kan zijn, dat de rijke noordelijke landen toetreden tot de Gemene Best, en het pond gaan voeren als gezamenlijke munteenheid. Die is nu voor ons goedkoop in te kopen na de recente koersimplosie. De zuidelijke landen, inclusief Gibraltar, kunnen dan gezellig onder leiding van Merkel een gemoedelijk mediterraner tempo aanhouden, de euro behouden en die gezamenlijk laten devalueren, zodat zij concurrerender worden dan de rijke landen. Zoals het altijd is gegaan! 'Marktwerking' noemen we dat.

 

De noordelijke en zuidelijke landen kunnen blijven samenwerken op die punten, die hen samenbinden, zoals een gezamenlijke verdediging, milieuzones en dergelijke. De specifieke verschillen kunnen dan exclusief voor de landen blijven. Maar laten we niet van hogerhand alleen 'rechte bananen' afdwingen, want dan wordt Europa een bananenrepubliek. De inwoners gaan muiten, worden opstandig! Pikken het niet meer in de 'democratische revolutie'.

 

De zes ministers van de 'oprichters' van de EEG zitten nu zwetend bij elkaar, als een 'denktank'. Ze lijken daarvoor niet de geschikte, laat staan aangewezen types: het kalf mag niet worden gebraden in het vet van de moeder. We kunnen niet een nieuw confederaal Europa betreden aan de hand van overtuigde federale liberalen en socialisten. Er is nieuw bloed nodig, een nieuw soort politici. Nieuwe verkiezingen uitschrijven voor een confederaal Europa met een rechtstreeks uit het volk gekozen president. En een 'Raad van Bestuur' van normale omvang in plaats van 28 euro-commissarissen, die, zich stierlijk vervelend  tijdens het saaie neuspeuteren, maar wat rechte bananen bedenken om hun top-salarissen waar te maken.

 

De dames en heren politici zouden er wijs aan doen hun 'onderdanen' serieus te nemen en niet respectloos als 'tokkies' en 'klootjesvolk' weg te zetten. Er komt een dag, sneller dan ze denken, dat die tokkies weer het stemhokje zullen betreden, en dan zijn ze dit niet zijn vergeten. Politici voelen niet de verontwaardiging en onrust van het grote volk, als ze in hun ivoren torentje zitten.

 

We moeten rustig blijven en gewoon kalm de draad van Ariadne blijven volgen... richting de exit... uit deze impasse, die ons allen aangaat...

 

 

'n Yellow van Guido, 25 juni 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retsina wijn/copyrights zie bron

 

   

 


De fabel van 'Grietje met de gebroken melkkan'...

Margriet ging naar de markt in Athene met op haar hoofd een melkkan.
Om de lange voettocht te bekorten, fantaseerde zij wat te doen met de
opbrengst: 100 eitjes kopen en uitbroeden... of een jong melkkoetje...
ze droomde van een mooie boerderij. Haar hoofd sloeg zo op hol, dat ze een
blij huppeltje maakte en... de kan in stukken viel...


Haar man was niet boos, maar lachte haar uit en noemde haar 'Grietje met de gebroken
melkkan'... wat veel erger was, want van die bijnaam kwam ze nooit meer af...


Toen we in 1977 voor het eerst in Athene waren, gingen we wat drinken in uitgaanswijk Plaka.
We bestelden ieder een glas retsina wijn, en kregen er een geschilde zure appel bij.
De zaal zat stampvol en we moesten genoegen nemen met een tafeltje achter een pilaar...


Op het hoogtepunt van de avond begon het bordensmijten, een uitspatting die elders in de
wereld is gereserveerd voor momenten van ernstige huwelijkscrisis.
Vanuit onze uitzichtloze positie achter de pilaar hadden we het al gauw gezien en
vroegen om de rekening: omgerekend maar liefst zo'n 200 euro...


We maakten bij de kassa bezwaar... ze namen de rekening terug. Er kwamen vijf 'zware jongens'
rond ons staan... op de nieuwe rekening werd de helft van de menukaart overgeschreven:
"Gaat u hiermee maar uw beklag doen bij de politie... wij hebben getuigen",
was het advies... Toen wisten we al: vernielzuchtige oplichters...


Toen Griekenland in de euro kwam, hield ik m'n hart vast. De eurocommissarissen
wisten ook wel dat hun begroting niet klopte... maar ze droomden dat het wel goed zou
komen... Daarom zitten we nu in de puree, euro genaamd, waarbij het degelijke
noorden moet opdraaien voor het spilzieke zuiden...


De ECB gaat nu massaal staatsobligaties opkopen, juist die van landen die deze
zeker nooit meer kunnen terugbetalen: luxe toiletpapier dus. Geen belegger zal er
nog in investeren, gezien de koersval van de euro, die hierop vooruit liep...
daarom koopt de ECB, lees de rijke landen, dus u en ik, ze op...


Het zal de zwakke landen niet terughoudender maken in hun uitgavenpatroon,
integendeel... waarom zouden ze? Noord-Europa is een lekker melkkoetje, en van
rooie Piketty, de nieuwe Marx, mag het: geld moet rollen... van rijk naar arm... 


Het gecreëerde geld zal maar mondjesmaat bij de gewone man terecht komen:
eerst moeten de provisies worden betaald aan de banken die de obligaties opkopen...
dezelfde als ze ooit hebben verkocht voor de zwakke landen. En de banken hebben
zelf meer vermogen nodig, dus zullen zij het geld, dat toch gratis is, niet gaan doorlenen
voor een appel en een wijn... bonussen first!


Met het geld kunnen beter de belastingen voor de burger drastisch worden verlaagd...
of stort elke burger maandelijks 500 euro op zijn rekening, dan komt het geld tenminste in de
roulatie... maar dan krijg je weer het effect van de fabel van de twee koffiepotjes,
zoals hieronder afgedrukt... we krijgen belastingverlaging, die we zelf moeten betalen
via... belastingverhogingen... een sigaar uit eigen doos dus... een vicieuze cirkel...


Jean de la Fontaine heeft deze fabel zelf van commentaar voorzien: Iedereen heeft,
net als Grietje, het recht om te dromen... Icarus, Don Quichot, en... dus ook Jean de La Fontaine
zelf, bijvoorbeeld dat hij koning wordt... in je dromen kun je de held uithangen, alles kan!
Maar hij realiseert zich wel: als de droom uit is, is hij weer gewoon Jean met de pet...


Omdat iedereen mag dromen, droomde ook ik: van Draghi met een melkkan op zijn
hoofd, die een blij huppelpasje maakt en... de kan in stukken laat vallen... Juncker staat
er naar te kijken, uiteraard met een glas retsina en een zure appel in zijn hand...
Hij is niet boos, maar lacht Draghi uit en noemt hem 'Griekje met de gebroken melkkan'...


en van die naam komt Draghi nooit meer af...
Yellow van Guido, 24 januari 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 Retsina wijn/copyrights zie bron 

 

 


Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Voor een mooi meisje wil ik wel een nieuwe melkkan kopen, maar even ter zake:. 
 
Juncker kan beter geen retsina drinken. Buiten Griekenland is deze harswijn niet te drinken, zelfs niet met een zure appel :). Dus niet even door de zure appel heen bijten.
Men zegt in Griekenland dat als retsina het land verlaat verliest het zijn ziel. Voor Juncker is het allemaal niet zo interessant; die zit de rit toch wel uit.
 
Morgen nieuwe verkiezingen in Griekenland;  mogelijk wordt het Griekse Eurodrama daarna nog wat groter. Terugbetalen lukt toch niet, al zegt Dijsselbloem van wel.
Binnenkort heeft Griekenland echter weer een nieuw steunpakket nodig. Onze ex-communiste Merkel zal dat plan ongetwijfeld steunen en Rutte doet mee, want die moet Merkel weer steunen en zo blijven we weer vrolijk verdergaan. Inmiddels is de Euro fors in waarde gedaald, maar genoeg mensen die vertellen hoe fijn dat is.
 
Waarschijnlijk heeft ook de ECB geen enkel idee hoe alles gaat aflopen. Dus als de 1100 miljard Euro op zijn, gewoon nog een schepje erboven op. Geld moet rollen :)
Ook heer Bommel beleefde het al in de strip "De Bovenbazen" leuke teksten voor de huidige situatie.
 
P.

 

 

 

Weer een mooie vergelijking Guido. Ga zo door...
 

 

C.

 

 

Hi Guido,

 

Ik lees nu al jaren je columns, Yellows en Fabels, en nog steeds met plezier! Telkens weer benieuwd wat er nu weer komt. Steeds verrassend en altijd de spijker op de kop!

 

Gr.

 

V.

 

 

Weer een hele mooie, Guido.

 

S.

 

 


Wanhoopspoging ECB. De banken worden verlost van hun risicovolle (obligatie)leningen in ruil voor grote hoeveelheden Euro's (vers van de pers).
 
Er wordt nu gedacht dat banken sneller leningen gaan verstrekken aan bedrijven om de groei te stimuleren, maar dat is nog de vraag of dat gebeurt..
 
Ruim 1100 miljard nieuwe Euro's erbij; de tegenwaarde van de Euro blijft gelijk, dus forse geldontwaarding. Volg de USD koers maar.
 
Gelukkig heb ik veel beleggingen genoteerd in USD, dus ze doen maar :)
 
P.
 
Zie mijn Yellow van vandaag... 
 
Guido
 
 
 
Beste Guido,
 
 
Sorry voor mijn late reactie. Ik zat nog in de drukke examen week.  "Niemand van ons heeft de wijsheid of waarheid in pacht..." heb ik jou geciteerd. Volgende week krijg ik mijn examen terug, dan zal ik een kopie naar je opsturen. Heel leuk dat je het wilt lezen.
 
 
Groetjes,
 
Aline

 

 

 

Hi Guido,

 

Wat een schertsvertoning weer, dat kamerdebat over Q.E., met Zijlstra voorop: zoals altijd 'nee zeggen en ja doen'. "Het volk" mag het weer ophoesten!

 

Groet,

 

T.

 

 

 

Guido,


De Kamer heeft geen invloed. De ECB is zelfstandig Dus een roepende (Kamer)
in de woestijn :)

P.

 

 

... Ik lees Guido's fabels nog steeds, geweldig hoe hij dat schrijft...
 
Groetjes B.

 

 

Hi Guido,

 

Je fabel weer gelezen. Wil je niet steeds zeggen wat ik er van vind, dat wordt ook zo eentonig :) wel dat het anderen ook niet ontgaat! Vooral die associaties! Heel creatief!

 

A.

 

 

Nou Guido, 

 

Het moet mij van het hart, dat uw columns veelal de vinger op de gevoelige plaats leggen op vele gebieden: filosofie, economie, pensioen, kunst, euro, Europa, deflatie, ECB etc. Uw stukje over pensioenen ziet zich vertaald in een SER-advies als bijgaand, en u had weer gelijk over KLM AirFrance. De splitsing van de Fleuro en de Pleuro is al jaren uw advies, hadden ze maar naar u geluisterd! Uw columns hebben haast voorspellende waarde, bravo!

 

E.

 

 

 

 

 

 

Muilezels op weg met post in U.S.A./foto en copyrights van Elf/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel* van de muilezels en de roversbende...
 
 
Twee muilezels waren op weg gegaan, 
de eerste vol belastinggeld, de tweede vol met graan. 
De voorste torste, als een volbloed paardenhengst, 
de door de burgers zuurverdiende meeropbrengst. 
De ander, beladen met de molenaar z'n graan, 
sjokte er teneergeslagen achteraan.
Plots pleegde een roversbende, wel veertig in getal, 
op de volbeladen ambtenaar een laffe overval. 
Ondanks zijn verdediging werd hij beroofd en in elkaar geslagen. 
"Waarom beroofden ze niet jou?", hoorde de tweede hem in doodsnood klagen. 
Die bleef even bij hem staan:
"Jij wilde toch zo graag die chique ambtenarenbaan? 
In míjn lading is niemand geïnteresseerd, 
ik ben onbelangrijk maar bleef wel ongedeerd. 
Jij keek altijd op mij als belastingbetaler neer. 
Nu is dat omgekeerd, meneer, ik groet u daarom zeer! 
Uw eigen woorden zijn: beter te sneuvelen op het slagveld,
dan terug te keren... zonder geld"...
 
 
 
De VVD heeft wel wat weg van 'Ali Baba en de veertig rovers'. We hebben de zaak-Van R., Ton H., de anti-reclamezuil Frans W., René L., het 'opgeblazen' gratis Floriadefeestje voor Mark van Mark. V., de excuses van Ali en het verdachte VVD-raadslid K. nog niet achter de rug, of we zien de vergeetachtige Ollie O. en Commissaris T. Bullebak in deze politieke ballenbak al weer naarstig scharrelen en verstrooid zoeken naar verloren gewaande bonnetjes, juist die waar het om gaat, die je zo kunt opvragen bij elke bank... en naar taps... het volgende schandaal tegemoet... de 'Integriteitscommissie' ten spijt. De VVD is Koploper Schandalen... En 'Diederik met de Rooie Hoed' is sprekend Roofridder Robin Hood, die op andermans kosten zijn 'nivelleringsfeestje' heeft verspreid over heel Europa... terwijl het aan schandalen in de PvdA nou ook niet ontbreekt... alleen al de PvdA-politicus, die er met de kas van daklozen vandoor gaat!
 
 
Deze week was het debat tussen Hoofdman Ali R. en Roofridder Diederik, als kopstukken van dit PVVDA-kabinet, met hun groepje 'Vrolijke Volgelingen', wat overal over ging, behalve over de Provinciale Verkiezingen, waarover het had moeten gaan... Dat wisten we natuurlijk van te voren, zodat alleen het groepje trouwe Volgelingen het interessant vond... Volgeling Pechtold vond het gedachtegoed van Blondie op het politieke 'slagveld' goed verwoord door Ali R. met zijn uitspraak "beter sneuvelen dan terugkeren"...
 
 
Ali kwam met een opzienbarende onthulling: "Er is ruimte voor lastenverlaging"... Zullen we dan eindelijk, na al het zuur, gaan profiteren van het 'zoet', dat het kabinet-Bakellende ons jaren terug beloofde? Natuurlijk niet, we kennen Ali: ja zeggen, nee doen... met de ene hand geven, met de andere nemen... dat is Ali ten voeten uit: dat er ruimte voor is, betekent niet dat onze lasten omlaag gaan, ze gaan juist omhóóg!... die van de Grieken gaan omlaag, dat is wat hij bedoelt... Schiet er dan nog wat over, dan gaat dat naar de EU, dat zijn budget over 2016 weer wil verhogen...
 
 
Trouwe vazal Wiebes heeft aangekondigd veel aftrekposten te willen afschaffen - hoezo lastenverlaging? - en de lage B.T.W. op niet-voedsel te willen verhogen - hoezo lastenverlaging? Nyfer berekende een verlies van 50.000 banen... zit er, net als het CPB en Ali R. met zijn rekenfout van 50 miljard, nog wel eens naast, maar een kind kan bedenken, dat dit banen zal kosten. 
 
 
In 1969 bedroeg het lage BTW-percentage 4% en het hoge 12%, dat is sinds 2012 6% en 21% en wordt dus minimaal 21%, als dat percentage ook al niet hoger wordt... Hoezo lastenverlaging? Van 4% naar 21% is voor de burger geen stijging van 17%, maar van 425%... met de huidige deflatie, stagflatie en banenverlies tot gevolg... Leugentjes, leugens en statistieken...
 
 
Wat zou er moeten gebeuren met de BTW? We zijn destijds overgestapt van de oude omzetbelasting volgens het 'cumulatieve cascadestelsel' (een droste-effect van omzetbelasting over product + omzetbelasting enz., dus steeds belasting over belasting) naar de Belasting over alleen de netto Toegevoegde Waarde. Met als argumenten: 1. Het oude systeem leidt tot ongewenste inflatie, en 2. De nieuwe BTW zal uitnodigen tot 'outsourcing' naar lage lonen-landen.
 
 
Inmiddels is de inflatie omgeslagen in deflatie en stagflatie, en is veel werkgelegenheid weggelekt naar Azië. Alle aanleiding tot terugkeer naar het oude stelsel: dat leidt tot inflatie en dan wordt het weer voordeliger alles in eigen fabriek te produceren.
 
 
De BTW dient voor 10 jaar te worden omgezet in het oude 'cumulatief cascadestelsel', te beginnen met een eenheidstarief van 4%. De schatkist komt daar aanvankelijk aan tekort, maar de lagere prijzen zullen een enorme impuls geven aan de kwakkelende economie. Door de cumulatie en verhoogde consumentenbesteding haalt de overheid binnen enkele jaren meer op dan nu. Omdat na 10 jaar het cascadestelsel weer ongewenste inflatie zal veroorzaken, terwijl de economie dan is hersteld, moet op dat moment weer worden teruggeschakeld naar het BTW-systeem. Deze maatregel is voor de schatkist kostenneutraal, zelfs per saldo winstgevend, en creëert reële inflatie en werkgelegenheid.
 
 
De PvdA heeft vele kiezers, zelfs zijn eigen achterban van zich vervreemd. En de VVD is niet meer de liberale VVD, die sommigen er nog in willen zien: de linkerflank is er de baas, de 'Wiegel-aanhangers' herkennen zich niet meer in de VVD en keren de partij de rug toe, schamen zich zelfs om er mee te worden geassocieerd. Als Rutte Wiegels' + Rita's + Blondie's aanhangers binnen zijn partij had kunnen houden, zou de VVD nu de grootste partij zijn en samen met D66 de meerderheid in Eerste en Tweede Kamer hebben zonder afhankelijk te zijn van 'Vrolijke Volgelingen'. Deze verkiezingen zijn een lakmoesproef voor dit kabinet, dat op de burger neerkijkt...
 
 
"Nu is dat omgekeerd, meneer, ik groet u daarom zeer! Uw eigen woorden zijn: beter te sneuvelen op het slagveld, dan terug te keren... zonder geld"... is de moraal van dit verhaal...
 
 
Yellow van Guido, 7 maart 2015/herhaling 20-6-2015
 
 
 
* Deze fabel, in de vertaling van Guido, kennen we al eeuwen, al bij Aesopus en Jean de La Fontaine, telkens hetzelfde liedje.
 
 
 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties/gratis aanmelden/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

 

 

                         foto van Sonja/alle copyrights voorbehouden 

 

 

 

 

De fabel van de Oppergod en de Os...

  

 

 

 

'Wat Jupiter mag, is een Os nog niet toegestaan'... 'n vertaling van het Latijnse 'Quod licet Iovi, non licet bovi'. Met als variant 'God mag, wat vee niet mag'...

 

 

 

Fabels weerspiegelen essenties van weerkerend typerend menselijk falen. Hun moraal bevat de essentie van de fabels, vaak verdicht tot spreekwoorden en gezegden als taalkundige grappa's en eau-de-vies... fabels in één zin samengevat...

 

 

 

Deze fabel en dit spreekwoord gaan over misplaatst 'standen- en rangenverschil'...

 

 

 

Deze week deed Knot, de dure en volgens velen overbetaalde Oppergod van De Nederlandsche Bank, weer van zich spreken: het nieuwe 'Financieel Stabiliteits Comité', adviseert onder zijn voorzitterschap de regering de maximale hypotheek verder te verlagen tot 90% van de koopsom...

 

 

 

Terwijl de renteaftrek al zo is beperkt... de huizenmarkt eindelijk opkrabbelt, en in dat kielzog makelaars, notarissen, aannemers, bouwmarkten en woninginrichters... en een leger aan werklozen, die aan de slag willen... die dan ook allen tegen dit plan van Knot c.s. zijn, net als de banken, het CPB, de NVM en VEH...

 

 

 

Een Os moet dan 3 jaar sparen voor de aanbetaling van 10%, dus 3 jaar huren, waardoor de toch al overbelaste huurprijzen stijgen. Kopen is nu goedkoper dan huren... huurhuizen worden nauwelijks gebouwd... daar is geen geld voor, de reserves van de woningstichtingen zijn gekaapt door hun bestuurders... zodat een nijpende woningnood ontstaat... waarna een politicus zal bedenken, dat je koop fiscaal moet stimuleren...

 

 

 

Wegens de na-oorlogse nijpende woningnood werd kopen ook door de politiek fiscaal gestimuleerd door hypotheekrenteaftrek... diezelfde politiek etiketteert renteaftrek nu als 'profiteren', terwijl die politici zelf maximaal profiteren van een zo hoog mogelijke aflossingsvrije hypotheekrenteaftrek...

 

 

 

Knot verdient ver boven de publieke maximumnorm, ruim 450.000 per jaar, en kreeg een hypotheeklening bij ABN Amro van 1,2 miljoen à slechts 1,3%, fiscaal aftrekbaar... pervers, vinden velen... Terwijl DNB decennia lang onderpresteerde: Duisenberg voorkwam de ondergang van het Tilburgsche Hypotheek Bankske zelfs niet, Wellink de ondergang van prutbankje DSB evenmin...

 

 

 

Of ze zitten daar op het Frederiksplein te 'snurken als een os', of, nog erger, ze zagen het wèl aankomen, maar deden niets... Sinds de ECB de baas is in Europa, is DNB feitelijk overbodig, wat een aanzienlijke matiging van directiesalarissen en ontslag voor de helft van de DNB-ers zou rechtvaardigen...

 

 

 

Het eerste ontslag vond al plaats... van een sexy DNB-toezichthoudster, die een gouden SM-praktijk dreef... Ook DNB-ers is niets menselijks vreemd, waarover de Romeinse slaaf - om in termen te blijven - Publius Terentius Afer al een blijspel schreef, waarmee hij zijn vrijheid verdiende...

 

 

 

Onze 'toezichthouders' zullen zich verweren met 'We doen, wat anderen ook is toegestaan'... maar in de woorden van Publius in zijn blijspel 'De zelfkweller' kun je het ook omdraaien: "Als anderen iets is toegestaan, hoef jij het nog niet te doen"... maar die zelfkwelling willen onze overbetaalde Oppergoden zich zelf niet aandoen... het komt niet eens in hen op...

 

 

 

Voorbeeldfunctie... 'noblesse oblige'... daarin ligt - om in termen te blijven - de essentie... op straffe van verlies van geloofwaardigheid...

 

 

 

 

Yellow van Guido, 30 mei 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  

 

 

 

 

 

Vliegend hert/copyrights zie bron

 

 

 

Op 2 juni is het alweer 3 jaar geleden, dat Willem Duys, op hemelvaartsdag, overleed... miskend als fabelaar. Dat mensen hem missen blijkt uit het feit, dat regelmatig wordt verzocht om een herhaling van het 'In Memoriam' op deze site, dat daarom hieronder nog eens wordt afgedrukt als hommage aan deze fabelachtige dieren- èn mensenvriend... èn fabelschrijver...

 

 

 

In Memoriam

 

 

 

De fabel van ‘Een uiterst vreemde vogel’…

 

 

Willem Duys is niet meer. Vóór zijn begrafenis werd hij uitgebreid herdacht in allerlei facetten: als radio- en TV-pionier, muziekkenner, platenbaas, presentator van het Grand Gala du Disque, tennisverslaggever en zondagochtendpresentator van Muziekmozaïek... Duys bood elk wat wils. Eén belangrijk facet van zijn briljante persoonlijkheid bleef echter onderbelicht…

 

Het zal zo’n 35 jaar geleden zijn, rond 1976, dat ik hem voor het eerst buiten ‘de buys’ om, in zakelijk kader, meemaakte. Hij was niet anders dan op de TV: humoristisch, haast jongensachtig joviaal en hartelijk, droeg zijn hart niet hoog… een zeldzaam geval van ‘een ster zonder sterallures’… Daarbij vielen Duys’ empathische gave en psychologisch instant-inzicht in het bijzonder op. Zijn zakelijke verdiensten lagen in het herkennen, ontdekken en ‘bevaderen’ van ‘de artiest’ en het parallelliseren van belangen… hij ‘snapte’ het… was geen schaarste- maar een overvloedsdenker, gunde anderen hun plaats in de schijnwerpers, zag af van zijn primaire en spon garen bij zijn secundaire belang door hen op te nemen in ‘zijn stal’…  

 

Dat Willem Duys gek op dieren-in-aktie was, kan niemand zijn ontgaan: in zijn ‘Voor de vuist weg’ zagen we hem, vertederd als een kind, met een kuikentje of chimpansee op schoot, ‘bedreigd’ door krokodillen en een wurgslang, onder de vermorzelende poot van een olifant, met dolfijnen en orka’s en met honderden andere “viervoeters, gevederde vrienden en reptielen”, zoals hij hen met zijn karakteristieke “zoetgevooisde stem” samenvatte… alles onder het toeziend oog van zijn goudvissen in hun kom… Zelfs zijn platenmaatschappij refereerde met de naam ‘Blue Mouse’ aan de dierenwereld…

 

Onderbelicht bleef hij als fabelschrijver: al in 1954 verschenen zijn ‘Radion-Dierenboekjes’ in een oplage van maar liefst 1,2 miljoen… In 1961 verscheen zijn fabel “Het carnaval der dieren”, geïnspireerd door Camille Saint-Saëns. Op rijm volgde hij diens ‘Carnaval des animaux’ in olijke bewoordingen, om zijn fabel te beëindigen met een heuse moraal: “Wie houdt van feesten, viert Carnaval met louter beesten!”… feestbeesten wel te verstaan, want dat was vriendenmens Willem wel toevertrouwd…

 

In 1991 verscheen een nieuwe, uitgebreide fabel van Willem Duys… “Een uiterst vreemde vogel”. In grote bescheidenheid vermeldt het voorwoord, dat “men het boekje slechts dient te zien als een speels, soms duyselingwekkend woordenspel… om vervolgens met verbazing te constateren hoezeer dieren ons denken, doen, spreken en schrijven domineren”… dat laatste als rode draad in deze niet berijmde fabel en, klaarblijkelijk, het leven van Willem Duys: het is moeilijk om delen van het karakter van Arend Vliegenthert, de hoofdpersoon in deze fabel-roman, anders te zien dan als projecties van de schrijver zelf… inclusief de aan Duys welhaast lichaamseigen zegelring... 

 

Dichterlijk in zijn bewoordingen… creatief in zijn woordkeus… speels in zijn woordenspel… subtiel in zijn zinsopbouw houdt zijn fabel gelijke tred met het intensief-inventieve niveau van zijn virtuoze spreektaalwaterval… Zijn voorwoord is te bescheiden, want de feestelijke taalvorm van deze tragi-comedische fabel verhult Willems’ diep psychologisch inzicht in wat de hoofdpersoon Arend Vliegenthert, op de bank bij de befaamde psychiater Jhr.dr. Beer de Mol van Otterloo, nu eigenlijk mankeert, namelijk het ‘fish-in-a-dream-syndroom’.
 
Duys’ inzicht als geestelijk vader, dat Arends’ “preoccupatie met de dierenwereld meer en meer leidt tot bizarre aberraties… te vergelijken met een hopeloze verslaving… waarbij de patiënt gebukt gaat onder zijn bijna belachelijke gefixeerdheid op niet-menselijke schepselen” zijn de woorden van een fabelaar, die als geen ander kan begrijpen wat er in een liefdevolle dierenliefhebber omgaat… “De staart kwispelt voortdurend met zijn hond”…

 

Duys, die in deze fabel zijn ‘Carnaval der dieren’ afdoet als “de virtuoze versjes van Willem Duif”, kan zich vanuit die laatste positie inleven in deze gebiologeerde dierenvriend, overleden op dierendag, 4 oktober 1990, geannonceerd met de ‘Enige en algemene kennisgeving’ van diens tante Adolfine: “Op dierendag is plotseling ten hemel opgestegen mijn dierbare neef Arend Vliegenthert”.

 

Later kwam ik hem nog wel eens tegen: en-passante ontmoetingen op de Transavia-boemel HV 5585/6, Nice-Amsterdam en vice versa… tot een aantal jaren geleden, de laatste keer, dat ik hem zag… even onverwacht als gauw voorbij: Willem kwam, verwilderd, in Ouderkerk aan de Amstel een restaurant binnen, waar ik aan de bar wachtte op een tafeltje… Willem was de weg kwijt... naar 't Gooi… Die was hem gauw gewezen en gelukkig is hij heelhuids thuisgekomen… Duiven staan bekend om hun welhaast feilloze vermogen om de weg terug naar huis te vinden…
 
Willem Duys is op Hemelvaartsdag overleden… als zijn alias ‘Willem Duif’ is hij, in eigen woorden, “ten hemel opgestegen”…

 

We zullen deze excellente fabelaar, deze praktische psycholoog en entertainer van het eerste uur… deze gevederde vriend… deze ‘uiterst vreemde vogel’ missen… maar vertrouwen op zijn behouden vlucht en thuiskomst…

 

 

Guido, 11 juni 2011/30 mei 2015.

 

 

 

 

De boeventronies van Lombroso/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de eeneiige tweeling...

 

 

 

Een eeneiige tweeling groeide op zonder moeder, in het kraambed gestorven. Vader was afgegleden: drank, baan kwijt, inbreken, oplichten, van kwaad tot erger... De jongens leken identiek, maar de een slaagde als ondernemer, de ander mislukte hopeloos... Ze verloren elk contact...

 

 

Wetenschappers vroegen zich af: bereikten de zoons, met dezelfde genetische achtergrond en opvoeding, hun lotsbestemming door 'DNA of opvoeding'? ,'nature or nurture'?, 'aanleg of opvoeding'?...

 

 

Dit houdt ons al eeuwen bezig: Volgens Plato had een baby al normen geleerd in de 'ideeënwereld' in de moederbuik... Aristoteles zag een baby als 'tabula rasa', een onbeschreven blad, ook Berkeley, Descartes, Fodor, Hume, Kant, Locke, Leibniz, Spinoza, Szasz en Chomsky piekerden erover...

 

 

Lombroso dacht criminaliteit te kunnen aflezen aan boeventronies en de 'kefalische index': door meting van schedels. Maar er zijn ook ónschuldige 'ongure types', terwijl een knappe 'ideale schoonzoon' geen garantie voor een schoon strafblad biedt...

 

 

De discussie laait telkens op... niet altijd zonder gevolgen, getuige de 'Affaire Buikhuisen', hoogleraar criminologie te Leiden, die wilde onderzoeken, of er mensen zijn met een aangeboren biologisch-criminele aanleg. Hij werd 'de nieuwe Lombroso' genoemd... heel de linkse kerk viel over hem heen...

 

 

Met Hugo Brandt Corstius voorop, die als 'Piet Grijs' de wetenschapper onderuithaalde als "kale impotente carrièrewetenschapper"... wat goedkoop... daarmee, net als de door hem bekritiseerde Lombroso, uitgaand van lichamelijke kenmerken, terwijl Hugo zelf ook kaal was, dus niet grijs: de pot verwijt de ketel... Het aspect van de impotentie kan en wil ik niet beoordelen...

 

 

De verguisde Buikhuisen stopte als hoogleraar en ging antiek verkopen in Spanje; Hugo overleed zonder excuses voor zijn filippica's... Het Buikhuisen-rapport is er helaas nooit gekomen...

 

 

Vorige week verscheen in 'Nature Genetics' een rapport van Amerikaanse, Australische en VU-wetenschappers. Wat bleek? 17.804 menselijke trekjes zijn meer dan 50% aangeboren... het minst erfelijk zijn 'normen en waarden'...

 

 

Hem, die over me wil schrijven, dat ik een "kale impotente carrière-wetenschapper" ben, zeg ik op voorhand: "Kijk in de spiegel, schaam je diep en ga zelf antiek verkopen in Spanje... want ik ben wèl grijs, dus niet kaal, en niet impotent... en Buikhuisen had logischerwijze 50%-50% gelijk: we hebben allemaal een genetische aanleg... en zijn allemaal product van onze opvoeding en omgeving...

 

 

Toen de wetenschappers de geslaagde zoon vroegen: "Hoe heb je het zo ver geschopt?", zei hij "Wat wil je... met zo'n vader als voorbeeld"... De ander gaf, gevraagd naar zijn mislukking, hetzelfde antwoord...

 

 

Misschien hebben we wel de aangeboren keus er zèlf wat van te maken... en is 'geluk' of 'mislukking' gewoon zo'n keus... een derde dimensie...

 

 

 

'n Yellow van Guido, 23 mei 2013.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  
 
 
 
Reacties:
 
 
 
Hoi Guido,
 
Het antwoord kun je vinden in de astrologie. Een eeneiige tweeling heeft nagenoeg dezelfde horoscoop (hoewel tien minuten al een heel verschil kan maken), en moet in het leven dus dealen met dezelfde gaven en tegenstellingen. 
Stel je ziet in hun horoscoop een aspect dat een machtsconflict vertegenwoordigt (Zon oppositie Pluto). Bij dit conflict hoort een vader die op een bepaalde manier dwingend is; dat kan zijn doordat hij angst inboezemt, maar een mogelijkheid is ook dat hij wegduikt voor zijn dominantie vrouw in plaats van de dialoog aangaan. Hangt af van de rest van de horoscoop.
De indentificatie is in beide gevallen het gegeven dat die vader manipuleert. Het ene kind ziet hem als een slappeling die zijn vrouw geen tegengas durft te geven, en de ander vindt hem een dwingeland omdat ze zich net zo moeten gedragen als hij. Zelfde vader, zelfde dna, zelfde uitdaging.
 
Deze twee kinderen moeten in het leven een antwoord zien te vinden op omgaan met macht. Juist omdat ze met z’n tweeën zijn, is de kans groot dat de een onder komt te liggen en de ander boven. Op school kunnen die rollen heel anders zien: doet de dominante misschien verschikkelijk zijn best om vriendjes te winnen, en laat de ander juist zijn spierballen zien om zichzelf op te blazen. Voor beiden geldt dat ze moeten leren open communiceren/ delen ipv schaken met woorden om de door hen gewenste afloop af te dwingen. 
 
Genetisch is de uitdaging dus bepalend, niet de uitwerking.
 
Dat moest ik even aan je kwijt.
 
Hartelijke groet,
 
A.
 
 
 
Guido,
 
 
... en je moet natuurlijk een goeie vrouw treffen...
 
 
J.
 
 
 
Hi Guido,
 
Vaak vraag ik me af, hoe je van zo veel markten thuis kunt zijn... Ik lees ze altijd en geniet er van...
 
Y.
 
 
Guido goedemorgen, leuke fabel.
 
 
B.
 
 
 
 

 

 

 

 

Pythia/schilderij van John Collier/copyrights zie bron

 

 

 

 

De fabel van de fatale komma...

 

 

 

Koning Croesus raadpleegde het orakel van Delphi over de afloop van een veldslag. Priesteres Pythia voorspelde cryptisch 'Winnen niet verliezen', door de duidende priesters uitgelegd als 'Winnenniet verliezen', in plaats van 'Winnen nietverliezen'... dus verloor Croesus de veldslag. Een kwestie van de komma op de fatale plaats...

 

 

Croesus, koning over Griekenland-Turkije-Syrië, rijkste man van de wereld dankzij veroveringen, goudmijnen en omdat hij als eerste in de geschiedenis de gouden munt met vaste waarde op de markt bracht, kwam op deze site al eerder ter sprake, o.a. in 'De fabel van het fatale orakel' van 14 februari 2015 hieronder.

 

 

Voorspellingen zitten er vaak naast... Zo ook in Engeland, waarbij een nek-aan-nek-race was voorspeld, die Cameron zou verliezen... die deze week echter de absolute meerderheid haalde... De voorspellers als fataal duidende priesters zijn, met Labour, de grote verliezers...

 

 

Ook nu nog zijn de druiven in commentaren zuur, samengevat met 'Cameron wordt premier van een 'Onverenigd Koninkrijk', alsof dat een punt van zwakte zou zijn. Zoals hier al vaak gezegd, ligt de kiem van kracht altijd in zwakte, en die van zwakte altijd in kracht...

 

 

Juíst door de verschillen in het 'Verenigd Koninkrijk' de plaats te geven die zij verdienen, bereikte Cameron zijn absolute meerderheid... Juíst door buiten de euro te blijven, floreert de Britse economie als geen ander in Europa, waar de kracht van de starre 'eenheidsworst' die de EU-slagers er van hebben gefabriceerd de grote zwakte van de EU blijkt...

 

 

Deze site pleit al jaren voor een confederaal Europa van twee snelheden, met naast de huidige starre euro een pleuro of herinvoering van lokale valuta voor zwakke landen... Maar Europa blijft halsstarrig vasthouden aan de 'Holzschu Mentalität' van Merkel in tegenstelling tot de liberale, flexibele houding van Cameron... Deze site heeft de ondergang van Cameron nooit voorspeld, integendeel... in tegenstelling tot de valse profeten, die voorspellen wat Brussel graag als voorspelling in vervulling wil zien gaan...

 

 

Neem de moeite om op deze pagina naar 'de fabel van de vos en de geit' van 8 november 2014 te scrollen... dan door te scrollen naar 'de fabel van de zwevers' van 31 mei 2014 "Het zou een strategische meesterzet zijn om Cameron als voorzitter (van de EU) te benoemen"... en dan door naar 'de fabel van de verliefde leeuw en de boer' van 2 november 2013... en u zult zien waarom Cameron niet bang is voor een referendum om de EU desnoods te verlaten... en waarom het niet waar is, dat 'niemand' deze eclatante verkiezingsoverwinning van Cameron heeft voorzien...

 

 

Deze site heeft voor Cameron altijd voorspeld: 'Winnen, niet verliezen'... kwestie van de komma op de goede plaats...

 

 

 

Yellow van Guido, 9 mei 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  
 

 

 

Reacties: 

 

 

"Winnen, niet verliezen" is voor mij een van de meest bekende voorbeelden van de komma-plaatsing uit de oudheid. In het verleden door mij ook vaak gebruikt om uit te leggen hoe grote misverstanden kunnen ontstaan door subtiele verschillen.
 
Verder hoop ik dat de UK kiest, middels referendum, om uit de EU te stappen, ze hebben geen Euro en voor de handelsrelaties met NL e.d. maakt het niets uit (al zeggen sommigen dat; gewoon bangmakerij) Het zal het zeer zelfingenomen EU bestuur in Brussel er van overtuigen, dat niet de halve wereld aan hun voeten hoeft te liggen. Dat geeft dan weer een forse deuk in het EU imago en dat wordt hoog tijd.
 
P.
 
 
Hi Guido, je columns waarnaar je verwijst nog eens nagelezen. Inderdaad, je hebt/bent een voorzienende geest. Maar dat was me al vaker opgevallen :)
 
Groet,
 
K.
 

 

 

 

 

 

Pinguïn/foto van Ian Duffy/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de ontvoerde Pinguïn...

 

 

 

In 2006 werden we opgeschrikt door 'Arie': zijn begeleiders, die met kinderen die 'wat achter' waren Artis bezochten, waren hem kwijt. Na een zoektocht trof men hem ongedeerd aan, maar wel met natte broek en rugzak. In het tehuis ging hij meteen douchen. Toen dat te lang duurde, vond een begeleider Arie onder de douche met een... door hem ontvoerde zwart-witte Pinguïn...

 

 

 

'Het pinguïn-kidnap'-verhaal zong rond, altijd kende iemand het 'uit de eerste hand'... speelde zelfs in 'Sterke Verhalen' in 2006 een filmrol. Het 'broodje aap-verhaal' haalde in 1977 de Engelse krantenkoppen en in 2005 de Amerikaanse. Hetzelfde 'was ook gebeurd' in Emmen, en blijkens 'In een handpalm' van K. Michel 'ook in Parijs': het voor velen grappige genre van de 'literaire practical jokes'...

 

 

 

Vooral in komkommertijd staan dagbladen vol verhalen over wolven en slangen, tijgers op de Veluwe en terreur-oehoes... moderne 'fabels', variërend van enge Roald Dahl-achtige spinnenfilms tot 'The birds' van Hitchcock... Velen 'zien ze vliegen':

 

 

 

Onlangs werden we opgeschrikt door de ongelooflijke 'afpers-opa', vrijgelaten 'wegens dementie'. Langer in de cel 'is niet goed voor zijn gezondheid'... zomin als zijn afpersing en dreiging goed zullen zijn geweest voor de gezondheid van de familie De Mol...

 

 

 

Wie ooit met dergelijke bedreigingen, zeker om kinderen, te maken heeft gehad, weet hoe onmenselijk dat is: het ontwricht het huwelijk, gezinsleven en kan levens verwoesten... sadistisch immoreel! Een misdaad, waarbij een meesterkraak in het niet valt...

 

 

 

Niemand is schuldig voordat hij veroordeeld is, dus ook deze horror-opa niet, al heeft hij bekend. Maar velen kunnen deze vrijlating van iemand die zo geraffineerd te werk ging niet begrijpen. De dementie is vastgesteld door een psycholoog, een psychiater en een neuroloog, maar een second opinion lijkt op z'n plaats...

 

 

 

Onze maatschappij is meermalen ernstig geschokt door ontvoeringen, zoals van Heineken en Heijn... uit winstbejag. Volgens de advocaat van deze geestelijke terreur-opa speelde dat geen rol: "hij wilde er 'goede doelen' mee dienen"...

 

 

 

Stel, dat de afpers-opa inderdaad niets is aan te rekenen... en hij gehandeld heeft uit 'edele motieven'... dan verdient hij geen straf, maar behandeling... of opvang, alleen al om de maatschappij te beschermen...

 

 

 

Idee: Afpers-opa verkoopt zijn riante penthouse, de opbrengst gaat naar Nepal... Familie De Mol verdubbelt die opbrengst, eveneens voor Nepal... En opa gaat voorgoed naar een gesloten geriatrische instelling... niet voor straf, maar omdat hij zo gestoord is als een... zwart-witte pinguïn...

 

 

Dan zou met deze gestoorde actie van deze gestoorde opa althans één 'goed doel' zijn gediend...

 

 

 

Yellow van Guido, 2 mei 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl
 
 
 
Reacties:  
 
 
 
 
Hi Guido, weer met genoegen jouw fabels gelezen …ga zo door.
  
Groet C. B.
 
 
Hallo Guido,
 
Zoals altijd lees ik trouw en met veel plezier je columns. Geweldig!
 
O.
 

 

 

 

                            Hond/foto en copyrights van Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

De fabel van de hond van de tsaar...

 

 

 

De tsaar liet een leraar zijn kinderen talen leren. Die werd daarna werkloos. De tsaar wilde hem toen laten onthoofden. Die stelde voor: "U blijft mij salaris betalen en ik leer uw hond in 10 jaar Russisch. Daarna bent u wereldberoemd, net als de hond en ik. De tsaar aanvaardde zijn voorstel, maar "als het u over 10 jaar niet is gelukt, wordt u alsnog onthoofd'. "Deal", zei de leraar...

 

 

 

Zijn vrouw reageerde ontsteld: "Hoe kun je dat beloven? Kan een hond dan leren spreken"... "Natuurlijk niet, maar in 10 jaar kan de tsaar, of ik, of de hond overlijden. Vooralsnog blijf ik in leven met behoud van salaris. En stel je voor, dat de hond wèl Russisch leert... dan zijn de tsaar, de hond en ik wereldberoemd"...

 

 

 

In 1967 verruilde Christian Barnard, onbekend hartchirurg in Kaapstad, het zieke hart van Louis Washkansky voor het hart van de overleden Denise Darvall... de eerste tot dan toe onmogelijk geachte harttransplantatie ter wereld. De dokter, donor, en ontvanger werden wereldberoemd. Sindsdien zijn er wereldwijd duizenden harttransplantaties geslaagd uitgevoerd en levens gered...

 

 

 

Op 28 maart 2015 schreef ik in mijn 'fabel van de ontroostbare matrone' over het voornemen van de Italiaanse arts Canavero tot een hoofdtransplantatie van de Rus Spiridinov. Dat kwam afgelopen week in 'Pauw': een arts besprak de moeilijkheden en onmogelijkheden, net als destijds bij dr. Barnard, en een 'ethicus' kraakte het plan af: "onverantwoordelijk... gevaarlijk... patiëntbelang voorop... locked-in erger dan dood" en meer gemeenplaatsen...

 

 

 

Jeroen suggereerde, dat de man zich wellicht wil opofferen voor de wetenschap: "zijn lichaam heeft nu al afscheid van hem genomen", met als repliek "zijn enige hoop is valse hoop" als moraal-kriterium... Waarom mag Spiridinov zich niet 'onsterfelijk' maken en de wetenschap vooruit helpen? Hij leeft nu ook niet lang meer, hij heeft de keuze tussen 'the devil or the deep blue sea'... en... een kans op een beter leven...

 

 

 

Onthoofding is gruwelijk, onmiskenbaar een misdaad tegen de menselijkheid! Maar als het om onthoofding gaat, komt onze dubbele moraal naar voren: Zelfbenoemde 'ethici' Luther en Calvijn vonden ketterij zo gruwelijk, dat ze Giordano Bruno en Michael Servet voor de keuze stelden: de brandstapel of onthoofding, 'the devil or the deep blue sea'. En volgens Aldous Huxley werd onder Calvijn een kind, dat zijn ouders had geslagen, openbaar onthoofd... gruwelijk...

 

 

 

Johan van Oldenbarnevelt werd openbaar onthoofd... en Costerman... en duizenden onder de guillotine. Kruisvaarder-moraalridders onthoofdden tegenstanders met hun zwaard. Cicero's hoofd werd op een lans door de stad gedragen. Kinderen lezen graag 'de Halewijn-onthoofding' en 'de haast onthoofde man'... Maar de Rus mag niet zelf zijn hoofd er onder verwedden... Wat een bemoeizucht en dubbele moraal!

 

 

 

Er is maar één persoon, die over zo'n hoofdtransplantatie mag beslissen, dat is de Rus Spiridinov zèlf. Misschien overlijdt hij na een paar dagen... misschien leeft hij daarna nog tien jaar... kunnen er dwarslaesies door worden opgelost... en worden hij en dokter Canavero wereldberoemd... net als dr. Barnard, de leraar en de hond van de tsaar... 

 

 

 

Yellow van Guido, 25 april 2015.

 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  

 

 

 

 

 

 

SM/kopergravure ca. 1780/kunstenaar onbekend/copyrights zie bron 

 

 

 

De fabel van de geslagen hond...

 

 

Een man paste op zijn baby, maar werd ontboden bij de koning. Hij vertrouwde de baby toe aan zijn trouwe hond, die hem bij thuiskomst enthousiast verwelkomde met bebloede kop... terwijl de baby was verdwenen... De man sloeg boos zijn hond dood met zijn zweep... Toen hoorde hij zijn baby huilen in het bos... ernaast lag een wolf, gedood door zijn hond... die de baby had gered... Slaan slaat altijd op je zelf terug...

 

 

Slaan en geslagen worden, lichamelijk en/of geestelijk... door de geschiedenis heen een thema... Ik voel niets voor slaan, noch voor geslagen worden... Maar er zijn er, die er anders over denken...

 

 

Slaan zit kennelijk als oerkracht in de mens, variërend van een amicale stoeipartij of kussengevecht tot boxen als sport, SM, bondage, lijfstraf, foltering en marteling tot de dood er op volgt... Een glijdende schaal, een hellend vlak? Veelal loopt het uit de hand... Wie het daar niet mee eens is, zou 'Ciske de Rat' eens kunnen lezen...

 

 

Mijn oma zei altijd: "Als je het met je ogen en mond niet redt, is de opvoeding al mislukt"... De paus onlangs:  "als iemand mijn moeder uitscheldt, geef ik hem een stomp op zijn neus, dat is normaal"... en "met een corrigerende tik is niets mis, als die maar bedoeld is om kinderen beter te doen opgroeien"... Een verkeerd signaal...

 

 

In Nederland worden jaarlijks TACHTIGDUIZEND kinderen lichamelijk en/of geestelijk mishandeld, veelal met levenslange psychische en lichamelijke gevolgen, soms met dodelijke afloop... Een 'corrigerende tik' veronderstelt koelbloedigheid, maar dient in de praktijk vrijwel altijd juist als bekoeling van woede. Een consistente opvoeding en een compliment als beloning van goed gedrag doen wonderen...

 

 

Kinderen opvoeden is een dag- en nachttaak, waarbij ouders soms het bloed onder de nagels wordt gehaald... Maar er is geen ruimte voor nuancering in wanneer wel en wanneer niet lichamelijk of geestelijk straffen: nooit slaan is nooit te hard slaan...

 

 

'Kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen van mishandeling, lichamelijk, psychisch en seksueel, binnen en buiten gezinsverband. De staat draagt zorg voor preventie en behandeling', aldus art. 19 van het Verdrag inzake de rechten van het kind... Maar Jeugdzorg en 'Blijf van mijn lijf-huizen' zijn overbelast... Alleen de allerergste situaties halen de kranten... En dan hebben we het nog niet over mishandeling van vrouwen... en mannen... in een relatie, in onderwijs, inrichtingen en bejaardentehuizen...

 

 

Onassis vond geld, macht en seks onafscheidelijk met elkaar vervlochten. Een toezichthoudster bij 'De Nederlandsche Bank' is ontslagen: zij had in haar vrije tijd een lucratieve SM-praktijk. 46% van gepolste Telegraaflezers vindt 'ze moet zelf weten, wat ze in haar vrije tijd uitspookt', 25% 'mits geen seks met mensen onder haar toezicht', en 24% 'ze heeft zich hiermee chantabel gemaakt'.

 

 

Onderzocht moet alsnog worden, wie haar 'cliënten' waren, wie stonden er in haar 'balboekje'? Heeft ze daarbij haar 'rolidentiteiten' wel of niet verward? Is zij gechanteerd, heeft zij anderen gechanteerd, heeft haar positie een rol gespeeld bij haar toezicht? Dat zijn uiteindelijk de essenties, die onbelicht blijven... Niet alleen haar integerheid staat op het spel... ook die van 'De Nederlandsche Bank'...

 

 

Ook voor haar geldt: Nooit slaan is nooit te hard slaan... Slaan slaat altijd op je zelf terug... in haar geval in de vorm van ont-slaan...

 

 

Yellow van Guido, 18 april 2015.

 

 

 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  

 

 

Reacties:

 

 

Guido,

 

Veel reageer ik niet op jouw yellows, maar ik lees ze wel.

 

Ooit sprak mijn psycholoog, toen ik hem mijn jeugdverhaal had verteld, de gevleugelde woorden: "Wat je er van achteren in slaat, komt er van voren uit"

Niet alleen heeft fysiek geweld te maken met macht (en onmacht en frustratie), maar ook met seks. Dat wisten we natuurlijk al lang uit de literatuur, maar als het heel dichtbij komt, is het extra pijnlijk.

Een wat minder florissant tipje van de sluier: als ik mij, zo tussen mijn 12e en 16e, na het zoveelste pak slaag, weer mocht aankleden en terug naar bed gaan, was steevast het eerste wat ik deed mij in bed weer uitkleden en zo fanatiek mogelijk aftrekken. Dat verdreef de pijn enorm goed. En sinds enige tijd schaam ik mij er allerminst voor daar openlijk van te reppen.

 

N.

 

 

Guido, 

 

Net als jij ben ik tegen slaan en helemaal tegen geslagen worden.

 

Zoals je weet ben ik meer het verbale type.  Tot dusver nog steeds afdoend :)

 

Tot volgend weekend.

 

P.

 

 

Inderdaad Guido, voor mishandeling van een kind bestaat nooit een excuus!

 

T.

 

 

Hi Guido,

 

Je wekelijkse inzichtelijke filosofische weergaven lees ik altijd met veel belangstelling.

Hopelijk ga je er nog lang mee door.

 

R.

 

 

 

 

 
 
    Zeug met biggen/foto en copyrights zie bron/www.fabelsvanguido.nl
 

 

De 'Varkenscyclus'...

 

 

Niet alleen in fabels is het dier icoon... in de economie staan varkens rolmodel voor 'de varkenscyclus': boeren fokken varkens als die vleesprijs hoog is. Als de biggen varkens zijn, keldert hun prijs, omdat te veel boeren overstapten. Nu zij verlies lijden, dumpen zij hun vlees en switchen naar een ander 'product', waar de cyclus zich herhaalt...

 

 

Dit fenomeen vind je overal... ook in files herkennen we dit Yin Yang patroon: de andere rijstrook rijdt altijd sneller, zodat we switchen... totdat de andere rijstrook weer sneller rijdt. Ook het menselijk brein kent ups en downs, kleine tegenslagen, soms depressies... vrolijke perioden wisselen ziekte- en rouwprocessen af...

 

 

Alle sectoren zijn hieraan onderhevig: de kantoren- en huizenmarkt, bouwgrond van gemeenten, boter, koffie... de prijzen lopen op in een zeepbel, totdat die knapt en leegloopt.

 

 

Het geheel van economische cycli heet 'conjunctuur'. Economen ontdekten structuur in de duur van 'conjunctuurgolven': Kitchen (ca. 5 jaar), Juglar (ca. 9 jr.), Kuznets (ca. 25 jr.) en Kondratieff (ca. 60 jr.). Schumpeter ontdekte: 1 Kondratieffgolf = 12 Kitchens = 6 Juglars = 3 Kuznets-golven...

 

 

De moeilijkheid is: elk product heeft zijn eigen cyclus en cycli lopen door elkaar... voor een wereldwijde diepe beurscrisis (lange golf) moeten we terug naar 1929, voor een huizencrisis (Kuznets-golf) naar 1980...

 

 

Zelfs een crisis is aan een cyclus onderhevig... vaak herstelt een cyclus zichzelf: door slijtage trekt de vraag aan, nemen voorraden af en bestellingen, dus productie toe... en nu koophuizen zijn 'uitgebodemd' en huren duurder wordt, spaargeld risico loopt en weinig oplevert, is de huizenmarkt rijp voor herstel...

 

 

Maar als alle cycli samen komen in een 'perfecte storm', is 'anticyclisch overheidsbeleid' nodig, aldus Keynes na 'de Grote Depressie'. Naast bezuinigen is dan stimulering nodig van met name onroerend goed: de start van een nieuwe cyclus... die andere cycli kan stimuleren... tot herstel van de economie...

 

 

Gelukkig breekt het besef door, dat te snel bezuinigen een averechts effect heeft en een economie kapot kan maken: een switch in het denken... een Yin Yang effect...

 

 

 

Yellow van Guido, 4 april 2013/11 april 2015.

 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van 
copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl
 
 
 
 
Reacties:

 

 

Hoi Guido,

Een moeilijk economisch probleem eenvoudig beschreven. Complimenten!

R. te S.

 

Elkaar kruisende golfbewegingen.

Dit is meer dan economie, dit is filosofie!

B. te K.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
kuikentjes in een broedmachine/foto van guido/
alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl
 
 
 
 

Pasen...

 

 

Pasen... herdenking van de moord op een man, onschuldig omdat hij... liefde en waarheid... had gepredikt. Een treurig verhaal, dat eindigt in 'wederopstanding'... metafoor voor de hoop, dat uit ellende altijd weer een nieuw begin ontstaat...

 

Kuikentjes... schattig paassymbool van het licht... Jaarlijks verhongeren er 5 miljoen... onschuldig... Broedkasten worden namelijk geopend als álle eieren zijn uitgebroed, waardoor vroegelingen twee dagen zonder voeding zitten. Hopelijk breekt hier het licht door... 

 

De economie is eindelijk uit het slop, de hand weer van de knip... Auto's en huizen worden weer gekocht... het geld gaat van de bank, uit de muffe kluis en riekende oude sok... De cirkel is doorbroken... gewoon... door geld weer uit te geven... 

 

Het is voorjaar... de tijd dat het licht weer doorbreekt...  

 

 

Yellow van Guido, 30 maart 2013/4 april 2015.

 
   
 
 
 

 

 

 pasgeboren kuikentjes/foto en copyrights van guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 
Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  
 
 
 
Reacties:
 
 
 

Beste Guido,
 
Je fabels verslind ik nog steeds en ben iedere keer weer verbaasd over je productie; volgens mij slaap jij niet of weinig, er is zoveel onderzoek te doen en na te pluizen "chapeau".
 
Hartelijke groeten,
 
A.
 
 
Ik wil Guido hierbij nogmaals bedanken voor alle fabels, we genieten er ontzettend van. 
 
R.
 

 

Francesco Petrarca en Laura/copyrights wikimedia

 

 

 

De fabel van de eeuwige liefde...

 

 

Op Goede Vrijdag 6 april 1327 stond Francesco Petrarca in de St. Claire kerk te Avignon als aan de grond genageld: hij keek recht in de ogen van de zes jaar jongere Laura... was op slag op haar verliefd... en zou dat zijn leven lang blijven... ook nadat zij precies 21 jaar later, op 6 april 1348, overleed aan de pest. Hij heeft, deels postuum, maar liefst 366 gedichten aan haar opgedragen, voor elke dag van het jaar één, zelfs in een schrikkeljaar... en daarnaast de geschiedenis een ongekend positieve wending gegeven, waarvan we tot op vandaag de vruchten plukken...

 

 

Of de liefde wederzijds was en ooit is geconsumeerd... we zullen het nooit weten... dat paste in de mystieke traditie, waarin intieme details verborgen bleven... Hij had zijn 'lagere wijding' in de kerk van paus Clemens V in Avignon ontvangen, was dat wat hem weerhield? Was 'Laura' louter een metaforische zinspeling op Aurora, de Griekse godin van de dageraad, of op de laurierkrans, het eeuwige groen, waarmee Petrarca zich als een aura omhing? Lang is naar haar gezocht. Men denkt, dat zij getrouwd was met Hertog Hugues II de Sade, wie zij 11 kinderen schonk... omdat later in haar kist een sonnet van Petrarca en een laurierkrans werden gevonden...

 

  

Zijn brandende poëzie past in de Middeleeuwse traditie van de 'Hoofse liefde' van een intellectuele man voor een onbereikbare, gehuwde, dame van stand als een engel en geschenk Gods... in die tijd zo populair in de Provence rond Avignon, waar hij met zijn familie de tijdens 'de Babylonische gevangenschap' uit Rome gevluchte paus achterna was gereisd... welke liefde onuitblusbaar groeide met het klimmen van de eenzame jaren... noch geblust werd door haar dood. Soms werd zo'n poëtische liefde praktisch bezegeld als welverdiende dank voor zijn jarenlange queeste naar haar... maar daar zijn we in het geval van Petrarca en Laura niet zeker van...

 

 

Wel beklaagde Petrarca zich dat zij een sluier droeg sinds hij zijn gevoelens voor haar had laten blijken, waarmee Laura "haar goudblonde haar en liefdevolle ogen" voortaan voor hem verborg als zij zong op muziekavonden bij kardinaal Colonna thuis, terwijl Francesco haar begeleidde op de luit...

 

 

Zijn sonnetten bezorgden Petrarca en Laura eeuwige roem en hem ontelbare epigonen, de 'Petrarkisten', maar het was iets anders, dat de geschiedenis die ongekende wending gaf:

 

 

Stond Petrarca met één romantisch been aldus nog in de Middeleeuwen, zijn andere grote liefde betrof de klassieken sinds zijn ontdekking in Verona's kathedraalbibliotheek van de brieven van de Romein Cicero aan zijn vrienden Atticus en Brutus, en zijn broer Quintus. Daarmee kwam de door de katholieke kerk zorgvuldig opgeborgen geest uit de literaire fles, waarna de klassieke oudheid zich in een ongekende revival mocht verheugen... Petrarca schreef postume brieven aan de grote schrijvers van de klassieke oudheid, waarmee hij die afgesloten geschiedenis nieuw leven inblies...

 

 

Deze terugkeer uit de donkere Middeleeuwen naar het licht van de rationele klassieke oudheid gaf Petrarca het predicaat 'vader van het renaissance-humanisme', en een start aan de moderne wetenschap, nu niet langer voorbehouden aan de geestelijkheid, maar sindsdien beschikbaar voor 'de gewone man'... En dát initiatief markeerde de ongekende wending, die hij aan de Westerse geschiedenis gaf.

 

 

Bestond voordien nog niet de Italiaanse taal, omdat Italië bestond uit een verzameling stadsstaatjes, elk met zijn eigen taal... toen werd gekozen voor het dialect van Florence, Petrarca's oorsprong, als Italiaanse eenheidstaal, tevens de taal van die andere grote, welhaast equivalent-monumentale Florentijnse schrijvers, zijn vrienden Boccaccio en Dante... waarmee de duistere Middeleeuwen definitief werden afgesloten...

 

 

Maar zijn grootste verdienste blijft de erfenis van zijn sonnetten... even onsterfelijk als zijn onsterfelijke liefde voor zijn onsterfelijke muze Laura... in volle omvang slechts navoelbaar voor hen, die een even grote liefde mochten smaken... De beklagenswaardige zij, aan wie dat voorrecht werd onthouden, zullen de eeuwige liefde als onbestaanbaar naar het Rijk der Fabelen verwijzen...

 

 

Zo bracht hij de emancipatie van de vrouw en de wetenschap op een hoger plan...

 

 

Francesco Petrarca werd op paaszondag 8 april 1341 in Rome op het Capitool tot 'magnus poeta et historicus' gekroond... en verdient het in deze paasdagen als grootste dichter van liefdessonnetten... en als grondlegger van de moderne wetenschap te worden herdacht...

 

 

 

Yellow van Guido, Goede Vrijdag, 18 april 2014/3 april 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

 

 

  

 

Tekening van Leonardo da Vinci/copyrights zie bron

 

  

 

 

 

De fabel van de ontroostbare matrone...

 

 

 

Een matrone verblijft ontroostbaar in de graftombe van haar overleden man. Een soldaat, die drie gekruisigde rovers moet bewaken, hoort 's-nachts haar gejammer en neemt polshoogte. Zijn troost laat de knappe weduwe drie nachten lang haar verdriet vergeten. Dan ontdekt hij de diefstal van een van de gekruisigden en wil zich in zijn zwaard storten, maar de weduwe laat wijlen haar man op de plaats hangen van de geroofde rover... en zij leefden nog lang en gelukkig...

 

 

Dit verhaal uit Satyricon van Petronius (27-65 n.C.) was beladen bij de Romeinen: lijkroof was als misdrijf erger dan moord. Een nieuw genre was geboren. We vinden het verhaal ook bij zijn tijdgenoot fabelschrijver Phaedrus, en het verbreidde zich over de wereldliteratuur: de plot steeds dezelfde, de story zich ontwikkelend...

 

 

 

Na de Middeleeuwse vergetelheid beleefde het verhaal, dankzij Petrarca, door de renaissance van de klassieken een revival. We komen het tegen in 100 Merry Tales, bij Kirchhof en Ayrer, de EsopetLa FontaineVoltaireCharletonSindbadChapmanGellert, de 'Lustige Witwe' van Léhar, en in Nederland bij Kornelis ter Laan als 'Gitje en houten Peter'. Het lijk werd in de verhaallijn gaandeweg vervangen door een houten beeld van de dierbare echtgenoot, dat een tijd als zijn remplacant dienst deed: aanvankelijk kil en stijfjes naast haar in bed sliep, geleidelijk op zolder belandde en na de rouwperiode als brandhout diende...

 

 

 

Het thema werd steeds bizarder, zoals verwijdering van intieme lichaamsdelen en verminking om de persoonsverwisseling te verbloemen. Du Halde verhaalt ons een Chinese versie: een weduwe wil haar nieuwe jonge, maar zieke vriend genezen door hem wijn te laten drinken met daarin opgelost de hersenen van haar amper overleden man, die zijn overlijden echter had geënsceneerd om haar trouw te testen. Na de onthulling hangt zij zich op... en wil hij natuurlijk nooit meer trouwen...

 

 

 

De laatste tijd zijn deze verhalen in onbruik, mogelijk door de lobby van levensverzekeraars, die omzetverlies vrezen als mannen de her-trouwlustigheid van vrouwen gaan doorzien: geen man vindt het vooruitzicht  leuk, dat, nadat hij de pijp aan Maarten heeft gegeven, in een mum van tijd diezelfde Maarten zijn pijpje in zijn luie stoel gaat zitten roken, al is het anderzijds ook wat uit de mode dat de weduwe zich levend graag bij hem op de brandstapel voegt. Wat er wel een associatie mee oproept is het initiatiefontwerp van matrone Pia van D66, welke partij sinds het terugtreden van Van Mierlo alle liberale beginselen als houten beeldjes heeft opgestookt...

 

 

 

Het tekort aan donororganen wil zij praktisch maar luguber oplossen: ieder die niet tijdig aangeeft wat er na zijn overlijden met zijn organen moet gebeuren, wordt automatisch als donor aangemerkt. 'Het recht van onaantastbaarheid van het lichaam' van artikel 11 van onze Grondwet wordt terzijde geschoven voor het 'algemeen belang' in strijd met alles waarvoor Verlichters als Kant en Mill zich hard hebben gemaakt: "De individu is eigen baas over zichzelf, zijn eigen lichaam en geest"... Terwijl financiële prikkels voor vrijwillige donatie, die het tekort in één klap zouden oplossen, onbespreekbaar zijn en afspraken daaromtrent nietig volgens de Wet op de orgaandonatie... want dat kost geld... D66 onderging een Transplantatie tot T66Technokraten66... Met zo'n beroep op het algemeen belang kun je de burger wel alles afpakken... waar de politiek trouwens ook al ijverig mee bezig is...

 

 

  

Neurowetenschapper Canavero beschreef vorige maand in 'Surgical Neurology International' zijn plan voor hoofdtransplantatie. Het komt te laat voor het setje Merilyn Monroe en Einstein, aan wie zij haar kinderwens ventileerde met: "Mijn lichaam en jouw verstand, dat zou een ideale combinatie zijn" (waarna hij riposteerde met: "Stel je voor dat het andersom zou zijn")... maar hopelijk op tijd voor de Rus Spiridonov, die een ernstige spierziekte heeft maar wiens hoofd goed is, en die hoopt op andermans overleden lichaam te kunnen voortleven. Zal Juvenalis toch nog gelijk krijgen met zijn 'mens sana in corpore sano': een gezond hoofd op een gezond lichaam...

 

  

 

Eén juridisch probleempje: volgens de wet is het intreden van de 'hersendood' (ook al blijven de andere orgaanfuncties nog in tact) voorwaarde voor orgaantransplantatie.  Het hoofd van de Rus mag echter niet hersendood zijn op dat moment, want dan is alles voor niets geweest. Maar T66 zal daar ook wel een mouw aan passen, mocht het zich in Nederland voordoen: het hoofd wordt niet getransplanteerd, maar het lichaam van de ander... Kwestie van geestelijke lenigheid... of van ordinaire lijkroof?

 

  

 

Je zou toch raar op je neus staan te kijken, als er over een tijdje ongewild iemand anders met jouw hoofd rondloopt...

 

  
 

 

 

Yellow van Guido, 28 maart 2015.

 

  

 

 

 

alle copyrights voorbehouden aan Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

 

 

doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

 

 

Hallo Guido,

 

 

 

Deze column duidt weer eens op grote geestelijke lenigheid bij de auteur ervan, en van maatschappelijke hebzucht bij T66!

 

 

 

H.

 

 

 

Ja en op wiens neus sta je dan te kijken??

Leuk verhaal!

Vr.gr.
Carel

 

 

 

 

 

Hi Guido,

 

 

 

 

 

Onvrijwillig donorschap goedkeuren is ook een nieuwe markt voor criminelen openen. Er zijn al diverse landen op deze aardbol waar donors worden "gecreëerd".

 

Een vorm van lijkroof waarbij het lijk eerst nog moet worden gemaakt.

 

 

 

Ongetwijfeld zijn er voldoende mannen die knappe (jonge) weduwen willen troosten. De echtgenoten moeten dan wel eerst lijk worden en verdwijnen dan in het donorcircuit.

 

Ongekende mogelijkheden. Voorselectie kan plaats vinden op een terrasje of via glamourbladen en eliminatie van de echtgenoot wordt dan natuurlijk uitbesteed :)

 

 

 

Laten we het maar houden zoals het is. Uitsluitend op basis van vrijwilligheid.

 

 

 

 

 

P.

 

 

 

 

 

 

 

Hoe krijg je het weer bij elkaar, Guido, ha ha!

 

 

 

J.

 

 

 

 

 

Guido,

 

 

 

Ik lees tegenwoordig elke week je column. Geweldig! Helemaal mee eens!

 

 

 

L.

 

 

 

 

 

Ja Guido,

 

 

 

Wat een geklets van Pia-T66, algemeen belang. Lijkschennis en lijkroof! Nog een stap verder, en we zijn net China, waar de roep om 'het algemeen belang' altijd klinkt, alleen daar noemen ze het bij de naam: 'Communisme'. Dat krijg je inderdaad als je je beginselen opgeeft. Je had pas nog zo mooi beschreven, wat Van Mierlo ervan had gezegd als zijn 'politiek testament'. In China worden soldaten 'warm' gehouden om te worden 'geopereerd' zodra de patiënt het nodig heeft. Wil Pia dat hier ook invoeren? Gruwelijk! Dat D66 zo laag kon vallen! Het lijkt de VVD wel!

 

 

 

D.

 

 

 

 

  

 

 Schapen/foto van 'Onderwijsgek'/copyrights zie bron

 

 

 
De fabel van de schapen en de varkens...
 
 
 
De domme duivel zag God schapen scheren en vroeg waarom. "Om van die wol kleren te maken", antwoordde God. De duivel had geen schapen, dus schoor hij zijn varkens , die zich schreeuwend verzetten. Gezien de waardeloze opbrengst riep die woedend: "Veel geschreeuw, weinig wol"...
 
 
Deze fabel, al in 1460 bekend, leverde ons deze uitdrukking op, internationaal bekend als: 'Great cry and little wool', 'Viel Geschrei und wenig Wolle' en 'Grand bruit, petite toison', en verklaart waarom de ook wel gebruikte uitdrukking 'Veel geblaat, weinig wol' logischer, maar fout is... 
 
 
'Weinig wol' is hier tegengesteld aan 'wollig taalgebruik', waarvan onze door de wol geverfde ex-minister van Justitie, voor intimi "Oppie", tot dusver de ongekroonde koning was... gestruikeld over de volgens de paniekerige Edith 'niet toevallige' bommetjes-... eh... bonnetjes-affaire...
 
 
Dat het getergde kamerleden nooit lukte de waarheid te ontfutselen aan deze hopelijk alleen linguïstisch zwetsende en zwalkende, of zoals de Fransen zeggen 'la langue de bois' sprekende eminentie komt natuurlijk doordat zij verzuimden mijn workshops 'Interrogatietechnieken' te volgen... ook doordat hij zijn mistige woordenbrij via de kunst van het eromheen praten voorheen steeds succesvol had gebruikt als ondoordringbare verdedigingswal rond zijn tot dan toe onneembare vesting...
 
 
Eenieder heeft zijn favoriete variant om ongewenste vragen te omzeilen: zijn adjudant T., voor intimi "Toppie", die zich ontpopt als de parlementaire variant van Heintje Davids door onbeschaamd weer op het pluche, nu aan de overkant, plaats te nemen, wendde tijdelijke 'dementia praecox' voor: hij kon zich 'niet meer precies herinneren' of hij 1,25 of 4,7 miljoen had betaald... 'n gering verschil... van slechts 3,45 miljoen...
 
 
Andere strategieën? Praten in 'upchunks', zoals diplomaten op gesublimeerd abstractieniveau antwoorden op vragen die nooit gesteld zijn... de Jehova getuigen-variant van monddood maken met ontelbare bijbelcitaten... de tegenaanval als 'beste verdediging'... of tegenvragen stellen... 
 
 
Waarom niet de waarheid als beste leugen? In elk geval de meest vergeeflijke variant, die het tij van 'aftreden' had kunnen keren in 'een allerlaatste kans'...
 
 
Eens kijken wat de wijzen er over zeggen. Einstein: "Fundamentele wetenschappelijke ideeën zijn simpel en kunnen in voor ieder begrijpelijke taal worden uitgedrukt"... Gibran: "We zullen elkaar nooit begrijpen, tenzij wij de taal tot 7 woorden terugbrengen"...
 
 
Zo hadden ze, in 7 eerlijke woorden, de affaire kunnen reduceren, die de kiezer hen had kunnen vergeven: 
"1. We 2. wisten 3. precies 4. het 5. exacte 6. bedrag... 7. Sorry"...
 
 
Hun winst nu? Waardeloze opkomst... enorm zetelverlies... de grootste van de kleintjes... een verdeelde achterban... gênant met de bedelnap rond voor een zeteltje steun... nu weer een zetel kwijt aan de veelbesproken Houwert... Mark heeft moeite zijn schaapjes bij elkaar te houden...
 
 
"Veel gekrakeel, weinig lol"...  
 
 
 
Yellow van Guido, 21 maart 2015.

 

 

 


Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

Reacties/gratis aan-/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

Reacties worden met vertraging geplaatst

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Met nog steeds een meerderheid in de 2e Kamer, probeert Rutte de rit uit te zitten. Wat extra dealtjes voor steun in de 1e Kamer vindt hij geen probleem, zolang er maar geen kabinetscrisis komt.
PvdA heeft nog meer belang de rit uit te zitten in de hoop dat het tij zal keren. Altijd zo leuk om te horen dat het net iets beter was dan voorspeld. Als je lang nadenkt is er altijd wel wat "positiefs" te vinden. What's in a name ?!  Hetzelfde doen bedrijven; eerst een forse winstwaarschuwing geven en dan komen met betere kwartaalcijfers dan de prognose en de beurs veert weer op. De bankentop is inmiddels weer Sinterklaas aan het spelen voor zichzelf. Weinig wol maar wel veel geld !
Helaas lopen er heel wat politici rond die passen in je fabel "Veel geschreeuw, maar weinig wol". Misschien zijn ze daarom wel politicus geworden :)
 
 
P.
 
 

 Afbeelding:Canis lupus laying.jpg

 

 

Wolf/foto van Gary Kramer/copyrights zie bron                                                  

 
 
 
 
De fabel van de wolf in schaapsvacht...
 

 

 

De wolf had trek in een lekkere lamsbout, maar de herder hoedde zijn kudde. De wolf maskeerde zijn ware aard en bedoelingen. Hij hulde zich in een schaapsvacht en mengde zich tussen de schapen, zodat hij ongemerkt af en toe een moederloos lam kon grijpen. De herder snapte er niets van, tot hij een schaap wilde slachten en toevallig de verklede wolf ontmaskerde...

  

 

De wolf intrigeert de mens sinds mensenheugenis. "Wolf in Nederland", kopten de kranten onlangs. Nu de pitbulls-met-kunstgebit O&T met de staart tussen de benen de politieke arena verlieten en provinciale verkiezingen geen interesse wekken, verlegt de focus zich: is het geen ontsnapte slang of een gesignaleerd lynx of tijger, dan is het wel een uil of een vermeende wolf die de aandacht trekt... 
 
 
Van oudsher kennen we fabels, parabels en sprookjes over schapen en slinkse wolven: bij Aesopus en La Fontaine, de oudtestamentische Jakob met schaapsvacht, Homerus versus cycloop Polyphemos, valse profeten als wolven in schaapskleren, sprookjes van de wolf en roodkapje, 7 geitjes of 3 biggetjes, Isegrim de Wolf en Verdizotti, Hector Malot, Dodsley's "The wolf in disguise" en recent 'The wolf of Wall street'...

   

 

De wreedheid van de wolf wordt al eeuwen schromelijk overdreven. Af en toe grijpt hij om den brode een kip of schaap, en valt daarmee in het niet bij de menselijke wreedheid: die slachten dagelijks miljoenen kippen, lammeren en varkens af... en elkaar... De Romeinen wisten al 'homo homini lupus', 'de ene mens is een wolf voor een ander'... kijk maar naar de politiek...

  

 

Nu Rutte in eigen zwaard is gelopen, zoekt hij met zijn naderende verkiezingsnederlaag voor ogen in politieke agonie steun bij de oppositie. Somber, want de SP wil het ongenadige VVD-beleid niet uitvoeren, zomin als de PVV. Het CDA gaat hetzelfde spelletje spelen als D66 en vraagt keihard om 'wisselgeld'. Een gevaarlijke ontwikkeling...

 

 

Rutte II loodste zijn discutabele plannen door de Senaat dankzij ad hoc-compromissen met D66, CU en SGP. Pechtold gaat daar na de verkiezingen versterkt mee door: "meer zetels, meer invloed". Zo wilde hij 'meer geld voor onderwijs', waarmee hij als veilingmeester ging voor het hoogste bod en 689 miljoen binnenhaalde, wat al weer op is. Een bedenkelijke ontwikkeling, omdat door dit 'cliëntelisme' het algemeen belang wordt ingeruild voor een democratisch oncontroleerbaar partijbelang. 

 

  
Het CDA ruikt bloed en ziet hierin, bij eigen verkiezingswinst, de voordelen: Buma wil niet meeregeren, maar Rutte kan altijd 'langskomen voor een praatje': het vuile werk steunen zonder vuile handen te maken. En zo is er, behalve SP en PVV, geen oppositie meer: in 'de achterkamertjes' of 'het Torenkamertje' worden onzichtbare deals gesloten... ten koste van democratisch noodzakelijke transparantie en geloofwaardigheid... 'omhelzing van macht en controle'...

 

 

CDA is allang niet meer de principiële getuigenispartij, en D66 niet meer de democratische partij van Van Mierlo. Balkenende heeft onder valse voorwendsels de onwettige oorlog in Irak doorgedrukt, net als, tegen de gepeilde volkswil in, de federale EU. CDA, D66, CU en SGP willen, evenals VVD en PvdA, verdere machtsoverdracht aan de EU, Turkije in de EU en verdere beperking van de hypotheekrente-aftrek, AOW-leeftijd en verzorgingsstaat. Kiezers die 'een redelijk alternatief' nastreven, zouden juist beducht moeten zijn voor de 'wolven in schaapsvacht'... die zich lenen als loopjongens voor EU en bedrijfsleven... ten koste van de democratie...

 

 

Bewindslieden van VVD, PvdA, CDA, D66, CU en SGP maskeren in zuiver scheerwollen maatpakken als schaapsvachten net als de wolf hun ware aard en werkelijke bedoelingen. Door hun maskerade kunnen kiezers zich geen eerlijk en democratisch oordeel vormen. Bij zwaar VVD- en PvdA-zetelverlies heeft het kabinet alle volksvertrouwen en geloofwaardigheid verloren en moet het aftreden... of een gewoon minderheidskabinet vormen, zodat zulke deals in openheid in beide kamers kunnen worden gesloten. Want dát is democratie!

 

  
Waar is de herder, die de schapen hoedt en de verklede wolven ontmaskert?

 

 
 
Yellow van Guido, 14 maart 2015.
 
 
 
Reactie: 
 

 

Het is altijd interessant te overwegen wie op dit moment het best voldoet aan een wolf in schaapsvacht. In de politieke arena neig ik naar zowel Pechtold als Rutte.

Pechtold wil bezuinigen bij de overheid met name de ministeries, nooit een slecht plan, de vraag alleen is waar. Van Pechtold moet het mes gezet worden in alle ingehuurde consultants. Dat zijn nu net de mensen met expertise die men mist op de ministeries zelf. Beter het mes zetten in allerlei onzinnige uitgaven, dienstreisjes, etentjes e.d.

Pechtold wil alleen meer macht in de 1e Kamer om zo de regeringsplannen bij te sturen in zijn richting met een beoogd premierschap in 2017 of liefst eerder. Eindelijk mag hij dan aanschuiven bij de andere regeringsleiders. Je ziet hem ook altijd glunderend kijken in elk vraaggesprek, met de gedachte het maakt niet uit wat er gevraagd wordt, ik weet toch wel hoe het moet.

Ook hier weer een politicus die daar niet zit voor alle Nederlanders, maar voor zijn eigen persoonlijke eer en glorie. Hij is dan ook buitengewoon ingenomen met zichzelf.

Als tweede persoon Mark Rutte. Die ziet de bui al hangen: fors teruglopende zetels in de 1e Kamer voor de huidige coalitie. Met de huidige drie gedoogpartijen redt hij het waarschijnlijk niet meer en is dus nu druk aan het slijmen met het CDA. Het CDA zelf interesseert hem geen bal, maar wel hun toekomstige 1e kamerzetels. Buma houdt tot 18 maart de boot af, want hij wil geen stemmen verliezen in het kielzog van VVD en PvdA, echter na 18 maart het oude liedje van ik doe mee en wat krijg ik er voor terug.  Rutte wil alleen maar de rit uitzitten in afwachting van een interessante topfunctie elders.

Er blijven dus nog maar twee echte oppositiepartijen over; de PVV en SP.  We gaan wel zien wat de resultaten worden na 18 maart of eigenlijk in mei als de 1e Kamerleden worden gekozen.

 

P.

 
 
 
Guido
 
 
Ik ben het volledig met je eens, zeker als ik lees dat dhr F.de Grave 53 "bijfunkties" heeft en dan ook
nog instaat is, zonder "belangenverstrengeling " te kiezen !!!!
Tevens is hij geen uitzondering op de leden van de 1e kamer, 
Hoe komen we af van dit bevooroordeelde en overtollige college,en als ze dan toch bezig zijn
kunnen ze wat mij betreft ook de waterschappen opruimen. Zo. En morgen ga ik stemmen.
Verder alles goed?
 
 
J.

 

 

Een goeie column, weer Guido, zoals zo vaak sla je de spijker op de kop. Ze denken, dat niemand het in de gaten heeft, maar waarom vallen de verkiezingen dan steeds slechter voor hen uit? Niemand weet meer waar hij het zoeken moet, en de andere kant is velen te extreem. Tijd, dat er eens een redelijker man of vrouw opstaat en met de vuist op tafel slaat. Dit is geen liberalisme meer, maar belangenverstrengeling. Lees maar eens bijgaand artikel!

 

H.

 

 

Hoi Guido,

 

De Grave voert ter vergoelijking en verontschuldiging aan, dat hij altijd eenduidig met de fractie meestemt. Qui s'excuse s'accuse: is het niet zo, dat de fractie altijd probeert eenduidig te stemmen en de 'specialist' vrijwel altijd volgt? En die specialist is natuurlijk de Grave... 'a lame excuse' dus...

 

Groetjes,

 

S.

 

 

Hieronder een herhaling van de column na de vorige Eerste Kamer-verkiezingen in 2011...

Sindsdien is er niets veranderd... 

 

 

 

 

 

Noorse boskat/copyrights zie bron

 

  

Het schervengericht…

 

 

Een enorme kater had zo’n slagveld aangericht onder ratten en muizen, dat de weinige overlevenden zich schuil hielden. Toen de kat op vrijersvoeten ging met zijn krolse buurvrouw, werd een vergadering in de Eerste Kamer van het huis van Afgevaardigden belegd. Allerlei moties om het tij te keren sneuvelden… één werd unaniem aangenomen: de kat moest een bel worden aangebonden, zodat ratten en muizen de sluipmoordenaar voortaan tijdig zouden horen aankomen… Maar geen van de aanwezigen durfde de kat de bel aan te binden… 

 

 

Op 7 juni 2011 is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Volgens velen een anachronistisch en overbodig instituut, dat moet worden afgeschaft. Anderen willen directe verkiezing van de leden in plaats van de schimmige verkiezing door de al even anachronistische en overbodige Provinciale Staten. Veel senatoren willen dat zelf niet… en hun klanten al helemaal niet...

 

 

Vroeger was de Eerste Kamer een instituut van bezinning, die de hectische politiek een vluchtheuvel, een ‘terme de réflexion’, bood voor de waan van de dag door overhaaste wetsvoorstellen nog eens tegen het licht van de wenselijkheid ervan te houden. Later werden de leden gefrequenteerd door lobbyisten, die er belangen van cliënten bepleitten. Tegenwoordig doen de senatoren dat zelf:  ‘de tussenhandel’ is er uit… rechtstreeks kopen bij de fabriek… één stap verder dan ‘vriendjespolitiek’… handelsreizigers in democratie… krols op het bedrijfsleven en andere belangengroepen… 

 

 

Er zijn stemmen opgegaan om een openbaar register van lobbyisten aan te leggen om de stromen vast te leggen… welnu, de ledenlijst van de Eerste Kamer covert al een groot aantal ‘lobbycraten’ door de partijen heen, met banencoryfeeën als Eelco Brinkman CDA en Loek Hermans VVD voorop… gevolgd door Marleen Barth PvdA en, nota bene, D’66-ers Thom de Graaf en Roger van Boxtel…

 

 

"Wat is hier zo mis aan? Baantjesjagen is toch begrijpelijk… op z’n minst menselijk?". Inderdaad, en juist daarom bepaalt artikel 67, lid 3, van de Grondwet, dat leden “zonder last” moeten stemmen, een bepaling die teruggaat tot ‘de Bataafse Republiek’ (1795-1806). Met de woorden “zonder last” werd aangegeven, dat parlementsleden het héle Nederlandse volk vertegenwoordigen en niet de belangen van enkele groepen. Dat is nog eens bevestigd bij de Grondwetsherziening in 1983. De huidige tendens is een gevaar voor de democratie. Belangenverstrengeling is een sluipmoordenaar, gevaarlijker dan de kater in de fabel…

 

 

Het is gevaarlijk als de slager zijn eigen vlees keurt… en onkies als het kalf wordt gebraden in het vet van de moeder. Dat vonden de Grieken al, toen die na veel strijd de democratie bevochten. En dat geldt vandaag de dag onverminderd. De huidige crisis, op tal van gebieden, is te verklaren door verstrengeling van  belangen en het schenden van afspraken... zoals ook de huidige Griekse crisis is ontstaan door het negeren van de spelregels van een fatsoenlijke democratie…

 

 

Tot 415 v. Chr. kende de democratie van Athene het begrip ‘schervengericht’, ook wel ‘ostracisme’ genaamd, een procedure, waarbij het volk, in Volksvergadering bijeen, de naam van te machtige personen op een scherf konden krassen. De meest genoemde namen werden dan voor 10 jaar verbannen uit de stad om belangenverstrengeling te voorkomen. Zo bleef de democratie zuiver totdat… het schervengericht in 415 werd afgeschaft…

 

 

Scheiding der machten… trias politica… hoe vaak passeerden deze voor de democratie essentiële begrippen al de revue? Hans van Mierlo waarschuwde al voor  ‘de dodelijke omhelzing in Nederland van macht en controle'.  “Je kunt niet afspreken, dat op een bepaald punt de controle niet geldt, dat kan niet!... Beginselen behoren niet tot de onderhandelbare dingen… Je kunt niet luchthartig omspringen met de basisprincipes van onze democratie, dat is beangstigend! Controle op macht op essentiële punten behoort tot onze roots… dat mag je niet weggeven… Machthebbers zouden het instinct moeten hebben te weten, dat ze iets onzédelijks aan het doen zijn in democratisch opzicht… Een afspraak over schending van een beginsel is een nietige overeenkomst… Men is de weg kwijt over wat elementair is in de democratie”…

 

 

We moeten waakzaam zijn en blijven… anders krijgen we gedonder in de glazen… ligt de democratie wederom in scherven… De Grieken hebben er, na al hun gooi- en smijtwerk, ervaring mee… en Europa zit nu met een levensgrote kater…

 

 

CDA-er René van der Linden zei bij zijn aantreden als voorzitter van de Eerste Kamer in 2009: “We moeten meer investeren in sterke, geloofwaardige, democratische instituties”… Sindsdien wachten we op een lijst van onverenigbaarheden voor leden van de Eerste Kamer… om mee te beginnen… of een groot hangslot op de deur… en alle Eerste Kamerleden voor 10 jaar Nederland uit... 10 jaar lang op vakantie in Athene... als een 'terme de réflexion'... om te zien hoe het afloopt... met de democratie... en om te helpen... de scherven bij elkaar te vegen... 

 

 

 

Yellow van Guido, 18 juni 2011/14 maart 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties/gratis aan-/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

Reacties worden met vertraging geplaatst

 

 

 

 

 

Muilezels op weg met post in U.S.A./foto en copyrights van Elf/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel* van de muilezels en de roversbende...
 
 
Twee muilezels waren op weg gegaan, 
de eerste vol belastinggeld, de tweede vol met graan. 
De voorste torste, als een volbloed paardenhengst, 
de door de burgers zuurverdiende meeropbrengst. 
De ander, beladen met de molenaar z'n graan, 
sjokte er teneergeslagen achteraan.
Plots pleegde een roversbende, wel veertig in getal, 
op de volbeladen ambtenaar een laffe overval. 
Ondanks zijn verdediging werd hij beroofd en in elkaar geslagen. 
"Waarom beroofden ze niet jou?", hoorde de tweede hem in doodsnood klagen. 
Die bleef even bij hem staan:
"Jij wilde toch zo graag die chique ambtenarenbaan? 
In míjn lading is niemand geïnteresseerd, 
ik ben onbelangrijk maar bleef wel ongedeerd. 
Jij keek altijd op mij als belastingbetaler neer. 
Nu is dat omgekeerd, meneer, ik groet u daarom zeer! 
Uw eigen woorden zijn: beter te sneuvelen op het slagveld,
dan terug te keren... zonder geld"...
 
 
 
De VVD heeft wel wat weg van 'Ali Baba en de veertig rovers'. We hebben de zaak-Van R., Ton H., de anti-reclamezuil Frans W., René L., het 'opgeblazen' gratis Floriadefeestje voor Mark van Mark. V., de excuses van Ali en het verdachte VVD-raadslid K. nog niet achter de rug, of we zien de vergeetachtige Ollie O. en Commissaris T. Bullebak in deze politieke ballenbak al weer naarstig scharrelen en verstrooid zoeken naar verloren gewaande bonnetjes, juist die waar het om gaat, die je zo kunt opvragen bij elke bank... en naar taps... het volgende schandaal tegemoet... de 'Integriteitscommissie' ten spijt. De VVD is Koploper Schandalen... En 'Diederik met de Rooie Hoed' is sprekend Roofridder Robin Hood, die op andermans kosten zijn 'nivelleringsfeestje' heeft verspreid over heel Europa... terwijl het aan schandalen in de PvdA nou ook niet ontbreekt... alleen al de PvdA-politicus, die er met de kas van daklozen vandoor gaat!
 
 
Deze week was het debat tussen Hoofdman Ali R. en Roofridder Diederik, als kopstukken van dit PVVDA-kabinet, met hun groepje 'Vrolijke Volgelingen', wat overal over ging, behalve over de Provinciale Verkiezingen, waarover het had moeten gaan... Dat wisten we natuurlijk van te voren, zodat alleen het groepje trouwe Volgelingen het interessant vond... Volgeling Pechtold vond het gedachtegoed van Blondie op het politieke 'slagveld' goed verwoord door Ali R. met zijn uitspraak "beter sneuvelen dan terugkeren"...
 
 
Ali kwam met een opzienbarende onthulling: "Er is ruimte voor lastenverlaging"... Zullen we dan eindelijk, na al het zuur, gaan profiteren van het 'zoet', dat het kabinet-Bakellende ons jaren terug beloofde? Natuurlijk niet, we kennen Ali: ja zeggen, nee doen... met de ene hand geven, met de andere nemen... dat is Ali ten voeten uit: dat er ruimte voor is, betekent niet dat onze lasten omlaag gaan, ze gaan juist omhóóg!... die van de Grieken gaan omlaag, dat is wat hij bedoelt... Schiet er dan nog wat over, dan gaat dat naar de EU, dat zijn budget over 2016 weer wil verhogen...
 
 
Trouwe vazal Wiebes heeft aangekondigd veel aftrekposten te willen afschaffen - hoezo lastenverlaging? - en de lage B.T.W. op niet-voedsel te willen verhogen - hoezo lastenverlaging? Nyfer berekende een verlies van 50.000 banen... zit er, net als het CPB en Ali R. met zijn rekenfout van 50 miljard, nog wel eens naast, maar een kind kan bedenken, dat dit banen zal kosten. 
 
 
In 1969 bedroeg het lage BTW-percentage 4% en het hoge 12%, dat is sinds 2012 6% en 21% en wordt dus minimaal 21%, als dat percentage ook al niet hoger wordt... Hoezo lastenverlaging? Van 4% naar 21% is voor de burger geen stijging van 17%, maar van 425%... met de huidige deflatie, stagflatie en banenverlies tot gevolg... Leugentjes, leugens en statistieken...
 
 
Wat zou er moeten gebeuren met de BTW? We zijn destijds overgestapt van de oude omzetbelasting volgens het 'cumulatieve cascadestelsel' (een droste-effect van omzetbelasting over product + omzetbelasting enz., dus steeds belasting over belasting) naar de Belasting over alleen de netto Toegevoegde Waarde. Met als argumenten: 1. Het oude systeem leidt tot ongewenste inflatie, en 2. De nieuwe BTW zal uitnodigen tot 'outsourcing' naar lage lonen-landen.
 
 
Inmiddels is de inflatie omgeslagen in deflatie en stagflatie, en is veel werkgelegenheid weggelekt naar Azië. Alle aanleiding tot terugkeer naar het oude stelsel: dat leidt tot inflatie en dan wordt het weer voordeliger alles in eigen fabriek te produceren.
 
 
De BTW dient voor 10 jaar te worden omgezet in het oude 'cumulatief cascadestelsel', te beginnen met een eenheidstarief van 4%. De schatkist komt daar aanvankelijk aan tekort, maar de lagere prijzen zullen een enorme impuls geven aan de kwakkelende economie. Door de cumulatie en verhoogde consumentenbesteding haalt de overheid binnen enkele jaren meer op dan nu. Omdat na 10 jaar het cascadestelsel weer ongewenste inflatie zal veroorzaken, terwijl de economie dan is hersteld, moet op dat moment weer worden teruggeschakeld naar het BTW-systeem. Deze maatregel is voor de schatkist kostenneutraal, zelfs per saldo winstgevend, en creëert reële inflatie en werkgelegenheid.
 
 
De PvdA heeft vele kiezers, zelfs zijn eigen achterban van zich vervreemd. En de VVD is niet meer de liberale VVD, die sommigen er nog in willen zien: de linkerflank is er de baas, de 'Wiegel-aanhangers' herkennen zich niet meer in de VVD en keren de partij de rug toe, schamen zich zelfs om er mee te worden geassocieerd. Als Rutte Wiegels' + Rita's + Blondie's aanhangers binnen zijn partij had kunnen houden, zou de VVD nu de grootste partij zijn en samen met D66 de meerderheid in Eerste en Tweede Kamer hebben zonder afhankelijk te zijn van 'Vrolijke Volgelingen'. Deze verkiezingen zijn een lakmoesproef voor dit kabinet, dat op de burger neerkijkt...
 
 
"Nu is dat omgekeerd, meneer, ik groet u daarom zeer! Uw eigen woorden zijn: beter te sneuvelen op het slagveld, dan terug te keren... zonder geld"... is de moraal van dit verhaal...
 
 
Yellow van Guido, 7 maart 2015.
 
 
 
* Deze fabel, in de vertaling van Guido, kennen we al eeuwen, al bij Aesopus en Jean de La Fontaine, telkens hetzelfde liedje.
 
 
 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties/gratis aanmelden/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

Reacties worden met vertraging geplaatst

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Het blijft gezellig met politici; onbegrijpelijke vergeten bonnetjes en afwijkende bedragen, een premier die "sneuvelen" wel interessant vindt in de hoop weer wat extra stemmen uit het PVV kamp te winnen. Geert Wilders, niet aanwezig door griep, kon helaas geen tegengas geven, waardoor het hele debat weer hopeloos saai was. Pechtold als de trouwe hond met dominee-capaciteiten, met name zijn uiterlijk.

 Niemand interesseert zich voor de Provinciale Staten, vandaar een debat met alleen 2e Kamer fractieleiders en Rutte erbij in welke hoedanigheid dan ook.
 
Lastenverlichting natuurlijk volstrekte flauwekul, zoals je zelf al aangaf. Op handen zijnde BTW verhogingen, BPM op auto's (als enige land in Europa) wordt niet afgebouwd (zou zeer zeker een enorme impuls geven bij de aankoop van nieuwe auto's en dus een impuls voor onze economie); alle Ministeries maken zoals ieder jaar hun budgetten op aan het eind van het jaar aan onzinnige zaken, om in ieder geval te beargumenteren dat ze het volgende jaar toch wel wat meer budget nodig hebben. 
 
Geld over de balk gooien is bij de overheid altijd al een sport geweest.  Alle ambtenaren worden betaald van ons belastinggeld dus nauwelijks een politicus te vinden die vindt dat de overheid moet bezuinigen. We zien hetzelfde in Brussel; geen enkel  EU parlementslid die vindt dat de EU commissie minder geld moet krijgen.
 
Waarom daalt de Euro zo in waarde? De valuta-handelaren hebben er geen vertrouwen meer in. De Europese economie groeit nauwelijks, in tegensteling tot de USA
Nog even en de US Dollar en Euro staan gelijk aan elkaar en politici maar roepen "zo leuk voor de export". Ach ja, ze moeten wàt roepen :)
 
 
P.

 

 

 

Hi Guido,

 

 

Goed stukje weer! Erg interessant en scherp!

 

A.

 

 

 

 

 

Koning Konijn/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel* van de leeuw en het konijn...
 
 
 
Een leeuw was de aso van de buurt: ruziezoekend, lomp, luidruchtig en levensgevaarlijk. Alleen het konijn durfde hem aan: "Heer leeuw, verderop woont een kerel, die pocht sterker te zijn dan u, hij maakt u belachelijk!". De leeuw beval: "Wijs mij de weg! Hij zal het niet kunnen navertellen". Het konijn bracht de leeuw bij een diepe waterput, zo breed als een fontein...
 
 
"Als u over de rand kijkt, ziet u hem", zei het konijn. De leeuw keek omlaag in twee woeste ogen en een grote bek. Zijn brul werd beantwoord met een zelfde brul. Dit pikte hij niet! Hij sprong zijn rivaal naar de keel en... verdronk. Het konijn werd de held van de buurt...
 
 
De leeuw, al eeuwen symbool voor Nederland... wat de adelaar is voor Duitsland... speelde in nationaal voetballied "Hup Holland hup" de hoofdrol als 'Koning Voetbal'...
 
 
Met kerst 1914 kwamen Vlaamse en Duitse soldaten uit hun loopgraven en speelden vreedzaam een potje voetbal. Ze hadden geen zin in oorlog en hielden die informele wapenstilstand vol tot nieuwjaar... totdat hun generaals dreigden met hun executie...
 
 
Sport verbroedert, verbindt. Bij Egyptenaren, Grieken en Romeinen waren balspelen al populair. De Maya's hadden 2000 voetbalvelden, voetbal was onderdeel van hun religie. Het Latijnse 'Religio' betekent 'bindmiddel'. De satirische Romeinse columnist Juvenalis schreef: "Een gezonde geest in een gezond lichaam" en "Geef het volk brood en spelen". Wereldwijd worden sportevenementen georganiseerd tot vermaak van miljoenen...
 
 
Sport is een kenmerk van beschaving, gesublimeerde oorlogs- en vernielzucht... Een grasmat als Marsveld... het stadion als tempel van Mars, de god van de oorlog... Net als kunst een vormgegeven emotie uit het diepste van ons onderbewuste... met scheppende waarde!
 
 
Kunst maakt heftige emoties los, van vreugde... en woede. "Kunst is religie"...en "Religie is Oorlog": 'Beeldenstorm', kunstvernielingen in Byzantium, Hitler verdoemde 'entartete Kunst', kunstenaars slaan eigen en andermans kunst kapot, beschadiging van Warhol, Michelangelo's 'Pietà', en tempels...
 
 
Ook voetbal maakt emoties los, van vreugde... en woede: "Voetbal is Religie"... en "Voetbal is Oorlog"... Alles heeft twee kanten: Voetbalfurore en voetbalrellen op het Leidseplein... en het vernielen van werelderfgoed 'Fontana della Barcaccia' in Rome door Feynoordsupporters, die de Nederlandse leeuw daarmee wel heel erg in zijn hemd zette... met een begrote schade van 8 miljoen euro...
 
 
In plaats van aankondigen, dat Nederland de schade voor Italië zal verhalen op die supporters, bood Rutte Italië aan, dat Nederland alle schade zal betalen... waarmee hij de Nederlandse belastingbetaler voor de zoveelste maal in z'n hempie liet staan...
 
 
Toegangspoortjes, voetbalpasjes en stadionverbod helpen niet. Niemand weet raad, behalve... broer Konijn, die de vernielzuchtige, ruziezoekende, lompe, luidruchtige aso's een voor een bij de diepe waterput, zo breed als een fontein, brengt, waar ze over de rand omlaag kijken in twee woeste ogen en een grote bek... hun brul beantwoord horen met een zelfde brul... waarna zij hun rivaal naar de keel springen en... verdrinken... 
 
 
Koning Leeuw is dood, leve de Koning... het Konijn wordt onze nieuwe held, ons nationaal symbool: Koning Kunst&Voetbal... in één persoon verenigd!
 
 
 
Yellow van Guido, 28 februari 2015.
 
 
 
* Deze eeuwenoude fabel vinden we al in de fabelverzameling Pañcatantra, en kennen we in vele variaties: als 'Dwerghertje Kantjil, de Tijger en diens spiegelbeeld' in Maleisië en Indonesië, als 'Koning Leeuw en het slimme Konijn' uit Ghana en als 'Oom Tijger, oom Os en oom Konijn' uit Nicaragua.
 
 
 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights van Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties/gratis aanmelden/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

 

 

 

                                                        De fabel van 'de fusie tussen de kip en het varken'

                                                copyrights Guido/illustratie Rob Houdijk

 

 

 

 

De fabel 'De fusie tussen de kip en het varken'...

 
 
De kip en het varken gingen samen een fusie aan. Het varken miste zakelijk inzicht, tekende het contract en at zich rond. Zakenvrouw kip regelde alles. Toen de zaak werd geopend, vroeg het varken de slager wat hij van plan was met zijn mes: "Ik voer het contract uit. De kip houdt zich er aan, hier zijn haar eitjes. Nu is het uw beurt: samen verkoopt u immers... ham and eggs"...
 
 
Mijn berijmde fabel, geïllustreerd door Rob Houdijk, gaf ik als boekje aan fusie-cliënten. Vele oplagen vonden hun weg naar boekhandels en banken, fusiespecialisten en notarissen, die deze weggaven aan hun cliënten. De fabel was succesvol wegens haar ware moraal: een fusie werkt meestal gunstig voor de slimste partner, die de zwakke, de looser, de illusie gaf ook diens belangen te zullen behartigen...
 
 
Toen men destijds mijn visie vroeg op de fusie Air France/KLM, zei ik: "Lees mijn fabel De fusie tussen de kip en het varken". De recente krantenkop "Fransen willen KLM nu slopen" duidt niet op het tegendeel. De KLM-directie is trouwens persoonlijk aansprakelijk voor een eigen bestuursverantwoordelijkheid...
 
 
Ter vergelijk: Toen de vijfde Amerikaanse bank in 1990 wegens junk bonds-belegging zelf die status kreeg, sommeerde de Amerikaanse directie de Nederlandse branch alle tegoeden direct over te maken naar Amerika. De Nederlandse directie vroeg mij advies. Ik wees op hun dubbele verantwoordelijkheid: Amerika was 100% eigenaar van de branch, maar de Nederlandse directie had ook een eigen juridische verantwoordelijkheid, dus aansprakelijkheid in Nederland... kwestie van rolidentiteit...
 
 
Mijn advies om als directie beslag te leggen op de eigen Nederlandse banktegoeden vond hun vaste advocaat te riskant. Toen verzocht ík als advocaat de President van de Rechtbank toestemming tot beslag, die vroeg: "Waar staat in de wet dat dat kan"? Ik antwoordde: "Nergens staat dat het niet kan". Hij gaf toestemming... een primeur! Dezelfde middag lag er beslag op alle Nederlandse tegoeden. Het haalde de wereldpers. De Amerikaanse moederbank stond op haar achterste poten, en ging failliet... de Nederlandse branch niet...
 
 
Wie onlangs de documentaire 'Misbruikte mannen' zag over leerlingen-misbruik door 'broeders van de Onbevlekte Ontvangenis', begrijpt waarom zij in de volksmond 'broeders van de Bevlekte Gevangenis' heten: zij verloren, als veel priesters en nonnen, hun rolidentiteit van 'geestelijk opvoeder' uit het oog... 
 
 
... de rode draad in deze Yellow: veel schandalen de afgelopen jaren bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken, woningstichtingen, ziekenhuizen, politici en scholen, ontstonden doordat men zijn rolidentiteit negeerde... de opmaat tot de ondergang van een organisatie... 
 
 
Iets - gelden of goederen - of iemand - kinderen, bejaarden, gehandicapten, dieren - krijgen toevertrouwd aan je zorg betekent: er voor zorgen, zoals een goed huisvader betaamt... Elk ander gedrag in zo'n positie is rolmisbruik... Zoals de bestuurders van stichtingen en vennootschappen... en de broeders in de documentaire: zij gingen te keer als een kip zonder kop... en gedroegen zich als varken...
 
 
 
Yellow van Guido, 21 februari 2015.

 

 

 

 

 

ham and eggs/copyrights zie bron

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights van Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties/gratis aanmelden/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

 

  

 

 

 

Si vis pacem para bellum/copyrights zie bron 

 

 

 

De fabel van het fatale Orakel...
 
 
 
Croesus, rijkste man ter wereld dankzij goudmijnen en veroveringen, was koning van Griekenland, Turkije en Syrië. Volgens geschiedschrijver Herodotus bestond tussen hem en koning Cyrus van Perzië 'gewapende vrede', de eerste Koude Oost-West-oorlog. Alvorens volgend voorjaar tegen Cyrus te strijden, raadpleegde hij het Orakel van Delphi, dat orakelde: "Een groot rijk zal ten onder gaan", wat Croesus, onterecht, geruststelde... 
 
 
Destijds ontmantelde elke veldheer 's-winters zijn leger... zo niet Cyrus, die zo Croesus overwon, die op de brandstapel Solon citeerde: "Noem een rijkaard tot zijn dood niet gelukkig, hooguit fortuinlijk". Cyrus redde Croesus uit de brand, die zijn adviseur en vriend werd: een win-win-relatie... Zo kwamen Oost en West tot elkaar... door de brand uit de brand...
 
 
Het orakel kwam uit: een groot rijk ging ten onder, Croesus' eigen rijk... Wees altijd waakzaam... Plato beschreef dat in zijn Wetten, Nepos in Epaminondas. Vegetius schreef in zijn Epitoma rei militari: 'Qui desiderat pacem, bellum praeparat', 'wie vrede verlangt, preparere oorlog', Macchiavelli beaamde dat in zijn Krijgskunst. 'Si vis pacem, para bellum' was ook zo'n gevleugelde uitdrukking: 'Als je vrede wilt, sta paraat voor oorlog'... Voor Asterix was 'Si vis pacem' genoeg om Romeinen in de pan te hakken... 
 
 
Deze gezegden tonen strategieën als passend agonistisch antwoord op oorlogsdreiging. Sindsdien zijn in het oorlogsrecht varianten ontwikkeld:
 
 
De Bourrienne, studiegenoot van Napoleon, schertste in zijn Napoleon-biografie: 'Si vis bellum, para pacem', 'wil je oorlog, wees klaar voor vrede', past meer bij Napoleon. Pacifist Enfantin: 'Si vis pacem, para pacem', 'wil je vrede, wees klaar voor vrede'. Grelling, ook pacifist, kwam tot inzicht: 'Si vis pacem, fac bellum', 'wil je vrede, maak oorlog'... oorlogszuchtige landen moet je vóór zijn... met oorlog...
 
 
Zo lanceerde president Reagan in 1983 zijn SDI/Star Wars-plan voor een raketschild tegen Russische intercontinentale ruimteraketten. Rusland kon zo'n wapenwedloop financieel niet bijbenen. Het leidde tot Ruslands instorting en val van de Berlijnse muur onder Gorbatsjov... die bij de herdenking ervan het Westen verweet afspraken te hebben geschonden. Hij steunt Poetin... wil opheffing van economische sancties... waarschuwt voor opnieuw Koude Oorlog...
 
 
Blijft over de variant 'Si vis pacem, para pactum', 'Wil je vrede, sluit een pact'. Het Navo-pact grijpt niet in: Oekraïne is geen Navo-lid. Het andere mogelijke 'pact': tussen Oekraïne en rebellen. Als variant van Star Wars was Obama's plan Oekraïne bewapenen, terwijl Oekraïne zelf groot wapenexporteur is. Door zijn opstelling als 'bad guy' werden Merkel, die dit een heilloos plan noemde, en Hollande de 'good guys', zodat Poetin hun vredesplan kon omarmen. Poetin speelde 'good guy', zet rebellenleiders, die doen wat hij zegt, als 'bad guys' 'onder druk'. Het nu bereikte pact is slechts een staakt-het-vuren... zo lang het duurt en voor wat het waard is...
 
 
Niemand lijdt gezichtsverlies: Obama is hardliner, Merkel en Hollande redden Poetin uit de brand en kunnen exporteren, EU-sancties waren juist, Oekraïne en rebellen houden wat ze wilden, Poetin houdt Oost-Oekraïne... Kiev mag grenzen controleren... een win-win-relatie...  Zo komen Oost en West tot elkaar... door de brand uit de brand...
 
 
Moraal: Je vriend van nu kan morgen je vijand zijn... en omgekeerd. Juist bij ontspanning is waakzaamheid geboden. In plaats van 'landjepik' spelen moeten we, zoals hieronder in 'De fabel van het paard, het hert en de jager', een 'glacis van burfferstaten' als 'gedemilitariseerde zone' tussen Oost en West handhaven... Anders zal volgens Delphi's Orakel "een groot rijk ten onder gaan". We weten hoe fataal dat kan aflopen...
 
 
 
Yellow van Guido, 14 februari 2015.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

 

Reacties/gratis aanmelden/afmelden aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Hoi Guido,
 
 
Mooi stuk weer, loopt mooi rond door de parallellen! Heel mooi!
 
 
S.
 
 
 
Guido,
 
 
Wat de Oekraïne betreft zie ik zelf nauwelijks vooruitgang, behoudens een vermoedelijk tijdelijke wapenstilstand. Grote delen van Oost-Oekraïne willen niet onder Kiev vallen, ook niet met een zekere autonomie. De voertaal daar is grotendeels Russisch en men voelt zich daar dan ook meer verwant met Rusland dan met het Westen.
 
Maar beter even rust in de tent dan helemaal niets.
 
Merkel zal ook wel weer water in de wijn gaan doen voor Griekenland. Politiek gezien vindt ze niets erger dan Griekenland weg uit de Euro. De nieuwe premier is uiterst links en zij van oorsprong ook; dus bijna geestverwanten. Als terugbetaling wordt verschoven naar de volgende generaties, hoeft niemand iets af te schrijven en dan nog de rente op de schulden (€340 miljard) aanpassen richting 1% en Griekenland kan veel geld in kas houden. Begin volgende maand weer een nieuw steunpakket met dan soortgelijke condities en iedereen is tevreden.
 
Zoiets kunnen we met hypotheken misschien ook doen. We lossen pas af over 50 - 100 jaar en betalen nog maar 1% rente. De banken zien ons al aankomen :)
 
 
P.

 

 

Hoi Guido, 
 
 
Ja, goudmijnen hebben ze hier ook in Zuid-Afrika maar ook power-sheds. Niet te rijmen, of misschien toch wel; de ANC mist leadership. 
En het accoord van de 4 voor wapenstilstand veegt gelijk het statement van Rutte onder het vloerkleed. Geen verder gezoek dan meer m.i. naar de daders van de aanslag op de MH-17, alle oorlogsmisdaden krijgen generaal pardon. We beginnen met een schone lei alsof er niets onrechtmatigs gebeurd is. Vanavond om 23 uur is er wapenstilstand afgekondigd. Zal ook wel weer niet werken. 
Intussen vragen in de kamer, wat een onnozele politici!
 
Groeten uit Zuma-land,
 
 
W.
 
 
 
Hi Guido,
 
 
Telkens weer verrassend en sprankelend!
 
 
Gr.
 
 
L.

 

 

 

 

 

Colossus, zelfbeeld van Nero, in aanbouw/

olieverfschilderij van Lawrence Alma-Tadema 1977/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de Os en moeder Kikker...
 
 
 
Een os vermorzelde ongemerkt een kikkertje. Zijn broertjes vertelden hun moeder: "Een enorm monster deed het!". Moeder Kikker blies zich op en vroeg: "Zo groot als ik nu?"... "Nee, veel groter!"...
Boos blies zij zich verder op en... knapte...
 
 
Fabels zijn voorlopers van de psychoanalyse van Freud en archetypen van Jung... karakteriserende en categoriserende personages in kenmerkende vertelsels, met, als in romans en toneelstukken, flat characters, als de os, en round characters, als moeder... welke laatste de moraal verbeeldt: 'mensen doen zich groter voor dan zij zijn'... megalomanie...
 
 
In Griekse tragedies droegen acteurs maskers om hun rol te personificeren - 'persona' betekent 'masker' - en te abstraheren van de acteur, wiens rolidentiteit zo werd gefixeerd... Zo infiltreerde de tragedieschrijver als psycholoog via geleide verbeelding in het onderbewuste van de toeschouwer...
 
  
Politici zijn uitstekende acteurs: eenmaal op het pluche verruilen zij hun open hemd vliegensvlug voor driedelig-grijs-met-das... vechten voor de Bühne als kemphanen over zaken, backstage al beklonken... en wisselen net zo snel van politieke partner als van partij...
 
 
Niets menselijks is ook politici op het wereldtoneel vreemd. In 'A First-Rate Madness' schrijft Ghaemi, na bestudering van Churchill, Clinton, Hitler, Ghandi, King, Lincoln, Kennedy en Roosevelt: 'Psychische stoornissen komen vaak voor bij politici'... van depressie en dysthymie tot hyperempathie, hypermaan, hypersociaal, manisch-depressief en hyperseksueel. Chamberlain en Obama lijken hem normaal...
 
  
Psychoanalist Adler duidt op sublimatie door kleine mensen van hun minderwaardigheidscomplex in grootheidswaanzin: het Napoleoncomplex... Napoleon bekte zijn maarschalk af: "U moge langer zijn, ik ben groter"... een typisch voorbeeld van in overcompensatie doorgeschoten compensatiestreven... in door Adler bedachte termen...
 
 
Volgens een Pentagon-rapport zou Poetin met zijn autoritaire stijl en obsessieve controle over Oekraïne lijden aan het autistisch Aspergersyndroom. Hij vergaderde pas met Merkel en Hollande, allen klein van stuk... met grote woorden en navenant klein resultaat...
 
 
Ook Caesar komt er slecht van af in 'Pharsalia' van Lucanus: 'opvliegend, geen respect en zelfbeheersing, machtsbelust, ontrouw en dierlijk'. En als wij Tacitus, Suetonius, Dio, Seneca en Chrysostomus mogen geloven, was Nero zo gek als een deur:
 
 
Hij zou Rome in brand hebben gestoken... daarna een bijrol als brandweerman hebben gespeeld... was ziekelijk jaloers op de liefde tussen zijn stiefbroer Britannicus en Junia, die hij begluurde tijdens hun liefdesspel... vermoordde hem en ruilde haar gedwongen in voor zijn zwangere maîtresse Poppaea, die hij vermoordde...
 
 
'Moe zich geliefd te maken, wilde hij zich gehaat maken', aldus toneelschrijver Racine in Britannicus: Nero vermoordde ook zijn dominante moeder Agrippina, die zelf velen had vergiftigd... hij deed aan toneel en luitspelen, 's-landsbelang overlatend aan Seneca en Burrus. Nero maakte onverantwoorde staatsschulden voor Rome's wederopbouw, zijn eigenwaan belonend met een 40 meter hoog bladgouden zelfbeeld 'Colossus' en een paleis met tuinen zo groot als oud Rome... exuberante gigantomanie als megalomane architecturale zelfverheerlijking...
 
 
Of alle feiten kloppen weten we niet: Rome's archieven zijn verbrand, de historieschrijvers leefden nà en waren anti Nero. Wel hebben Nero's eerste vijf jaren Rome geen windeieren gelegd, dankzij zijn manische aard... en navenant deprimerende armoe voor het volk...
 
 
De geschiedenis heeft een grote toekomst voor zich, mits de opgeblazen situatie tussen Oost- en West-Europa niet gekker wordt... en politici hun grootheidswaan beperken... om te voorkomen dat de Kikker knapt...
 
 
 
Yellow van Guido, 7 februari 2015.
 
 
 
 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

Reacties/gratis abonneren/afzeggen aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

Als je wilt kun je geïrriteerd raken over grote aantallen politici, veel holle nietszeggende woorden. Veel geschreeuw maar weinig wol. Ze zitten daar tot meerdere eer en glorie van zichzelf en doen alsof ze daar voor jou zitten. Dat laatste moeten ze helaas regelmatig laten blijken, want ze willen herverkozen worden.
 
Neem als voorbeeld Pechtold, druk bezig met campagne; hij ruikt winst, niet voor de Provinciale Staten, want dat interesseert hem nauwelijks, maar voor de zetels in de Eerste Kamer, want daarmee kan hij het huidige kabinet sturen. Einddoel 2017, of eerder, bij de Tweede Kamer verkiezingen, proberen de grootste partij te worden en tenslotte Premier om mee te spelen op het wereldtoneel. En dat allemaal voor de D66 kiezers? Natuurlijk niet; uitsluitend voor zichzelf; macht en aanzien.
 
Zoals ook door jou genoemd het trio Merkel, Hollande en Poetin. Kleine mensen die zich erg belangrijk voelen, vijf uur met elkaar praten en tenslotte een nietszeggend document ondertekenen zonder echte oplossingen. In Kiev en in oost Oekraïne zitten namelijk mensen met compleet tegenovergestelde belangen. Soortgelijk zien we in Israel met de Palestijnen en zo kunnen we nog even doorgaan.
 
Kortom, ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was :)
 
 
P. 

 

 

 

Hoi Guido,
 
Het geeft een gerust gevoel om te beseffen dat het vroeger minstens zo erg was in de politiek als nu. 
Het zou ook kunnen dat juist de politiek bepaalde types aantrekt. Ook in de toekomst zal het waarschijnlijk niet anders gaan, dus we leven rustig ons eigen leven..
 
Groet, A. 

 

Omdat we nooit van fabels leren, blijven ze altijd actueel en hebben ze universele eeuwigheidswaarde... 

 

Guido.

 

 

Hi Guido,

 

Goed verhaal weer! Getuigt van diepgang en psychologisch inzicht!

 

Groet,

 

N.

 

 

 

Tantalus/copyrights zie bron

 

 


De fabel van de Tantaluskwelling...
 


Tantalus, favoriete zoon van Zeus, dineerde met de goden... maar zou geheimen hebben verraden, hun levenselixer Ambrozijn hebben gepikt en hun zijn zoon Pelops gebraden hebben voorgeschoteld... Voor straf stond hij eeuwig onder water, dat wegebde als hij wilde drinken... terwijl sappige vruchten boven hem terugweken als hij ervan wilde eten... met altijd de dreiging van een vallend rotsblok...
 
 
Werkgeversvoorman De Boer pleitte onlangs voor 'demotie en salarisverlaging', een fout signaal: Inflatie en loon-prijsspiraal omhoog zijn een noodzakelijk kwaad... want behalve dat belastingen en kosten wèl stijgen, zodat we verarmen, voldoet inkomensverhoging aan de primaire menselijk-psychologische behoefte aan (inkomens)groei... En inflatie, mits gecompenseerd door inkomensverhoging en lastenverlaging, is de enige manier om zonder nog meer problemen van de enorme schuldenlast van burgers en overheid af te komen ...
 
 
Hij wordt op zijn wenken bediend: personeel, ambtenaren, ondernemers en franchisenemers worden ontslagen/gekort, evenals verhuurders van panden en leveranciers: slikken of stikken... Afgestudeerden gaan ondergekwalificeerd/onderbetaald werken... Veel ondernemers en winkelketens zijn failliet: leegstand zonder rendement... ontslagen, verlies van kennis en infrastructuur, renteverlaging dus pensioenen omlaag... een nieuwe generatie jongeren zonder baan en gepensioneerden zonder AOW en toereikend pensioen... een armoedeval... een Tantaluskwelling!
 
 
Dat demotiveert... veroorzaakt een onstuitbare kettingreactie, een neerwaartse vicieuze loon-prijsspiraal... deflatie... tenslotte oncontroleerbare stagflatie... en dan is het niet meer leuk... 
 
 
'Deskundigen' bagatelliseren: "Lage olieprijs is goed voor de economie", al is het meestal een indicatie voor afremmende wereldproductie... "Het is juist gezonde deflatie", wat eufemistisch klinkt als 'een gezonde tumor', "want alles wordt steeds goedkoper", een omkering van de zaak. Japan zucht al decennia onder stagflatie, ondanks ingrijpende interventies: het bewijs van het tegendeel...
 
 
Het klinkt als de cirkelredenering: "Geweldig dat je je autoreparatie niet kunt betalen! Laat je auto staan... kost het geen reparatiekosten en benzine meer... hou je veel geld in je zak", terwijl de zakken nou juist leeg zijn. Daardoor komen autobouwers, garagisten en oliebusiness, motors van de economie, ook tot stilstand... voorraden groeien, verouderen, prijzen dalen... dus ook belastinginkomsten: hét recept voor een depressie...
 
 
Inkomensgroei en overheidsbezuinigingen moeten prijsstijgingen, en lastenverlagingen voor burgers en bedrijfsleven inkomensdalingen compenseren... Geldontwaarding is alleen niet schadelijk zolang het gecompenseerd wordt... wat nu niet gebeurt...
 
 
In plaats daarvan smijt de ECB ons geld richting zwakke landen en banken tegen nultarief, waar het blijft hangen... Manieren om economische activiteit te stimuleren door wèl en bloc geld bij de burgers aan de onderkant van de piramide in roulatie te brengen:
 
 
1. Hen die hypothecair, zoals Tantalus, onder water staan boetevrij vervroegd laten aflossen door schuldvernieuwing via goedkope ECB-leningen, zoals aan zwakke landen. Maar banken willen niet, want dat scheelt geld... en Dijsselbloem wil hen niet verplichten de boeterente te laten vallen... hoe profijtelijk ook voor de overheid: de nationale som van de aftrekpost 'hypotheekrente' zou immers navenant dalen, zodat het budgettaire 'hypotheekprobleem' ook macro-economisch zou worden gehalveerd.
 
 
2. Pensioengerechtigden moeten het recht krijgen hun thans door pensioenfondsen onrendabel en met dure overheadkosten belegde pensioenpremies aan te wenden voor boetevrije vervroegde aflossing van hun hypotheek. Als het bezwaar is, dat zij dan hun pensioen riskeren - alsof dat nu niet het geval is -, kunnen zij zekerheid stellen door hun huis voor het bedrag van hun afgekochte pensioenpremies te verhypothekeren ten behoeve van hun pensioenfonds.
 
 
3. Startersaankopen op de woningmarkt blijven stimuleren. Maar de schenkingsregeling is juist afgeschaft: strengere kriteria doen lagere hypotheekrente teniet... de ene hand geeft, wat de andere neemt... vestzak-broekzak-politiek...
 
 
Kortom, geldverruiming komt in verkeerde zakken... mist in Nederland zijn doel... De vastgoedmarkt komt te traag op gang om ook de bovenkant vlot te trekken... en als die markt nogmaals stagneert, kan stagflatie onstuitbaar hard gaan!
 
 
Zolang de onderkant niet verandert, zitten we aan een lege tafel met de EU/ECB-goden, die onze levenselixer inpikken en ons zuurverdiende belastinggeld spenderen aan gebakken lucht... Drinken halen we maar uit de kraan en sappige vruchten bij de voedselbank... met altijd de dreiging van Blok... die achteroverleunende minister met zijn armen over elkaar... en zijn mislukte Blok-hypotheek... 
 
 
Wat een Tantaluskwelling...
 
 
 
Yellow van Guido, 31 januari 2015.
 
 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties/gratis abonneren/afzeggen aan fabelsvanguido@live.nl

 
 
 
 

 

 

 Retsina wijn/copyrights zie bron

 

 

 

 

De fabel van 'Grietje met de gebroken melkkan'...Margriet ging naar de markt in Athene met op haar hoofd een melkkan.
Om de lange voettocht te bekorten, fantaseerde zij wat te doen met de
opbrengst: 100 eitjes kopen en uitbroeden... of een jong melkkoetje...
ze droomde van een mooie boerderij. Haar hoofd sloeg zo op hol, dat ze een
blij huppeltje maakte en... de kan in stukken viel...


Haar man was niet boos, maar lachte haar uit en noemde haar 'Grietje met de gebroken
melkkan'... wat veel erger was, want van die bijnaam kwam ze nooit meer af...


Toen we in 1977 voor het eerst in Athene waren, gingen we wat drinken in uitgaanswijk Plaka.
We bestelden ieder een glas retsina wijn, en kregen er een geschilde zure appel bij.
De zaal zat stampvol en we moesten genoegen nemen met een tafeltje achter een pilaar...


Op het hoogtepunt van de avond begon het bordensmijten, een uitspatting die elders in de
wereld is gereserveerd voor momenten van ernstige huwelijkscrisis.
Vanuit onze uitzichtloze positie achter de pilaar hadden we het al gauw gezien en
vroegen om de rekening: omgerekend maar liefst zo'n 200 euro...


We maakten bij de kassa bezwaar... ze namen de rekening terug. Er kwamen vijf 'zware jongens'
rond ons staan... op de nieuwe rekening werd de helft van de menukaart overgeschreven:
"Gaat u hiermee maar uw beklag doen bij de politie... wij hebben getuigen",
was het advies... Toen wisten we al: vernielzuchtige oplichters...


Toen Griekenland in de euro kwam, hield ik m'n hart vast. De eurocommissarissen
wisten ook wel dat hun begroting niet klopte... maar ze droomden dat het wel goed zou
komen... Daarom zitten we nu in de puree, euro genaamd, waarbij het degelijke
noorden moet opdraaien voor het spilzieke zuiden...


De ECB gaat nu massaal staatsobligaties opkopen, juist die van landen die deze
zeker nooit meer kunnen terugbetalen: luxe toiletpapier dus. Geen belegger zal er
nog in investeren, gezien de koersval van de euro, die hierop vooruit liep...
daarom koopt de ECB, lees de rijke landen, dus u en ik, ze op...


Het zal de zwakke landen niet terughoudender maken in hun uitgavenpatroon,
integendeel... waarom zouden ze? Noord-Europa is een lekker melkkoetje, en van
rooie Piketty, de nieuwe Marx, mag het: geld moet rollen... van rijk naar arm... 


Het gecreëerde geld zal maar mondjesmaat bij de gewone man terecht komen:
eerst moeten de provisies worden betaald aan de banken die de obligaties opkopen...
dezelfde als ze ooit hebben verkocht voor de zwakke landen. En de banken hebben
zelf meer vermogen nodig, dus zullen zij het geld, dat toch gratis is, niet gaan doorlenen
voor een appel en een wijn... bonussen first!


Met het geld kunnen beter de belastingen voor de burger drastisch worden verlaagd...
of stort elke burger maandelijks 500 euro op zijn rekening, dan komt het geld tenminste in de
roulatie... maar dan krijg je weer het effect van de fabel van de twee koffiepotjes,
zoals hieronder afgedrukt... we krijgen belastingverlaging, die we zelf moeten betalen
via... belastingverhogingen... een sigaar uit eigen doos dus... een vicieuze cirkel...


Jean de la Fontaine heeft deze fabel zelf van commentaar voorzien: Iedereen heeft,
net als Grietje, het recht om te dromen... Icarus, Don Quichot, en... dus ook Jean de La Fontaine
zelf, bijvoorbeeld dat hij koning wordt... in je dromen kun je de held uithangen, alles kan!
Maar hij realiseert zich wel: als de droom uit is, is hij weer gewoon Jean met de pet...


Omdat iedereen mag dromen, droomde ook ik: van Draghi met een melkkan op zijn
hoofd, die een blij huppelpasje maakt en... de kan in stukken laat vallen... Juncker staat
er naar te kijken, uiteraard met een glas retsina en een zure appel in zijn hand...
Hij is niet boos, maar lacht Draghi uit en noemt hem 'Griekje met de gebroken melkkan'...

en van die naam komt Draghi nooit meer af...
Yellow van Guido, 24 januari 2015.

 

 

 

 

 

 Retsina wijn/copyrights zie bron 

 

 


Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Voor een mooi meisje wil ik wel een nieuwe melkkan kopen, maar even ter zake:. 
 
Juncker kan beter geen retsina drinken. Buiten Griekenland is deze harswijn niet te drinken, zelfs niet met een zure appel :). Dus niet even door de zure appel heen bijten.
Men zegt in Griekenland dat als retsina het land verlaat verliest het zijn ziel. Voor Juncker is het allemaal niet zo interessant; die zit de rit toch wel uit.
 
Morgen nieuwe verkiezingen in Griekenland;  mogelijk wordt het Griekse Eurodrama daarna nog wat groter. Terugbetalen lukt toch niet, al zegt Dijsselbloem van wel.
Binnenkort heeft Griekenland echter weer een nieuw steunpakket nodig. Onze ex-communiste Merkel zal dat plan ongetwijfeld steunen en Rutte doet mee, want die moet Merkel weer steunen en zo blijven we weer vrolijk verdergaan. Inmiddels is de Euro fors in waarde gedaald, maar genoeg mensen die vertellen hoe fijn dat is.
 
Waarschijnlijk heeft ook de ECB geen enkel idee hoe alles gaat aflopen. Dus als de 1100 miljard Euro op zijn, gewoon nog een schepje erboven op. Geld moet rollen :)
Ook heer Bommel beleefde het al in de strip "De Bovenbazen" leuke teksten voor de huidige situatie.
 
P.

 

 

 

Weer een mooie vergelijking Guido. Ga zo door...
 

 

C.

 

 

Hi Guido,

 

Ik lees nu al jaren je columns, Yellows en Fabels, en nog steeds met plezier! Telkens weer benieuwd wat er nu weer komt. Steeds verrassend en altijd de spijker op de kop!

 

Gr.

 

V.

 

 

Weer een hele mooie, Guido.

 

S.

 

 


Wanhoopspoging ECB. De banken worden verlost van hun risicovolle (obligatie)leningen in ruil voor grote hoeveelheden Euro's (vers van de pers).
 
Er wordt nu gedacht dat banken sneller leningen gaan verstrekken aan bedrijven om de groei te stimuleren, maar dat is nog de vraag of dat gebeurt..
 
Ruim 1100 miljard nieuwe Euro's erbij; de tegenwaarde van de Euro blijft gelijk, dus forse geldontwaarding. Volg de USD koers maar.
 
Gelukkig heb ik veel beleggingen genoteerd in USD, dus ze doen maar :)
 
P.
 
Zie mijn Yellow van vandaag... 
 
Guido
 
 
 
Beste Guido,
 
 
Sorry voor mijn late reactie. Ik zat nog in de drukke examen week.  "Niemand van ons heeft de wijsheid of waarheid in pacht..." heb ik jou geciteerd. Volgende week krijg ik mijn examen terug, dan zal ik een kopie naar je opsturen. Heel leuk dat je het wilt lezen.
 
 
Groetjes,
 
Aline

 

 

 

Hi Guido,

 

Wat een schertsvertoning weer, dat kamerdebat over Q.E., met Zijlstra voorop: zoals altijd 'nee zeggen en ja doen'. "Het volk" mag het weer ophoesten!

 

Groet,

 

T.

 

 

 

Guido,


De Kamer heeft geen invloed. De ECB is zelfstandig Dus een roepende (Kamer)
in de woestijn :)

P.

 

 

... Ik lees Guido's fabels nog steeds, geweldig hoe hij dat schrijft...
 
Groetjes B.

 

 

Hi Guido,

 

Je fabel weer gelezen. Wil je niet steeds zeggen wat ik er van vind, dat wordt ook zo eentonig :) wel dat het anderen ook niet ontgaat! Vooral die associaties! Heel creatief!

 

A.

 

 

Nou Guido, 

 

Het moet mij van het hart, dat uw columns veelal de vinger op de gevoelige plaats leggen op vele gebieden: filosofie, economie, pensioen, kunst, euro, Europa, deflatie, ECB etc. Uw stukje over pensioenen ziet zich vertaald in een SER-advies als bijgaand, en u had weer gelijk over KLM AirFrance. De splitsing van de Fleuro en de Pleuro is al jaren uw advies, hadden ze maar naar u geluisterd! Uw columns hebben haast voorspellende waarde, bravo!

 

E.

 

 

 

tijgermug/copyrights zie bron

 

 

 

 

De fabel van de olifant en de muggen...

 

 

 

De olifant, het grootste dier ter wereld, wint het niet van muggen, die in onbeperkte zwermen uit het moeras komen: kracht is zijn zwakte en zwakte is hun kracht...

 

Olifant en mug, stereotype fabeldieren met paradoxale afmetingen. De kleine 'Calimero' wil zijn grote vijand overwinnen, repeterend thema in vele verhalen: David en Goliath... Tom & Jerry...

 

Samen met 'De Fabel van de olifant en de mug'* de oudste fabels, al bekend bij de Sumeriërs rond 3000, de Egyptenaren 2500, de Assyriërs 2000 en de Griekse Aesopus 600 v.C., steeds in andere vorm... de ene keer de mug als winterkoninkje, de andere keer de olifant als buffel: vermomde aliassen...

 

Dat fabels eeuwigheidswaarde hebben omdat we er nooit conclusies uit trekken blijkt ook uit de column in Trouw van Hans Goslinga over dezelfde omineuze fabel uit 1967 van journalist Walter Lippmann, 'Een olifant kan het niet winnen van muskieten':

 

Om de communistische Viëtcong te overwinnen zond Johnson, president van de grootste wereldmacht, een superaantal militairen naar Vietnam... eindigend in de smadelijke VS-nederlaag in 1975... "De vijand is onder ons" gold in die dagen letterlijk: Viëtcongstrijders doken als muskieten ongemerkt op en onder dankzij 300 kilometer lange tunnels onder het land...

 

Nederland, België en Frankrijk kozen bewust voor F16-bombardementen in Irak... wraakacties zoals in Parijs als 'rebound' zijn dan voorspelbaar. Vanuit agonistisch oogpunt is het de vraag of deze keuze juist was... De fabelse voorspelling denkt vooruit, de uitkomst ervan komt achteraf...

 

Sumerië, thans Irak/Syrië, het vroegere Mesopothamie als overstroomgebied van de rivieren de Euphraat en Tigris, waar nu IS zijn wrede macht uitbreidt, kende 5000 jaar geleden de macht van muskieten al blijkens deze fabel... Het was er moerassig, dus... vol muggen...

 

"De vijand is onder ons" geldt ook nu: Jihadgangers kennen de weg in onze landen waar zij opgroeiden, duiken onder om daar te strijden, en duiken, getraind en gewapend, hier weer op om dood en verderf te zaaien... vermomd in aliassen...

 

De olifant en mug behoren tot de 10 gevaarlijkste dieren ter wereld: olifanten doden 600 mensen per jaar... aan Malaria sterven er 2.000.000 per jaar... waarnaast velen aan Dengue, Gele Koorts en West-Nijlziekte... alle door muggen verspreid... in allerlei vermommingen en aliassen...

 

Elders oorlog voeren is andermans problemen importeren...

 

'Hoe te reageren op deze aanvallen?' blijft als agonistische vraag precair: kracht is onze zwakte... zwakte hun kracht...

 

 

Yellow van Guido, 17 januari 2015.

 

 

 

* scrol voor die fabel omlaag naar 13 april 2014 

 

 

 

 
 
 Olifanten in Tanzania/foto en alle copyrights voorbehouden aan Ad Adriaans/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Beste Guido,

Elke week lees ik met plezier jouw fabels.

Ik heb gister mijn filosofie examen gemaakt, waar ik kon kiezen uit drie opstellen.  Één van hen ging over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Tot nu toe hebben we nog geen filosoof behandeld die daar over gaat. Toch wilde ik het wagen, want niemand anders zou voor dit opstel kiezen en mijn lerares vindt het interessanter dan het thema waar we nu mee bezig zijn. PUNTEN SCOREN! Door middel van jouw fabels heb ik mijn hoofd boven water weten te houden. Daarnaast heb ik in mijn opstel naar jou verwezen en een quote van jou geciteerd. Uiteraard met jouw naam erbij.

Bij deze wil ik je bedanken voor je inspirerende fabels en ik hoop dat je het leuk vindt dat ik naar jou heb verwezen.

Groetjes,

Aline

 

 

Beste Aline,

 
Een groter compliment kan een fabelschrijver niet krijgen! Wat een eer!
Moedig van je om zo'n gevoelig onderwerp te kiezen.
Dat moet zeker meer punten opleveren!
Benieuwd welke quote van mij je hebt geciteerd.
Mag ik je opstel in kopie ontvangen, als het klaar is?
Misschien kan ik er wat mee doen op deze site.
Bedankt voor de naams- en bronvermelding.
Heel leuk, dat je naar me hebt verwezen.
Bedankt!
 
Groetjes,
 
Guido.

 

Hoi Guido,

 

Je had een mooie fabel van de olifant en de muggen… 

 

Groet!

 

A.

 

Hoi Guido,

 

Bedankt voor je fabels!

 

Groeten,

 

A.

 

Je maakt van een mug een olifant :)

 

P. 

 

 

 

Zes blinden en een olifant/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de blinden en de olifant...

 

 

 

Zes blinden betastten een olifant. "Een boom", zei hij die de poot voelde. "Een muur", concludeerde de tweede over de rug. Het oor was "een waaier", de staart "een kwast", de slagtand "een sabel"... en de slurf "een waterslang", rapporteerden de anderen... Zo brachten zij samen 'de olifant' in kaart...

 

 

Slechts enkele regels kenschetsen een tekenend beeld, de kracht van een fabel... zo pregnant als een cartoon, een spotprent: satirisch belerend... als metafoor niet altijd begrepen, of door preciezen als kwetsend ervaren.

 

 

Censuur, publikatieverbod en vervolging zijn van alle tijden. Deze site gaf vele voorbeelden: Daumier en Grandville gestraft om hun cartoons... velen vervolgd om hun geschreven of gesproken woord: Aristophanes, Galileï, Hooft, Da Vinci, fabelaars Phaedrus en La Fontaine, Lessing, Mandeville, Ovidius, Protagoras, Pythagoras, Seneca. Aesopus, Socrates, Cicero en Van Oldenbarnevelt zijn vermoord... Om maar niet te spreken over censuur onder fascisme en communisme... en vandaag de dag... overal ter wereld...

 

 

Want ook in onze tijd wekken cartoons en woorden agressie: Fortuyn en Van Gogh zijn in 2002 en 2004 vermoord... Gregorius Nekschot stopte na een inval en arrestatie in 2008 door 10 politieagenten wegens een aangifte door een imam...  Je weet dus nooit van welke kant het schot komt: van politieke tegenstanders, overheid, vrijheidsstrijders, inquisitie of andere fanatieke gelovigen... of van de 'dode hoek', van een 'vriend', zoals bijvoorbeeld Cicero en Seneca is overkomen...

 

 

Veel uitgesproken kranten kregen het te verduren: in Frankrijk La Justice, l'Aurore en Le Bloc van Clemenceau rond 1880... en hun hedendaagse satirische trendvolger Le Canard enchaîné...

 

 

Deze week was het satirische Franse weekblad Charlie Hebdo, opvolger van het in de zestiger jaren door de overheid verboden blad Hara-Kiri, aan de beurt: de redactie is grotendeels genadeloos afgeschoten... Uiteenlopende reacties: van verontwaardiging, demonstraties en ontsteltenis... tot het uitroepen tot 'helden' door IS...

 

 

Sommigen zeggen; "eigen schuld, hadden ze maar geen spotprenten moeten publiceren". Anti-Islam partijen zeggen "handenwrijvend": "dit is nog maar het begin", het speelt hen in de kaart. Hackers-collectief Anonymous komt met tegenacties om iedereen er aan te herinneren, dat vrijheid van mening en pers behoren tot de fundamentele democratie...

 

 

De Amerikaanse jurist/dichter John Godfrey Saxe van het literair-satirische weekblad The Knickerbocker, heeft in 1872 bovenstaande oorspronkelijk hindoestaans/soefistische fabel op rijm gezet, eindigend met een debat tussen de blinden die, niet overtuigd door de anderen, ieder bij hun eigenwijze visie bleven. Elk had deels gelijk, maar zaten samen fout... Geen van hen had de olifant gezien of geheel bevoeld...

 

 

De moraal? Zintuiglijke ervaringen schieten te kort... Niemand van ons heeft de wijsheid of waarheid in pacht...

 

 

 

'n Yellow van Guido, 9 januari 2015.

 

 

 

 

 

 Prent van Grandville/"Inval in de redactiekamer in strijd met de persvrijheid"/1832/copyrights zie bron

 

 

 

doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Hai Guido,

 

Een moedige en prachtige column! Zoals die van Arnon Grunberg in de Volkskrant van 16 januari 2015 over de 'selectieve vrijheid', die de overheid toestaat, eindigend met de slotzin: "Als vrijheid alleen geldt voor wenselijke meningen, mag vrijheid geen vrijheid heten. Dan is die vrijheid niet meer dan de wil tot macht in vermomming"...

 

N.

 

 

Leuk stukje! Doet ons toch altijd weer beseffen, dat mensen vaak te arrogant zijn in hun overtuigingen. Hoe kunnen we verwachten met onze 5, soms 6 zintuigen het universum en zijn oorsprong te kunnen doorgronden. Het zou beter zijn als partijen die tegenover elkaar staan toleranter zouden zijn. We zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje van onwetendheid... Laten we onze staatsrechtelijke vrijheden van meningsuiting en godsdienst benutten tot de grens dat het een ander onnodig kwetst. Dat zou een vicieuze cirkel van escalatie van geweld kunnen voorkomen...

 

B. te K. 

 

 

Knap hoe je in staat bent zo'n beladen materie terughoudend te bespreken!

 

L.

 

 

 

 

Oppergod Apollo alias Keizer Augustus/copyright zie bron

 

 

 

 

De fabel* van de berg...

 

 

 

 

Vier ruzie-neven bewoonden ieder één bergwand. Neef Zuid aanbad de zon, Noord het noorderlicht, West de zee- en Oost de landwind. Ieder had gelijk en verwierp andermans visie. Op een dag bereikten zij, onafhankelijk, de bergtop. Daar overzagen ze het dal en beseften, hoe eenzijdig hun visie was...

 

 

Andermans visie respecteren getuigt van empathie... met inzicht als dank. Kahlil Gibran: "Ik houd van je, of je buigt in de moskee, knielt in de tempel of bidt in de kerk. We zijn kinderen van één religie". Niet alle, wel veel wegen leiden tot de waarheid...

 

 

De conclusie "Als God dood is, is alles geoorloofd" van Ivan Karamazov, romanfiguur van Dostojevski, overleden in 1881, choqueerde Nietzsche, die in 1882 vertwijfeld schreef: "God is dood! De moraal is aan de Christelijke geboden ontvallen, wat zal leiden tot nihilisme"... als selffulfilling prophecy bewaarheid toen communisme en fascisme zijn filosofie als anti-geloof omarmden...

 

 

De geschiedenis is constante worsteling van geloof-ongeloof-antigeloof. De zelfingenomen Keizer Augustus herschiep 'naar zijn beeld en gelijkenis' de Griekse ondergod Apollo tot Romeinse Oppergod... een versteende selfie met God en Keizer als elkaars alias... de godsbeelden leken sprekend op Augustus: Ad maiorem mei/dei gloriam... tot meerdere eer van hem zelf, de Keizer/God...

 

 

De RKK is door de mand gevallen... ontkerkelijkt... ontmanteld. De zelfingenomen kardinaal verkoopt als een kille slooppastoor kerkgebouwen... afgeRoomd... geherinvesteerd in nieuwe wingewesten... teruggesluisd naar de Vaticaanbank met maffiabanden: ook de kerk is de Christelijke moraal ontvallen. 'Morele secularisatie': verlies van kerk en religie als ijkpunten... een morele aftocht, retraite in het Frans...

 

 

Mijn doctoraalscriptie filosofie "IK als Apollinische" over de 'fenomenale en absolute realiteit' (1974) betoogt, dat ook 'de absolute waarheid' zou omslaan in zijn tegendeel: individualisme, met het IK als Oppergod. Dat ging er op de gereformeerde VU niet in als Gods woord in een ouderling! Maar zo is het wel gegaan...

 

 

40 jaar later: personal computer, I-pod, I-pad, I-phone, I-TV, IKterview... het 'IK' is nu norm en middelpunt der aarde, maat van alle dingen, een egocentrische 'selfie'. We zijn nu onze personal I-God... een omslag naar seculier humanisme, los van het goddelijke, bovennatuurlijke, spirituele en mystieke... onverzadigbaar materialisme... een maakbare samenleving: moraal is een app geworden, die je naar believen aan of uit zet... De huidige crisis is primair een morele, egocentrische... zonder Christelijke naastenliefde... 

 

 

De natuur verdraagt geen vacuüm: missionaire religies als Islam compenseren bij jongeren al het verval van Christelijke kerken: geloof blijft 'opium van het volk'... Het individuele Yang neigt naar omslag in Yin: opnieuw behoefte aan samenleving, via social media, de elektronische kerk... 'ietsisme': er is wel 'iets', maar zonder autoritaire dogma's... hunkering naar religieus humanisme, dat nog geen richting kent...

 

 

We staan voor grote uitdagingen, waarvoor oplossingen moeten komen van onafhankelijke filosofie. De economie is daarvoor ontoereikend, omdat elke moraal daarin ontbreekt. Juist nu een eigen denkkader nodig is, niet gestuurd door economische belangen, wordt bezuinigd op het filosofisch vangnet: de Erasmus Universiteit, naamdrager van die grote filosoof, wil de faculteit filosofie opheffen... ook andere universiteiten maken van filosofie een ondergeschoven kind... 'n historische vergissing! 

 

 

Alle geleerden die onze beschaving positief beïnvloedden, Pythagoras... Hugo de Groot... Einstein, waren in de eerste plaats filosoof! Aan elke oplossing gaat immers denken vooraf. Als de universiteit 'de voedende moeder' is, dan is filosofie de vader van alle wetenschap. Filosofie is het wezen, de essentie, de basis van analyse en wetenschap... biedt het rechte pad naar de top. Alleen dáár is uitzicht over het hele dal... en inzicht...

 

 

 

'n Yellow van Guido, 20 december 2014.

 

 

 

* een hindoestaans/foesistische fabel

 

 

  

doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties:

 

  

Hoi Guido,

 

Mooi stuk! Zelfs Roomser dan de paus :) Die ging even te keer zeg: "de Curie lijdt aan spirituele alzheimer, existentiële schizofrenie, materialisme, geroddel, geklets, onverschilligheid. De kardinalen zijn roddeltantes, strebers, intriganten en egoïsten... ongenadige woorden." Club van vieze mannetjes en machtswellustelingen! Gaat inderdaad geen enkele bezieling of overtuigingskracht meer van uit... Goed en weer tijdig gezien!

 

Groet,

 

W.

 

kersttoespraak van de paus...

 

 

Beste Guido,

 


We hebben weer genoten van je geeltjes (waar haal je het toch steeds weer vandaan

en hoeveel tijd gaat er iedere keer weer inzitten om fabels en realiteit aan elkaar te koppelen)?

Wij lezen ze met veel plezier en kijken ernaar uit. Keep up the good work.

 


Hartelijke groeten,
 

W. en A.

 

 

Het is moeilijker fabels en realiteit uit elkaar te houden...

 

 

Guido,

 

Mooi, toegankelijk stuk voor wie er even voor gaat zitten...

 

Groetjes,

 

S.

 

 

hi Guido,

 

Inderdaad, de kerkelijke autoriteiten gedragen zich als keizer Augustus:

zoals je zelf al eens schreef: "Kerkelijke prelaten? Kerkelijke proleten!

Ze kunnen beter jouw stukjes lezen i.p.v. hun missaaltjes!

 

Groet,

 

H.

 

 

Guido,

 

Ik lees je stukjes altijd met aandacht! hoogbegaafd... :)

 

A. 

 

 

Guido,

 

Een van de kwalen, die de paus noemt, is 'vergoddelijken van de bazen'.

Sluit aan bij je paragraaf over keizer Augustus.

je ziet het scherp!

 

F.

  

 

Per 1 september 2015 verbiedt staatssecretaris Dijksma het optreden van 'wilde' circusdieren... in gevangenschap geboren. Wat is eigenlijk het kriterium van 'wild'? Zijn paarden wild?... en varkens, katten en honden? Waarom geen eigentijdse humanisering van dierenshows?

Brandende hoepels zijn uiteraard uit de tijd. Maar wie wel eens een hond heeft gehad weet, dat een dier houdt van prestereren, spelen en aandacht... Ook in het wild spelen dieren met elkaar...

Het betekent een zekere dood voor tal van unieke dieren, wier voeding van de ene dag op de andere niet meer betaald kan worden... Ze zullen eindigen als jachttrofee en tijgervel voor de open haard... of in obscure privé-dierentuintjes wegkwijnen... Het is tevens het einde van een internationaal fokprogramma van bedreigde dieren zonder deugdelijk overleg met de branche, die brodeloos wordt.

Waarom geen fatsoenlijke overgangstermijn en branche-overleg?

Als het veelvuldig reizen met de dieren het enige bezwaar is, waarom dan geen permanent Circustheater in de buurt van het Dolfinarium in Harderwijk, waar wel leefruimte voor de dieren voorhanden is en zij niet in kooien en hokken hoeven zitten? We kenden ook Circustheaters Carré en Scheveningen.

Waarom de dieren niet onderbrengen bij bestaande Europese dierenparken?

Weer een ongenuanceerde dwingelandij van dit kabinet...

Lees in het interview van Guido hieronder de keerzijde van de medaille: hoe een dompteur 14 vrijwel uitgestorven dieren het leven gaf...

 

  

Deze prachtige Bengaalse tijgers zijn in gevangenschap gefokt door dompteur Christian.

 

Hij heeft er 14 gefokt, een ongekende prestatie...

 

Alle lof voor deze kleine grote man! 

 

Ze zijn, als bedreigde diersoort, in het wild bijna uitgestorven.

 

Laten we zuinig zijn op wat er nog over is van de natuur...

 

daarom laten we hier, op deze fabelsite, Christian aan het woord...


Christian staat klaar... als een dirigent... voor zijn 'kinderen'...
 

 

 

 

 foto van guido/© fabelsvanguido/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl

 
Interview

 

 

"Waarom ik dompteur ben geworden? Omdat ik zielsveel van deze dieren houd.

 

ik heb ze alle 14 zelf gefokt, dat kan alleen met heel veel liefde...

 

Nee, bang ben ik nooit voor ze, ze houden ook van mij, vanaf de eerste dag...

 

alleen met liefde en geduld kun je het redden in dit vak, niet met stokken of zwepen...

 

ik ben nog nooit boos op hen geweest en zij niet op mij... ze kennen geen agressie...

 

agressie is iets, dat je moet leren... en dat heb ik hen niet geleerd... 

 

 Mijn vader was geen dompteur, het zit niet in de familie...

 

het vak gaat ook niet over op mijn kinderen, de tijgers zijn mijn kinderen...

 

met mij sterft de eerste en laatste dompteur in de familie... maar zij overleven, daar gaat het mij om...

 

Getrouwd ben ik niet, daar heb ik geen tijd voor... ik leef 24 uur bij en voor mijn dieren...

 

Of ik volgend jaar weer hier ben? Nee, dit circus brengt elk jaar wat anders...

 

dan werk ik weer bij een ander circus...

 

Rijk ben ik er niet aan geworden... het kost mij alles wat ik verdien...

 

en toch voel ik mij een rijk man..." 
  

 foto van guido/© fabelsvanguido/alle copyrights voorbehouden/© www.fabelsvanguido.nl

 

 "Ze kennen geen agressie..."

  

P.S.: Ach, het is met dieren vaak net als met kinderen: wat je er in stopt, komt er uit... in fabeltermen gesproken: zoals de oude zongen, piepen de jongen...

 

Dat het ook anders kan lopen kunt u zien op dit filmpje over leeuwen, die de dompteur aanvallen...

 

 

 

alle copyrights voorbehouden aan Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Op 10 december 2014 werd  Monaco verblijd met de geboorte van prinsesje Gabriella en prinsje Jacques. Omdat een prins voorrang geniet bij opvolging, zal Jacques de kroonprins zijn. Maar staatsrechtelijke problemen zouden zijn ontstaan, als de tegelijk geborenen beiden zonen zouden zijn geweest. Onderstaand  de oplossing die Guido voor die staatsrechtelijke impasse had bedacht...

 

 


Twee koningen op één troon, illustratie Rob Houdijk

 alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Twee koningen op één troon

 

 

In blijde verwachting

 

 

Door het volk werd vol ongeduld gewacht

op het kind, dat zou worden voortgebracht

uit het huwelijk van koning Leo Drie

en zijn ega Leonie.

 

Traditiegetrouw genoot de koning, zelfs na zijn trouwen,

van de geneugten van ook andere vrouwen.

 

En, zoals dat in hoofse kringen gaat

in tijden van koninklijk patriarchaat,

had de koning een familiaire baronesse

als koninklijke maîtresse.

 

 

Koninklijke vriendinnen

 

 

Zo had de koning, sans-gène,

een way-out bij migraine van de reine.

En al ontkende men dat officieel in alle toonaarden,

het maakte deel uit van hun huwelijkse voorwaarden.

 

Tussen de vrouwen bestond geen enkele rivaliteit,

maar eerder een soort vriendschappelijkheid.

Want ook vrouwen als koninginnen

hebben behoefte aan vriendinnen.

 

De maîtresse had in het paleis haar eigen vleugel,

en dat kon aan het hof dus heel goed door de beugel.

 

 

Hoop in plaats van echoscoop

 

 

Volk en hof keken vol begrijpelijk sentiment

uit naar een mannelijke troonpretendent.

Maar bij gebreke aan een echoscoop

bleef het natuurlijk bij de hoop.

 

Toen uiteindelijk het veelbesproken

geboorteuur was aangebroken,

was het tijd zich terug te trekken

in de koninklijke slaapvertrekken.

 

Zo beleefde het koningsstel getweeën

de koninklijke barensweeën.

 

 

Geboorteperikelen

 

 

Maar, zo bleek alras,

er kwam een dokter aan te pas.

Met een gynaecologische precisie,

verrichtte die een keizerlijke incisie.

 

Dat veroorzaakte weliswaar een litteken,

maar behalve de koning waren er toch niet veel die daar naar keken.

Het kon in elk geval het overlijdensrisico verminderen,

van zowel de koningin, als van de koninklijke kinderen.

 

 

Balen als een stekker

 

 

Maar na de geboorte baalde de koning, als verwekker,

aanvankelijk als een koninklijke stekker.

Want na de keizersnee,

bleken het er twee.

 

De koning had er nooit bij stilgestaan,

dat hij, als elk onderdaan,

twee even oude leeuwebekken

bij dezelfde vrouw had kunnen verwekken.

 

Hij wou gewoon een zoon,

maar nu kwam er nóg een kloon.

 

 

Staatsrechtelijke problemen

 

 

De wet had voordien

niet in een tweeling als opvolger voorzien.

 

Stel je voor, een tweeling op de troon,

met allebei op hun hoofd een koningskroon.

 

De welpjes leken op elkaar als twee druppels water,

dat beloofde nog wat voor later...

 

 

Klik hier om te weten hoe dit afloopt...

 

 

Guido, 11 december 2014. 

 

 

 

alle copyrights voorbehouden aan Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Koning Leo III/foto van bOb/alle copyrights voorbehouden  

 

 

 

 

 

olieverfschilderij van koffiepot/Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779)/copyrights zie bron

 

. 

 

De fabel van de koffiepotjes...

 

 

‘Tante vroeg: wil je nog koffie? Niets waar ik vuriger naar verlangde, maar omdat ik dacht dat zij de koffie zou vermeerderen door ze te verdunnen, bedankte ik' *… Wat dat met economie te maken heeft? Geld is als koffie: het verwatert naarmate de hoeveelheid waarmee het wordt aangelengd groter wordt... waardoor je met geld minder kunt kopen... inflatie genaamd...

 

Aldus mijn 'fabel van de zuivere koffie' van april 2012, waarin ik waarschuwde voor deflatie... Geldvolume en koopkracht slinken door lastenverhogingen, niet gecompenseerd in lonen en pensioenen... 'Inflatie' van nu is 'overheidsinflatie' en bestaat alleen nog op papier... door manipulatie van cijfermeesters. Mensen kopen niet, want kunnen door de lastenverhogingen steeds minder uitgeven, dus prijzen dalen... deflatie wordt stagflatie... een spiraal omlaag! Bij èchte inflatie houden de inkomens de prijzen bij: loon-prijs-spiraal omhoog, 2% inflatie is dan goed... om onze schulden af te lossen...

 

De ECB koopt waardeloze beleggingen om banken te redden... wil 'eurobligaties' uitgeven: rente op staatsleningen van arme landen omlaag... van sterke landen als borg omhoog... die dat niet willen. Merkel is tegen 'eurobonds', geldpersen en hyperinflatie...

 

Arme landen aan het infuus van de ECB, lees rijke landen. Een lezer noemde het koffie tappen uit het kraantje en bovenin weer teruggooien. Maar het is veel ingrijpender: tappen uit de pot van rijke... teruggooien in de pot van arme landen, die niet reorganiseren... een onophoudelijke geldtransfer, totdat het op is... zoals nu...

 

De spiraal omlaag, belastingverhoging - koopkrachtvermindering - deflatie - stagflatie, is nu een feit... De middelen raken uitgeput, aldus Dijsselbloem... Draghi zoekt een 'kanon'... komt via de achterdeur met een variant op eurobonds: landen geven laagrentende obligaties uit, luxe toiletpapier... de ECB koopt ze... rijke landen betalen het gelag... In de ECB was donderdag de meerderheid, zwakke landen - Italië, Portugal, België, Frankrijk en Ierland - vóór... de rijke minderheid - Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk - tegen... Logisch: de stemmers vóór ontvangen, en tegen betalen...

 

'Het werkt ook in Amerika' gaat als vergelijking mank, de EU en/of euro zijn sinds 1980 uitgebreid met 22 landen: Griekenland, Groenland, Denemarken, Portugal, Spanje, DDR, Finland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië... elk met specifieke problemen, talen, culturen, vaak arm, corrupt en ondemocratisch...Te vergelijken met de imaginaire toetreding tot de USA en/of dollar van Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Martinique, Mexico, Nicaragua, Uruguay en Venezuela... ondraaglijk!

 

EU en ECB hebben te veel hooi op hun vork... door recessies in de EU en de Ruslandboycot stagneren economieën van China en Duitsland... worden EU en één euro onbetaalbaar... onhoudbaar... Een heilloze weg... Er is tweespalt in de ECB tussen vóórstanders van Draghi's 'kwantitatieve verruiming', 'Q.E.', en tegenstanders... Duitsland voorop. Voortmodderen in twee snelheden-EU onder één EU-paraplu noopt tot luchtbellen, waarvoor we eens de rekening zullen moeten betalen... 

 

Wat dan? Ik pleit al jaren voor euro-splitsing in sterk en zwak. Scenario's voor Florijn en Mark liggen klaar, rijke landen kunnen monetair samengaan. Goud als onderpand is niet toevallig teruggehaald naar Europa. Politieke proefballonnen zijn al opgelaten: arme landen houden de euro, die dan onder leiding van Draghi met 50% in waarde kan dalen...

 

Tijd voor een reset! Anders verwateren EU en euro... tot slappe koffie... waarvoor ik bedank!...

 

 

Yellow van Guido, 6 december 2014.

 

 

 

* zinsnede uit Camera Obscura van Nicolaas Beets 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@livel.nl 

 

 

Reacties:

 

 

Hoi Guido,

 

Daags na de plaatsing van je 'fabel van de koffiepotjes' zag ik in het programma van Harry Mens Prof. Jaap van Duijn, voorheen topman van Robeco, toch niet de eerste de beste, precies het zelfde zeggen. Chapeau voor je inzicht!

 

Groet,

 

V. 

 

 

 

Hi Guido,

 
Ik hoop dat je fabel in ruime zin wordt verspreid, misschien helpt het, ik ben het helemaal met je eens.
 
gr. A.
 
 
 
 
Hoi Guido,
 
  
Zinvolle fabel! Omdat je simpel vertelt, wat de meeste mensen niet begrijpen... hoe er wordt gemanipuleerd!
 
 
 S.
 
 
 
Guido,
 
Je kent natuurlijk al lang mijn mening, die nauw aansluit op je fabel met de koffie.
 
Ik ben al zeer lang tegen de EU in zijn huidige vorm en zeker tegen de heilloze plannen van Draghi; helaas loopt Nederland nog steeds als een slaafs hondje achter Brussel aan en alle burgers in ons land roeren zich niet of nauwelijks, gelukkig met enkele uitzonderingen.
 
Tijd voor nieuwe verkiezingen en het opstappen van de huidige coalitie. Een referendum over de EU in zijn huidige vorm, zou ook niet slecht zijn.
 
P. 
 
 
 
Hoi Guido,

Ik heb inmiddels wel een Nederlands email adres. Ik heb helaas geen internet verbinding, maar check mijn mails zodra ik de gelegenheid heb bij vrienden. Heb weer genoten van je fabels die ik ontvangen heb...

Groetjes A.   

 

 

Hi Guido,

 

Goed stukje...

 

S.

 

 

Helemaal mee eens!

 

V.

 

 

 

Beste Guido,
Hopelijk brengt de slappe koffie de EU tot inkeer, maar ik vrees het ergste.
Groet ,
W. R.

 

 

Hoi Guido,

jij en ik denken veelal gelijkgestemd...

Groeten,

G.

 

 

Guido,

 

Nu links met allerlei beloften weer aan de macht dreigt te komen in Griekenland, slaat de paniek daar toe en dondert de beurs in elkaar... natuurlijk stijgt de leenrente voor de staat dan weer boven de 8%... moeten wij nodig weer compenseren! Hup, Nederland moet weer eens 5 miljard... je leest het goed... 5 miljard gaan bijleggen bij dit louche schip van bijleg... let maar op! Wanneer houdt dit nou eens op? Je hebt volkomen gelijk: stop dit eurocommunisme!

 

J. 

 

 

 

 

het verboden Sinterklaasfeest van Jan Steen/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van Sinterklaas en Pieterbaas...

 

 

Dat Sinterklaas een onschuldig Nederlands kinderfeest is... rond een Spaanse bisschop... die jaarlijks zijn stoomboot vol Pieten en pakjes naar koud Nederland vaart... zich hier op zijn schimmel over glibberige daken waagt... en gul pakjes door schoorstenen gooit... duidt op een kinderlijk geloof... maar is een fabel... van en voor volwassenen...

 

In realiteit zette hij nooit voet aan Spaanse wal... was hij een door Wilders, Samsom en Asscher zo eensgezind vermaledijde Turk... en worden cadeautjes door ouders zelf gekocht...

 

Sint vindt zijn rolmodel in de Noorse god Odin, alias de Germaanse Wodan... de overwinnaar in de Apocalyps... en de Griekse Pegasus... allen ruiters op het witte paard.Toen de Germanen na 300 werden bekeerd, incorporeerde de katholieke kerk Wodan als bisschop, zoals Coca Cola de kerstman restylde...

 

Dat Sinterklaas zo'n verbroederend feest is, is een misverstand: in 1535 verzette Luther zich tegen Sint... wiens viering in 1572, na de opstand tegen Alva, tot 1984 in verschillende steden, zoals Alkmaar en Delft, werd verboden. Maar in huiselijke kring bleef het familiefeest onverminderd populair, zelfs onder protestanten. De katholieke Jan Steen schilderde zijn 'pakjesavond' uit protest. In 1895 verbood de burgemeester van Sluis het feest op openbare scholen...

 

Deze week werd een Angolees veroordeeld voor het slaan van een zwarte Piet van 15: hij voelde zich beledigd... wat niet gekleurde Nederlanders zich niet voelen... Rechercheurs lopen als zwarte Piet in kogelvrije vesten mee in de optocht... Kinderen worden geconfronteerd met betogingen, vechtpartijen en rellen... Grimmig kinderfeest! Willen we dat met z'n allen?

 

Dat Sinterklaas een onveranderlijke traditie is, is ook een misverstand: door de eeuwen heen is het feest herhaaldelijk gewijzigd... oude wijn in nieuwe zakken... materiële continuïteit... in verschillende vormen... zoals elders Sint Maarten, Halloween, Santa Claus worden gevierd... In zijn geboorteplaats Myra wordt hij niet geëerd als Sinterklaas, maar als 'Baba Noël': de Kerstman... Alles bedoeld om koude winteravonden te bekorten... en licht te brengen in de donkere dagen van de zonnewende...

 

Onderwijzer Jan Schenkman introduceerde in 1850 de nieuwe stoomboot in de fabel. Hij delegeerde de strafattributen zak en roe, die Sint voordien zelf droeg, aan een knecht, pas in 1945 door Canadese bevrijders 'zwarte Piet' genoemd. De taken werden verdeeld: Sint werd de 'good', Piet de 'bad guy', die met een corrigerend doel stoute kinderen dreigde in zijn juten zak te deporteren naar Spanje... Pas na 'Baby en Child Care' van Dr. Spock in 1948 werd het een kinderfeest... en veranderde Piet in een acrobatische kindervriend...

 

Het argument, dat alles hetzelfde moet blijven om kinderdromen niet te verstoren is een kulargument: jonge kinderen aanvaarden alles als vanzelfsprekend, ook anders gekleurde Pieten vinden zij 'normaal'. Pedagogisch is het onwijs een twijfelend kind steevast in de onwerkelijkheid te laten geloven: een metafoor is prachtig, maar moet een metafoor blijven... geloof in Sint mag de geloofwaardigheid in en van opvoeders niet aantasten...

 

Als zwarte Piet een angel is, die anderen pijn doet, haal die angel er dan uit! Tijden veranderen nu eenmaal, zeiden de Romeinen al, en wij veranderen mee... Het Sinterklaasfeest mag niet worden gepolitiseerd. Het is een leuk feest, voor jong en oud... arm en rijk... en witte, zwarte, groene, paarse en yellow Pieten... Laten we allen redelijkheid en respect opbrengen om dat zo te houden... al doen we het maar voor onze kinderen...

 

Soms is het geloof van volwassenen in Sint en Piet kinderlijk... Het is maar een fabel... voor en van kinderen...

 

 

'n Yellow van Guido, 29 november 2014.

 

  

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

  

Reacties: 

 

 

 

Hoi Guido, 

 

We zijn gisteren in NL aangekomen voor de jaarlijkse pakjesavond, we hebben nog een gelovige over. Sint komt vanmiddag met twee pieten... voor de laatste keer dus. Moet tenslotte een kinderfeest blijven, zoals je al in het geel memoreerde. 

Leuk verhaal overigens, wist niet dat het feestje ooit verboden is geweest. 

Het is hier paar graden boven nul. Verwarming staat te loeien. Nu weer gauw terug naar de schrijftafel voor het laatste gedicht. Over 4 uur komt die Turk uit Spanje.

Groeten van Piet...

 

W.

 

 

Hoi Guido,

 

Soms denk ik wel eens: "wat een gezeik", maar waarom ook niet, regenboogpieten? Wat maakt het uit? Je kunt anders ook van de niet-gekleurde medemens zeggen: "wat een gezeik"...

 

Groetjes,

 

C.

  

 
Guido,
 
Als iedereen bij oude tradities niet onmiddellijk allerlei verbindingen zou maken met racisme, zouden we in heel wat rustiger tijden belanden.
 
Het is natuurlijk opmerkelijk dat na ruim 60 jaar plotseling figuren uit een Sinterklaas kinderfeest racistisch worden gevonden. In Vlaanderen is er niemand die hier ooit een opmerking over heeft gemaakt, ook al wonen daar behoorlijk veel gekleurde Belgen. Ze vinden daar de ophef hierover in Nederland een zielige vertoning. Alle zwarte Pieten in Vlaanderen zijn dan ook gewoon zwart.
 
Als alle zwarte Pieten nu eens gewoon blank zouden zijn, krijg je misschien wel de opmerking: "Waarom altijd blank?  Gekleurde Nederlanders mogen toch zeker ook wel meedoen; dus toch wel behoorlijk racistisch al de blanke Pieten".  En zo kunnen we doorgaan.
 
Met name bij de Publieke Omroepen doen ze erg hun best zo veel mogelijk gekleurde medewerkers op het scherm te presenteren, want ze zijn bang voor de kijkcijfers en de opmerking: waarom altijd blanke mensen? Oh, Oh wat racistisch toch. 
 
Het wordt tijd dat iedereen eens stopt te zeuren over dit onderwerp en laten we vrolijk doorgaan met ons normale leven, ongeacht de kleur. Er zijn nog genoeg belangrijker zaken.  
 
P.
 
 
Keer alles om... Dus volgend jaar een zwarte Sint en witte Piet?
 
 
 
 
 

Guido,

 

Deze stemt wel tot nadenken. Ik heb mijn mening herzien. Wat maakt het ook uit welke kleur Pieten hebben. We willen een fijn feestje bouwen voor kinderen, zolang ze nog klein zijn... en dat duurt maar zo kort! Dank voor je overwegingen, waar we wat aan hebben!

Fijne dagen gewenst!

 

Gr.

 

N.

 

 

Hi Guido,

 

Je zet mensen altijd wel aan het denken...

 

K. 

 

 

 

 

 

Ridderzaal/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de goede voornemens...

 

 

De graaf van Hessen was voornemens zijn ridderzaal te laten beschilderen met heldendaden van illustere voorouders. Tijl Uilenspiegel meldde zich als kunstschilder, kreeg de opdracht en een voorschot. Hij vergrendelde de ridderzaal... niemand mocht er in. Hij en zijn maten gingen aan de slag. Na een week werd de graaf onrustig... Tijl vroeg om geduld en een nieuw voorschot...

 

Binnen vermaakten Tijl en zijn vrienden zich kostelijk met spelletjes. Van de voorschotten kochten zij eten en drinken in plaats van verf en kwasten... Eindelijk mocht de graaf het kunstwerk bewonderen! Hij betrad de zaal... zijn mond viel open van verbazing... hij stond als aan de grond genageld: hij zag helemaal geen schilderingen... Tijl wees op "de prachtige jachttaferelen en veldslagen, geschilderd met speciale verf... alleen zichtbaar voor èchte edelen"... Toén vonden de graaf en zijn hofhouding het práchtig...

 

Deze week sloten de G20-landen een akkoord over 800 voornemens: meer concurrentie, 2,1% groei, betere infrastructuur, werk voor 100 miljoen vrouwen, minder jeugdwerkloosheid... en nog 795 items, die ik vergeten ben. Erg concreet is het allemaal niet... dat komt in 2015. En ook financiering is onduidelijk... wacht op Draghi's kanon... waar we al zo lang op wachten. De regeringsleiders waren vroeg... goede voornemens zijn voor nieuwjaar... waarvan nooit wat terecht komt. Maar regeringsleiders in de spot debiteren beloften aan de lopende band... hun horizon is de volgende verkiezing...

 

De weg naar de hel is geplaveid met voornemens... en de kleinste goede daad is beter dan het beste voornemen: ons korte termijn geheugen onthoudt slechts 18-20 seconden 5-9 items... Rond 1970 presenteerde lieve Mies Bouwman Eén van de Acht. Onder het motto licht uit, spot aan won de winnaar de spullen, die hij zich herinnerde van de lopende band. Dat lijkt duur, maar ook de winnaar stokte bij 5-9 items...

 

IMF-directeur Lagarde zal kritisch volgen wat uitkomt van de voornemens: licht uit, spot aan. Ze noemde de periode tot 2025 erg lang... de contante waarde is gering: dan zijn deze voornemens èn politici vergeten... Hopelijk is haar geheugen dan nog goed, want Mies leerde ons, dat met een goed geheugen heel wat te winnen is...

 

Of ik iets geloof van de 800 voornemens? Niet meer dan van de muurschilderingen: ik zie er niets in... geen heldendaden van illustere voorouders, geen jachttaferelen, geen veldslagen... helemaal niets... Dat is voorbehouden aan de èchte edelen...

 

 

Yellow van Guido, 22 november 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

Hoi Guido

 

 
Even aandacht voor een artikel in Follow the money van 23/11/2014 geschreven door Goedhart met als titel één euro wordt geen eurogeheel in jouw lijn.
Als de politiek in staat zou zijn over zijn eigen schaduw heen te springen zouden we misschien beter af zijn, en kunnen we met een redelijke inflatie onze schulden verlagen.
 
 
Groet
 
J.

 

 

 

Hi Guido,

 

Onlangs geleden schreef je een mooie column over de schoenlapper en de bankier/pensioen- beheerder waarin je het waardeloze beheer van onze pensioenfondsen aan de kaak stelde. Je wordt op je wenken bediend, er wordt druk meegelezen in je columns: Lans Bovenberg pleit, blijkens bijgaand artikel, nu ook voor een 'persoonlijke pensioenpot'... helaas zijn de kassen nu leeg, dus kunnen we opnieuw beginnen...

 

Vriendelijke groet,

 

R. 

 

 

Ten aanzien van beide bovenstaande reacties geldt: 

'A good poet steals, a bad poet borrows', T.S. Elliot. Des te beter! Het moet kennelijk altijd eerst over de top (vide mijn fabel van boer Yin, zoon Yang en zijn paard)...

 

Guido.

 

 

 

Een leuke weer! 

 

S.

 

 

 

Hoi Guido,
 
Wat je uitgebreid hebt verwoord in je fabel, is natuurlijk geheel overeenkomstig mijn eigen mening.  Dat zal je overigens niet verbazen :)
 
Mijn vaak gebruikte rijmpje is dan ook": "Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was"  (Het is nu toch Sinterklaastijd :))
 
Groet,
 
P.
 
 
 
Hi Guido,
 
Helaas heb je, zoals vaak, weer gelijk...
 
R.
 
 
 
Ik herken de problematiek Neuro en Pleuro.

J.
 
 
 
 
Ha Guido,
 
 
Ik lees je fabels nog.... Er zijn er genoeg te maken... Voldoende stof!!
Er gebeurt veel....
 

Groetjes B.
 
 
 
Gaaf stukkie weer, Guido!
 
K.
 
 
 

 

 

Yin en Yang/copyrights zie bron 

 

 

 

De fabel van de boer Yin, zijn zoon Yang en zijn paard...

 

 

Het paard van boer Yin liep weg. Buren zeiden: "wat een pech!" Hij zei: "Ach, wat is geluk of pech?" Het paard kwam terug met een kudde wilde paarden... "wat een geluk!" Zoon Yang brak bij het temmen z'n been... "wat een pech!" De oorlog brak uit, Yang kon niet naar het front... "Pech of geluk?" Geen soldaat overleefde... Yang wel... "Pech of geluk?" Yin en Yang symboliseren deze oude fabel...

 

Een mens is beperkt tot zijn 5 zintuigen en door opvoeding en ervaringen. Taoïsme en Zen-boeddhisme doorbreken die beperkingen vanuit het onderbewuste met spirituele filosofie... ontdekken zo 'de wereld àchter de zintuiglijke wereld': elke munt heeft twee kanten, zoals liefde kan omslaan in haat... gezag in macht... 

 

Yin en Yang zijn elkaar versterkende partners, complementaire, elkaar aanvullende krachten en waarden... Yang vloeit voort uit Yin... Yin uit Yang... stromende dynamiek... elkaars reciprokes... bij de gratie van elkaar. Als congruente kikkervisjes draaien zij om elkaars middelpunt, bijeengehouden in de eeuwige cirkel van Tao. Als een Siamese tweeling kunnen Yin en Yang niet zonder elkaar... 'elk voordeel heb z'n nadeel'. 'Goed' of 'slecht' is afhankelijk van de positie van de beoordelaar op dát moment: vrede kan zo maar omslaan in oorlog...

 

Er bestaat een evenredigheid tussen Yin en Yang: 'summum ius, summa iniuria', zeiden de Romeinen: 'het hoogste recht is tevens het hoogste onrecht'... en 'hoe heviger de strijd, des te groter de overwinning'... Alle maatschappelijke sectoren zijn onderhevig aan deze wetmatigheden... zoals economie, verkeer, politiek... Inzicht in Yin en Yang is van grote praktische betekenis:

 

In de economie... remmende voorsprong: het beste product is meestal het duurst, verkoopt dus het minst... stimulerende achterstand: de zwakkere heeft de drive er bovenop te komen... prijselasticiteit: prijs verlagen is vraag vergroten... afnemend grensnut: naarmate de maaltijd vordert, neemt hongergevoel af en verzadigingsgevoel toe... varkenscyclus: auto's kiezen altijd de snelste rijbaan, totdat die verzadigd is... hét omslagpunt om te wisselen van rijbaan... 

 

Naarmate het Yin het Yang meer nadert, wordt de marge kleiner, het draagvlak smaller, kwetsbaarder: Jede Konsequenz führt zum Teufel... in die Hölle...  De situatie gaat dan 'over de top'... keert radicaal en revolutionair om... in zijn tegendeel, het Yang... het een lokt het andere uit...  het verhaal van 'het onderste uit de kan' en 'de deksel op de neus', bijvoorbeeld in de politiek: Een 'spiraaltje', bij de gynaecoloog 500 euro, ging om te bezuinigen naar de huisarts à 55 euro, wat de minister nu verlaagt tot 18. De huisarts bedankt daarvoor, verwijst terug naar de gynaecoloog. De ziektekostenverzekering wordt zo duur en is zo uitgekleed, dat 84% weer verlangt naar het ziekenfonds... Terug bij af...

 

Alles draait om het omslagpunt, het kritieke moment, het 'momentum'...

 

Een spons zuigt water op... eenmaal verzadigd, is het omslagpunt bereikt, verliest hij water: het 'sponseffect', Yin en Yang... Elk mechanisme, elke cel is daaraan onderhevig... niets is voor eeuwig, de kruik gaat zolang te water tot hij barst, alles is relatief. Je kracht is je zwakte, zwakte je kracht... geen baat zonder kwaad, geen kwaad zonder baat... Veel ondernemers gaan kapot aan hun eigen succes: 'opkomst-bloei-ondergang' is een universeel begrip... bepaalt de dynamiek van het leven...

 

Europa naderde haar hoogtepunt qua democratie, onderwijs, gezondheid, techniek, welvaart, overvloed, gezag, invloedssfeer, grondgebied, vrede, veiligheid, vrijheid van denken, werkgelegenheid, handels-, goederen- en personenverkeer... Het Europese ideaal bestond altijd uit 'nooit meer oorlog, nooit meer fascisme of communisme, vrije handel'... Heeft Europa haar hoogste punt bereikt?... Slaat het om in haar tegendeel?...

 

 

Yellow van Guido, 15 november 2014.

 

 

 

 

 

het momentum/copyrights zie bron 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Guido,

 

Een prachtig stukje! Eentje met eeuwigheidswaarde!

 

S.

 

 

Ha Guido,

 
Je bent vast weer in Azië, gezien dit Oosterse onderwerp.
Zoals altijd weer genieten van je wijsheid, je scherpheid, en soms balen dat ze 't nog steeds niet doorhebben in Den Haag en Brussel…..
 
Groeten,
G.
 
 
 
Guido, ben blij dat je ze weer verstuurt. Gr. L.
 
 
 
Hoi Guido,
 
 
Knap om zoiets ongrijpbaars als esoterie zo helder en beknopt weer te kunnen geven!
 
 
T.
 
 
 
Hoi Guido,
 
Je bent en blijft in de eerste plaats een filosoof!
Mooi werk weer!
 
J.
 
 
 
Guido,
 
Duidelijk!
 
A.
 
 
 
Guido,
 
Een wijze en leerzame Yellow! Zo had ik het nog niet bekeken en begrepen!
 
K.
 
 
 
  

 

geit/foto van guido/foto van guido/copyrights © www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

De fabel van de vos en de geit…

  

 

Een vos viel in een waterput en kon er niet uit. Een geit vroeg, en passant: "Is dit helder water?" De vos zei sluw: "Heerlijk, om geen genoeg van te krijgen... kom er bij!" De geit liet zich, gecharmeerd, de put in glijden. De vos snelde over haar rug de put uit. "Als je zoveel hersens als baardhaar had, had je vóór je de put in ging bedacht hoe je er uit komt ", lachte hij haar uit...

 

Deze fabel van Aesopus kent vele varianten... steeds een andere story, zoals 'de wolf en de bok', met dezelfde plot: bezin voor je begint... zorg altijd voor een 'exit'! De recentste versie met dezelfde plot? De federatieve Europese Unie, de sinkhole, waar we tegen wil en dank zijn ingetrokken... Het Verdrag van Maastricht kent geen exit: 'eenmaal ín Europa, nooit meer eruit'... 'Hotel California', volgens Rutte. Maar volgens artikel 50 van het latere Verdrag van Lissabon kan het wèl...

 

Waarom zou Engeland de EU nooit verlaten? GB verkiest als het er op aankomt de Aziatische RCEP, de grootste wereldmarkt, waarvan het via de Gemene Best al lid is, boven de EU. Zoals ik al eerder schreef, is de Londense beurs inmiddels het exclusieve Europese bruggenhoofd in Islamitische leningen, waarmee al in 2012 wereldwijd voor 1500 miljard werd geïnvesteerd, welke bankensector, dankzij duurzamer lenen, twee keer sneller is gegroeid dan de traditionele... En die exclusiviteit laat Londen zich door de jaloerse EU niet ontnemen!

 

Merkel ziet Brexit nu als reëel, schreef 'Der Spiegel' deze week: "UK's immigratiebeperking leidt tot GB's vertrek uit de EU. Merkel staakt haar inspanningen om GB binnen de EU te houden"... Een voorzetje van Merkel? Inleiding tot euro's einde?... en van de federale EU?... Krijgt Cameron de zwarte piet toegespeeld?

 

Sinds de euro is Noord-Europa het bokje: armoede vlucht van Zuid naar Noord, geld gutst van Noord naar Zuid... de EU vult de ene put met de andere... De Duitse economie, tot nu toe 'de motor van de EU', zakt in door boycots met Rusland, maar Merkel wil de EU bijeen houden... Cameron voelt UKIP's hete adem in de nek en schermt met uittreding... Hollande vreest Le Pen, wil niet hervormen... Italië evenmin... Overal separatistische onlustgevoelens: in Vlaanderen, Schotland, Catalonië - 80% vóór -, Baskenland, Lombardije, Corsica, Griekenland, Oekraïne, Nederland - PVV het grootst - en zelfs Beieren...

 

Deze site voorziet al jaren twee snelheden: splitsing van de euro in de Fleuro en Pleuro, dan wel in zwakke landen eigen valuta herinvoeren náást de euro om te devalueren en concurreren. Dus: stop deze transfer-unie en geld-export... verhoog inkomens uit arbeid en pensioenen... en verlaag belastingen drastisch... stimuleer starters en zzp-ers, koester ondernemers en dwing  hen niet in loondienst. Deflatie is een feit: de enige inflatie is fiscale overheidsinflatie... VVD, PvdA en D66 zitten fout!

 

Geld naar het volk, niet naar luie banken voor riante salarissen en bonussen... Gooi dan nog liever, zoals 'Helikopter-Ben' Bernanke, geld 'uit een helikopter'... Herfinancier 'onderwaterhypotheken' tegen 1% om met het renteverschil af te lossen... Moedig eigen woningbezit weer aan... stop verdere aantasting van hypotheekrenteaftrek ... jaag de economie aan: de helft van afgestudeerden zit zonder baan... dat wordt een verloren generatie... dat in onderwijs geïnvesteerde kapitaal is verspild...

 

Nobelprijswinnaar Gorbatsjov, president van de Russische Federatie: “Europa bouwt een Federatie op... onbegrijpelijk… Rusland deed er decennia over om er van af te komen”. Dankzij die visie stopte de koude oorlog. Bij de muurherdenking uitte hij zware kritiek op het Westen... Europa moet consolideren, pas op de plaats maken... overleven... een nieuwe koude oorlog voorkomen... tot rust, op krachten komen!

 

Merkels' opmerking over Engeland: een losse flodder... een proefballon... of een schot voor de boeg? Voor de Bühne "heeft zij het echt gehad met Cameron", pleit zij voor Europese éénheid... Maar omdat politici zaken altijd andersom presenteren, interpreteer ik haar woorden "De regeringsleiders in andere landen hoeven niet te twijfelen aan het Duitse engagement voor Europa... Er is geen enkele aanwijzing voor een Duitse 'Alleingang'" omgekeerd: 'Wer sich entschuldigt'... en "Gaat u maar rustig slapen"...

 

Geen enkele aanwijzing voor een Duitse 'Alleingang'? Directeur Konrad van het Max Planck Instituut, dé adviseur van minister van financiën Schäuble en de Duitse regering, zei anders openlijk: "Duitsland moet uit de euro, terug naar de D-mark"... Sterke landen zullen volgen. De euro van de achterblijvers zal devalueren... hun concurrentiepositie verbetert!

 

Sterke landen kunnen niet eindeloos 'dode paarden' stutten die hervormingen weigeren: "een dood paard kun je naar de rivier slepen, je kunt hem niet dwingen te drinken"... Ook Duitsland zal 'geldverruimen', dus inflatie, zoals Reagan destijds... en met de D-mark goedkoop euroschulden aflossen...  om niet met z'n allen door het putje te gaan...

 

Kiezers hebben het "echt gehad" met belastingverhogingen, naheffingen, inkomens- en vermogensverliezen, bezuinigingen, armoede, werkloosheid, voedselbanken, slapeloze nachten, onderwaterleningen, faillissementen, parkslapen, rellen, deflatie, intriges en politieke leugens: dit megalomane Europa is een bodemloze put... door haar burgers gewantrouwd... laat staan gedragen! Het roer moet om... vinden de burgers... vindt  ook nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, die te vergaand bezuinigingsbeleid laakt...

 

Het huidige EU- en ECB-beleid en de euro trekken ons steeds dieper de put in..."Deutschland kann die Euro-Zone nicht retten", aldus Konrad in Die Welt... Dus 'vooruit met de geit'... Exit!... op naar een democratisch confederaal twee snelheden-Europa... anders lacht de vos ons vierkant uit...

 

 

'n Yellow van Guido, 8 november 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties:

 

 

 

 

Hoi Guido,
 
Een goede "Yellow" , uiteraard mee eens, maar je kent mijn mening hierover al jaren.
 
Mijn voorkeur is dat de Noordelijke Europese landen de Euro behouden en de zuidelijke Europese landen teruggaan naar hun oude valuta en dan gaan devalueren.
 
Nog een andere opmerking over het zelfingenomen "waterhoofd" van de EU in Brussel; de ambtenaren daar reduceren tot hooguit 10% van het huidige aantal, alle idiote belastingvoordelen daar afschaffen en regeringen in EU landen die altijd als een slaaf achter Brussel zijn aangelopen (Rutte e.d.) zo snel mogelijk middels verkiezingen naar huis sturen.
 
Groet,
 
 
Peter

 

 

 

Hoi P.,

 
Zoals je weet prefereer ik ook dat 'rijk' Europa in de 'euro' blijft... maar het omgekeerde scenario kan natuurlijk ook... wat  als voordeel heeft, dat euroschulden met goedkope, gedevalueerde, euro's kunnen worden afgelost...
 
Merkel kan natuurlijk niet zelf zo'n ballonnetje oplaten, daarom laat ze het die adviseur doen en kijkt hoe het uitpakt. UK krijgt dan de schuld van het uiteenvallen van de EU en euro, maar die zit daar niet mee, die heeft hele andere (fiscale, bank en trustbelangen, en het dempen van de immigrantenstroom) en heeft er allang tabak van... en zij heeft haar gezicht gered... Bovendien wil Cameron natuurlijk, net als Merkel, de verkiezingen winnen...
 
Jouw uitdunningspolitiek qua ambtenaren heb ik helaas niet in de hand...
 
Groet,
 
Guido.
 
 
 
Hi Guido,
 
 
Je kon nog wel eens gelijk hebben... Merkel heeft, blijkens nu.nl, meegedeeld, dat de EU vooralsnog geen nieuwe sancties tegen Rusland plant. Dit in tegenstelling tot de EU-buitenlandchef, dat de ministers volgende week maandag er over praten. Duitsland heeft kennelijk last van de economische teruggang in Rusland, en Merkel draait bij...
 
 
Groetjes,
 
S.
 
 
 
Guido,
 
 
Weer een gewaagde, maar scherpe analyse. Maar we hebben je al eens vaker de spijker op de kop zien slaan. Bravo!
 
 
H.
 
 
Hallo Guido,
 
 
Inderdaad is zo'n eindeloze overheveling van rijk naar arm niet vol te houden. Er moet een keer een eind aan komen. Weer een slimme veronderstelling! Of je het aanvoelt of meer weet... ik weet het niet ;)
 
Houdoe,
 
 
E.
 
 
 
 
Hi hi,
 
 
Inderdaad een nogal doorzichtig toneelstukje van Frau Merkel, waarschijnlijk onder druk van de kritiek van Kohl over haar gebrekkige Europees engagement. Maar was het niet juist onder Merkel, dat besloten werd de grenzen voor nieuwkomers langer gesloten te houden? Ga eens kijken bij Calais, hoeveel mensen daar staan te trappelen om Engeland binnen te komen: de grote volksverhuizing! Mijn advies: mensen, allemaal rechtsomkeert, mars! Op naar Berlijn! Frau Merkel gaat daar voor jullie zorgen!
 
 
O. 
 
 
 
 
En wij hebben het "echt gehad" met Merkel c.s.!
 
 
N.

 

 

Nou Guido,

 

"UK will not stay in EU at all costs", said Cameron... Lekker sfeertje daar, op die Europa tops... In Hollandse sferen zou Frits Wester zeggen: "alle kans dat het kabinet binnenkort valt"... In mijn woorden: "Jij d'r uit of ik d'r uit"... het begin van het einde van een 'droomhuwelijk'... helaas over de ruggen van de burgers... maar zo gaat het met scheidingen: de kinderen zijn de dupe!

 

Sterkte in deze crisissfeer!

 

N.

 

 

Guido, het is crisis in Europa, nu al jaren, al veel te lang! Die crisis slaat nu ook toe in de Europa-top... Is 'het einde der tijden' daar nabij? Volgens mij is de 'regering' daar nog niet eens beëdigd, of hoe het daar heet. Wat een zooitje maken ze d'r van! Van onze centen! dat is nog het ergste! Je hebt gelijk, jongen, je ziet het allemaal goed!

 

M.

 

 

 

pauw/foto van guido/copyrights © www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

De fabel* van de pauw en de kippen...

 

 

9 kuikens, samen met een pauwtje opgegroeid, werden jaloers op zijn 10 pauwenveren. Moeder kip trok hem 9 veren uit en prikte die eigenmachtig in haar kipjes d'r gat: "eerlijk zullen we alles delen... jullie zijn immers allemaal gelijk"... De pauw bleef, met 1 veer, als een geplukte kip achter... pain in the ass...

 

Een week vol 'naheffingen': Rusland heft 2,4 miljard na van Oekraïne voor achterstallige gasbetalingen, die dat geld niet heeft. In ruil voor EU's vergrote invloedssfeer in Oekraïne en onder Poetins' dreiging vorige week in Milaan met afsluiting van de totale gastoevoer betaalt de EU. Hoe? Simpel: de EU heft 2,1 miljard euro na bij Engeland... 340 miljoen bij Italië... en 642 miljoen bij Nederland... waartoe de Nederlandse fiscus bij 6 miljoen Nederlanders 1 miljard euro naheft... 'het ene gat met het andere dichten'... pain in the ass...

 

Rutte - hij had zich al eens 50 miljard 'verrekend' - en Dijsselbloem 'snappen er níets van'... 'kwamen er ook net achter' - de brief was n.b. al op 17-10-2014 binnen -... 'weten ook niet waar die berekening op slaat'... CDA: 'een ongehoorde stunteligheid'... CBS: 'de naheffing klopt'... Frits Wester: 'Nederland betaalt gewoon, het moet alleen nog even verkocht worden aan de belastingbetaler'... Maar ís het wel stunteligheid... of is het gespeelde onwetenheid? Worden burgers wéér appelen voor citroenen verkocht? Ik wist het dit voorjaar al...

 

In Mijn Yellow van 10-5-2014: "Een 'rekentruc'... Door de definitie 'bruto binnenlands product' te veranderen 'groeien' de economieën in - en uiteraard navenant de bijdragen aan - de EU en 'slinken' de overheidstekorten per 1-10-2014... boekhouderstrucjes... een paar vliegen in één klap!... leugentjes, leugens en statistieken... creatief boekhouden"...

 

Ook 'dode hoek'-segmenten, zoals seks en drugs, tellen voortaan mee voor het BNP... en daar is Nederland nou juist zo 'goed' in... En omdat juist in deze schemerhoeken per definitie onbekend blijft welke bedragen er omgaan, zijn alle 'berekeningen' natte vingerwerk... De daar illegaal verdiende, oncontroleerbare bedragen komen terug in het 'witte circuit', dus dubbeltellingen... Misschien is dat wel wat de politiek juist beoogt: 'méér opbrengsten'... En wat dan bij landen, die geen 'gedoogbeleid' kennen voor drugs en waar prostitutie 'verboden' is... maar het uiteraard toch voorkomt... worden die illegale bedragen dan ook meegeteld?

 

Dijsselbloem draagt 2 petten: Als minister garandeerde hij op 23-4-2014 (klikt u maar voor het filmpje), 'dat de EU geen naheffing zal opleggen als gevolg van de nieuwe rekenmethode'... terwijl hij als voorzitter van de Eurogroep als geen ander de effecten ervan kende... Hier wreekt zich weer de verhaspeling van 'rolidentiteiten'... en dus de waarheid... Zie mijn Yellow van 18-10-2014.

 

In een democratie dient een regering, incapabel en/of leugenachtig, af te treden: "We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them", zei Einstein...

 

Wat als we de naheffing niet betalen? Dan schrijft de EU het bedrag af van onze rekening... eigenmachtig! Die volmacht heeft de EU zich toegeëigend... ook eigenmachtig!

 

Frankrijk krijgt daarentegen EU-geld terug. Vraagje terzijde: wanneer legt de EU Frankrijk miljardenboetes op wegens overschrijdingen van de 3%-norm? Ze leven daar nog steeds als God in... eh... Frankrijk... Die boete kan de EU dan mooi compenseren met het bedrag, dat Frankrijk terugkrijgt...

 

Wij blijven als de geplukte pauw achter... 'Eerlijk zullen we alles delen'... met 'pain in the ass'...

 

 

'n Yellow van Guido, 1 november 2014.

 

 

 

P.S.: u kunt de vermelde Yellows hieronder nalezen door naar beneden te scrollen...

 

 

 

* een 'fabel van Guido'  ©  alle copyrights voorbehouden!

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Helemaal eens. Volksverlakkerij zoals al vaker is gebeurd door deze regering en de brave burger pikt het gewoon en niemand komt in opstand.
 
Ook die leugenachtige verhalen over de zorg, die nu verhuist naar de gemeenten. Fantastisch zo flexibel en efficiënt wordt het nu :)  Waarom wordt niet gewoon gezegd dat dit bull-shit verhalen zijn en dat alleen nog meer bespaard moet worden vanwege de 3% norm. De minder bemiddelde ouderen zijn weer de dupe.
 
Frankrijk veegt er inderdaad zijn gat mee af; die hebben lak aan Brussel en krijgen nog geld toe ook. Nederland, als braafste jongetje in de klas, loopt als een slaafse hond achter Brussel aan. 
 
Hoog tijd dat deze regering opstapt met Rutte voorop.
 
Groet,
 
P.
 
 
 
Hoi Guido,
 
 
Geweldig toch hoe je je altijd verdiept in zaken. 
 
 
Wat de pauw en de kippen betreft, op alle nivo's in onze samenleving vindt een bijdrage naar draagkracht plaats; bij gemeentes, in provincies, in landen, in Europa, bij ontwikkelingshulp, waarbij de sterksten steeds het meeste bijdragen. Het solidariteitsprincipe, onze beschaving drijft daar op, zou het anders kunnen?
En het laatste gekrakeel over de naheffingen en terugbetalingen is m.i. puur theater. De bijdragen per economie zijn in een politiek accoord vastgelegd, ook de methode van berekening en als dat dan bij een paar landen wat tegenvalt, wordt er gelijk geroepen met "ik pik dat niet" of "over my dead body" en hard op de tafel geslagen. Wat een volksverlakkerij, ook Cameron heeft destijds wel ingestemd met de methodiek van verdeling van de lasten in Europa.
Je kan nu hooguit nog de juistheid van de aannames ter discussie stellen en bijstellen waar nodig, maar die ook door hem getekende afspraak blijft. Je betaalt toch ook je lokale belastingen en de inkomsten- en vermogensbelasting gebaseerd op je eigen "economie", hij of zij met het groter huis en een hoger inkomen draagt ook meer bij aan de gemeenschap. Dat alles volgens regels die democratisch zijn bepaald. 
Je kan het daarbij ook nog hebben over de gevolgen in een gezin, club, gemeente, land, werelddeel, wereld, als die sterke schouders en die solidariteit er niet zouden zijn. Een maatschappelijk gevaarlijke puinhoop denk ik.
Ik vind het dus wel goed zo. 
 
 
 
Wat je fabels al niet te weeg brengen, en dat op zondagmorgen. Doorgaan dus.
 
 
Groeten uit een zonnig Biot (in Frankrijk, red.) en heel veel gezelligheid toegewenst daar...
 
 
W.,

 

 

Guido,

 

Je bent altijd, zoals we dat hier in Frankrijk zeggen, 'au courant'... bravo!

Inderdaad lopen ze er hier de kantjes er van af. Als er geen Polen zouden zijn, zou er helemaal

niets meer uit hun handen komen. En als ze komen, altijd te laat, en liever geen nota geven.

'De Franse slag' blijft hier in de mode!

Wel goed, dat je dit soort dingen aan de kaak blijft stellen!

Bedankt daarvoor!

 

Groet,

 

I.

 

 

 

 

Replica van een VOC-schip voor het geheel gerenoveerde maritiem scheepvaartmuseum

copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van 'het schip van Theseus'...

 

 

Het houten schip van Theseus bleek volkomen verrot. Bij de restauratie werden alle houten delen vervangen. Was deze restauratie/replica van 'het schip van Theseus' daarna nog wel 'het schip van Theseus'?, vroeg filosoof Plutarchus zich af. Deze vraag hield sindsdien vele filosofen uit hun slaap...

 

Hobbes compliceerde dit: als later de boot zou worden herbouwd met de oude spanten, welke van de twee zou dán het èchte 'schip van Theseus' zijn? Vóór hem hadden Plato en Socrates zich afgevraagd, wanneer juridisch de eigendom van hun rijtuigen op elkaar zou overgaan als zij de onderdelen ervan stuk voor stuk zouden verruilen...

 

De filosofie gebruikt vaak gedachte-experimenten: Locke vroeg zich af of een sok met een gat er in of een gestopte sok nog wel de zelfde sok was... Was 'de bijl' van Abe Lincoln en George Washington in een museum nog wel de zelfde bijl?... want steel èn bijlkop waren al eens vernieuwd. Locke richtte de paradox ook op de mens, zoals: Piets' armen en benen zijn geamputeerd, zijn bloed en organen, inclusief hart, longen en hersenen, zijn vervangen, en hij onderging geslachts- en persoonsverandering... Is hij nog de zelfde Piet?

 

Ben ik, als na zeven jaar alle cellen in mijn lichaam zijn vernieuwd, nog wel de zelfde Guido? De drummer van de Beatles werd vervangen door Ringo Star... waren zij daarna nog wel de zelfde Beatles? Is Europa nog het zelfde Europa nadat de verwerping van de 'Grondwet' werd genegeerd, of als er lidstaten bijkomen of afvallen? Is je geheel gerestaureerde oldtimer nog steeds je zelfde geliefde oldtimer? Is een volkomen gerentoileerd, dus verdoekt... geretoucheerd... gerestaureerd schilderij van Rembrandt nog wel een echte Rembrandt?

 

Heraclitus wilde deze paradox overbruggen: 'je kunt niet 2x in dezelfde rivier zwemmen, alles stroomt, niets blijft het zelfde'... Met dat antwoord dacht hij de in zijn ogen kennelijk zinloze discussie te stoppen. Maar als alles stroomt, blijven ook vragen stromen... waarvan filosofen 's-nachts wakker liggen... aansluitend op mijn vorige Yellow, dat een persoonsidentiteit wèl constant is...

 

Want is dat laatste wel helemaal waar? Boven deze Yellow heb ik zelf geschreven: "niets op deze site is helemaal waar"... en dát is helemaal waar, want volgens de gangbare psychologie is elke 'persoonsidentiteit' aan 'geleidelijke ontwikkeling', dus toch verandering, onderhevig: filosofisch temporalisme... als een serie elkaar opvolgende tijdsplaatjes nauwelijks van elkaar verschillend... maar die, als film afgedraaid, toch een geleidelijke ontwikkeling laten zien... met kleine, stroboscopisch-schokkerige bewegingen, die filmisch niet opvallen, omdat ze dan door de snelheid van afspelen een vloeiende lijn vertonen...

 

De verschillen zijn zo miniem, dat de beelden elkaar overlappen: er is sprake van materiële continuïteit... Tijd is een, de waarneming van de verschillen tussen de tijdsplaatjes dempend, ordeningsmechanisme en dient hier als 'vierde dimensie' van de zelfde driedimensionale boot: de boot houdt de zelfde identiteit, maar verandert gaandeweg in de tijd...

 

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook verschillen in tijd en ruimte van een zelfde identiteit concretiseren en markeren: Napoleons/Hitlers Europa, Confederaal/Federaal Europa, Noord/Zuid-Europa...

 

Taalkundig kan worden genuanceerd tussen gelijk/gleich/pareil/simular, als kwalitatieve identiteit, dus 'van soortgelijke kwaliteit'... en zelfde/selbst/même/same als numerieke identiteit... Bestel je "ober, het zelfde" voor een tweede glas wijn, dan bestel je dus in feite "een zelfde", want je bedoelt natuurlijk 'van een gelijk soort, en de zelfde kwaliteit wijn'... 'het zelfde glas wijn' kan niet, want die heb je al op...  

 

Kunt u het nog volgen? Allen, die dit boven de pet gaat, hebben al afgemonsterd en zitten al lang in de veilige haven aan een blend, een slobberwijntje, die rijkelijk vloeit... zij hebben deze vierdimensionale boot gemist...

 

Nog aan boord? Dan zitten wij nu als filosofen allemaal in het zelfde stampende en roerig rollende schip... 'le bateau ivre'... en kunnen wij, na veel glazen van de zelfde kwaliteit wijn, eindelijk rustig slapen... We zijn uit het filosofische probleem: allemaal gewoon een kwestie van 'oude wijn in nieuwe zakken'... "Proost!"... "Van hetzelfde"...

 

 

Yellow van Guido, 25 oktober 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties:

 

 

 

> Hi Guido,

> Ik heb zelden een duidelijker verklaring gelezen van de invloed van de vierde dimensie op de eerste drie. Alles is onderhevig aan het tijdsaspect of de impressie die we hebben...

> groet, Ad
 
 
  

 

Guido,

 

Wel heel diepgaand filosofisch, maar door spelen met de taal is het toch heel behapbaar! Inderdaad houden mensen, juist doordat alles zo stroomt en vluchtig is, van tradities en ijkpunten. Dat geeft hun houvast en structuur in deze ongrijpbare wereld, zodat ze dit leven aankunnen...

 

Liefs,

 

S.

 

 

Leuk, ik ga nu filosofie studeren...

 

Groet C.

 

 

 

Het is duidelijk. Binnenkort ben je weer jarig, de blaadjes gaan hier vallen en de dagen worden korter, kortom tijd voor filosofie.

 

Ook al zijn al je cellen veranderd (zich vernieuwen doen ze toch al), gewoon je paspoort goed bewaren en je blijft dezelfde. (Dat wist Plato toen nog niet)

 

Toevallig kwam ik afgelopen week nog een jeugdliefde tegen (ik was toen misschien 20 jr) vergezeld van een vriendin, die me vertelde dat ze eens lang met me heeft zitten praten op de boot naar Terschelling. Ik herkende haar voor geen meter, maar zij mij kennelijk wel. Een fantastisch geheugen dus, ofwel zij was niet meer herkenbaar en ik wel :)

 

Ach ja, alles is relatief, dus drinken we nog maar een lekker glaasje wijn :)

 

Groet,

 

P.

 

Kennelijk ben je dus wel dezelfde, maar niet hetzelfde gebleven... Laughing

 

Guido

 

 

Hi Guido,

 

Je stukjes lees ik graag en met plezier! Wat me opvalt is, dat je altijd zo snel, actueel en relevant bent: goed geïnformeerd, serieus, met meestal een vleugje ingehouden ironie! Leuk!

 

Groetjes,

 

J. 

 

 

 

 wezel/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel* van de vleermuis en de wezels…

 

 

Een vleermuis landde abusievelijk in een wezelnest: “Je gaat er aan, ik háát muizen”, beet de wezel hem toe...“Maar ik ben geen muis! Een muis heeft geen vleugels". De wezel ontzag hem. Later verdwaalde hij bij een andere wezel: “Je laatste uur heeft geslagen, ik háát vogels”, siste de wezel...“Maar ik ben geen vogel. Zijn er vogels zonder veren?”... Weer ontsprong hij de dans…

 

Tutoyeren is 'bon ton'. Hogeschool- en Universiteitsdocenten heten 'Jan, Piet en Klaas'. Mijn studenten noem ik alleen mijn achternaam. Onvermijdelijk komt de vraag: "Hoe heet u eigenlijk?"... Ik herhaal dan mijn achternaam. "Maar uw vóórnaam?"... "Die is meneer"... "Wat flauw"...

 

Dan leg ik uit waarom: zij en ik vervullen daar specifieke rollen, van 'student' en 'docent'... ieder met z'n eigen rolidentiteit, die wisselt afhankelijk van iemands rol op dat moment.... naast ieders persoonsidentiteit, die constant is. Zodra een student afstudeert, veranderen die rollen... Een docent, die een verhouding aangaat met een student, verwart de rollen... er ontstaat dan een rolconflict met rolincidenten. Mijn 'les 1' maakt studenten dus bewust van rolpatronen...

 

Ook politici laten zich graag tutoyeren om door familiarisatie vertrouwen en stemmen te winnen. Wiegel, die gesprekspartners steevast aansprak met 'mevrouw' of 'meneer', deed dat niet... zich bewust van rolpatronen...

 

Ook Rutte toonde daarvoor gevoel... maar dat gevoel bedroog hem: Op een congres van werkgevers vond hij als búrger: "Cao's kunnen eenvoudiger", maar als premíer hield hij zich liever op de vlakte. D66-er Van Weyenberg: "Als premier spreekt hij op zo'n congres niet als privépersoon... filosoferen als privépersoon doet hij maar in de kroeg"... Terecht opgemerkt:

 

Als in een officiële setting bij een 'personele unie' van functionaris en privé-persoon 'de functionaris' zwaarder weegt, zakt de balansschaal door ten koste van 'privé' en kan de functionaris zich inderdaad niet achter privé verschuilen. In sommige beroepen ben je nou eenmaal '24/7-functionaris' en dien je altijd bepaald gedrag, zelfs de schijn, te vermijden. Rutte moest uiteindelijk toegeven, dat hij had gesproken als de 'functionaris' minister-president, niet in privé... De vleermuis ontsprong nu niet de dans...

 

Ook elders vluchtgedrag met tegen- en valwinden: CDA-kroonprins Eurlings' carrière nam een grote vlucht als KLM-CEO. Maar op cruciale momenten spreidde ook deze vleermuis zijn vleugels en vloog weg... achter het IOC aan... wipte van liefdesnestje naar liefdesnestje - maar zaken gaan toch voor het meisje?... Bang als een wezel afwezig bij de persconferentie over de MH17 met vele Nederlandse slachtoffers, aan wie KLM tickets had verkocht... vloog onder de radar in het pilotenconflict... koos voor het Franse wezelnest als vluchthaven, dat door stakingen een half miljard schade opliep en hervormingen moest afblazen... en nu als 'kroonprins Carnaval' van boord gehaald, er uit gevlogen, richting Exit... Deze vleermuis ontsprong evenmin de dans...

 

KLM zelf lijkt, na landing in wezelnest Air France, ook in duikvlucht geraakt: zonder vaste identiteit en als stuurloos luchtschip presenteert zij zich als 'Royal', zich goedkoop gedragend als prijsvechter... het Sabena/SwissAir-scenario... we weten hoe voorspelbaar dat afliep...

 

Na vele teleurstellende 'overboékingen' hebben wij, frequent flyers, 25 jaar geen KLM meer gevlogen. Vorig jaar probeerden we het weer eens. Vanuit Azië betaalden we, allebei met griep, graag 140 euro meer voor ruime plaatsen, naast elkaar: 'overboékt'! We kregen krappe plaatsen, ver van elkaar... één TV was kapot... Na veel tijd en moeite kregen we de 140 euro terug... De komende 25 jaar mijden wij weer dit muffe wezelnest... als het dan tenminste nog bestaat...

 

Vleermuis of wezel, bewust of onbewust, manipulatief of laks... rolidentiteiten worden nogal eens verward... 

 

 

 

'n Yellow van Guido, 18 oktober 2014.

 

 

 

* naar een fabel van Jean de La Fontaine

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties: 

 

 

 

 

Nou Guido,

 

Je slaat wel weer de spijker op de kop. Blijkens bijgaand bericht heeft Eurlings op tijd het zinkende luchtschip verlaten... weinig presteren, toch de hoogste salarissen! Zo komt boontje om z'n loontje...

 

U.

 

 

Hoi Guido,

 

De KLM-Air France is al net zo'n transferalliantie als de EU geworden is. Frankrijk zakt heerlijk onderuit met een wijntje en een kaasje op het terras, Engeland en Nederland krijgen een naheffing...

 

J.

 

 

Hi Guido,

 

Je hebt kennelijk voorspellende gaven: vandaag 27 oktober maakt De Telegraaf bekend, dat het voortbestaan van Air France KLM aan een zijden draadje hangt en met moeite een technisch faillissement kan worden voorkomen... goed gezien! 

 

Groet,

 

B. 

 

Dank je. Helaas blijkt uit een analyse vandaag, 29 oktober 2014, in NRC, dat Air France KLM er inderdaad niet als beste luchtvaatmaatschappij uitkomt...  

 

 

 

Guido,

 

Goed stuk! Probleem is altijd, dat politici niet op zo'n stoel thuis horen. Politici zijn geen goede bestuurders, maar lobbyende opportunisten. The right man on the wrong chair...

 

A.

 

Of 'The wrong man on the right chair'... Ook hier een kwestie van fout in de rolidentiteit... KLM had hem beter 'hoofd relatiebeheer' of 'hoofd PR' kunnen maken...

Guido

 

 


In één woord samengevat: "mismanagement'! Goed gezien, Guido.

 

T.

 

 

 

Hi,

 

Waardeloze club, arrogante veel te dikke en overjarige stewardessen. Als die eens op kosten van de baas een 20-tal kilo's zouden afvallen, zou de maatschappij al heel wat minder litertjes verstoken! We hadden samen voor een verre reis vele kilo's onder het maximaal gewicht van bagage. Maar dat moest verdeeld worden over de koffers: ook per koffer gold een maximum. We moesten bijbetalen of op de grond van Schiphol de bagage herverdelen. Wat genant! Weg met die club! Verkopen aan de hoogst biedende.

 

A.

 

 

Guido,

 

Het personeel heeft de eigen maatschappij kapot gestaakt, want ze willen geen cent inleveren. Waarom zou er weer overheidssteun moeten komen om de boel overeind te houden? Verdwijnt allemaal in de diepe zakken van de toch al overbetaalde vliegeniers en de 'board'... Geen cent van de belastingbetalers!

 

Groeten,

 

V.

 

 

Hoi Guido,

 

Fijn dat jouw fabels weer 'in de lucht' zijn...

 

Groet,

 

H.

 

 

 

Ja ja, vijf november vlieg ik -sinds jaren- ook weer eens met klm. Eurlings!?!?
Nooit begrepen hoe deze man op die positie kon komen... onvoorstelbaar 
Met respect voor de mens Eurlings..
Maar als je het vermogen hebt om goed "te zien!?" kun je een man zien die niet stevig staat!!
Hoe kan het !!....hoe kan het allemaal...
Dank Guido het was weer een mooie...groetjes B.

 

  

 

 

schoenmaker op Capri/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel* van de schoenlapper en de bankier...

 

 

Een bankier/pensioenbeheerder hoorde zijn oude buurman, een ijverige schoenmaker, tijdens diens werk de hele dag zingen. Die sliep 's-nachts heerlijk, terwijl de bankier dan woelde in zijn bed om al zijn zorgen. "Schoenmaker, ik hoor je de hele dag zingen. Je hebt zeker een goed pensioen?". De buurman lachte: "Nee, daar is niets van over... ik knoop de eindjes aan elkaar... werk gewoon door, tot het einde van mijn dagen". De oude bankier, die niets meer van het leven te verwachten had en spijtig zijn leven overzag, gaf hem 100 dukaten. "Hier, een appeltje voor de dorst"...

 

De schoenlapper had nog nooit zoveel gouden munten bij elkaar gezien. Hij verstopte zijn schat in zijn kelder... en daarmee ook zijn rust en levenslust: 's-nachts sliep hij niet meer, bang voor inbrekers... zijn oude dag stond immers op het spel. De bankier sliep nu heerlijk en zong de hele dag... De schoenmaker begreep de les, gaf de bankier zijn dukaten terug en zei: "neem jij je geld en geef mij m'n nachtrust en levenslust terug"...

 

Een Australiër kan zijn pensioenpremies vrij beleggen op een gesecureerde rekening of er een eigen huis van kopen. Rente en aflossing worden dan maandelijks betaald uit pensioenpremies, en bij 65 is zijn huis afbetaald: liberaal... zonder woekerkosten van beheer- en administratie... zeker en betrouwbaar...

 

In 1977 kwamen de eerste privé pensioenstichtingen op de markt: een bepaald bedrag was jaarlijks aftrekbaar en de oudedagspaarder was eindelijk vrij om zelf te beleggen, vrij van absurde overheadkosten... Uiteraard lieten de pensioenverzekeraars het er niet bij zitten: de politieke lobby hielp deze effectieve en succesvolle constructie in 1982 weer om zeep. Sindsdien gaat het rendement op pensioenpremies grotendeels weer op aan miskleunen, waardeloze derivaten, pensioengaten, provisies, beheer- en administratiekosten, smeergelden, bonussen en... dikbetaalde ex-politici als wanbestuurders... ten koste van de burgers...

 

Inmiddels zijn, door de misinvesteringen, de kunstmatig verlaagde rente en de daardoor gestegen aandelenkoersen, de rendementen nu zo laag, dat pensioenfondsen, na alle overmatige kosten, de pensioenen nauwelijks nog kunnen betalen - rijd eens langs het hoofdkantoor van ABP of PGGM, dan snapt u waarom die kosten zo exorbitant hoog zijn. De destijds beloofde 'welvaartsvaste pensioenen' worden al jaren niet meer geïndexeerd: "de ouderen hebben genoeg!" is het belachelijke verwijt aan mensen, die er hun hele werkzame leven voor hebben gespaard. Oorzaak, tevens weer gevolg: riskante buitenlandse investeringen, dubieuze beleggingen en overprijsde aandelen... 'n nieuwe bubbel. De geschiedenis herhaalt zich...

 

Het CPB is er nu eindelijk achter, dat het voordeel van collectief pensioensparen is verdampt door vergrijzing en arbeidsflexibiliteit. Het vrijdag jl. gepubliceerde CPB-rapport concludeerde: "De risico's komen steeds meer bij de deelnemers te liggen, ook bij de gepensioneerden... Het  Nederlands pensioenstelsel biedt in vergelijking met andere landen weinig ruimte voor eigen keuze en maatwerk, waarmee pensioenen beter afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie van de deelnemers"... Collectief pensioensparen is dus een achterhaald model, met andere woorden. Maar dat was in 1977 al bekend...

 

Nu komt er een nieuw pensioen'debat'. Na de uitholling van de AOW voor harde werkers die de komende jaren met pensioen gaan, is er opnieuw weinig goeds van te verwachten... Vrijdag jl. kwam de staatssecretaris van sociale zaken zelfs met de oprichting van een nieuw 'Algemeen Pensioenfonds', waarmee de conclusies van het CPB op voorhand naar de prullenbak werden verwezen... en zondag jl. bereikte het kabinet in de achterkamertjes al een akkoord met de 'bevriende partijen': buffers omhoog en indexeringen voor jaren aan de kant... zelfs pensioenverlágingen worden eenvoudiger!

 

Nu betalen we circa 4% aan hypotheekrente, terwijl onze pensioenpremies, nog los van beheer- en administratiekosten, tegen nauwelijks 1% kunnen worden belegd! Effectief minimaal 3% verlies per jaar ten opzichte van de hypothecaire woonlasten, in te teren op de reserves... zolang dat nog kan...

 

Er moet een wettelijk recht komen om van je pensioenverzekeraar tegen lage rente te kunnen lenen voor aankoop van een woning. Die heeft dan niet alleen je huis als onderpand, maar ook gespaarde/toekomstige pensioenpremies, waardoor hij minimaal risico loopt, wat lage rente rechtvaardigt... en de pensioenfondsen een hoger rendement dan op staatsleningen garandeert... Ook moet afkoop van de pensioeninleg ter aflossing van een hypothecaire lening mogelijk worden. Daarmee wordt op kosten bij pensioenfondsen bespaard en vermindert de nationale hypotheekschuld en navenante belastingaftrek. Vervroegde aflossing van hypotheekschulden moet voortaan verplicht boetevrij kunnen. En vanaf 60 jaar dient prepensioen mogelijk te zijn, zodat pensioengeld eerder in de economie terugvloeit. 

 

Het zou voor toekomstige generaties, de kwijnende economie en met name de onroerend goedmarkt goed zijn terug te keren naar 1977 met pensioenopbouw in eigen beheer... het Australische model. Afgekochte pensioenrechten kunnen worden ondergebracht in een eigen pensioenstichting ter belegging in Nederlandse beursfondsen of in, bij verlies van je baan, een eigen onderneming... 

 

"Geef ons ons geld, nachtrust en levenslust terug", vragen de inmiddels geëmancipeerde burgers, die zich bedrogen voelen, ook al door de AOW-kortingen, waardoor ouderen geconfronteerd gaan worden met een groot inkomensgat. Maar daar zitten verzekeraars, lobbyïsten en 'ambitieuze' politici niet op te wachten. Die vlassen juist op deze mooie baantjes en houden dus het circus graag in stand... voor hun eígen oude dag...

 

Toch kon dit nog wel eens een item van betekenis worden bij de komende verkiezingen! Het leeft onder een groot deel van de kiezers, die het dit onliberale kabinet en bevriende partijen zullen aanrekenen... gezien de door het CPB gesignaleerde nadelen en de noodzakelijke buitengewone maatregelen, waarop het IMF zaterdag jl. aandrong om de weer verslappende wereldeconomie te stimuleren!

 

"Politici moeten de moed hebben de noodzakelijke hervormingen door te voeren om de groei te stimuleren", aldus Lagarde... De 188 deelnemende landen beloofden daarop in hun slotverklaring plechtig "moedige en ambitieuze maatregelen" te zullen nemen om de economie te stimuleren en schulden houdbaar te maken... 

 

De vraag is al niet meer, of die 'moed' zal worden opgebracht in het komende pensioen'debat'. Tot het tegendeel er van is gisteren in de achterkamertjes beslist... de klok wordt nog verder achteruit gezet... het kabinet heeft zich nu ook verzekerd van de meerderheid in de 1e Kamer voor zijn pensioenplannen: 'n verdere uitholling van de pensioenen, het 'debat' en de democratie...

 

 

'n Yellow van Guido, update 13 oktober 2014.

 

 

 

* naar een fabel van Jean de La Fontaine

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties: 

 

 

Hi Guido,

 

Onlangs geleden schreef je een mooie column over de schoenlapper en de bankier/pensioen- beheerder waarin je het waardeloze beheer van onze pensioenfondsen aan de kaak stelde. Je wordt op je wenken bediend, er wordt druk meegelezen in je columns: Lans Bovenberg pleit, blijkens bijgaand artikel, nu ook voor een 'persoonlijke pensioenpot'... helaas zijn de kassen nu leeg, dus kunnen we opnieuw beginnen...

 

Vriendelijke groet,

 

R. 

 

 

Ach, 'a good poet steals, a bad poet borrows', T.S. Elliot. Des te beter! Het moet kennelijk altijd eerst over de top (vide mijn fabel van boer Yin, zoon Yang en zijn paard)...

 

Guido.

 

 

 

Hoi hoi,

 

Vandaag las ik in een artikel, dat de pensioenen van bestuurders van gemeenten en provinciale staten niet zijn gedekt. Moet allemaal uit de lopende begrotingen komen, dus: onroerend zaakbelastingen omhoog! Goed gezien weer, Guido!

 

M.

 

En wie gaat dat betalen, denk je? Houd je aanslagen onroerende zaakbelastingen in de gaten...

 

Guido.

 

 

Hi Guido,

 

Alsof je het voorvoelde... of wist je meer? Vandaag werd bekend, dat de grote pensioenfondsen weer niet aan hun dekkingsgraag voldoen. Leven op te grote voet, zoals je stelt in je prachtige column? Inderdaad, laten we mensen voortaan als volwassen beschouwen en die megalomane pensioenfondsen eindelijk eens afschaffen. We kunnen nu echt wel onze eigen broek ophouden!

 

R.

 

Hoi Guido,

 

Na een turbulente periode voor ons is het belangrijker dat wij jouw fabels weer onder ogen zien en ervan genieten.

De laatste fabel over pensioenen en over Pensioenfondsen is zeer treffend. Het raakt mij dat mijn oude werkzaamheden als Beleggingsadviseur van Institutionele Beleggers door jou onder de loep werden genomen.

De tijd dat beleggingscommissies en beleggingsraden uit een hoog percentage erebaantjes bestond is gelukkig voorbij.  Laten we hopen dat met beter maatwerk, als resultante van het serieus omgaan met gedane suggesties uit de rapportage, verdere uitholling zal worden voorkomen.

Als oude beursjongen, niet vies van een aleichem, zeg ik maar:

'voor een hoog netto rendement kan je nog het beste je partner op de bank zetten', waarvan akte.

Dank voor jouw bijdrage aan de pensioendiscussie, het raakt ons allen. Vroeg of laat.

 

B. te B.

 

 

Jouw stukjes worden hier helemaal en met plezier gelezen. Leuk dat je het allemaal zo kan bijhouden wat er in nederland gebeurt.

C.

 

 

Hi Guido,

 

Pensioenfondsen? Een volkomen achterhaald concept, bedacht om looser-politici aan een baantje te helpen. Schiet toch op met die lui! Gewoon uitkeren die hap, we kunnen nu wel eindelijk ons eigen bedje spreiden! Feodaliteit ligt op het kerkhof! Ze hebben bewezen het niet te kunnen. En wij zitten met de brokken.

 

K.

 

 

Hoi Guido,

 

Kan alleen maar zeggen....dit is geen fabel!!! (maar de werkelijkheid, red.)

Zo waar... dat men niet na wil denken over een basisloon voor iedereen,

Het enige nadeel is de herrie... iedereen zingt dan naar hartelust elke morgen.

 

Dag,

 

A.

 

 

Guido,

 

Mee eens, ontmantel die louche handel!

We zijn nu met z'n allen groot genoeg om zelf onze beleggingen te kiezen.

Daar hebben we al die afschuimers niet voor nodig! Ze hebben al genoeg verprutst!

 

Groetjes,

 

S.

 

Hoi Guido,

 

Gelukkig zijn er ook nog mensen met voldoende appeltjes voor de dorst, die uitstekend slapen en tevens een grote levenslust hebben. 

 

Een aantrekkelijke vrouw erbij, helpt natuurlijk ook mee.

 

Maar ja, uitzonderingen bevestigen de regel :)

 

Groet,

 

P.

 

Guido,

 

De tijd van de bevoogding is toch voorbij?

Met een klik op mijn computer verander ik mijn beleggingsportefeuille real time.

Daar hebben we inderdaad geen overdreven staf met actuarissen, een paleis van een pand

en glimmende limousines voor nodig.

Hun argument is altijd: "Maar als mensen zelf onkundig hun oudedagsreserve gaan beleggen,

en ze raken alles kwijt, dan hebben ze geen pensioen". Nou, dan zijn we net zo ver als nu:

onze 'welvaartsvaste pensioenen' hebben alle glans verloren, te beginnen door die idiote

'beheers- en administratiekosten', die meestal al in hun diepe zakken zijn verdwenen aan

het begin van de beleggingsperiode. Als je dan na enkele jaren van baan verandert, is er van

al die jaren inleg geen stuiver meer over, en terugbetalen daar hebben de heren nooit van gehoord.

Succes! En bedankt voor je mooie verhalen! Ze bieden in elk geval troost!

 

P.

 

 

 

eikels/copyrights zie bron

 

 

De fabel van de pompoen en de eikel...

 

 

Een stadsmens dacht: "Waarom groeit een zware pompoen aan een nietige plant en een nietig eikeltje aan een grote eikenboom? Als schepper had ik dat andersom gedaan". Hij dutte in onder de eik en schrok wakker, toen een vallende eikel hem een bloedneus bezorgde. En hij dacht: "Zijn keuze was toch goed! Stel je voor, dat het een pompoen was geweest"...

 

Deze fabel van La Fontaine als variant op "het gras van de buurman is altijd groener" bewijst: we willen altijd wat een ánder heeft of doet...

 

Toen ik deze zomer na lange tijd buitenland weer in mijn dorp terugkwam, ervoer ik het 'stroboscoop-effect', zoals lichtflitsen in een disco dansende mensen even laten 'stilstaan': het dorp was hetzelfde, maar toch veranderd... zo geleidelijk... dat het je nauwelijks opvalt als je er permanent woont...

 

Onder nieuwe woningen kwam een heuse Hema... waar online doe-het-zelf-testamenten kunnen worden opgesteld... de notaris is buurtbuschauffeur geworden... de drogist verkoopt reizen en verzekeringen, paraplu's en drukt foto's af... de Fortisbank verdween... de slager werd drogist... een restaurant sloot de deuren, een ander ging juist open... huizen worden weer verkocht, dus nieuwe buren... de sigarenwinkel werd tevens postkantoor... daar zit nu een leuke boetiek vol snuisterijen... de huisarts is voortaan druk als opa...

 

De makelaar doet tevens in verzekeringen en hypotheken, de kaasboer verkoopt ook wijn en noten... de apotheek en de streekkrant maakten plaats voor mode... de schoenmaker maakt ook sleutels... het benzinestation lijkt wel een supermarkt... de supermarkt verkoopt ook bloemen... binnenkort zal de groentenboer wel Hemaworst verkopen... kortom, branchevervaging, productverbreding en -differentiatie alom... begrippen die het aloude 'schoenmaker blijf bij je leest' verdringen... andermans weiden lijken immers altijd graziger...

 

Teruglopend naar huis werd ik onprettig klem gereden. Achter een laag uitgesneden wit hemd, tattoo's en vlassig baardje herkende ik een glazenwasser. "Ritje? Ik rijd tegenwoordig ook taxi... bij de Uber"... Ik bedankte beleefd en dacht: "Klemrijden... wat een eikel"... maar stel je voor, dat hij een pompoen was geweest...

 

 

'n yellow van Guido, 4 oktober 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties:

 

 

 

 

Beste Guido,

Leuk om weer van jullie te horen en enorm bedankt voor de fabels. Was inderdaad verbaasd dat jij ook interesse toonde in filosofie, want ondanks dat we er dagelijks mee te maken hebben zijn er niet veel mensen die het echt bestuderen of er überhaupt geboeid door zijn.
Als ik je eens een aanrader mag geven lees eens een boek genaamd "love" van Leo Buscaglia....zal je zeker interesseren! Het geeft goed de essentie van het leven weer. Zoals overigens de fabels. Dit kwam mischien ook wel in overeenstemming met hetgene waar we het tijdens de lunch over hadden. "Unhappiness comes forth from desire" zei Lao Tse. En ik denk dat juist de nieuwe generatie daar meer mee geconfronteerd wordt.....
Zou het zeer op prijs stellen om op je mailing list terecht te komen.
Nogmaals enorm bedankt en hoop spoedig van jullie te horen.

 

Groeten,

 

C. en B.

 

 

Hoi Guido,

 

 

 

Jouw gele fabel met genoegen gelezen... Wat jij ziet zie ik niet meer, mooi dat zo te beschrijven.

 

Het ergst vind ik nog mentaliteit van het gemeentebestuur: geen kapvergunning meer nodig voor bomen met 'n omtrek tot 0,35 cm! Sloopvergunningen worden probleemloos verstrekt, en als een paar kritische inwoners geen krachten hadden gebundeld zaten we nu vast aan 'n nieuw gemeentehuis van 22 miljoen!

 

Ook jullie zijn een personificatie van de fabels, met jullie tijdelijke verhuizing... Zo gaat dat nou eenmaal. Lijkt me heerlijk 's een flink tijdje elders te bivakkeren.

 

Wens jullie een mooie tijd en verheug me op de volgende fabels.

 

Hartelijke groeten,

 

A.

 

 

Hi GUIDO,

Je eikelpagina vond ik grafisch helemaal perfect met een leuke tekst erbij.

Groeten C. en B.

 

 

Hoi Guido,

  

Ik heb de buitengewoon geestige fabels doorgenomen. Erg  knap geschreven, en ik kon er ook zeker het een en ander, als ondernemer die er af en toe over denkt er een tweede bij te nemen, in herkennen! Niet doen dus!

 

Ook spreekt mij de rijm zeer aan. Heb eens, op de middelbare school, gedichten van Annie MG Schmidt in het Frans vertaald. Doet me deze stijl ook wel weer aan denken. Zit knap in elkaar, Guido!

 

Ik ga zo de fabels weer eens doorlezen. Er zit volgens mij nog meer in dan ik er tot nu toe uit heb gehaald.

 

Hartelijke groeten,

 

R & A

 

 

 

Hoi Guido,

 

Dit vond ik weer een hele goeie!

 

Groet,

 

J.

 

  

Tijdens de zomer zijn onderstaand diverse columns van Guido/Opa Beer herhaald: 

 


 

            paard van Leonardo da Vinci/ontwerp standbeeld

 

 

De fabel van het paard, het hert en de jager...

 

 

Een hert betrad 'het territorium' van een wild paard en at 'diens' malse gras. Gezien het enorme gewei twijfelde het paard tussen aanval en vlucht... en vroeg een jager om hulp. Deze zadelde het paard, joeg het hert op en doodde het. Als dank sleepte het paard trots het kadaver als trofee naar het huis van de jager, die het paard opsloot in zijn stal en zei: "niet het verslepen van het hert, maar je vrijheid is de prijs voor mijn bescherming en jouw wraak". Een uiterst actuele fabel...

 

Sinds de federatie EU bestaat, is alles andersom: een aanhoudende crisis... Europa en Rusland strijden om de Oekraïne...  de Koude Oorlog is terug. Oekraïne beschuldigt Rusland van 'imperialisme', 'de politiek van streven naar gebiedsuitbreiding'... Rusland vraagt zich af wat EU's 'ever growing union' anders is dan 'imperialisme'... Amerika en Europa treffen sancties... Rusland, 's-werelds grootste aardgasproducent, antwoordt met gasprijsverhogingen, gasleveranties stoppen en boemerangsancties... en wordt beticht van grensoverschrijdingen... De Navo is alert en defensiebudgetten worden verhoogd... China neemt nu goedkoop Russisch gas af... Een nieuwe recessie wordt gevreesd... kortom: escalatie...

 

Zo begint een oorlog... als we met z'n allen niet oppassen! De wereldvrede vergt onze herberading op een compact, sterk en vooral democratisch gelegitimeerd Europa als harde kern... en handelsverdragen met omringende landen als glacis van bufferstaten... 

 

Inmiddels blijft gevaarlijk onduidelijk, wie - Rusland, EU of Oekraïne - uiteindelijk het getemde paard, het dode hert of de winnende jager zal zijn... We dienen de Oost/West-grenzen in een conferentie en verdrag duidelijk vast te stellen en te respecteren... en te stoppen de vrede verder 'op de proef' te stellen...

 

 

'n Yellow van Guido, 8 maart 2014/30 augustus 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Helemaal gelijk, Guido, die sancties werken volkomen averechts. Schade voor de landbouw van de EU is 6,7 miljard! Tel uit je winst. En de bedreiging van de wereldhandel, wereldeconomie en, last but not least, de wereldvrede, is helemaal the limit. Duurzame vrede was toch de bestaansgrond van Europa?

 

G.

 


Hallo Guido,Je laatste fabel is weer fabelachtig. Interessant is wie welke rol vervult van hert, paard en jager. Ieder heeft daar zijn eigen kijk op en het kan zomaar plotseling wijzigen.

 

A. te KL

 

 

Wat een mooie fabel! 

 

R. te A.

 

 

Is dit wat de door Rutte teruggefloten VVD-er Verheijen, die "eurofielen een groter gevaar voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici" had genoemd, bedoelde?

 

R.

 

 

Het is volgens mij complete waanzin dat Amerika en Europa zich zo druk maken over de Krim.
 
Het is ook complete waanzin dat Europa zo zijn best doet grote vrienden te worden met het nieuwe regime in de Oekraïne. Is de EU gebiedsuitbreiding geil? 
 
Verhofstadt met aan zijn zijde de opgeblazen van Baalen, die in Kiev luidkeels hun steun aan de bevolking aan het toeschreeuwen waren. Sindsdien is Kiev platgelopen door de meeste ministers van buitenlandse zaken met Timmermans voorop. Wat is de man weer belangrijk. Een zielige vertoning.
 
De Krim was altijd al Russisch, alleen Chroesjtsjov (een Oekraïner) gaf het in een dronken bui aan zijn thuisland de Oekraïne, hetgeen slechts een loos gebaar was omdat alles toch onderdeel uitmaakte van de Sovjet unie.
 
De bevolking op de Krim is voor 80% Russisch; waarom mag een referendum niet beslissen over hun zelfstandigheid al dan niet aansluiting met Rusland?
 
Ook Schotland gaat middels een referendum eerdaags beslissen of ze zelfstandig worden of onderdeel blijven uitmaken van de UK. Dat kan kennelijk wel.
 
Het sop is allemaal de kool niet waard; helemaal als dit zou uitmonden in een groter conflict. De haantjes binnen de EU landen en Amerika kunnen beter wat dimmen.
 
 
P. te Br.
 
 
Guido,
 
Dacht dat Europa stond voor 'nooit meer oorlog'...
 
 
D.
 

 

Zei Rutte in oktober nog, dat verdere hervormingen alleen 'met behoud van soevereiniteit' zouden kunnen worden overgedragen, nu stelt Deijsselbloem, dat er 'op overdracht van soevereiniteit geen taboe' mag rusten... Van wie hebben ze daar toestemming voor gekregen? Niet van het volk, dat zich tegen een federaal Europa uitsprak... Over soevereiniteit gesproken!

 

T.

 

 

Ja, weer een hele goeie, Guido! Zoals ik altijd zeg: doorgaan, ik geniet er elke week van!

 

E. te H.

 

 

Guido,

 

Als ik het wel heb, is de Europese Gemeenschap destijds opgericht met twee voorname doelen:

1. Voortaan vrede in Europa, en

2. Stimulering van de handel.

Nu gaat het er over, wie van sancties de meeste hinder zal ondervinden: Europa, die geen gas meer krijgt geleverd van Rusland, of Rusland, die daardoor geen inkomsten meer zal ontvangen. 

Europa staat op het punt 20 miljard aan Oekraïne, niet eens lid van de EU, te geven waar niemand van weet wie er aan de macht is of zal komen. Zeker is wel, dat diegene, ongeacht wie, niet minder corrupt zal zijn dan alle voorgangers. 1. Waarvan zal de EU dat gaan betalen? 2. Waarvan zal Oekraïne dat ooit terugbetalen?

Een loterij zonder winnaars dus.

Zijn we in de EU niet bezig onze twee doeleinden, vrede en handel, voorbij te streven?

 

Groetjes,

 

E. 

 

 

Doet denken aan twee geloven, die allebei de wereldvrede nastreven, maar daarom uiteindelijk met elkaar op de vuist gaan...

 

 

S.

 

 

 

Vliegend hert/copyrights zie bron

 

 

Deze zomer was het alweer 3 jaar geleden, dat Willem Duys, op hemelvaartsdag, overleed... miskend als fabelaar. Dat mensen hem missen blijkt uit het feit, dat regelmatig wordt verzocht om een herhaling van het 'In Memoriam' op deze site, dat daarom hieronder nog eens wordt afgedrukt als hommage aan deze fabelachtige dieren- èn mensenvriend... èn fabelschrijver...

 

 

 

In Memoriam

 

 

 

 

De fabel van ‘Een uiterst vreemde vogel’…

 

 

Willem Duys is niet meer. Vóór zijn begrafenis werd hij uitgebreid herdacht in allerlei facetten: als radio- en TV-pionier, muziekkenner, platenbaas, presentator van het Grand Gala du Disque, tennisverslaggever en zondagochtendpresentator van Muziekmozaïek... Duys bood elk wat wils. Eén belangrijk facet van zijn briljante persoonlijkheid bleef echter onderbelicht…

 

Het zal zo’n 35 jaar geleden zijn, rond 1976, dat ik hem voor het eerst buiten ‘de buys’ om, in zakelijk kader, meemaakte. Hij was niet anders dan op de TV: humoristisch, haast jongensachtig joviaal en hartelijk, droeg zijn hart niet hoog… een zeldzaam geval van ‘een ster zonder sterallures’… Daarbij vielen Duys’ empathische gave en psychologisch instant-inzicht in het bijzonder op. Zijn zakelijke verdiensten lagen in het herkennen, ontdekken en ‘bevaderen’ van ‘de artiest’ en het parallelliseren van belangen… hij ‘snapte’ het… was geen schaarste- maar een overvloedsdenker, gunde anderen hun plaats in de schijnwerpers, zag af van zijn primaire en spon garen bij zijn secundaire belang door hen op te nemen in ‘zijn stal’…  

 

Dat Willem Duys gek op dieren-in-aktie was, kan niemand zijn ontgaan: in zijn ‘Voor de vuist weg’ zagen we hem, vertederd als een kind, met een kuikentje of chimpansee op schoot, ‘bedreigd’ door krokodillen en een wurgslang, onder de vermorzelende poot van een olifant, met dolfijnen en orka’s en met honderden andere “viervoeters, gevederde vrienden en reptielen”, zoals hij hen met zijn karakteristieke “zoetgevooisde stem” samenvatte… alles onder het toeziend oog van zijn goudvissen in hun kom… Zelfs zijn platenmaatschappij refereerde met de naam ‘Blue Mouse’ aan de dierenwereld…

 

Onderbelicht bleef hij als fabelschrijver: al in 1954 verschenen zijn ‘Radion-Dierenboekjes’ in een oplage van maar liefst 1,2 miljoen… In 1961 verscheen zijn fabel “Het carnaval der dieren”, geïnspireerd door Camille Saint-Saëns. Op rijm volgde hij diens ‘Carnaval des animaux’ in olijke bewoordingen, om zijn fabel te beëindigen met een heuse moraal: “Wie houdt van feesten, viert Carnaval met louter beesten!”… feestbeesten wel te verstaan, want dat was vriendenmens Willem wel toevertrouwd…

 

In 1991 verscheen een nieuwe, uitgebreide fabel van Willem Duys… “Een uiterst vreemde vogel”. In grote bescheidenheid vermeldt het voorwoord, dat “men het boekje slechts dient te zien als een speels, soms duyselingwekkend woordenspel… om vervolgens met verbazing te constateren hoezeer dieren ons denken, doen, spreken en schrijven domineren”… dat laatste als rode draad in deze niet berijmde fabel en, klaarblijkelijk, het leven van Willem Duys: het is moeilijk om delen van het karakter van Arend Vliegenthert, de hoofdpersoon in deze fabel-roman, anders te zien dan als projecties van de schrijver zelf… inclusief de aan Duys welhaast lichaamseigen zegelring... 

 

Dichterlijk in zijn bewoordingen… creatief in zijn woordkeus… speels in zijn woordenspel… subtiel in zijn zinsopbouw houdt zijn fabel gelijke tred met het intensief-inventieve niveau van zijn virtuoze spreektaalwaterval… Zijn voorwoord is te bescheiden, want de feestelijke taalvorm van deze tragi-comedische fabel verhult Willems’ diep psychologisch inzicht in wat de hoofdpersoon Arend Vliegenthert, op de bank bij de befaamde psychiater Jhr.dr. Beer de Mol van Otterloo, nu eigenlijk mankeert, namelijk het ‘fish-in-a-dream-syndroom’.
 
Duys’ inzicht als geestelijk vader, dat Arends’ “preoccupatie met de dierenwereld meer en meer leidt tot bizarre aberraties… te vergelijken met een hopeloze verslaving… waarbij de patiënt gebukt gaat onder zijn bijna belachelijke gefixeerdheid op niet-menselijke schepselen” zijn de woorden van een fabelaar, die als geen ander kan begrijpen wat er in een liefdevolle dierenliefhebber omgaat… “De staart kwispelt voortdurend met zijn hond”…

 

Duys, die in deze fabel zijn ‘Carnaval der dieren’ afdoet als “de virtuoze versjes van Willem Duif”, kan zich vanuit die laatste positie inleven in deze gebiologeerde dierenvriend, overleden op dierendag, 4 oktober 1990, geannonceerd met de ‘Enige en algemene kennisgeving’ van diens tante Adolfine: “Op dierendag is plotseling ten hemel opgestegen mijn dierbare neef Arend Vliegenthert”.

 

Later kwam ik hem nog wel eens tegen: en-passante ontmoetingen op de Transavia-boemel HV 5585/6, Nice-Amsterdam en vice versa… tot een aantal jaren geleden, de laatste keer, dat ik hem zag… even onverwacht als gauw voorbij: Willem kwam, verwilderd, in Ouderkerk aan de Amstel een restaurant binnen, waar ik aan de bar wachtte op een tafeltje… Willem was de weg kwijt... naar 't Gooi… Die was hem gauw gewezen en gelukkig is hij heelhuids thuisgekomen… Duiven staan bekend om hun welhaast feilloze vermogen om de weg terug naar huis te vinden…
 
Willem Duys is op Hemelvaartsdag overleden… als zijn alias ‘Willem Duif’ is hij, in eigen woorden, “ten hemel opgestegen”…

 

We zullen deze excellente fabelaar, deze praktische psycholoog en entertainer van het eerste uur… deze gevederde vriend… deze ‘uiterst vreemde vogel’ missen… maar vertrouwen op zijn behouden vlucht en thuiskomst…

 

 

Guido, 11 juni 2011/22 augustus 2014.

 

 

 

 

Doorsturen mag o.v.v. copyrights www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan: fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Hallo Guido,
 
Dank je wel voor de fabel website. Ik was geroerd door het stukje van Willem Duys. Ik heb Meneer Duys (ik noemde hem geen Willem!) vlak voor zijn overlijden nog omhelsd en bewonderswaardig wist hij nog wie ik was, een hele oude herrinering van toen wij als kinderen (wij en zijn kinderen) samen speelden. Het was een aandoenlijke ontmoeting...
 
Groet,
 
J.

 

 
 
Koning Leo/foto en copyrights voorbehouden aan Ad Adriaans/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

De koning van Verweggistan...

 

 

Verweggistan van Koning Leo I was een samenraapsel van elkaar als leeuwen bevechtende stammen. De onlangs opgelaaide strijd kostte vele onschuldigen het leven. De koning had met moeite de orde hersteld en raakte, terug naar huis, in een hinderlaag gewond. Op zijn sterfbed gaf hij zijn wijze conclusies door aan zijn zoon...

 

Die aanvaardde als Koning Leo II het koningschap, waarna de feestweken aanbraken, waarbij de koning en koningin door het land trokken. Halverwege verzocht een ijlbode de koning dringend zijn troepen te mobiliseren, omdat opnieuw opstanden waren uitgebroken. De koning zei resoluut: "Ik kan de feestweken niet onderbreken". De bode jammerde: "Maar ze zullen elkaar nog uitmoorden", waarop de koning zei: "Over drie weken zal ik er zijn"...

 

Na drie weken bereikte de koning met zijn leger het slagveld: een slachtpartij... De bode sprak op gedragen toon: "Majesteit, had mij maar serieus genomen, dan had dit slagveld kunnen zijn voorkomen. Ik ben misschien een technocraat, maar volgens mij bent u te laat"...

 

De koning sprak: "Van mijn vader heb ik geleerd: ingrijpen is soms verkeerd... hij heeft dat met de dood moeten bekopen. Bij een opstand gaan onschuldigen er eerst aan... de rebellen bevechten mijn leger, nemen de wijk, en blijven bestaan. Ze hollen daarmee mijn gezag en het land uit... dat is hun grootste buit. De slachting onder de burgers had ik niet kunnen voorkomen, maar nu heb ik mijn gezag gered en ben geen van mijn strijders kwijt... Geloof me, ik was precies op tijd"...

 

Elke wereldleider is overtuigd van zijn gelijk... maar ze zijn het zelden eens. In de geschiedenis van elk land heeft vele malen bloed gevloeid... elk volk heeft het recht zijn eigen geschiedenis te schrijven... zijn eigen fouten te maken... om tot intern evenwicht te komen... Inmenging in die autonome rechten verstoren de pogingen tot zo'n evenwicht... we hebben er niets te zoeken...

 

Die les is eeuwenoud... we lijken er, ook na de Viëtnamoorlog, Srebrenica, Afghanistan en de Irakoorlog, nog niets van te hebben geleerd...

 

 

Yellow van Guido, 6 september 2013/16 augustus 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan: fabelsvanguido@live.nl

 

 

Hi Guido,

 

We zitten inderdaad niet op weer een oorlog te wachten!

 

S. te B.

 

Een prachtige originele fabel van Guido!

J.

 

Hi Guido,

 

De paus was het zondag met je eens:

"Oorlog en geweld zijn de taal van de dood en leiden tot de dood... De oorlog in Syrië heeft alle ingrediënten in zich om tot een wereldoorlog uit te barsten... Winstbelustheid met oorlogswapens stimuleert oorlogen. We moeten werken aan een vreedzame oplossing van dit conflict".

Er zijn nog middelen genoeg om dit conflict te keren: diplomatieke, politieke, economische maatregelen...

Wederom de spijker op de kop!

O. te W.

 

Hoi Guido,

Gisteren je column gelezen, had ze een tijd gemist tijdens de zomer. Ik vind ze echt goed, lees ze ook altijd trouw, maar deze sprak mij zeker aan. Ga door!

C. te A.

 

Ach ja, we hebben er inderdaad niets te zoeken. Alleen Obama wil er wat zoeken. Het buitenrechtelijke Guantanamo Bay bestaat ook nog steeds, ondanks vroegere beloften van Obama. Hij heeft dus behoorlijk boter op zijn hoofd.  De VN moet nog steeds melden of het een chemische aanval was. Lijkt me niet ingewikkeld met zoveel doden zonder enige verwondingen. Eigenlijk is de VN ook meer een praatclub, de rest is pure symboliek.
 
De Russen zorgen ongetwijfeld voor de nodige wapens; de USA heeft daar nu ook een vliegdekschip met een aantal kruisers e.d. voor de kust liggen.
 
Ze moeten oppassen dat die niet vernietigd gaan worden door Syrië met moderne Russische raketten. Zelf verwacht ik bij een aanval nog de nodige kettingreacties en sneeuwbaleffecten.
 
Nederland heeft in Turkije nog de Patriots opgesteld staan, met binnenkort wat overvliegende raketten over en weer.
Er kan dus behoorlijk geoefend worden :)
 
Gr. P.
 
 
Amerika heeft toch ook z'n eigen burgeroorlog gehad?
 
V. 
 
 

 


 

 

 

Het Salomonsoordeel/schilder Giuseppe Cades/copyrights zie bron 

 

 

 

De fabel van het Salomonsoordeel...

 

 

DNA was onbekend, dus stond koning Salomo voor een netelige kwestie: twee vrouwen baarden allebei een kind... één overleed. Beiden claimden de overgebleven baby. De koning stelde voor het kind in tweeën te hakken. De ene vrouw ging akkoord, de ander stond het kind huilend af. Zijn 'reversed psychology' deed Salomo besluiten het kind 'heel' te laten en tot 'paradoxale toewijzing': aan de vrouw, die het kind had afgestaan...

 

In 'gym 6-alpha' ging mijn scriptie over 'Europese integratie'. De geschiedenisleraar zond het in voor 'de Europese opstellenwedstrijd' en het won de eerste prijs op een conferentie in Salzburg. In mijn dankwoord uitte ik ook kritiek op de gebrekkige legitimatie van de toen nog Europese Gemeenschap... wat de aanwezige eurocommissaris niet aanstond... Sindsdien is er, na zoveel jaren, op dat gebied niets verbeterd... integendeel...

 

Mijn scriptie kwam er, in het kort, op neer, dat Rusland zich - tijdens 'de koude oorlog' - omringde met 'een glacis van bufferstaten', wat het nooit wilde opgeven. Maar Rusland liep leeg op Afghanistan - net als het Westen nu -, kon financieel niet op tegen het ruimteschild van Reagan en viel uit elkaar... bezegeld bij het 'Akkoord van Minsk'. Rusland is in wezen angstig, wat niet verwonderlijk is na de vele aanvallen op Rusland, zoals van de Osmanen, Napoleon en Hitler...

 

Rusland heeft zich, dankzij aardgasvoorraden, hersteld en daarmee tevens zijn zelfrespect hervonden. Poetin wil op het wereldtoneel weer eerste viool spelen en accepteert niet de als imperialistisch ervaren 'ever growing'-policy - want waar is het einde? - van de Europese Unie en de Navo... en al helemaal niet, dat het zou worden afgesloten van de maritieme haven van Sebastopol, die Rusland doorgang geeft tot de Middellandse zee...

 

De beste oplossing ligt, zoals vaak, in empathie: eenieder wil een oplossing, maar niet tegen elke prijs. De oplossing zonder 'out of pocket money' ligt het meest voor de hand... geef iets, wat weinig kost, en anderzijds veel oplevert...

 

De intelligente Obama gaat de strijd niet aan: "We grijpen in Oekraïne militair niet in", zei hij onomwonden... "diplomatieke actie is zinvoller". Niets er op tegen om Rusland, maar ook de EU, te laten weten, waar de grenzen liggen... Sancties zijn er voor de bühne... verdere escalatie kunnen wij ons, alleen al uit economische overwegingen - een terugval van de wereldeconomie - niet veroorloven...

 

Zoals het er nu naar uitziet, behoudt Rusland de Krim, en is de rest van de Oekraïne 'zu haben'... Het is de vraag, of de EU zoveel beter af zal zijn met inlijving ervan: een glacis van los-vaste bufferstaten zou ook de EU passen: dat voorkomt incorporatie van andermans problemen en directe grensincidenten...

 

Afzien van primair belang is 'reversed psychology'... wederzijdse terughoudende reactantie is geboden... omwille van 'de lieve vrede'...

 

Het onverdeeld laten - conform het Salomonsoordeel - tussen Rusland en de EU van een neutraal Oekraïne als wederzijdse bufferzone verdient dus verreweg de voorkeur... vanuit een oogpunt van wereldvrede... via de hotline zullen de afspraken al wel zijn gemaakt...

 

 

Yellow van Guido, 22 maart 2014/6 augustus 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties:

 

 

Beste Guido,

 

Heldere analyse, zowel toen (6 gym) als nu.

Toch moeten we door met de  EU en de Euro, maar gecorrigeerd voor Brusselse overregulering...

 

Groeten van F&A.

 

 

Guido,

 

Telkens weer versteld van je inzicht en analyse!

 

Gr.,

 

E.

 

 
 
Zie het zo, Guido, wij steken onze nek uit als ondernemers om in Rusland te investeren... vreselijk moeilijk... vergt grote investeringen, niet alleen financieel... daartoe aangezet door minister Timmermans etc. 
 
Je hebt zelf wel eens de prachtige metafoor gebruikt van een wandelend eiland: wat aan de ene kant van het eiland gewonnen wordt, spoelt aan de andere kant weg... en dat gevoel bekruipt ons nu...
 
We voelen ons in de steek gelaten door deze minister en regering en EU...
 
Dweilen met de kraan open...
 
 
NN

 

 

 

 

 

gele trui/foto van Piotr Tysarczyk/copyrights zie bron  

 

 

De fabel en de naakte waarheid…

 

 

De waarheid liep naakt over straat. Iedereen reageerde verschrikt... niemand wilde hem binnenlaten. Hij ontmoette de fabel, prachtig gekleed. “Waarom ben jij altijd overal welkom, fabel?”, vroeg de waarheid. “Omdat mensen de waarheid niet onder ogen willen zien, alleen mooi verpakt… kleren maken de man”, zei de fabel. “Kom, ik leen je m'n gele trui!”. Sindsdien waren de fabel en de waarheid als dikke vrienden onafscheidelijk en overal welkom…

 

Deze fabel was van de Joodse prediker Jacob Ben Wolf Kranz (1740-1804), alias Dubner Maggid, van Dubno in de Oekraïene. Zijn fabels verklaarden zijn succes als prediker.

 

In juli wordt traditioneel de Tour de France gereden, ook wel gekscherend de 'tour de doping' vanwege de grote dopingschandalen, die deze wielerronde zo kenmerken... al mag dat niet hardop worden gezegd...

 

In 1967 schreef de Franse Guy Béart* zijn prachtige chanson** over de waarheid, la vérité, met als moraal over de tour: "het draait allemaal om het grote geld… geofferd wordt hij die de waarheid erover vertelt". Béart hoor je sindsdien niet meer op de radio… hij is dood… gezwegen, mond... dood gemaakt...

 

Waarom gaan doping en sport niet samen? Omdat het oneerlijk is tegenover sporters, die niet gebruiken… en ongezond voor de sporters die wel gebruiken…

 

De Nederlandse AOW-leeftijd gaat omhoog naar 67… de Franse omlaag naar 60… Buitenlanders met een huis in voormalig 'la douce France' worden dubbel belast… en rijke Fransen vluchten naar Genève en Londen…

 

Zuid-Europa ligt aan het infuus van Noord-Europa, waar vandaan bakken geld de route du soleil afgutsen… oneerlijk en ongezond…

 

De bedoeling van Europa was immers protectionisme van markten te voorkomen... maar juist nu steekt protectionisme de kop op: Noord-Europeanen kopen geen Franse auto’s meer… gevolg: massa-ontslagen bij Peugeot/Citroën… en Duitse auto’s lopen goed… met een autofabriek in Nederland… Het tegendeel van wat was beoogd met een Verenigd Europa is dus het resultaat... it defeats the purpose...

 

Bevat deze column de waarheid en niets dan de naakte waarheid? Welnee jôh, het is maar een fabel…

 

 

Opa Beer, 12 juli 2012/15 juli 2014.

 

* Guy Béart Live op You Tube

 

 **  Vertaling van Will Ferdy Frans > Nederlands

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van:

copyrights © Guido/www.fabelsvanguido.nl

 


 

 

ezel/foto van guido/ © copyrights www.fabelsvanguido.nl

 

  

De fabel van de boer en zijn ezel…

 

 

Een zuinige boer was van het reizen moe,

en ook zijn ezel was wel aan wat rusten toe.

De berg kende een steile bergwand,

en op een vlak gedeelte aanbeland

legde de boer zich te rusten in het groene gras,

dat gratis groenvoer voor zijn ezel was. 

Het snurken van de boer toonde dezelfde regelmaat

als waarin het grazen van een ezel gaat.

Na een uurtje had de boer zijn uiltje wel geknapt,

een wakker lezer heeft dat natuurlijk al gesnapt.

Nog wat slaperig keek de boer wat om zich heen…

maar toen verstrakte zijn slaperige blik meteen.

De boer raakte, in de ezel z’n optiek,

ineens behoorlijk in paniek:

de ezel stond met zijn achterpoten op de rand

van de eerder al vermelde steile bergwand.

Eén stapje achteruit was voor de ezel uiteraard fataal,

dat weten wij als lezers natuurlijk allemaal.

De boer was, dat kon je aan hem zien, enorm opgewonden…

hij greep het touw, rond de ezelskop gebonden,

en begon er aan te trekken, met heel zijn boerenlijf,

en dat was respectabel, geloof me, dat was buiten alle kijf.

Maar de boer heeft dadelijk gemerkt,

dat trekken aan een ezel averechts werkt.

Niet alleen het aantal kilo’s bood de boer nogal wat tegenstand,

ook de koppigheid van de ezel bracht hen dichter bij de rand.

De ezel, die duidelijk niet had ingeschat,

dat hij geen overlevingskansen had,

stortte uiteindelijk in het ravijn,

en de boer viel op zijn neus, ook dat deed hem gevoelig pijn.

Hij krabbelde op en stond vervolgens te treuren.

Een passant, die alles had zien gebeuren,

zei: “Ezels staan om hun koppigheid bekend,

dat moest jij weten als volwassen boerenvent.

Als zuinige boer dacht je, dat dit boterzachte gras

‘gefundenes fressen’ voor je ezel was,

maar in plaats van trekken had je je ezel beter kunnen lokken

met wat halfzachte havervlokken.

Dat had je beter kunnen proberen

dan de boel zo te forceren.”

De boer maakte zich beschaamd uit de voeten,

en vervolgde, te voet wel te verstaan, zijn route…

 

© Guido, 6 april 2012.

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

  

 

Doorzenden mag onder vermelding van:

copyrights © Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

We worden gedurig opgeschrikt door allerlei schandalen in politiek en bestuur, onder toezichthouders, accountants, advocaten en ga zo maar door. Er lijkt geen einde te komen aan de vuile waslijst. Waar 'vriendjes' en 'vriendjespolitiek' al niet toe kunnen leiden... Is dat nou alleen van deze tijd, of is dat van alle tijden? Zijn er geen grenzen aan wat je van 'vriendschap' mag verwachten? Lees hierover onderstaande nog altijd actuele column, die in juni 2011 op deze site verscheen:

 

 

 

 IJsbeer/copyrights zie bron

 

 

 Vriendschap…

 

 

Een vogeltje raakt uit zijn koers naar het zuiden en eindigt moederziel alleen op de Noordpool. Rillend van de kou ontmoet het daar een ijsbeer, die een grote hoop laat, het vogeltje daar in duwt om het niet te laten onderkoelen, en vervolgens een visje voor het vogeltje gaat vangen. Onderwijl sluipt een poolvos langs, trekt het vogeltje uit de poep en eet hem op. De moraal: het zijn niet altijd je vijanden die je in de stront duwen en... niet altijd je vrienden die je er uit halen…

 

 

Dit was de fabel waarmee de secretaris van de sprekerscommissie van de plaatselijke Rotary en vriendenclub met twee gulle flessen wijn Guido bedankte voor diens lezing die avond. Natuurlijk was Opa Beer er bij om hiervan verslag te doen. Naast het voorlezen van enkele van zijn ‘Fabels van Guido’ herschreef Guido delen van de geschiedenis, zodat bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk werd, dat Columbus niet in 1492 Amerika ontdekte… dat alles onder de prikkelende titel “De zegeningen van een crisis”… hoe kom je er op…

 

 

De bekende Romeinse advocaat, staatsman en schrijver Cicero heeft een ode geschreven ‘over de vriendschap’, ‘De Amicitia’. Daarin bezingt hij de vriendschap in alle toonaarden: “Pure vriendschap heeft zoveel voordelen, dat ik ze nauwelijks kan opnoemen. Wat betekent een leven, dat geen rust vindt in de wederzijdse welwillendheid van een vriend? Wat is fijner dan iemand te hebben aan wie je alles durft toe te vertrouwen?... Iemand die naar zijn ware vriend kijkt, ziet eigenlijk zijn evenbeeld… als een huis zo sterk… niet door haat omver te werpen”… Cicero was lyrisch over de vriendschap…

 

 

'n Leven zonder vrienden is geen leuk leven... of, zoals Thomas Fuller (1608-1661) schreef: "Geen man kan gelukkig zijn zonder een vriend, noch zeker zijn van zijn vriend, totdat hij ongelukkig is"...

 

 

Opa zat onlangs op een terrasje nabij twee oudere heren… “In a non sexual way I can say: I love you”, zei de ene man tegen zijn vrind… het gesprek werd onderbroken door hun dames, terug van de markt…

 

 

Vriendschap, een bijzonder fenomeen. Vriendschap lijkt op liefde… in al zijn schakeringen… vriendschap en liefde kunnen pijnlijk omslaan in hun tegendeel…

 

 

Ging de liefde van Cicero voor de vriendschap zo ver, dat hij er geen grens, geen beperkingen aan zag? Cicero was niet naïef, was een reëel man, een man van de wereld…

 

 

Cicero zag inderdaad, hoe vriendschap kan ontaarden en omslaan in zijn tegendeel… Opa Beer noemt dat ‘het sponseffect’: een spons heeft als eigenaardigheid dat hij vocht opneemt, totdat hij zo vol is, dat hij weer vocht gaat afgeven… Cicero omschreef het als ‘Corruptio optimi pessima’: corruptie doet het beste wat er is omslaan in het slechtste… of zoals dezelfde Thomas Fuller schreef: “The sweetest wine makes the sharpest vinegar”…

 

 

Guido en Opa als vrienden zullen dat met de wijn van de Rotary zeker niet zover laten komen… bij gelegenheid zullen de flessen er aan moeten geloven…

 

 

Vriendschap en corruptie… twee loten aan dezelfde stam… die logisch in elkaars verlengde lijken te liggen… ‘vriendjes-politiek’… Ook onze tijd kenmerkt zich door corruptieschandalen tot op het “hoogste” niveau… in de politiek… het bedrijfsleven… het betaald voetbal… de kerken… zelfs in de rechterlijke en toezichthoudende macht… vriendjes spelen elkaar de bal en de baantjes toe… ontzien elkaar tot in het… onredelijke… het onzedelijke zelfs… Waar ligt de grens?...

 

 

Ook die heeft Cicero aangegeven: “Ab amicis honesta petamus”… Laten we onze vrienden alleen de eerzame dingen vragen”… het principiële verschil ligt altijd in het graduele verschil… één stapje verder… één stapje te ver… daar ligt het omslagpunt… De essentiële vraag kan dan geen andere zijn dan: hoe ver moet ik… mag ik… kan ik gaan zonder mijn vriend te compromitteren?... Baatzucht verdraagt zich niet met ware vriendschap…

 

 

Door de ironie van het lot is Cicero onthoofd met goedvinden van zijn… vriend en vaste cliënt, staatsman Octavianus, die zijn carrière en succes te danken had aan zijn… vriend Cicero…

 

 

‘Amicitia omnia vincit’… vriendschap overwint alles… en ‘alles’… overwint de vriendschap…

 

 

 

Guido/Opa Beer, 4 juni 2011/29 juni 2014.

 

 

 

Doorsturen mag o.v.v. copyrights www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

'n Reactie:

 

 

 

"Clubvrienden... 'n Fabelachtige avond... Een gezellige drukte en een prachtige spreker! De thuisblijvers hebben ongelijk gekregen"...
 
Secretaris Rotary Bergen NH.

 

 

 

Doornstruik/foto van David Corby/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de zwevers...

 

 

De bomen zochten een koning. De wijnrank, olijf- en vijgenboom bedankten... wilden mensen hun vruchten niet onthouden en niet 'boven andere bomen zweven'... maar de stekelige doornstruik, die brandgevaarlijke nietsnut, wilde dat wel. "Kom in mijn schaduw", sprak hij vals, want een doornstruik biedt geen schaduw, "of er zal van mij een vuur uitgaan, dat zelfs de sterke ceders verteert"...

 

De moraal van deze Bijbelse fabel is, dat macht en politiek vaak niet de capabelste en integerste figuren aantrekken. Jotam duidde in deze ironische metafoor met 'doornstruik' op Abimelek, die 70 broers vermoordde om de eerste koning van Israël te worden...

 

Europa's kiezers hebben gesproken. Partijen geven hun uitslag euforische interpretaties: zelfs verliesbeperking heet 'winst'. Men kon de uitslag niet inschatten gezien de 'zwevende kiezer'... wat Bolkestein verklaart uit "ontzuiling: kiezers hebben geen binding meer met specifieke partijen"... en 'zweven' dus boven de politieke markt. Maar lieten politici niet zèlf hun eigen 'normen en waarden' los, zijn ze niet zèlf onherkenbaar gaan 'zweven'?...

 

Het CDA vergat de 'soevereiniteit in eigen kring' - 'elke kring zijn eigen onaantastbaar gezag, niet onderdanig aan een andere kring' en 'eenheid in verscheidenheid' -... D66 verruilde het 'subsidiariteitsbeginsel' - de overheid zo dicht mogelijk bij de burger - voor het tegenovergestelde 'EU-federalisme' - de macht zo ver mogelijk van de burger weg -... De gepretendeerde 'liberale' VVD gaf 'minder inmenging en regelgeving voor burgers en ondernemingen' weg aan de EU, die zich met de onbenulligste futiliteiten bemoeit... en de PvdA werd de partij van partijbaronnen in plaats van arbeiders...

 

De EU-burger is nu verder irrelevant... het machtsspel wordt in achterkamertjes in Brussel uitgevochten... dan dreigt 'oligarchie' - Plato: 'de slechte variant van aristocratie' - volgens 'de ijzeren wet van de oligarchie' van socioloog Robert Michels: "Elke organisatievorm, hoe democratisch ook, wordt uiteindelijk oligarchisch"... de 'elitetheorie' van ook de econoom Pareto en jurist Mosca: "In een staat, ook in een parlementaire democratie, grijpt de machtselite uiteindelijk de sleutelposities", en loopt de democratie stuk: de 'elite' gaat boven de bomen 'zweven'... En conform hun eigen elitetheorie veranderden deze 'elitaire' oligarchen onder Mussolini ook zelf van socialisten in fascisten... waarvoor zij in hun eigen redenering een rechtvaardiging hadden gevonden...

 

Een staat, tegen de volksraadpleging in vervormd van confederaal naar centraal-federaal, mist democratisch draagvlak... vandaar groeiend euroscepticisme... nog versterkt door ontbrekende rechtstreekse presidentsverkiezingen... die aan dat democratisch gemis tegemoet hadden kunnen komen... en die ook passen bij een federale staat...

 

Verkiezingswinst is tenminste het 'almaar groeiend inzicht', dat het in alle opzichten 'almaar groeiend Europa' bijsturing behoeft... alleen al om het 'almaar groeiend euroscepticisme' de wind uit de zeilen te nemen... omdat Europa anders weer uiteenvalt...

 

Inmiddels is 'de stoelendans' begonnen: de EU-staatsleiders kozen - nadat het Europees Parlement eerder Juncker had aangewezen als voorzitter van de Europese commissie - Van Rompuy tot 'informateur', die zijn evenbeeld zoekt: 'grijze muis, maar ondertussen'... 'van onbesproken gedrag'... 'grootste gemene deler'... als voor elke partij aanvaardbaar EU-voorzitter...

 

Rutte zwijgt over kandidaten... Balkenende wordt genoemd... de eertijds 'politieke vriend' van Berlusconi... die ons de centraal-federale EU... en, volgens de conclusies van de commissie-Davids, 'zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat' de Irak-oorlog 'inleidde'... lijkt niet de ware... zomin als Blair, van hetzelfde laken een pak... beiden aangeschoten wild. Merkel gaat voor Juncker, door Cameron echter gedesavoueerd, en ook Obama ziet niets in Juncker...

 

Het zou een onverwachte strategische meesterzet zijn om Cameron als voorzitter te benoemen om zo de eurosceptici tegemoet te komen en hen daarmee de wind uit de zeilen te nemen... Voor Europa is immers te hopen, dat er geen doornstruik boven de bomen gaat zweven... om verzengend vuur te voorkomen...

 

 

'n Yellow van Guido, 31 mei 2014.

 

 


Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 
 
  

Gratis abonneren/opzeggen/reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties: 

 

 

 

Binnen één week na de verkiezingen kregen we de 'achterstallige tegenslagen' te horen: 1,2 miljard minder opbrengst stamrecht-B.V.'s, half miljard meer bijdragen Ontwikkelingssamenwerking en 150 miljoen méér naar de EU omdat we door de boekhoudtruc nu ineens een stuk 'rijker' zijn geworden; en maar liefst weer 10 miljard naar Griekenland. We zijn weer van de hemel in de hel beland. Goed gezien, Guido, in uw 'fabel van de hemel en de hel'!

 

R.

 

 

 

Alle politici zijn inderdaad tevreden. Ze hebben allemaal "gewonnen"  Verder weer het gevecht om de functies, persoonlijke status en macht. Je weet wel: en ze deden een plas en alles bleef zoals het was :) 

 

P. te Br.

 

 

 

Inderdaad, de geschiedenis leert ons patronen en processen:

- Oppassen voor de kleinen (doornenstruiken) onder ons: juist die willen bovendrijven en zweven boven functionele groten (bomen).
- Want het zijn maar weinigen, die hun hebzucht en overmoed kunnen weerstaan als ze eenmaal de macht hebben geproefd. 
 
Hierdoor veranderen zelfs democratieën in oligarchieën, dus  in hun tegendeel. Rijken worden rijker, armen worden armer en de middenklasse verdwijnt.
Beangstigend! Laten we ons dat maar goed bewust zijn, vooral in Europa.
 
 
S.C.

 

 

 

Hoi Guido,
 

 

Dat was een zeer fraaie afsluitende yellow voor het zomerreces.

 

Wens jullie een heel fijne tijd toe, waar jullie ook naar toe mochten gaan in de vakantie.
 

 

Hartelijke groet,

 

E. te H.

 

 

 

Beste Guido,

 

Ik kan me twee columns van je herinneren, waarin je waarschuwde Cameron serieus te nemen! Goed gezien! Als ik de dames en heren in Europa iets zou mogen adviseren is dat, om deze wijze raad ter harte te nemen... anders blaast Cameron inderdaad de hele tent op. Over 'verzengend vuur' gesproken! Goeie suggestie om Cameron voorzitter van de EU te maken!

 

Groet, 

 

J.

 
 
 

 

 

Cassandra/Lady Emma Hamilton model/olieverfschilderij

van George Romney (1734-1802)/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van Cassandra's dip...

 

 

 

Apollo, zoon van oppergod Zeus, versierde graag mooie jonge mensen... 'allemaal eendagsvliegen'. Om prinses Cassandra te verleiden schonk hij haar 'goddelijke toekomstvisie'... maar zij liet hem een blauwtje lopen. Voor straf zorgde Apollo, dat niemand haar meer geloofde, ook niet haar juist voorspelde ondergang van haar vaders' rijk, Troje...

 

Bolkestein publiceerde in november 2013 'Cassandra tegen wil en dank'... een mythologische vrouw als naamgeefster van zijn memoires... Beschikte Bolkestein over 'goddelijke toekomstvisie', zoals de titel suggereert... zoals hij kennelijk de eeuwigheid wil ingaan... of is het gewoon 'achterafse wijsheid'?

 

In het ruim twee uur durende interview door Frenk van der Linden riepen zijn antwoorden evenzovele vragen op:

 

- Bolkestein stelt zich altijd fel te hebben verzet tegen EU-toetreding van Griekenland. Italië mocht, zei hij, in de EU en euro, omdat Frankrijk anders de zwakste zou zijn. Daarom mocht ook Griekenland toetreden...

...  Waarom niet opgestapt als eurocommissaris? Gezien Bolkesteins' eigen 'Carrington-doctrine': 'It seemed the honourable thing to do'.

  

- Als eurocommissaris had Bolkestein voor de euro gestemd: "Toen was niet te voorzien, dat de euro zou verkommeren en allemaal ellende zou worden". "Maar u was toch Cassandra? Dan moet je dat toch voorzien? Of had Cassandra toen een dip?", vroeg Frenk alert... "Ja, Cassandra had toen een dip", moest hij toegeven...

... Toekomstvisie? Waarom niet afgetreden zodra hij wèl zag dat het niet goed ging?

 

- In het interview noemt Bolkestein nu de euro-muntunie mislukt en zegt: "one-size-fits-none... het Stabiliteits- en Groei Pact en het Verdrag van Maastricht zijn met voeten getreden"...

... Toekomstvisie? Waarom dan niet opgestapt?

 

- Hij propageert nu een parallelle munt naast de euro, zoals de gulden naast de D-mark, terwijl deze site dit al jaren propageert: "Doormodderen of kiezen voor een eeuwige transferunie, een 'geldtransfusie' van noord naar zuid", ziet Bolkestein nu niet zitten... "Hulp kan slechts tijdelijk zijn".

... Goddelijke toekomstvisie of achterafse wijsheid?

 

- Het uitblijven van een open debat over de euro verklaart Bolkestein nu uit te veel in de euro gestoken 'politiek kapitaal'... politici zijn bang voor gezichtsverlies... Duitsers zullen nooit van hun huidige Europese koers afstappen... andere landen moeten het voortouw nemen voor een euro-exit." 

... Welke landen? Nederland? Engeland?

 

Rutte, onze zelfverklaarde 'liberale premier zonder visie' - merkwaardigerwijs behoeft volgens Bolkestein een premier ook geen visie * - stelde na ontvangst van het boek, kort samengevat: 

 

- 'De euro is goed voor Nederland, want goed voor onze export'...

... Is de eurokoers niet zo hoog, dat multinationals er juist last van hebben? 

 

- 'Bij de invoering van de euro waren de gebreken van de zwakke landen niet zichtbaar, want de rente was laag tot 2008'... 

... De rente is anno 2014 veel lager, de laagste ooit... Waarom zijn die problemen dan nu wel zichtbaar? 

 

- 'De huidige interne devaluaties zijn nodig om de economische onevenwichtigheden te herstellen'...

... Welke 'interne devaluaties'? Met de euro als enige munt zijn interne devaluaties nu juist niet meer mogelijk... de achilleshiel van de euro!

 

Politici voelen zich altijd gezegend met 'goddelijke toekomstvisie'... en navenante eigenwaan... maar uiteindelijk, als het mis gaat, laten zij, net als Cassandra, de kiezers een blauwtje lopen... zijn ze weg... naar een beter baantje... Vele kiezers voelen zich door politici bedrogen, zoals Apollo door Cassandra... Voor straf geloven veel kiezers politici niet meer, en vooral niet als die de zegeningen van een 'fantastisch' federaal-centralistisch Europa voorspellen...

 

- Bolkestein besloot met: "Allemaal eendagsvliegen... De politiek leidt altijd tot ontgoocheling... de kunst is om die zo klein mogelijk te houden... Het komt niet aan op bedoelingen, maar op uitkomsten... Verkiezingen komen aan op... de laatste drie weken... dan weten de kiezers niet meer wat er daarvóór is gebeurd"... 

... Wat een dédain voor kiezers... zouden die nu écht zijn vergeten in wat voor Europa zij langer dan... drie weken geleden... zijn ingerommeld? De gevolgen ervan ervaren zij elke dag aan den lijve...

 

Rutte vroeg zich af: "Had Cassandra haar eigen ondergang voorzien?"

... Voorzien politici hun eigen ondergang, die van hun partij of die van hun vaders' rijk... Europa?

 

 

'n Yellow van Guido, 17 mei 2014.

 

 

* P.S.: Op 28 september 2013 schreef ik in 'De fabel van de lamme en de blinde':

 

Als kiezers íets van hun premier verwachten, is dat een middellange termijn-visie... hij moet vanuit zijn dienstauto 200 meter vooruit kijken, en niet naar de Mercedes-ster blijven staren... Maar Mark zei onlangs: "Visie is als de olifant die het uitzicht beneemt" en "Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen". Mark blijft de historicus met idealen... geen toekomstkijker, geen ziener... hij ziet geen uitweg...

  

Als geen visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen... Visie is de beschoeiing, die een kolkende en onstuitbare watermassa in goede banen kan leiden... Visie is onmisbaar voor een premier... De door de Verlichting zorgvuldig ontwikkelde liberale beginselen zouden de boel niet op z'n beloop laten, dat leidt tot chaos...

 

Maar zijn beleid is tot nu toe: 'laissez faire, laissez passer'...

 

De natuur verdraagt geen vacuüm: omdat hij zelf geen visie heeft, vult Diederik dat gat... De leider regeert niet, maar wordt geregeerd... láát zich, als pleaser, regeren... richting totale nivellering! Iedereen even arm... Na ons de zondvloed...

 

De linkervleugel van zijn partij, waarvan Mark de exponent is, heeft successievelijk midden en rechts uit de partij geweerd... Het leek winst voor hem, maar ook zijn partij is nu vleugellam: zijn kiezers hebben zich teleurgesteld van hun partij afgewend... en zijn nu dakloos...

 

Guido. 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 
 
  

Gratis abonneren/reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties: 

 

 

Guido,

 

Allemaal achterafse wijsheid. De enige reële toekomstvoorspellingen van de afgelopen jaren trof ik aan op deze site. Van alle geklets van politici moeten we ons de beperkte houdbaarheidsdatum realiseren: 23 mei 2014...

 

S.

 

 

Hallo Guido,

 

 

Wie kun je tegenwoordig nog vertrouwen in de politiek? Zijn er dan geen integere politici meer?

 

 

B.

 

Steek uw licht eens op door te klikken op de Politieke Integriteits-index en de winnaar van het sjoemeljaar 2013 van VN...

 

Guido.

 

 

 

Guido,

 

Rutte had gewoon zijn "vriend" Cameron moeten ontvangen in de Beurs van Berlage en achter hem moeten staan. Dan hadden we hier nu ook een bloeiend bank- en bedrijfsleven gehad, in plaats dat de bedrijven en vermogende mensen hem smeren naar Londen en andere windstreken.

 

S.

 

 

 

Guido,

 

Jouw suggestie en ook die van je naamgenoot Guido Wijers om als alternatief op de Partij van de Dieren te stemmen heb ik, na lezing van hun redelijke verkiezingsprogram, opgevolgd. In de rest van de opportunistische politici heb ik namelijk geen enkel vertrouwen...

 

Y.

 

Het heeft de PvdD geen windeieren gelegd, want volgens de prognoses hebben ze nu eindelijk een zetel veroverd in het Europees Parlement.

 

Guido.

 

 

 

Kennelijk regeren de betaalde lobbyisten Europa, met als bijbaan parlementarier in het Europees parlement. Zorgelijk! Wat "scheiding der machten"?

 

 

D.

 

 

Pro Europa maar tegen de EU (over Partij Artikel 50 - interview Alexander Stassen):

 

Zeer zeker een gezonde visie. Eigenlijk dicht bij mijn eigen mening.  Een Europese vrijhandelszone met gelijke BTW tarieven en geen EURO
Er komt alleen een vergadering van regeringsleiders met een jaarlijks roterende voorzitter (zonder legioen ambtenaren) die kunnen af en toe vergaderen (bij toerbeurt, steeds in een ander aangesloten land; dus ook eens in Brussel) Op de agenda een lijst met punten die iedereen mag inbrengen, maar ieder land blijft een veto recht houden. Ook kan een voorstel aangenomen worden waarbij bepaalde landen niet meedoen als ze het daar niet mee eens zijn.
 
 
P. te Br.

 

 

 

Gido,

 

Van het CDA hebben we ook al niets te verwachten. Die voeren campagne in stilte. Door het CDA is deze 'nepgrondwet' in een verdrag er door gedrukt.

 

Groeten van J.

 

 

 

Ik ben een gewoontestemmer, dus blijf VVD stemmen. Ook al ben ik het niet eens met dit beleid.

 

 

H.

 

 

Guido,

 

Ik wil gewoon een links Europa, dus stem D66 of Groen Links.

 

P.

 

 

 

Hoi hoi,

 

Rutte komt nu, zo vlak voor de verkiezingen, ineens met een 5 kerntaken-plan voor de EU uit zijn hoge hoed. Na de verkiezingen is hij dit natuurlijk weer vergeten: de show must go on!

 

Houdoe,

 

D.

 

Onderdeel dus van de verkiezingscampagne

 

 

 

Hoi Guido,

 

Als ik Rutte zo hoor praten, is hij geen groot econoom. Om zo te zeggen: de Job Cohen van de VVD. Geen wonder!

 

 

L.

 

 

 

Hi,

 

Geschokt door de uitlatingen van de voormalige directeur van het C.P.B. over de resultaten van de euro vraag ik mij af, of de pretentieuze Universiteit van Cambridge weet, wat het in huis heeft gehaald. Heeft Cambridge nu een eigen prof. Stapel?

 

Groetjes,

 

 

O.

 

Guido.

Hoi hoi,

 

 

De VVD en D66 werken in Europa onder de bezielende leiding van "geheimschrijver" Van Baalen (heeft ie wat te verbergen?) en Verhofstad van de "bonnetjesaffaire". Dat zegt mij genoeg!

 

 

 

Hai Guido,

 

Die Pechtold lijkt wel een dansleraar die bij de kiezers de tango instudeert: eerst voor de E.U.-fanfare uitlopen, dan pas inhouden, stapje opzij, stapje terug: allemaal "met het oog op morgen". En na de verkiezingen weer in volle vaart voor de E.U.-fanfare uit. Goed stuk trouwens van die 'hemel en hel'. Vanaf de 23e is het Golfdecor weer verdwenen.

 

All te best,

 

F.

 

Last tango of Europe... 

 

 

Is Mark Rutte nu voor of tegen de alsmaar uitdijende E.U.?

ja.. nee... nee.. ja...

Heeft hij nu een vriend of niet?

ja.. nee... nee.. ja...

 

 

See You!!!

 

Misschien bedoelt ie: "Wel een vriend, maar geen verkering"... of een 'knipperlichtrelatie'... Laughing

 

 

Hai Guido,

 

 

Neelie vertrekt eindelijk uit Europa. Te hopen, dat ze geen 'Heintje Davids' wordt...

 

 

T.

 

 

 

Hi,

 

 

Pechtold is ook al zo'n draaikont, net als Rutte. Voor mij de reden niet meer op VVD66 te stemmen! Allemaal een pot nat!

 

 

H.

 

 

Ach, Guido, we horen het hem allemaal zeggen, en begrijpen nu de grote les, die hij Rutte heeft gegeven: ja zeggen en nee doen, nee zeggen en ja doen. En over drie weken zijn we ze allebei vergeten... en zitten wij nog steeds in de EU...

 

R.

 

 

Guido,

 

Wat een zelfingenomen, arrogante bal, zeg!

 

I.

 

  

Zullen we dat C.P.B, C.B.S en S.P.B., allemaal geleid door de PvdA-kopstukken, maar eens opdoeken in het kader van de bezuinigingen en politieke correctheid? We worden alleen maar bewust door dit soort overbodige instituten op het verkeerde been gezet, net als door Maurice de Hondt...

 

L.

 

 

 

Hi Guido,

 

De VVD-'coryfee' en werkgeversvoorman Wientjes is ook zo'n voorstander van uitbreiding van de federalistische EU, want "Europa zorgt voor banen", zegt hij. De EU gaat trust-constructies in Nederland aanpakken. Die zorgen nu naar schatting voor 1,5 miljard (!) belastinginkomsten per jaar en op de hoofdkantoren van multinationals werken nu zo'n half miljoen (!) Nederlanders. Het effect: Philip Morris sluit zijn poorten en Lyondell Basell en Starbucks verhuizen hun hoofdkantoren naar Londen. Vele bedrijven zullen volgen. Met dank aan de PvdA, de VVD, Wientjes en de EU... net zoals je al diverse malen voorspelde in je prachtige yellows en fabels! 

 

K.

 

 Ach, ik heb hier inderdaad al diverse malen voor gewaarschuwd, o.a. in mijn Yellows van 2-2-2013 en 22-2-2014. Ook bij de heer Wientjes komt spijt achteraf. Inmiddels is Londen zelfs New York als financieel wereldcentrum voorbijgestreefd.  Niet voor niets kwam de Amerikaanse Kamer van Koophandel met een wake-upcall... En niet alleen bedrijven vertrekken naar Londen of elders, ook rijke particulieren verlaten de ESSR...

 

Guido.

 

 

 

 

Ondanks het feit dat Bolkestein natuurlijk een arrogante bal is, mag ik hem wel :)

 

 

 

P.

 

 

 

 

Nou Guido, 't gaat goed met Nederland en de EU. Straks in NL 800.000 werklozen + 800.000 werkloze zzp-ers + 500.000 ex-werknemers van brievenbusfirma's en hoofdkantoren = 2,1 miljoen werklozen. Goed zo, Asscher en Mei Li Vos! En anderen! Jullie mogen wel opschieten met nieuwe banen creëren! Anders halen jullie die 5% nooit.

 

ex-zzp-er.

 

De klok tikt door: er zijn inmiddels al 918.000 werklozen in Nederland. En er komen er elke dag 700 bij! Kijk maar eens op 'de Werkloosheidswijzer'...

 

Guido.

 

 

 

Altijd, als ondernemer/zzp-er, VVD gestemd... ik doe het niet meer! Bekijk het maar!

 

N.

 

 

 

Hallo Guido.

 

Nederland herstelt zich langzaam... veel langzamer dan de rest van Europa. Nederland loopt al 19 maanden achter in herstel op andere landen. Dankzij onze regering! Bedankt Rutte en Samsom!

 

V.

 

 

Gevolg van de 'laissez faire, laissez passer'-mentaliteit van dit kabinet... Normaal prima, maar niet in een zware crisistijd...

 

Guido. 

 

 

 

Hoi Guido,

 

Je slaat de spijker weer eens op de kop: zoals je onlangs in je 'Fabel van de mug en de olifant' schreef, 'bashte' Asscher eerst de zzp in de hoek van de criminaliteit als 'schijnzelfstandigen'; toen de Tweede Kamer daarna een 'Eind aan de jacht op de zzp-ers' wilde, zette PvdA-ster Mei Li Vos vervolgens de bemiddelingsbureaus en zorginstellingen in de hoek: "Je moet je vooral richten op de veroorzakers van die schijnconstructies: de werkgevers". En de 'VVD-topman zonder visie', die toch juist pal achter de kleine ondernemers zou moeten staan, stond er bij en keek er naar. Binnenkort kunnen alle 800.000 zzp-ers de bijstand in. De EU zal dan wel geldslurpende Melkert-banen creëren, onder leiding natuurlijk van de PvdA-baronnen. Want we moeten in de EU voldoen aan de PvdA 5%-werklozennorm. Wat een gebrek aan visie!

 

J. 

 

 

Hallo Guido,

 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat geldt niet alleen voor kiezers, maar ook voor multinationals. Niet alleen een reden voor uittocht naar Azië en London van multinationals, zoals u diverse malen al voorspelde... over 'toekomstvisie' gesproken, bravo!, maar ook voor kiezers van VVD, PvdA en D66!

 

Een (nog) zzp-er. 

 

 

 

 

 

Dante met Vergilius in de hel/schilderij uit 1850 van William-Adolphe Bouguereau (1825–1905)/

Musée D'Orsay/copyrights zie bron

 

 

 

 

De fabel van de hel en de hemel...

 

 

 

Een politicus overlijdt. Petrus legt de procedure uit: "U brengt één dag door in de hel en één in de hemel, daarna mag u voor eeuwig kiezen." In de hel, een golfterrein met clubhuis, ontmoet hij zijn overleden politieke vrienden. Na het golfen met de duivel staan champagne, kreeft en kaviaar klaar... De dag erna bezoekt hij de hemel, vol brave zielen, vredig en vroom zingend bij een harp. Hoe moeilijk de keus ook is, hij kiest voor de hel...

 

Daar schrikt hij: het golfterrein is veranderd in een belt, waar zijn vandaag in lompen in plaats van gisteren in smoking gehulde vrienden nu onder duivels' bevel vuilnis moeten verzamelen in grote zakken... "Wat is er gebeurd?" De duivel grijnsde: "Gisteren was het nog campagnetijd, vandaag hebt u gekozen"...

 

Een gewaardeerde lezer zond mij deze fabel van onbekende oorsprong als voorbeeld hoe politiek werkt...

 

Een moderne versie van wat de mensheid al sinds zijn bestaan bezig houdt: hoe ziet het landschap er na de dood uit... met als literair hoogtepunt de 'Divina Commedia' van de in 1302 wegens diens kritiek op kerk en staat uit Florence verbannen schrijver Dante Alighieri: in zijn 'reis door hel, vagevuur en hemel' zaten in de hel voornamelijk kerkelijke en wereldlijke 'grootheden'... waarvan er daar inmiddels wel wat zullen zijn bijgekomen...

 

Het gaat goed met Nederland en Europa, zeker tot 23 mei... de laatste dag van de Europese verkiezingen. Daartoe is het hele politieke circus opgetuigd... en werden de boekhoudregels tussentijds gewijzigd, zodat alle landen er ineens een stuk beter voorstaan nu... het oog wil ook wat...

 

Maar velen in Europa hebben nog onbetaalbare restschulden, er is grote werkloosheid, kommer en kwel... ze leven kortom in een hel... voor hen geen clubhouse waar de champagne, kreeft en kaviaar klaarstaan... tenzij er op de voedselbank wat rest...

 

Volgens critici is er sprake van een 'rekentruc': door bijvoorbeeld uitgaven als onderzoek en wapenaankopen voortaan niet meer als 'kosten', maar als 'investeringen' te boeken en over meer jaren uit te smeren... en zo de definitie van het 'bruto binnenlands product' te veranderen... 'groeien' de economieën in - en uiteraard navenant de bijdragen aan - de EU en 'slinken' de overheidstekorten per 1 september 2014 ineens... op boekhoudpapier... 'boekhouderstrucjes'... 

 

En door deflatie te maskeren met belastingverhogingen wordt kunstmatig 'overheids-inflatie' gecreëerd, die niet gecompenseerd wordt in de lonen, uitkeringen en pensioenen... welk middel erger is dan de kwaal: mensen komen steeds krapper te zitten... als 'inflatie' vermomde deflatie...

 

... een paar vliegen in één klap!

 

De 200 jaar geleden geboren Britse staatsman Benjamin Disraëli zei al: "Er zijn leugentjes, leugens en statistieken"... kwestie dus van 'creatief boekhouden'...

 

De aanstaande Europese verkiezingen zijn niet, zoals voorheen, vrijblijvend... aan ons de keus... zoals de man in bovenstaande fabel voor de keus stond... Gaan we door op deze ingeslagen doodlopende weg in Europa... of nemen we gas terug, richting een confederaal, gedecentraliseerd en democratisch in plaats van eurocratisch Europa? Daartoe hoeven we Europa niet te ontbinden, maar wel te wijzigen van 'samengaan' in gecoördineerd 'samenwerken'... een LAT-relatie in plaats van een huwelijk dus... Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...

 

De kiezers kunnen niet besturen... wel bijsturen... Ze kunnen slechts één maal in de vijf jaar hun stem uitbrengen... uw goed recht!

 

Het is nu campagnetijd... op 22 mei kunnen we stemmen... aan ú de keus!

 

 

'n Yellow van Guido, 10 mei 2014/1 november 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 
 
  

Gratis abonneren/reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties: 

  

 

Guido,

 

Voorspellende gaven kunnen je niet worden ontzegd: in VVD en PvdA rommelt het behoorlijk. Deed mij onmiddellijk denken aan je opmerking: "Benieuwd hoe lang dit rammelend kabinetsvehikel nog stand houdt, trouwens", in je vorige Yellow... Lijkt me voor deze bewindslieden en met name ook hun leiders Rutte en Samsom trouwens ook het beste om na deze verkiezingen hun biezen te pakken. Nederland is er klaar mee!

 

B.

 

 

Nou Guido, je kreeg vandaag meteen al gelijk: de economie in Nederland blijkt dit afgelopen kwartaal 1,4% te zijn teruggevallen. Zogenaamd wegens tegenvallende aardgasbaten door de zachte winter. De winter 5 jaar geleden leidde dat niet tot een terugval, volgens RTL7. Die hadden ook berekend, dat Nederland al 19 kwartalen, dus bijna 5 jaar, onderpresteert ten opzichte van de rest van Europa. Het verkeerde beleid dus, zoals je al jaren schrijft. 

 

F.

 

 

Hi Guido,

 

Gisteren oogoperatie ondergaan. Heb je stukjes al een paar weken niet kunnen lezen. Hoop het binnenkort in te halen.

 

Groet,

 

E.

 

 

Beste Guido,

 

Ik blijf van je geeltjes genieten...

 

W. te V.

 

 

Guido,

 

Word je er nou ook niet eens moe van om al dit gedraai aan het licht te brengen?

 

H.

 

 

Ach, in de woorden van schrijfster Virginia Woolf denk ik altijd maar: 'Het is onze taak om gebakken lucht weg te wuiven en de kiemen van de waarheid bloot te leggen'... Het houdt ons in elk geval kritisch en wakker :)

 

Guido.

 

 

We zouden eens nauwkeuriger de situatie in Noorwegen en Zwitserland moeten analyseren en niet alleen politici laten roepen "ja logisch Noorwegen heeft veel grondstoffen" dat heeft Zwitserland dus helemaal niet, maar daar zijn het weer de banken. Zo kunnen we ook nog heel wat dingen bedenken over Nederland.
 
Dan ook nog de constante uitroep van politici "Nederland heeft Europa nodig". Ja, inderdaad maar dat kan ook zonder EU. Als Europa gewoon een vrijhandelszone zou zijn zonder in- en uitvoerrechten en liefst met overal gelijke btw tarieven (nu nog steeds een utopie) al dan niet met een, twee of meerdere munteenheden (principe van de "slang" toepassen voor de sterke  munteenheden).
Een recente uitspraak van Van Rompuy over zijn droom; alle (voormalige) Oost Europese landen binnen de EU.  Een droom over grootheidswaanzin zoals dat speelt bij meer EU politici, meer macht, meer status en liefst veel meer geld (voor zichzelf) Al 19 jaar blijkt de EU rekenkamer niet precies te weten wat er met het EU geld gebeurt. Er zijn vele miljarden Euro's zoek. EU politici hoor je daar niet over
 
Heeft Rutte, Pechtold enz, daar wel eens over gesproken? Misschien in de sfeer van "daar moeten we toch eens naar kijken" of "dit probleem verdient zeker onze aandacht"
Er zou eens een one-liner boekje moeten komen over politici; we gaan er serieus naar kijken :)
 
 
P. te Br.

 

 

Jede Konsequenz führt in die Hölle... jede Konsequenz führt zum Teufel... is het antwoord...

 

Guido.

 

 

Hoi Guido,

 

Pechtold beweerde in Nieuwsuur, dat hij juist Eurokritisch is...

Wat is daar van waar, denk je?

 

F. 

 

Politici beweren van alles, vandaag dit, morgen desnoods het tegenovergestelde: alles voor de bühne! Hij werkt nauw samen met dit kabinet, dat hij door en door steunt, ook in Europa. In ruil daarvoor mag hij extra gelden aanwijzen op onderwijsgebied, wat zich onttrekt aan de normale regels van begrotingscontrole. Kijk gewoon in het D66 programma: méér en sterker Europa... en kijk naar zijn daden, luister niet naar zijn woorden. Hij is net zo ja-nee of nee-ja, net naar hem uitkomt, als Rutte. Pechtold is en blijft een veilingmeester: zijn stem gaat naar de hoogstbiedende... Hij verkoopt zijn steun aan dit kabinet, en is er dus volledig mede verantwoordelijk voor...

 

Guido.

 

 

Bestand:Apodemus sylvaticus bosmuis.jpg 

 

 bosmuis/foto van Rasbak/copyrights zie bron 

 

 

 

 De fabel* van de oorlog tussen de kikkers en de muizen...

 

 

 

Kikkerkoning Blaaskaak zwemt naar zijn paleis met de door hem uitgenodigde muis Kruimrover op zijn rug... De koning duikt plotseling onder water om een gifslang te ontwijken die hen beiden wil verschalken... en vergeet daarbij even de muis op zijn rug... die verdrinkt. De muizen starten een oorlog tegen de kikkers om Kruimrover te wreken. Oppergod Zeus mobiliseert krabben om uitroeiing van de kikkers te voorkomen... Kleine aanleiding, grote oorlog...

 

 

VVD-er Verheijen vindt "eurofielen gevaarlijker voor Europa dan eurosceptici", maar moest van Rutte excuses aanbieden. Verheijen deed dit... maar gedachten zijn belastingvrij: hij blijft er natuurlijk bij, dat "voortdurend praten over méér federaal Europa, waarbij lidstaten hun identiteit verliezen, slecht is voor het draagvlak van Europa"...

 

 

De goeien wordt in de VVD de mond gesnoerd, of ze kunnen hun biezen pakken. De VVD is niet in staat gebleken de midden- en rechterflank binnen de partij te houden, waardoor de linkerflank nu de dienst uitmaakt, zodat velen zich niet meer kunnen herkennen in dit linkse kabinetsbeleid... en dat gaat de VVD nu opbreken... Rutte is niet in staat gebleken uit te groeien tot de staatsman, die hij had kunnen worden...

 

 

Europa's zelfbestemde nieuwe 'president' Verhofstadt stond onlangs in de Oekraïne brallend te schreeuwen naast ballerige schildknaap Van Baalen, die in 1998 nog onder druk van zijn eigen partij moest afzien van zijn kamerlidmaatschap... volgens Bolkestein 'blaffen tegen de maan'... Inmiddels dreigt de 3e wereldoorlog... met dank aan deze schreeuwers...

 

 

USA's buitenlandminister Kerry waarschuwde Rusland deze week "elk stukje Navo's grondgebied te zullen verdedigen"... terwijl Oekraïne niet eens Navo-lid is... De kern van het conflict is de Ever 'Growing' Union... begrijpelijk door Rusland als bedreigend ervaren... Het is goed, dat beide machtsblokken hun 'grenzen' aangeven en zich daar voortaan aan houden...

 

 

Volgens een discutabel onderzoek van Maurice de Hondt voelt 53% van de Nederlanders zich de EU "ingerommeld"... en zou 73% positief staan tegenover de federale Europese Unie... aan welke laatste conclusie weinigen geloof hechten... We wachten maar af, of de Europese kiezers hem op dat punt gelijk zullen geven...

 

 

Waarschijnlijk bedoelt hij, dat 'de Nederlander' het niet eens is met de federale koers van de EU, maar anderzijds weifelachtig is over uittreding uit Europa, zoals de PVV voorstaat. Teleurgesteld in VVD en PvdA vluchten vele kiezers daarom in de armen van D66, zonder zich te realiseren, dat Pechtold, als vaandeldrager van de EU, de oude D66 principes van decentralisatie en subsidiariteit heeft laten varen en kritiekloos-verheerlijkend achter het megalomane Europa aanloopt ...

 

 

Veel keus heeft de teleurgestelde Nederlandse kiezer inderdaad niet: onder leiding van het CDA zijn we op ondemocratische wijze in strijd met de volkswil dit federale Europa ingerommeld, Rutte ontpopte zich als Januskop ('nee zeggen, ja doen'... en omgekeerd), Groenlinks is pro een centraal-federaal Europa, D66 als 'wolf in schaapsvacht', Samsom als 'fanatiek onteigenaar' die de laatste gelden en bedrijven het land uitjaagt en met zijn partij allerlei zzp-initiatieven in de kiem smoort... en de meelopers GPV en CU als 'gewillige slippendragers'... Benieuwd hoe lang dit rammelend kabinetsvehikel nog stand houdt, trouwens...

 

 

Overtuigde socialisten voelen zich nu meer thuis bij de SP, nuchterder over het over-the-top federaal-centralistische Europa... en eigenlijk bewaart alleen 'de Partij voor de Dieren' de vertrouwde Hollandse nuchterheid... raakt hun paragraaf over Europa de kern van het probleem... het lezen waard... als redelijk alternatief...

 

 

Het zou verstandig zijn om hun terughoudendheid te overwegen... en het risico van een kleine aanleiding voor een dreigende 3e wereldoorlog niet te onderschatten... in het besef, dat een klein incident als het beschermen van een genode gast tegen een ongenode gifslang een oorlog kan ontketenen...

 

  

Want zo is het altijd, ook met de 1e en 2e Wereldoorlog, gegaan: kleine aanleiding, grote oorlog... 

 

 

 

'n Yellow van Guido, 3 mei 2014.

 

 

De oorsprong van deze fabel is onduidelijk. Het is een onderdeel van, met een moeilijk woord, de 'Batrachomyomachia', Grieks voor 'de oorlog tussen de kikkers en de muizen'. Het is een van de oudste 'satirische fabels'. Het wordt veelal toegeschreven aan Homerus, schrijver van de Ilias en van de Odyssee (ca. 750 v.C.); anderen denken dat de schrijver Pigres (5e eeuw v.C.) het satirisch-komische gedicht heeft geschreven; maar ook Plutarchus (1e eeuw n.C.) wordt genoemd als auteur ervan. Mogelijk zijn de latere versies 'covers' van eerdere, zoals later La Fontaine en ook Bilderdijk het gedicht hebben 'hertaald'. Het oorspronkelijke Griekse gedicht bevat 330 regels. Het Rijksmuseum beschikt over een prent uit 1665 van Dirk Stoop over deze oorlog.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 
 
  

Gratis abonneren/reacties aan fabelsvanguido@live.nl  

 

 

Reactie: 

 

 

Heel herkenbaar, heel herkenbaar deze fabel...

 

C. te B.

 

 

Hi Guido,

 

Wie is nu op het wereldtoneel de kikker, de muis, de krab en de gifslang?

 

A.

 

Dát vertelt de fabel nou juist net niet... dat laat ik aan uw verbeelding over... de geschiedenis zal het leren...

 

Guido

 

 

Guido, weer een leuke fabel, van die kikker en de muis. De inhoud van je Yellow is erg actueel en maakt de cirkel van het verhaal weer rond. Zet me trouwens wel aan het denken! Een oorlog is makkelijk ontketend, iets wat ik me vroeger niet realiseerde: ik veronderstelde altijd een groot onderliggend conflict! Maar dat is dus helemaal niet nodig...

 

S.

 

 

 

Gelukkig ben ik niet pessimistische gestemd m.b.t. het uitbreken van een 3e wereldoorlog. Ook Poetin is slim genoeg om zich daar niet in te storten en uitspraken van Kerry vallen onder de noemer stoere mannentaal. Economische sancties tegen Rusland stellen nauwelijks iets voor en Duitsland heeft geen enkele behoefte aan meer sancties. hoogst onwaarschijnlijk dat Poetin oost-Oekraïne binnenvalt.

 

wat ik wel verwacht, na referendum, is dat oost Oekraïne zich gaat afsplitsen van het westelijk deel en dan uiteraard weer financiële steun gaat krijgen van Rusland.

 

 
De EU gaat dan vrolijk verder om zo snel mogelijk west-Oekraïne lid te maken van de EU met vele miljarden aan steun.

 

 
Toch maar Partij voor de Dieren stemmen of evt. de 50+ partij
 
 
P. te Br.
 

 

 

 

   tulp/foto van Guido/copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl
 
 
Vorig jaar ging onderstaande Yellow over het toen nog aanstaande koningschap van inmiddels koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Er bestonden toen nog alom twijfels aan hun capaciteiten... echter niet in onderstaande Yellow. Inmiddels is 96% van de Nederlanders ingenomen met hun koningschap... kritische geluiden van betweterige politici zijn verstomd... zij hadden allemaal ongelijk... Willem-Alexander en Maxima zijn publiek en privé in balans...  Hierbij herhaal ik: Laten we, binnen het anachronisme van een verervend ambt, blij zijn met zo'n koning en koningin! 
 
 
Herhaling
 
 
Individu...

 

 

'Individu' heeft een pejoratieve gevoelswaarde: los van de groep zijn kuddedieren ten dode opgeschreven... Bij de inhuldiging van de koning mogen, naar diens uitdrukkelijke wens, 'individuën' als witte raven op de Dam aanwezig zijn uit Republikeins protest... 

 

Veel hoogwaardigheidsbekleders zetten publiek hun beste beentje voor. Van het persoonlijke aspect krijgen we niet veel te zien, dat is voor thuis. Beatrix was afstandelijk. We hebben drie maal openbaar een glimp van haar emoties kunnen opvangen: na het overlijden van Claus, de aanslag op de bus, en het ongeluk van Friso... Toen was ze menselijkerwijs op haar best...

 

In het Latijn had 'individu' een amelioratieve betekenis als 'onverdeelde persoonlijkheid': in balans qua gevoel en ratio... Juliana zei, als ze door 'het Hof' werd gehaast met het protocol: "IK ben het protocol"... Claus ontdeed zich symbolisch van zijn knellende stropdas... Bernhard was rebels, trok zich nergens wat van aan. Ook Willem-Alexander is geen 'protocol-fetisjist'... 'Le style est l'homme même'... Hij heeft het niet van een vreemd...

 

Over Willem-Alexander luchtten politici als beste stuurlui aan wal hun hart: "Fouten gemaakt... weinig politiek inzicht... Mozambique... Uitglijer over schoonvader... Dansen op het slappe koord... Omgang met de jetset". Kinnesinne: hij IS de jet-set, who else? En Maxima's "DE Nederlander bestaat niet" klopt, maar was tegen het dogmatisch zere been van de gelovigen in het onrealistische 'gelijkheidsideaal'... Fouten zijn leermiddelen, gemaakt in de tijd die daarvoor stond... waarvoor Beatrix hen ontzag... blessuretijd... 

 

Willem-Alexander wilde geen uitgekleed koningschap... het is er door de EU toch van gekomen. Hij accepteert het, gaat er mee akkoord, mits binnen de grenzen van de Grondwet. Dat getuigt van equilibrisme... van 'kunnen dansen op het slappe koord': 'adaptation is the key to survival in the desert'... Hij hecht niet aan aanspreektitels, gunt ons die vrijheid... Maxima mag bij haar naam worden aangesproken... Uiteraard! Haar naam betekent 'de allerhoogste'... wat wil je nog meer? 'Nomen est omen'...

 

Hij is geen 'Koning Willem IV', geen 'Bertha 34'. Willem is zijn publieke, Alexander zijn privé-naam... onverdeeld... gewoon zichzelf. Dat getuigt van persoonlijkheid!

 

Laten we, binnen het anachronisme van een verervend ambt, blij zijn met zo'n koning en koningin!

 

 

'n Yellow van Guido, 28 april 2013/26 april 2014.

 

 
 
Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl
 
 
  

Gratis abonneren/Reacties aan fabelsvanguido@live.nl  

 

 

Reacties: 

 

Guido,

 

Je Yellow over Petrarca van vorige week vond ik mooi.

En die van deze week over Willem-Alexander en Maxima ook!

 

A.

 

 

Guido,

 

Je Yellows en Fabels zijn soms best wel scherp to the point, maar je voelt de filosofische verantwoording, de oprechtheid en het respect op de achtergrond, en daarom kunnen mensen het hebben...

 

E.

 

 

Je ziet de dingen altijd vroeg en scherp, Guido... 

De tijd geeft je gelijk!

 

L.

 

 

Guido,

 

Inderdaad is analyse een sterke kant van je!

 

O.

 

 

  

tulp/foto van Guido/copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl

 

 
 

 

 

Francesco Petrarca en Laura/copyrights wikimedia

 

 

De fabel van de eeuwige liefde...

 

 

Op Goede Vrijdag 6 april 1327 stond Francesco Petrarca in de St. Claire kerk te Avignon als aan de grond genageld: hij keek recht in de ogen van de zes jaar jongere Laura... was op slag op haar verliefd... en zou dat zijn leven lang blijven... ook nadat zij precies 21 jaar later, op 6 april 1348, overleed aan de pest. Hij heeft, deels postuum, maar liefst 366 gedichten aan haar opgedragen, voor elke dag van het jaar één... en daarnaast de geschiedenis een ongekend positieve wending gegeven...

 

Of de liefde wederzijds was en ooit is geconsumeerd... we zullen het nooit weten... dat paste in de mystieke traditie, waarin intieme details verborgen bleven... Hij had zijn 'lagere wijding' in de kerk van paus Clemens V in Avignon ontvangen, was dat wat hem weerhield? Was 'Laura' louter een metaforische zinspeling op Aurora, de Griekse godin van de dageraad, of op de laurierkrans, het eeuwige groen, waarmee Petrarca zich als een aura omhing? Lang is naar haar gezocht. Men denkt, dat zij getrouwd was met Hertog Hugues II de Sade, wie zij 11 kinderen schonk... omdat later in haar kist een sonnet van Petrarca en een laurierkrans werden gevonden...

  

Zijn brandende poëzie past in de Middeleeuwse traditie van de 'Hoofse liefde' van een intellectuele man voor een onbereikbare, gehuwde, dame van stand als een engel en geschenk Gods... in die tijd zo populair in de Provence rond Avignon, waar hij met zijn familie de tijdens 'de Babylonische gevangenschap' uit Rome gevluchte paus achterna was gereisd... welke liefde onuitblusbaar groeide met het klimmen van de eenzame jaren... noch geblust werd door haar dood. Soms werd zo'n poëtische liefde praktisch bezegeld als welverdiende dank voor zijn jarenlange queeste naar haar... maar daar zijn we in het geval van Petrarca en Laura niet zeker van...

 

Wel beklaagde Petrarca zich dat zij een sluier droeg sinds hij zijn gevoelens voor haar had laten blijken, waarmee Laura "haar goudblonde haar en liefdevolle ogen" voortaan voor hem verborg als zij zong op muziekavonden bij kardinaal Colonna thuis, terwijl Francesco haar begeleidde op de luit...

 

Zijn sonnetten bezorgden Petrarca en Laura eeuwige roem en hem ontelbare epigonen, de 'Petrarkisten', maar het was iets anders, dat de geschiedenis die ongekende wending gaf:

 

Stond Petrarca met één romantisch been aldus nog in de Middeleeuwen, zijn andere grote liefde betrof de klassieken sinds zijn ontdekking in Verona's kathedraalbibliotheek van de brieven van de Romein Cicero aan zijn vrienden Atticus en Brutus, en zijn broer Quintus. Daarmee kwam de door de katholieke kerk zorgvuldig opgeborgen geest uit de literaire fles, waarna de klassieke oudheid zich in een ongekende revival mocht verheugen... Petrarca schreef postume brieven aan de grote schrijvers van de klassieke oudheid, waarmee hij die afgesloten geschiedenis nieuw leven inblies...

 

Deze terugkeer uit de donkere Middeleeuwen naar het licht van de rationele klassieke oudheid gaf Petrarca het predicaat 'vader van het renaissance-humanisme', en een start aan de moderne wetenschap, nu niet langer voorbehouden aan de geestelijkheid, maar sindsdien beschikbaar voor 'de gewone man'... En dát initiatief markeerde de ongekende wending, die hij aan de Westerse geschiedenis gaf.

 

Bestond voordien nog niet de Italiaanse taal, omdat Italië bestond uit een verzameling stadsstaatjes, elk met zijn eigen taal... toen werd gekozen voor het dialect van Florence, Petrarca's oorsprong, als Italiaanse eenheidstaal, tevens de taal van die andere grote, welhaast equivalent-monumentale Florentijnse schrijvers, zijn vrienden Boccaccio en Dante... waarmee de duistere Middeleeuwen definitief werden afgesloten...

 

Maar zijn grootste verdienste blijft de erfenis van zijn sonnetten... even onsterfelijk als zijn onsterfelijke liefde voor zijn onsterfelijke muze Laura... in volle omvang slechts navoelbaar voor hen, die een even grote liefde mochten smaken... De beklagenswaardige zij, aan wie dat voorrecht werd onthouden, zullen de eeuwige liefde als onbestaanbaar naar het Rijk der Fabelen verwijzen...

 

Zo bracht hij de emancipatie van de vrouw en de wetenschap op een hoger plan...

 

Francesco Petrarca werd op paaszondag 8 april 1341 in Rome op het Capitool tot 'magnus poeta et historicus' gekroond... en verdient het in deze paasdagen als grootste dichter van liefdessonnetten... en als grondlegger van de moderne wetenschap te worden herdacht...

 

 

Yellow van Guido, Goede Vrijdag, 18 april 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties: 

 

 

Bestaat er een eeuwige liefde???? en we schrijven allen onze gedichten...

 

J. te Fr.

 

Ja, die bestaat... beslist!

 

 

Knap, Guido, hoe je elke week weer een stukje publiceert, telkens anders.

Ik lees ze elke week met plezier...

 

F. 

 

 

Dag,

 

De fabels lees ik altijd met een glimlach... 

 

Groeten,

 

HJK

 


Lieve Guido,

 

Wat een prachtig verhaal!

 

S.

 

 

 Hi Guido,

> Ik hoop dat de sonnetten van Petrarca ook voor mij navoelbaar kunnen zijn....

> groet, A.

 

Hi A.,

 
Hangt helemaal af van je al dan niet romantische instelling - je moet er oog voor hebben - en je eigen levenservaringen... Voor mij zijn zij meer dan navoelbaar! Petrarca is voor mij de grootste dichter aller tijden...
 
Guido.

 

 

Guido,

 

Ik lees jouw columns altijd 3x: bij ontvangst snel, paar dagen daarna wat aandachtiger, en daarna nog eens. Tja, gewoon mijn manier van lezen...

 

C. 

 

 

Hoi Guido,

 

Elke week lees ik je yellows of fabels aandachtig... en met plezier. Heb grote waardering er voor, hoe je de zaken combineert!

 

A.

 

 

Professoraal, zoals je de zaak telkens origineel weet te presenteren!

 

 

H.

 

 

 
 
 olifanten in Tanzania/foto en alle copyrights voorbehouden aan Ad Adriaans/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

  

De fabel van de mug en de olifant...

 

 

Een mug zat lang op het oor van een olifant en vroeg of die er bezwaar tegen had, dat hij zou wegvliegen. Deze antwoordde, onverstoorbaar arrogant: "Ach, ik merkte niet, dat je kwam... en merk het ook niet als je vertrekt... zolang je me maar niet te lastig wordt"... Hoe het afliep?

 

Dit is een van de oudste fabels, al bekend bij de oudste beschaving, de Sumeriërs, 3000 v.C., bij de Egyptenaren, 2500 v.C., bij de Assyriërs, 2000 v.C., en bij de Griekse Aesopus, 600 v.C., steeds in een iets andere vorm: de ene keer was de mug een winterkoninkje, de andere keer de olifant een buffel... steeds was de strekking: de sterke zal het bestaan van de zwakkere worst wezen... zolang hij niet te lastig is...

 

Want dan draait het lot om als een blad aan een boom... en wordt geen middel onbeproefd gelaten hem te vermorzelen... gaat men desnoods over tot blaiming, etikettering, demonisering en blacklisting...

 

Op 4 mei 2013 schreef ik over de oneerlijke kracht van propaganda, nominalisering en substantivering van bestaande maatschappelijke situaties: "geef het een 'Eigennaam'... benoem het als probleem... en het ís een Probleem": Eichmann bedacht het 'Juden Problem' waarvoor Göring de 'Oplossing' vond, de opmaat naar een systematisch industrieel mensenvernietigingstraject... 'Het Rode Gevaar' ("De Russen en Chinezen komen")... niet bestaande 'Massavernietigingswapens', genoeg om een onverdedigbare inval in Irak te 'rechtvaardigen'... "De As van het Kwaad'... 'Terrorisme'... het 'Hypotheekschuldprobleem'... 'De Vergrijzing'... 'Demonisering' van Fortuyn, als 'de duivel himself'... van hele groepen ("Kopvoddentax en Marokkanenprobleem") en tenslotte... van Wilders zelf...

 

Dit mechanisme negeert valide argumenten, speelt op een onheuse en oneerlijke wijze op de persoon of groepen zelf, die 'de schuld van alles' krijgen... om ons er 'gelegitimeerd' van te ontdoen... zo werkt oneerlijke propaganda...

 

Nu zijn onverwacht 'de ploeteraars' aan de beurt: Zelfstandigen Zonder Personeel, 'ZZP-ers'... kleine zelfstandigen, die financieel risico lopen zonder WW, WAO en pensioen-aanspraken... die hun eigen broek ophouden... hun eigen uren en boekhouding bijhouden, en duizendpoot spelen tot in de kleine uurtjes... die, als Steve Jobs en Bill Gates, vanuit een garagebox of zolderkamer starten om er wat van te maken, om tot topondernemers uit te groeien... tot nut van het algemeen... tot nieuwe banenmachines... zoals alle grote bedrijven klein begonnen... die het moe werden telkens te worden afgewezen bij sollicitaties omdat zij 'te oud, te lelijk of te gekleurd' waren... die te onaangepast, eigenwijs of zelfstandig zijn om onder een baas te werken... die 'een baas' meer iets vinden voor een hond...

 

Als kleine tegemoetkoming voor hun 'overhead' die de overheid niets kost, krijgen zij een geringe 'zelfstandigenaftrek'... mits zij aan alle - inmiddels al haast onmogelijke - kriteria voldoen...

 

Anderzijds zijn zij moeilijk controleerbaar voor de belastingdienst, die liever maandelijks loonbelasting en premies binnenkrijgt en zo de boel volledig kan automatiseren, die de individuele aangiften met jaarstukken liever kwijt is... leve de eenheidsworst... iedereen 'gelijk', alle burgers in Maopak... allen in kolonne... onder leiding van de linkse VVD-neo-liberalen en de PvdA-partijbaronnen, de nieuwe elite, terug naar het Neo-Feodale tijdperk: ZZP-ers zijn dit kabinet kortom veel te lastig...

 

Werden onze toegewijde eenpitters in de zorg, onderwijs, onderaannemerij en pioniers tot dusver nog gekoesterd en geprezen als 'banenmotor van de economie'... nu worden ze verguisd en gedemoniseerd. De Volkskrant van 9 april 2014 verwoordt de Neo-Feodalist Lodewijk Asscher onder de kop: 'Belastingdienst pakt schijnzelfstandige aan' vol suggestieve termen als paal en perk stellen aan, verkapt dienstverband, doorgeschoten flexibilisering, feitelijk werkgever, om dit uit te bannen, schatkist loopt jaarlijks honderden miljoenen mis"... 

 

Met deze demagogische woorden demoniseert Asscher 800.000 noeste werkers! Dezelfde Asscher, die als wethouder o.a. met discutabele aankopen van al even discutabele bordelen Amsterdam met een gat van honderden miljoenen - andere berekeningen komen op miljarden - opzadelde... hij nam onlangs nog de blunder van 188 miljoen onterechte uitkeringen op zich... dat is het type 'socialisme' van dit linkse kabinet met een valse lach op het onmenselijk gezicht... onverstoorbaar arrogant... door dit soort wanbeleid loopt de fiscus jaarlijks honderden miljoenen mis!

 

Inmiddels wordt de bestaande, internationaal gerespecteerde, fijnmazige infrastructuur van ondernemers rigoureus gesloopt, zodat 'gastdocenten' niet meer kunnen worden ingezet, liefdevolle ouderenzorgers werkloos thuis zitten, net als hun voormalige cliënten, die nu afhankelijk zijn van de luimen van hun kinderen en van al dan niet vriendelijke buren... het wordt een a-sociale maatschappij... welke structuren niet zo maar zullen zijn te repareren...

 

Straks is Nederland 800.000 ZZP-ers kwijt en heeft er 800.000 werklozen zonder uitkering bij, wier werk voor een slavenloon van 10 euro bruto per uur wordt overgenomen door ongeschoolde nieuwkomers en scholieren... die goedkoop... en absoluut niet lastig zijn... Maar zorg voor bejaarden en terminale patiënten kun je niet verantwoord overlaten aan scholieren en ongeschoolden, die de taal niet spreken...

 

Dit levert dan 800 miljoen 'besparing' op, in ruil waarvoor Asscher met een ruim gebaar 200 miljoen 'voor de zorg' beschikbaar stelt, wat hem per saldo 600 miljoen oplevert... op onterechte gronden! Deze wisseltruc van politiek 'balletje-balletje', die al duizenden jaren zo werkt, is een klap in het gezicht van het leger van 800.000 hardwerkende Nederlanders... die als vrije boeren tot horigen worden gedegradeerd...

 

De olifant vermorzelde uiteindelijk de mug: hij vond hem te lastig worden!

 

Benieuwd of deze move de PvdA en VVD behalve iets oplevert ook wat kost... misschien wel 800.000 stemmen...

 

 

'n Yellow van Guido, 13 april 2014.

 

 

 

 
Buffel in Tanzania/foto en alle copyrights voorbehouden aan Ad Adriaans/www.fabelsvanguido.nl 
 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Lieve Guido,

 

 

 

IJzersterk stuk. Hard, maar waar! Op naar de nieuwe feodaliteit van horigen, allemaal in Mao-pak en in kolonne.

 

Met het binnenhalen van de redelijkheid en billijkheid in het Burgerlijk Wetboek is die nu via de politiek weer verdwenen.

 

Nu weer nieuwe fiscale wetgeving... Zoveel wetten, zoveel mazen... op naar het volgende schandaal.

 

Ooit een net gezien zonder mazen? Dat geldt ook voor de wet.

 

De maatschappij lijkt wel een matras, dat telkens moet worden opgeschud.

 

 

 

S.

 

 

Van mij mogen PvdA en VVD opnieuw 800.000 stemmen kwijtraken. Deze onzalige combinatie kan beter zo snel mogelijk verdwijnen.

 

P. te Br.

 

 

Hi Guido,

 

Je Yellows en Fabels lees ik altijd, draai ze uit en berg ze al jaren op in een mapje. Ik vind ze meestal erg goed, soms heel scherp, net als van Youp, die ook scherp kan zijn! Erg goed...

 

E. 

 

 

Hi Guido,

 

 

Ik ben blij dat ik via de foto’s een kleine bijdrage heb kunnen geven aan je fabel. Zo werken de politieke boodschappen in de praktijk.

 

Je zou zo’n verhaal als een blog of iets dergelijks moeten publiceren, belangrijk dat meer mensen dit lezen en zich realiseren wat er gebeurt.

 

 

groeten, Ad

 

 

 

Beste Guido,

 

Geweldig geschreven en midden in de roos..  zelf was ik een van de eerste zzp-ers in de jaren negentig. Noodgedwongen....

 

Er was binnen de top van -nota bene- flex organisatie Randstad!!! geen ruimte voor creatieve denkers. Ik wilde destijds -1995-
samenwerken met de gem. Sociale diensten. Ik ben verguisd.

 

Dus begon ik zelf initiatieven te nemen. Als ingehuurde zzp-er werd mijn creativiteit wel geaccepteerd!!

 

Ja, Guido allemaal onder het juk.
Vreselijk. Waar moet dit toe leiden. De arrogantie en de ego's het is misselijkmakend.

 

Goed gedaan jongen..

 

Groet van een *oud zzp-er..*

 

B.

 

 

 

Hoi Guido,

 

 

 

Ben het met je eens, ze halen alle schwung, alle ondernemingslust er uit op deze manier, in plaats van initiatieven te ondersteunen. Ik zie de mensen bij bosjes om me heen afhaken, ook veel mensen die door leeftijd of omstandigheden normaal niet aan de bak zouden komen. Enerzijds zeggen: ja, doorwerken tot je er bij neervalt, anderzijds de stekker eruit. Wat bezielt deze maatschappij? En wie is Lodewijk Asscher? Heeft hij bij ons in Amsterdam nog niet genoeg schade aangericht?

 

 

 

J. te A.

 

 

 

Inderdaad, de 'regenten, doctorandussen en arrogante partijbaronnen van de PvdA hebben de linkervleugel van de VVD volledig onder controle.

 

Een zeer teleurgestelde kiezer, die in elk geval tot de 800.000 niet-kiezers van deze partijen gaat behoren.

 

 

 

Guido,

 

 

 

Vele van mijn collega's zijn hun vergunning verloren, ik heb hem gelukkig nog, maar voor hoelang? Dan ben ik ook mijn broodwinning kwijt.

 

 

 

M.

 

 

 

Die Asscher gaat inderdaad wel erg ongenuanceerd als een olifant door de porseleinkast te keer! Hij demotiveert allerlei initiatieven en frustreert mensen die op hun manier bouwen aan de maatschappij. Goed gezien Guido!

A.

 

 

Guido,

 

Bedankt voor deze hart onder de riem.

Een beginnend onderneemster.

 

 

Koning Lodewijk, de nieuwe zonnekoning... 

L.

 

 

Hi Guido,

 

Asscher is zo'n man met een wijzend vingertje, die vergeet, hoeveel er naar hem zelf wijzen... 800.000 minimaal!

 

S.

 

 

Hallo Guido,

 

Binnenkort verschijnt het boek van Lodewijk Asscher: "Op weg naar een volkomen socialistische samenleving"... met voorwoord van Marx Rutte. Ben bang, dat velen zich dit nog niet bewust zijn. 

 

Groet,

B.

 

 

Een haarscherpe analyse weer! L'histoire se répète... de herintroductie van het feodalisme door dit superlinkse kabinet! Geen wonder dat ze zo verliezen, mensen willen gewoon hun vrijheid behouden, die nu aan alle kanten wordt ingeperkt. Gevaarlijke club die er nu zit, zeg! Goed gezien, Guido.

 

C.

 

 


 
 

draak/foto van Sonja/Wynn - Macau/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

 

De fabel van de draak en de drakendoder...

 

 

   

Een draak bedreigde de stad, zodat hij elke dag een schaap te eten kreeg. Toen die op waren, gaf de koning hem dagelijks bij loting een mooi meisje te eten, totdat... diens eigen dochter aan de beurt was, die hij als beloning uitloofde aan 'de drakendoder'. Veel ridders overleefden dat niet, maar schildknaap Joris wel. Als dank mocht hij de prinses trouwen...

 

  

De wereldliteratuur staat vol met legenden en mythen over het imaginaire 'fabeldier' draak... dat in werkelijkheid nooit heeft bestaan. In alle culturen komen we de draak tegen, steeds in een andere versie:

 

 

In de Bijbel overwint aartsengel Michaël de draak met een lans, 'de hoer van Babylon' zit op een draak, St. Georgius overwint de draak in Silene, Letland, en het verhaal heeft ons een groot aantal andere heiligen opgeleverd: St. Demetrius, Domitianus, Menas en ook vrouwen: Ste. Margaretha en Martha...

 

  

De Denen en Russen hebben hun eigen drakensprookje. Ook de Grieken en Romeinen kenden hun drakendoders: Apollo, Cadmus, Jason, Perseus en Herakles alias Hercules, die de overwonnen draak als horoscopisch sterrenbeeld aan de hemel plaatste, net als hij met de leeuw had gedaan...

 

 

Groot is de tegenstelling tussen West, waar de draak metaforisch 'het kwaad' verbeeldt, en Oost, waar de Chinesen hem metaforisch vereren als 'krachtig inspirerende zeegod', die kinderen cadeautjes en mandarijntjes geeft... maar die je wel te vriend moet houden...

 

 

Ridderkerk claimt zijn eigen St. Joris: een schildknaap. De ridders daar waren bang, maar Joris trok stoer ten strijde. Het verhaal vertelt dat hij dapper vocht en de draak doodde. Hoe precies, dat vertelt het verhaal niet...

 

 

Een explicietere versie verheft de mythe tot een fabel, met een moraal: hij kwam met zijn lans niet door het geschubde pantser heen... vertelde de draak, dat de zee in brand stond... de draak rekte zijn nek om dat te zien, waardoor er ruimte tussen de schubben vrij kwam... en precies dáár stak Joris zijn lans: de draak was misleid door de zonsondergang, die de lucht oker kleurde, als bij brand...

 

  

In de politiek vinden velen Wilders 'een draak van een vent', die geïsoleerd moet worden in een 'cordon sanitaire', zoals in België... Een heilloze weg! Velen trekken tegen hem ten strijde, met averechts effect: hij haalt er alleen maar de pers en meer stemmen mee. Zomin als het helpt om Poetin te isoleren...

 

 

Beter zou zijn, als de regeringen en de EU hun beleid daadwerkelijk zouden bijstellen, zodat hun tegenstanders de wind uit de zeilen wordt genomen... Dan zouden we een reëler en democratischer politiek landschap hebben dan nu...

 

 

De Tocqueville, vader van het moderne liberalisme, waarschuwde al tegen de 'tirannie van de democratische meerderheid'... Neo-liberalen als Rutte en Pechtold zouden hun geschiedenisboekjes er eens op moeten nalezen... De zee staat in brand... en zo worden ze afgeleid van de werkelijkheid...

 

  

 

'n Yellow van Guido, 6 april 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties: 

 

Wat een mooie foto van Sonja! Levensecht...

 

K.

 

Inderdaad, één foto zegt meer dan 1000 woorden...

 

Hallo Guido,

 

Als ik één ding van je mooie fabel heb overgehouden, is het wel: niet belangrijk is dát je steekt, maar waar en wanneer je steekt met je lans! Daar zouden velen wat van kunnen en moeten leren! Dank voor deze wijze les...

 

F.

 

U hebt groot gelijk, dat we in de EU niet zo'n grote mond zouden moeten hebben, meer zouden moeten luisteren naar het 'gewone volk', van wie Europa toch eigenlijk is, en pas op de plaats zouden moeten maken... 

 

N.N.

 

 

Guido,

 

Ik reageer niet wekelijks, maar lees altijd wel je stukjes, zeer tot mijn genoegen. Ze verdienen een groter platform en een groter publiek! Ga zo door!

 

E.

 

Hoi Guido,

 

Toch wel raar, dat veel heiligen kennelijk hun heiligverklaring te danken hebben aan de overwinning van een niet reëel bestaand fabeldier. Wat moet ik daar nou mee?

 

I.

 

Je komt daar alleen uit, als je het metaforisch bekijkt, dus vanuit een derde dimensie. Het gaat om de boodschap, niet het verhaal... de inhoud, niet de verpakking... Dit is de wereld van de metafysica...

 

 

'een rode appel'/foto van Abhijit Tembehkar, Mumbai, India/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van Willem Tell...

 

 

De Zwitserse vrijheidsstrijder Willem Tell weigerde te knielen voor de hoed van de Habsburgse overheerser Gessler, die hem om die belediging gelastte een pijl door de appel op het hoofd van zijn zoon te schieten... die de riskante opdracht ongeschonden overleefde... De tweede pijl doodde later Gessler... Tot zover de legende... Het vreselijke verhaal eràchter maakt het echter tot een metaforische fabel... dat geeft het feitenrelaas een derde dimensie... diepgang... en moraal...

 

Gessler had Tell de keus gelaten: "òf je schiet de appel van zijn hoofd, met het risico je eigen zoon te doden... of, als je dit weigert, laat ik jou en je zoon allebei doden"... Tell schatte de kansen van zijn dilemma in: als scherpschutter kon hij de appel raken... maar zenuwen konden hem parten spelen. Hij waagde de schade te beperken... en nam het lot in eigen hand...

 

Aan zo'n keuzemogelijkheid ontbreekt de keuzevrijheid, dat maakt het tot een 'onmogelijke keus', een oneerlijke 'devil or the deep blue sea'... het is de keuze van de machthebber, die het schuldgevoel erover bewust verlegt naar de van hem afhankelijke persoon, die moet 'kiezen' de daad te executeren...

 

Iemand het dierbaarste... het liefste wat hij heeft... zichzelf laten ontnemen... dat is chantage... afdreiging... en het toppunt van sadisme... want zadelt iemand ook nog eens levenslang op met een onverdiend schuldgevoel...

 

Willem Tell had in elk geval nog een kans tot een escape. De vrouw in 'Schindler's List', die moest kiezen welke van haar twee kinderen 'zij' zou opofferen, miste die escape...

 

Een kindsoldaat, die zijn eigen ouders moet vermoorden om te kunnen overleven, is dat niet kwalijk te nemen... de schuld ligt bij zijn 'commandant'...  maar het schuldgevoel, hoe onterecht ook, zal hij nooit kwijtraken... Soldaten die de oorlog worden ingestuurd met een 'license to kill' om het vaderland te dienen, komen terug met een 'veteranen-syndroom', dat in vorenstaande zijn oorzaak vindt... met levenslange gewetensproblemen...

 

Ook zonder kwade, zelfs met de beste bedoelingen, kan 'iemand de keus laten' tot een 'double bind' leiden... 'Summum ius, summa iniuria', zeiden de Romeinen al, 'het hoogste recht is tevens het hoogste onrecht': een kind, in de echtscheiding van zijn ouders door de rechter gevraagd voor wie hij kiest, wordt goedbedoeld en volgens de wet voor een 'onmogelijke keus' gesteld... een onmenselijk loyaliteitsprobleem... In een 'vechtscheiding' een kind inzetten als 'joker' is kindermishandeling!

 

Schuldgevoelens zijn niet altijd rationeel...

 

De legende Willem Tell berust volgens historici niet aantoonbaar op feiten... Is dat belangrijk?... De fabel Willem Tell maakt de moraal duidelijk: de overheerser Gessler had kennelijk geen geweten... hij heeft het wel 'geweten': als bij boemerangseffect trof de tweede pijl de werkelijke dader...

 

De echo van de universele gerechtigheid is, dat kwaad zichzelf altijd straft...

 

 

Yellow van Guido, 29 maart 2014.

 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties:

 

Dan mag Volkert v.d. G. wel oppassen als hij vrijkomt!

 

N.N.

 

 

Mooie fabel!

x
Gi

 

 

Inderdaad, uiteindelijk straft kwaad zichzelf, maar het kan wel heel lang duren voordat het gebeurt :)

 

P.

 

Inderdaad... maar in dit geval zat er slechts één dag tussen...

 

 

 

Aangrijpend en ontroerend!

 

G.

 

 

Helemaal de spijker op de kop, Guido! Niet voor niets noemde de kinder-ombudsman gisteren het opzadelen van kinderen met een loyaliteitsconflict bij een vechtscheiding een ernstige vorm van kindermishandeling!

 

H.

 

 

 

Het Salomonsoordeel/schilder Giuseppe Cades/copyrights zie bron 

 

 

 

De fabel van het Salomonsoordeel...

 

 

DNA was onbekend, dus stond koning Salomo voor een netelige kwestie: twee vrouwen baarden allebei een kind... één overleed. Beiden claimden de overgebleven baby. De koning stelde voor het kind in tweeën te hakken. De ene vrouw ging akkoord, de ander stond het kind huilend af. Zijn 'reversed psychology' deed Salomo besluiten het kind 'heel' te laten en tot 'paradoxale toewijzing': aan de vrouw, die het kind had afgestaan...

 

In 'gym 6-alpha' ging mijn scriptie over 'Europese integratie'. De geschiedenisleraar zond het in voor 'de Europese opstellenwedstrijd' en het won de eerste prijs op een conferentie in Salzburg. In mijn dankwoord uitte ik ook kritiek op de gebrekkige legitimatie van de toen nog Europese Gemeenschap... wat de aanwezige eurocommissaris niet aanstond... Sindsdien is er, na zoveel jaren, op dat gebied niets verbeterd... integendeel...

 

Mijn scriptie kwam er, in het kort, op neer, dat Rusland zich - tijdens 'de koude oorlog' - omringde met 'een glacis van bufferstaten', wat het nooit wilde opgeven. Maar Rusland liep leeg op Afghanistan - net als het Westen nu -, kon financieel niet op tegen het ruimteschild van Reagan en viel uit elkaar... bezegeld bij het 'Akkoord van Minsk'. Rusland is in wezen angstig, wat niet verwonderlijk is na de vele aanvallen, zoals van de Osmanen, Napoleon en Hitler, op Rusland...

 

Rusland heeft zich, dankzij aardgasvoorraden, hersteld en daarmee tevens zijn zelfrespect hervonden. Poetin wil op het wereldtoneel weer eerste viool spelen en accepteert niet de als imperialistisch ervaren 'ever growing'-policy - want waar is het einde? - van de Europese Unie... en al helemaal niet, dat het zou worden afgesloten van de maritieme haven van Sebastopol, die Rusland doorgang geeft tot de Middellandse zee...

 

De beste oplossing ligt, zoals vaak, in empathie: eenieder wil een oplossing, maar niet tegen elke prijs. De oplossing zonder 'out of pocket money' ligt het meest voor de hand... geef iets, wat weinig kost, en anderzijds veel oplevert...

 

De intelligente Obama gaat de strijd niet aan: "We grijpen in Oekraïne militair niet in", zei hij onomwonden... "diplomatieke actie is zinvoller". Niets er op tegen om Rusland, maar ook de EU, te laten weten, waar de grenzen liggen... Sancties zijn er voor de bühne... verdere escalatie kunnen wij ons, alleen al uit economische overwegingen - een terugval van de wereldeconomie - niet veroorloven...

 

Zoals het er nu naar uitziet, behoudt Rusland de Krim, en is de rest van de Oekraïne 'zu haben'... Het is de vraag, of de EU zoveel beter af zal zijn met inlijving ervan: een glacis van los-vaste bufferstaten zou ook de EU passen: dat voorkomt incorporatie van andermans problemen en directe grensincidenten...

 

Afzien van primair belang is 'reversed psychology'... wederzijdse terughoudende reactantie is geboden... omwille van 'de lieve vrede'...

 

Het onverdeeld laten - conform het Salomonsoordeel - tussen Rusland en de EU van een neutraal Oekraïne als wederzijdse bufferzone verdient dus verreweg de voorkeur... vanuit een oogpunt van wereldvrede... via de hotline zullen de afspraken al wel zijn gemaakt...

 

 

Yellow van Guido, 22 maart 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties:

 

 

Beste Guido,

 

Heldere analyse, zowel toen (6 gym) als nu.

Toch moeten we door met de  EU en de Euro, maar gecorrigeerd voor Brusselse overregulering...

 

Groeten van F&A.

 

 

Poetin heeft groot gelijk. Meer sympathie voor hem dan die EU schreeuwers in Kiev (Verhofstadt en Van Baalen)...

 

P. te Brussel

 

 

Snap dat wel. Volgens onze Russische agent heeft Poetin een bloedbad voorkomen daar. Met de Moslim Tartaren. 

En wat je er ook van denkt, hij heeft het goed voorbereid en geen losse einden laten liggen... Hij is een goeie schaker...

 

D., Frankrijk

 

 

Guido,

 

Telkens weer versteld van je inzicht en analyse!

 

Gr.,

 

E.

 

Had Europa maar zijn eigen Putin ipv die mafkezen zoals Verhofstad en van Baalen met hun geheven vuistjes in Kiev en in Brussel!
 
Gr.,
G., Thailand
 
 
 
Zie het zo, Guido, wij steken onze nek uit als ondernemers om in Rusland te investeren... vreselijk moeilijk... vergt grote investeringen, niet alleen financieel... daartoe aangezet door minister Timmermans etc. 
 
Je hebt zelf wel eens de prachtige metafoor gebruikt van een wandelend eiland: wat aan de ene kant van het eiland gewonnen wordt, spoelt aan de andere kant weg... en dat gevoel bekruipt ons nu...
 
We voelen ons in de steek gelaten door deze minister en regering en EU...
 
Dweilen met de kraan open...
 
 
NN

 

 

 

Romulus en Remus/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van 'het eeuwige Rijk'...

 

 

Volgens de legende stichtte de tweeling Romulus en Remus, als zuigelingen gevoed door een wolvin, in 753 v.Chr. Rome. Tijdens ruzie over het koningschap doodde Romulus Remus... Rome groeide uit tot ongekende omvang... en ging uiteindelijk ten onder...

 

Historisch onmiskenbaar kent elke beschaving zijn 'opkomst, bloei en ondergang': zodra het hoogtepunt is bereikt, zet ondergang in... zoals in een cyclus zwakte altijd kracht... en kracht altijd zwakte blijkt...

 

De ondergang van beschavingen heeft, volgens de geschiedenisboekjes, steeds een andere 'oorzaak':

 

De oudste beschaving, de Sumerische - Irak - ging verloren door verzilting van landbouwgronden... de Indus - Pakistan - door verwoestijning na klimaatverandering... de Egyptische door cholera wegens gebrek aan hygiëne... de Grieken werden, na onderlinge strijd, overwonnen door Philippus II van Macedonië... en de Perzen - Iran - door diens zoon Alexander de Grote...

 

Het decadente West-Romeinse Rijk met zijn 'baantjes', vriendjespolitiek en expansiehonger werd geteisterd door grensaanvallen door Germanen, Galliërs, Vikingen, Goten en Visigoten, Ottomanen, Vandalen en Moren... Wegens onvoldoende eigen bemanning om de buitengrenzen te bewaken werden 'barbaren' als soldaten en zelfs als bestuurders ingehuurd... tot er geen houden meer aan was, en de grote volksverhuizing - 'globalisering' avant la lettre -, massa-immigratie en integratie op gang kwamen...

 

In 475 n.Chr. werd keizer Nepos verjaagd door de Romeinse generaal Orestes, gesteund door de ingehuurde Germaanse bevelhebber Odoaker, die in 476 de macht greep en zichzelf tot koning van Italië benoemde. Dat markeerde het einde van het West-Romeinse Rijk en luidde de Middeleeuwen in...

 

De regering van het Romeinse Rijk zetelde inmiddels in Constantinopel - Istanboel - onder keizer Zeno. Dankzij het opgeven van Rome en consolidatie - zwakte bleek ook toen al kracht - heeft het Oostelijk deel het als 'Byzantijns Rijk' nog bijna 1000 jaar, tot de inval van Constantinopel in 1453 door de Ottomanen, volgehouden...

 

Cholera, pest, verzilting, onbestuurbaarheid, onbewaakbare grenzen, immigratie en integratie lijken de oorzaken, maar zijn altijd slechts aanleiding tot de ondergang... de oorzaak is verzwakking van 'de kritische massa' en van de morele weerstand van 'het interne kader'... van de eigen, zelfingenomen bestuurders...

 

Dáárdoor vindt 'implosie' plaats... worden de buitengrenzen een als vanzelf neembaar front... en de beschaving en haar verworvenheden een makkelijke prooi...

 

Die les trekt niemand van die leiders... zodat 'het eeuwige Rijk' altijd een fabel zal blijven...

 

 

'n Yellow van Guido, 15 maart 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

Reacties:

 

 

Dag beste,

 

Je fabels…. Ze zijn mooi omdat ze rond zijn en omdat ze jongleren met gepaste kennis, op speelse wijze. Aanwezig en indringend en tijdloos terwijl ze inspelen op de incidenten van onze eeuw...  

 

Groet,

 

R., schrijver/journalist

 

 

Hallo,

 

Leuk weer wat te horen buiten de geeltjes om (die we overigens nog met veel plezier consumeren)... Die vitamineshots blijven we uiteraard nodig hebben om te overleven...
 
Hartelijke groet,
 
A. en W.

 

 

Heb vanmorgen je stukje weer gelezen... mooi stukje!

 

A. 

 

 

Hi Guido,

 

Ik zie zo waar parallellen tussen het Romeinse Rijk en nu...

 

Groet,

 

V.

 

 

Rutte heeft heel lang geschiedenis gestudeerd. Hij zou dus beter moeten weten, tenzij het ook een zelfingenomen bestuurder is. :)

 

P. te Br.

 

 

 

            paard van Leonardo da Vinci/ontwerp standbeeld

 

 

                                                       

De fabel van het paard, het hert en de jager...

 

 

Een hert betrad 'het territorium' van een wild paard en at van 'diens' malse gras. Gezien het enorme gewei twijfelde het paard tussen aanval en vlucht en vroeg een jager om hulp. Deze zadelde het wilde paard, joeg het hert op en doodde het. Als dank sleepte het paard het dode hert als trofee naar het huis van de jager, die het steigerende paard opsloot in de stal en zei: "niet het verslepen van het hert, maar je vrijheid is de prijs voor mijn bescherming en jouw wraak". Een uiterst actuele fabel...

 

Op 11 maart 2010 overleed Hans van Mierlo. Zijn onderstaand In Memoriam is eveneens zeer actueel... Hij was weliswaar 'federalist', en dat mag, met als overweging: "De natiestaat is te groot voor de kleine, en te klein voor de grote problemen", maar niet onvoorwaardelijk: als oprecht democraat geloofde hij in Verlichte waarden als 'trias politica', 'scheiding der machten', 'checks and balances', 'democratische legitimatie' en 'sociaal contract', waarvan hij het negeren niet zal hebben kunnen verdragen...

 

Hij gaf z'n mooie baantje als Nederlands vertegenwoordiger bij 'de EU Conventie over Europa's toekomst' op na een meningverschil met het kabinet Balkenende... dat ons land na het uitdrukkelijk volks-'nee' tegen de Europese Grondwet bij Verdrag alsnog federaliseerde... 'legitimatie' en 'sociaal contract' ontbreken...

 

We herinneren ons de voorafgaande onheilstijdingen van minister Bot... Donner dreigde zelfs met 'oorlog op dit continent in geval van een nee-stem', het vaandel van ruim '60 jaar vrede' van het confederatieve schip werd op het federatieve luxe EU-superjacht gehezen als vlag, die de lading niet dekt... want dat is statenrechtelijk een wezenlijk ander concept, dat zichzelf in Europa geen 60 jaar als 'vredesproof' heeft bewezen... toch kiezen PvdA, CDA, D66 en VVD onvoorwaardelijk vóór de federatieve EU...

 

Sinds de federatie EU bestaat, is alles andersom: een diepe crisis teistert ons... Europa en Rusland strijden om de Oekraïne... en de Koude Oorlog is terug. Timosjenko beschuldigt Rusland van 'imperialisme', volgens Van Dale 'de politiek van streven naar gebiedsuitbreiding'... Rusland vraagt zich op zijn beurt af wat EU's - inmiddels - 'ever growing' union anders is dan 'imperialisme'... Amerika en Europa dreigen met sancties, Rusland, 's-werelds grootste aardgasproducent, met gasprijsverhogingen, het stoppen van gasleveranties en boemerangsancties... China maant tot kalmte... Zo begint een oorlog... als we met z'n allen niet oppassen!

 

De wereldvrede vergt van ons herberading bij de Europese verkiezingen op een compact, sterk en vooral democratisch gelegitimeerd Europa als harde kern... en handelsverdragen met omringende landen... alle reden voor de Europeanen bij de Europese verkiezingen te gaan stemmen...

 

Inmiddels blijft gevaarlijk onduidelijk, wie van de drie - Rusland, EU of Oekraïne - uiteindelijk het getemde paard, het dode hert of de winnende jager zal zijn... maar misschien moeten we de vrede gewoon niet 'op de proef' stellen...

 

 

'n Yellow van Guido, 8 maart 2014.

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties: 

 

 

Hallo Guido,Je laatste fabel is weer fabelachtig. Interessant is wie welke rol vervult van hert, paard en jager. Ieder heeft daar zijn eigen kijk op en het kan zomaar plotseling wijzigen.

 

A. te KL

 

 

Wat een mooie fabel! 

 

R. te A.

 

 

Is dit wat de door Rutte teruggefloten VVD-er Verheijen, die "eurofielen een groter gevaar voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici" had genoemd, bedoelde?

 

R.

 

 

Het is volgens mij complete waanzin dat Amerika en Europa zich zo druk maken over de Krim.
 
Het is ook complete waanzin dat Europa zo zijn best doet grote vrienden te worden met het nieuwe regime in de Oekraïne. Is de EU gebiedsuitbreiding geil? 
 
Verhofstadt met aan zijn zijde de opgeblazen van Baalen, die in Kiev luidkeels hun steun aan de bevolking aan het toeschreeuwen waren. Sindsdien is Kiev platgelopen door de meeste ministers van buitenlandse zaken met Timmermans voorop. Wat is de man weer belangrijk. Een zielige vertoning.
 
De Krim was altijd al Russisch, alleen Chroesjtsjov (een Oekraïner) gaf het in een dronken bui aan zijn thuisland de Oekraïne, hetgeen slechts een loos gebaar was omdat alles toch onderdeel uitmaakte van de Sovjet unie.
 
De bevolking op de Krim is voor 80% Russisch; waarom mag een referendum niet beslissen over hun zelfstandigheid al dan niet aansluiting met Rusland?
 
Ook Schotland gaat middels een referendum eerdaags beslissen of ze zelfstandig worden of onderdeel blijven uitmaken van de UK. Dat kan kennelijk wel.
 
Het sop is allemaal de kool niet waard; helemaal als dit zou uitmonden in een groter conflict. De haantjes binnen de EU landen en Amerika kunnen beter wat dimmen.
 
 
P. te Br.
 
 
Guido,
 
Dacht dat Europa stond voor 'nooit meer oorlog'...
 
 
D.
 

 

Zei Rutte in oktober nog, dat verdere hervormingen alleen 'met behoud van soevereiniteit' zouden kunnen worden overgedragen, nu stelt Deijsselbloem, dat er 'op overdracht van soevereiniteit geen taboe' mag rusten... Van wie hebben ze daar toestemming voor gekregen? Niet van het volk, dat zich tegen een federaal Europa uitsprak... Over soevereiniteit gesproken!

 

T.

 

 

Ja, weer een hele goeie, Guido! Zoals ik altijd zeg: doorgaan, ik geniet er elke week van!

 

E. te H.

 

 

Guido,

 

Als ik het wel heb, is de Europese Gemeenschap destijds opgericht met twee voorname doelen:

1. Voortaan vrede in Europa, en

2. Stimulering van de handel.

Nu gaat het er over, wie van sancties de meeste hinder zal ondervinden: Europa, die geen gas meer krijgt geleverd van Rusland, of Rusland, die daardoor geen inkomsten meer zal ontvangen. 

Europa staat op het punt 20 miljard aan Oekraïne, niet eens lid van de EU, te geven waar niemand van weet wie er aan de macht is of zal komen. Zeker is wel, dat diegene, ongeacht wie, niet minder corrupt zal zijn dan alle voorgangers. 1. Waarvan zal de EU dat gaan betalen? 2. Waarvan zal Oekraïne dat ooit terugbetalen?

Een loterij zonder winnaars dus.

Zijn we in de EU niet bezig onze twee doeleinden, vrede en handel, voorbij te streven?

 

Groetjes,

 

E. 

 

 

Doet denken aan twee geloven, die allebei de wereldvrede nastreven, maar daarom uiteindelijk met elkaar op de vuist gaan...

 

 

S.

 

 

Herhaling 

 

  

  

 

 'Op weg'/foto van guido/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido 

 

 

 In Memoriam

 

 

‘Bestemming bereikt’…  In 1963 verscheen ‘Op weg naar een vaderloze maatschappij’ van Alexander Mitscherlich. De titel roept een voorspellend beeld op van een verweesde maatschappij, beroofd van een vaderfiguur. Wanneer de voorspelde vaderloze maatschappij werd bereikt? Op 11 maart 2010, de dag van het overlijden van Hans van Mierlo… 

 

Wat een man als Van Mierlo maakt tot ‘méér dan iemand van vlees en bloed’? Gezag! Het verschil tussen macht en gezag? Van Mierlo! Macht komt voort uit zwakte, gezag uit kracht.


Er zijn mensen, die aanzien, pluche, een lintje, een rode loper waarderen, maar voor wie dat niet belangrijk is… als het er op aankomt. Zo’n man was Van Mierlo…

Er zijn mensen, die kiezen voor het goed gekozen woord, maar daarin ook ongenadig de waarheid kunnen zeggen. Zo’n man was Van Mierlo… 

 

Zijn drijfveer? Het spanningsveld tussen macht en gezag. In zijn laatste optreden bij ‘Pauw en Witteman’ zat een man die uitsteeg boven zichzelf en zijn D’66-partijbelang. Hij sprak geen woede uit in dat programma, maar toorn. Woede compromitteert, toorn imponeert. 

 

Hij waarschuwt voor de aantasting van de democratie: macht is nodig, controle daarop net zo hard. “Een misdaad als je de onvermijdelijkheid van een oorlog niet kunt aantonen. Een reusachtig kwaad als je dan een land binnenvalt.”

 

Hij waarschuwt voor ‘de dodelijke omhelzing van macht en controle'. “Je kunt niet afspreken, dat op een bepaald punt de controle niet geldt. Dat kan niet!... Beginselen behoren niet tot de onderhandelbare dingen… Je kunt niet luchthartig omspringen met de basisprincipes van onze democratie, dat is beangstigend! Controle op macht op essentiële punten behoort tot onze roots… dat mag je niet weggeven"…

 

"Machthebbers zouden het instinct moeten hebben te weten, dat ze iets onzédelijks aan het doen zijn in democratisch opzicht… Een afspraak over schending van een beginsel is een nietige overeenkomst… Dat verklaart mijn bevlogenheid… Als je kleine normen en waarden zó belangrijk vindt, dan steekt daarbij toch schril af, dat je bereid bent om zó over de grote staatsrechtelijke normen en waarden heen te walsen… Men is de weg kwijt over wat elementair is in de democratie”… Een wanhoopskreet bijna…

 

Zijn optreden was als het voorlezen van zijn politieke testament… Wij hebben samen zijn erfenis in stand te houden… de  beginselen van de democratie… niet onderhandelbaar!

 

Guido, 13 maart 2010/8 maart 2014.

 

 

 


  

 


copyrights van het schilderij voorbehouden aan Ank ter Kuile

www.galerienovia.nl

 

Bovenstaand 'In memoriam' heeft schilderes Ank ter Kuile geïnspireerd tot dit prachtige schetsontwerp, een portret-in-wording van Hans van Mierlo, welk schetsontwerp we even 'te leen' hebben van Ank ter illustratie van deze column.

 

 

 


Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

 
 
'n vreemde snoeshaan/foto van sonja/alle copyrights voorbehouden

 

 

IN MEMORIAM

 

 

Afscheid van een fabelvogel...

 

 

"Leeft die vogel nog?", vroeg ik mij onlangs af... want zo'n vogel wás het: bird... eh... birth year 1915... zo ongekooid kon hij er steeds vandoor... Nu is de vogel wèl gevlogen... en "staat ieder aan de kant van iets groots: de rand van het leven en des doods... een uitzicht dat geen inzicht geeft"... gevleugelde woorden van een zelfkarikaturiserend levenskunstenaar... een vreemde snoeshaan...

 

We kennen Leo Vroman als 1 wetenschapper 2 familyman die ruimschoots inzicht gaf tot zelfs in de slaapkamer - "want het scheurende geluid, waar ik van mijn lief mee scheidde, schrikt mij nu het bed nog uit" - en dus 3 schrijver en dichter... typisch kind van het 'surrealisme'... van vrije associatieve dromen als escapisme uit na twee wereldoorlogen ontmaskerd modern rationalisme...

 

De 'in memoriams' merkten hem niet als fabelschrijver op... kennelijk onder radars doorgevlogen...

 

Als bioloog met oog voor 'al wat woelt en wat krioelt' vloog en vluchtte hij na werk de veilige fictieve fabelwereld in. Van zijn gedicht 'Vrede' worden steeds de aangrijpende vier laatste regels aangehaald... maar de absurde openingszin "Komt een duif van honderd pond, een olijfboom in zijn klauwen" wordt genegeerd... terwijl een fabeldier met zo 'n boom toch niet over het hoofd kan worden gezien?... Kennelijk onbegrepen... of wist men er geen raad mee?

 

Vroman dichtte... dwars... tegen de mode van die dagen in... op rijm... met de daaraan eigen dynamiek... 'Rijmdwang' als automatische piloot van gevoel en emotie neemt taalsturing dan over: "Liefde is het meestal ook geweest, die mij het potlood in de hand bewoog, tot ik mij slapende vooroverboog"...

 

Emotio overmant dan Ratio...

 

Als íets fabelbepalend is, dan is dat beeldspraak... metafoor... Vroman zèlf belichaamde één grote metafoor...

 

Een niet te veronachtzamen ingetogen...

honderdponder als reusachtig fabeldier...

is inmiddels van ons heen gevlogen...

hij is nu daar, zijn geest blijft hier...

 

 

Guido, 1 februari 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl 

 

 

  

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties:

 

 

Een mooier in memoriam heb ik nergens gezien!

 

C. en J. te L.

 

Prachtig stukje!

 

S.

 

Vriend , een mooie in memoriam voor een bijzondere wetenschapperdichter! Hug

 

H.

 

Ontroerend!

 

N.

 

Guido,

 

Je steeds afwisselende stukjes hebben een holistisch karakter, en de stijl doet mij aan de boeken van Geert Mak denken...

 

A. 

 

 

Madame de Pompadour

 

 

Na ons de zondvloed...

 

 

De bekendste maîtresse aller tijden is 'Madame de Pompadour' van Lodewijk XVe, die zijn aanvankelijke koosnaam 'Le Bien-Aimé' had ingeruild voor 'impopulairste koning van Frankrijk' door zijn slechte militaire resultaten en overvloedige hofhouding met een navenant uitgavenpatroon en overheidstekort, waaraan het gat in de hand van de maîtresse aanzienlijk had bijgedragen: de opmaat naar de Franse Revolutie...

 

Ook de goklustige maîtresse werd mikpunt van scheld-'poissonnades', een woordspeling op haar naam 'Poisson', 'vis', en 'poison', 'gif' in het Frans. Toch was zij een intelligent en verdienstelijk beschermvrouwe van Verlichters als Rousseau, Diderot en Montesquieu, voor wie zij de band met de koning herstelde... En haar hem troostende woorden 'après nous le déluge', 'na ons de zondvloed', na het verlies van de 7-jarige oorlog tegen de Pruisen, zijn onsterfelijk... Sindsdien is het Franse staatshoofd 'rolmodel' van de Franse man: "Hij doet waar wij van dromen"... en 'de Pompadour' van opportunistische Françaises...

 

We hebben vaker gezien: 'l'histoire se répète'... steeds op een iets andere manier... zo ook nu. Vorig jaar schreef ik 'de fabel van de kip met de gouden eieren', hieronder nogmaals afgedrukt... President Hollande gaf gehoor aan mijn oproep door een 'turn around' aan te kondigen, zoals Miterrand diens onteigenings- en nationalisatiebeleid na 1983 drastisch omgooide, omdat ook toen particuliere en beroepsmatige investeerders Frankrijk de rug toekeerden...

 

Op 17 dezer tracteerde Hollande 34 ceo's van buitenlandse bedrijven op koffie om te investeren in Frankrijk... die zijn er altijd als de kippen bij om hun gratis graantje mee te pikken, maar veel indruk zal dit 'Hollandse' tafereeltje niet op hen hebben gemaakt. Ze balen al genoeg van de Franse toptarieven en besloten allang hun zwaartepunt te verleggen naar Azië... Hollande is te laat... zo verneem ik hier in Azië van Fransen, die hier kwartier maken... Bedrijven hebben geen zin meer in zo'n wispelturige 'l'histoire se répète' elke 25 jaar...

 

'Grandeur, allure, chique, amour, élégance, charme', verdwenen woorden van weleer... Charme ontbreekt Hollande: foto's van zijn genegeerde handje, zijn toegetakeld gelaat en 'de helm' op een scootertje doen hun ronde... 'La douce France' is de weg kwijt... zoals de Franse chansons verdwenen en in de Franse keuken instant-sausjes 'la cuisine française' hebben verdrongen... nemen nu pensionado's de wijk naar Portugal vanwege de in tijd en belastingdruk verdubbelde plus value-belasting... en likken bedrijven hun wonden en wijken uit naar buiten Europa... Frankrijk als 'no go area'...

 

'Vrijheid, gelijkheid en broederschap'... Fons Jansen zong er een lied over... 'Vrijheid' verdween naar Londen, 'Gelijkheid' woont in de EU, en 'Broederschap' is nergens meer te bekennen... behalve in Hollande's snak naar eurobligaties om zijn tanende rijk te (laten) financieren...

 

Hij kondigde onlangs aan maar liefst 50 miljard te gaan bezuinigen, en tegelijk de verzorgingsstaat in stand te houden. Terwijl wij de AOW miniseren en optrekken naar 67, heeft hij die leeftijd verlaagd van 62 naar 60. Hij heeft het geluk over een dienstwagen te beschikken... en staat nooit te wachten op bus, trein of vliegtuig wegens de stakingen, die zijn land teisteren...

 

Het vertrouwen in 'le chef d'état' heeft de benen genomen, net als zijn ex, volgens de Fransen hier inmiddels bijgenaamd met de poissonnade 'Rotweiler'... die, naar verluidt, in het 'Erisée' voor 3 miljoen aan porselein aan diggelen heeft gesmeten... 'n schijntje bij de schade, die, volgens de Fransen, haar 'levenspartner' heeft aangericht... 'n 'privé kwestie', maar sinds we in één EU zitten, toch ook ons geld!

 

Ik heb er geen visie op... maar Hollande is, hoor ik van Fransen, hun 'respect' kwijt... ze noemen hem 'de impopulairste president van Frankrijk ooit'... l'histoire se répète: après lui le déluge... Vive la France!

 

 

'n Yellow van Guido, 22 februari 2014.

 

 

Herhaling

 

  

 

 pasgeboren kuikentjes/foto en copyrights van guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 De fabel van de kip en de gouden eieren…

 

 

 

Een kip legde elke dag een gouden ei. De hebzuchtige boer griste het ei altijd snel onder haar billen vandaan. Omdat de boer dacht, dat in de buik van de kip een schat was verborgen, slachtte hij de kip, die van binnen een gewone hen bleek te zijn. Zo raakte de boer zijn goudmijn kwijt…

 

Aesopus vertelde deze fabel al, die daarna in allerlei variaties, zoals ‘de gans met de gouden eieren’, is hertaald... door Vondel bijvoorbeeld in zijn ‘Waranda der dieren’, en door fabelaar La Fontaine als ‘La poule aux oeufs d'or’… als fabel vooral populair bij economische tegenspoed: politici hebben dan... internationaal... de neiging de lange voor de korte termijn te verruilen... soms erg bot… zoals in Frankrijk, waar de huidige regering snijdt waar nog wat te halen valt…

 

We zagen al de vlucht voor superbelastingen van rijke Fransen naar Zwitserland, België en Londen, met Arnault en filmster Depardieu voorop… de bemoeiienissen van Hollande bij theefabriek Éléphant, Peugeot en Arcelor Mital… de verhoging van de vermogensbelasting en de verdubbeling van de vermogenswinstbelasting voor buitenlanders met een tweede woning in Frankrijk... en nog erger voor huiseigenaren van buiten Europa...

 

Dit ingrijpen werkt averechts, net als van de boer die zijn kip slachtte: rijken en bedrijven bedenken zich wel twee keer om zich in Frankrijk te vestigen. En buitenlanders kiezen een huis in Griekenland, Spanje, Montenegro, Portugal of Italië, en laten Frankrijk links liggen. Gevolg: daar geen overdrachtsbelasting, makelaarscourtage en verbouwing, dus inkomsten en werkgelegenheid, gemiddeld elke zeven jaar... en waardedaling van huizen in Frankrijk… dus per saldo geen winst(belasting). Een slecht land… waar het niemand goed gaat!

 

Hollande kan van zijn fiscale concurrenten leren: buurland Monaco vol miljonairs draait als een tierelier... zonder inkomstenbelasting! Diverse landen faciliteren rijke pensionado’s juist om hun uitgaven… Hollande kan bijdraaien, zoals Miterrand zijn onteigenings- en nationalisatiebeleid na 1983 drastisch omgooide, omdat ook toen Frankrijk de rug was toegekeerd.

 

Dat gebeurde nota bene onder leiding van toenmalig minister van financiën Laurent Fabius, de huidige Franse minister van buitenlandse zaken, die in 1981 de vermogensbelasting had ingevoerd en vervolgens van Miterrand als opdracht kreeg "verzoening met het kapitalisme". 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'... en... 'beter een half ei dan een lege dop', om het maar even in de geest van deze fabel te houden...

 

Hollande was prominent aanwezig op de conferentie ASEM, november 2012, in Vientiane, Laos, waar Aziatische en Europese regeringsleiders bijeen kwamen, ‘een charmeoffensief’: alle Europese ogen gretig gericht op de grote Aziatische valutareserves, nu belegd in dollars. Mooi als de Euro die plaats zou innemen en Azië ook overigens zou gaan investeren in de EU. Wat overigens wel betekent een sterkere Euro, wat Europa's export bemoeilijkt... waar Hollande deze week Draghi, president van de Europese Centrale Bank, op aansprak. Maar een Frans spreekwoord zegt: je kunt niet èn de boter èn het geld hebben...

 

Geld heeft de neiging gestald te worden waar men het meeste vertrouwen geniet in terugbetaling van hoofdsom + rente… Vertrouwen is een kostelijk goed, dat men niet krijgt, maar moet verdienen… welk vertrouwen in Europa wat ver te zoeken is. De spreekwoordelijke vriendelijkheid straalde, als altijd, van de Aziatische gezichten, maar men aarzelt… al heeft China wel belegd in Europese staatsobligaties en zelfs in het ESF-noodfonds… uiteraard uit eigenbelang: Europa is China’s grootste klant en de Europese bestedingen lopen terug, wat China absoluut niet kan gebruiken!

 

Ook heeft de Chinese leisuregroep ‘Jin Jiang’ deelgenomen in ‘Campanile’ van de Franse ‘Louvre Hotels’ om het groeiend aantal Chinese toeristen te ‘thuisvesten’… maar dat garandeert niet, dat de fiscale zetel niet zal worden verplaatst naar een fiscaal vriendelijker land als China zelf... als Frankrijk ‘moeilijk’ doet...

 

"Wat te doen om uit de impasse te komen?". Het antwoord van de Franse handelaar François Legendre zou op z'n plaats zijn: die antwoordde in 1680 op die wanhopige vraag van de krampachtige en protectionistisch Colbert, de Franse minister van financiën onder Lodewijk XIV: "Laisser faire"... laat de markt vrij. Als de boer de kip met rust had gelaten, waren er wellicht kuikentjes uit voortgekomen, die, net als hun moeder, gouden eieren konden leggen... 

 

Aziaten hebben veel geld en staan te popelen om dat te beleggen in Europa, ook in Frankrijk... Maar als gezegd blijft Azië aarzelen… Een citaat uit een afwijzend bericht van een projectontwikkelaar uit Singapore, die overwoog in Frankrijk te bouwen en te investeren:

 

“I’m afraid I have some unfortunate news. Due to foreign ownership tax levels due to change at the end of 2012 and capital gains tax set to double, we, as developer, have somewhat lost our appetite for any further French assets. I’m afraid therefore we have ruled this opportunity out. I think that with the new tax implications and the European economy as a whole, we would rather give this a miss for the time being and concentrate on Asia. Should things change, I shall inform you. Kind regards”…

 

Nou, daar is geen woord Latijn bij. Als Opa Beer Hollande zou zijn, zou hij er als de kippen bij zijn een ‘turn around’ te maken… maar vriend Cameron begrijpt deze woorden beter dan Hollande… die beter gouden eieren voor zijn geld zou kunnen kiezen…

 

Opa Beer, 2 februari 2013/22 februari 2014.

 

 

 

 Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

  

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

 

Reacties:

 

 

 

Guido,

 

Weer 'een lekker stukje', m'n complimenten! Ga zo door!

 

E.

 

 

Guido

 

Weer bedankt voor je actualisering van La douce France.Hoe zal Frankrijk er over 10 jaar uit zien?

Hetzelfde? armer? wat ik wel weet is dat de huidige generatie van 20 tot 30 bijna buiten spel staat en een heel andere en zeker geen betere toekomst tegemoet gaat.

En wij? We moeten het over ons heen laten komen en hopen dat de zondvloed ons niet mee neemt.

 

groeten

 

J. te Fr.

 

 

 

Ach ja, maar ondertussen wipt hij vrolijk met een niet onaardige jonge actrice, ongeacht wat de rest van de mensheid van hem vindt. Dus wie is beter af? P.

 

Dus H. is toch nog rolmodel?

 

G.

 

 

Guido,

 

Ik vind het daar een (met een mooi Frans woord) genante vertoning. Sinds wanneer is 'huiselijk geweld' weer een privé-zaak, zeker als dat gepaard gaat met vernielingen van gemeenschapsgoederen...

 

N.

 

 

Samen met Berlusconi en nog een heel rijtje mag hij tot 'de groten der aarden' worden gerekend. Misselijke vertoning! En hoe hij die ex heeft behandeld is ook schandalig, geen wonder dat ze boos was!

 

R.

 

 

Je hebt het weer mooi verwoord, Guido, je slaat de spijker weer eens op de kop, om maar eens in geweldstermen te blijven :)

 

T.

 

 

Afbeelding:Vulpes vulpes face.jpg

 

                    reintje de vos/copyrights zie bron

 

 

 

De fabel van de kraanvogel en de vos...

 

 

 

De kraanvogel, te oud voor de overwinteringstocht, vond moeilijk voedsel in de noordelijke winter. De vos zei: "Daar zorg ik voor, dan leert u mij vliegen". De vogel wantrouwde de vos, en die vreesde zijn snavel... maar ze waren tot elkaar veroordeeld. Dat voorjaar kreeg de vos zijn 'verdiende loon': hij klom op de rug van de kraanvogel. De vogel vloog expres te schuin... de vos gleed van de vogelrug... Geveinsd geschrokken vroeg de kraanvogel, op de grond aangeland: "Gaat het?" De vos antwoordde: "Alleen een gebroken poot... vliegen is nog niet zo makkelijk"...

  

 

Een veilingmeester streeft naar de hoogste opbrengst: een drieluik wordt geveild in 'drie kavels'... en vervolgens als 'drieluik'... het hoogste bod geldt... en dat geldt ook in de politiek... met deze 'drie partijen coalitie'...

 

 

Stemmenverlies van VVD en PvdA komt D66 ten goede... anderzijds wil Alexander P., van huis uit veilingmeester, zijn invloed op het kabinet handhaven, heeft dus geen belang bij de val van dit kabinet... hij wist uit geheim achterkamertjesoverleg, dat een kleine meerderheid tegen zijn motie zou stemmen... dus kon hij hem met een gerust hart indienen...

 

 

Ronald hapte na zijn val zand en moest diep door het stof... hij houdt er een gebroken poot aan over, is aangeschoten wild, en het zal VVD en PvdA geen stemmenwinst opleveren. Rooie Diederik had zichzelf niet in de hand en ging volkomen 'over de rooie' over die 'valse' drs. P. met zijn scherpe snavel... Het is een publiek geheim, dat Ronald het wèl had verteld in de stiekeme commissie, maar nu moet hij zijn poot stijf houden en mag geen van drieën er over praten... Daarom is Diederik zo boos... hij weet beter... en daarom vindt hij, dat zaken uit de commissie onder bepaalde omstandigheden publiek moeten kunnen worden...

 

 

De ijdele Alexander geniet vilein met volle teugen na: eindelijk Diederik teruggepakt... dezelfde Diederik, die Alexander bij de kabinetsformatie zand liet happen op het Scheveningse strand, toen hij Alexander liet vallen als wraak voor het buiten hem om gesloten lente-akkoord 2012... en Alexander daarom weigerde als minister en regeringspartij... die daar flink de P. over in had...

 

 

Het zal een gezellig kopje koffie zijn geweest 'the morning after', een bittere pil voor Diederik, als actievoerder in een te groot pak genaaid... misschien wel aan het Scheveningse strand. De rollen van kraanvogel en vos kunnen nog wel eens wisselen, ze zijn aan elkaar gewaagd... "Gaat het?", vroeg Alexander geschrokken... en bood hem ter vergulding van de bittere pil zijn koekje aan... een koekje van eigen deeg...

 

 

 

 

'n Yellow van Guido, 15 februari 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

  

  

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties:

 

 

Onze 'geachte afgevaardigden' zijn in hun stiekeme commissie wèl geïnformeerd, maar 'achten zich niet geïnformeerd'... what's in a name... afkeurenswaardig... rijp voor een motie van wantrouwen.

M.

 

Guido, 

 

Dit is niet een landsbestuur, dit is het stiekeme bestuur van een kinderspeeltuin... 
ze laten zich afleiden van waar ze mee bezig zouden moeten zijn... geklungel...
ze vangen elkaar vliegen af en zijn bezig met baantjes verdelen... zo ging het voor de
val van Rome ook... Ik zie het maar als een schouwspel...
 
S. te K.

 

Goed gezien weer! Blijkens een bericht in nu.nl was de commissie-stiekem wel degelijk al van te voren op de hoogte. Terecht: 'commissie-stiekem'... en terecht: complimenten!

 

 

Persoonlijke belangen en vetes tellen nu eenmaal zwaarder dan het landsbelang...

 

O.

 

 

Hoi Guido

 

Mijn dank voor de info en je yellows.

Beide interessant.

Iedere keer blijkt maar weer dat wij ons erin hebben laten luizen, wat ook door niemand gestopt wordt, het blijkt altijd weer te gaan om twee dingen...

 

Groet

 

J te M.

 

 

Guido, ik heb weer genoten van je kraanvogel en de vos !! Groet, E.

 

 

 

Leuk drieluik, hoop dat het gauw wordt verkocht! 

S.

 

Leuk verhaal. Inderdaad, zo zal het ongeveer gegaan zijn. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, dus iedereen is zijn messen aan het slijpen...

 

P. te Br.

 

 

Dag Guido,


Erg leuk stukje!

Groet J. te A.

 

 

Een even mooie als haarscherpe analyse!

 

F.

  

Die kunnen ze daar gevoeglijk in hun diepe zakken steken!

 

B.

 

Guido,

 

Politiek is een vies vak... het trekt de verkeerde mensen... en dat allemaal over de ruggen van de kiezers...

 

C

 

 

 

 

foto van schilderij van Michiel Stolp/copyrights voorbehouden aan Michiel Stolp  

 

 

De fabel* van de haas en de egel...

 

 

De haas, hardloper bij uitstek, wedt met de egel om wie het hardst kan lopen in een voor elk gelijk parcours, twee parallelle in een akker diep getrokken ploegvoren... Zodra de egel de sprint inzet, kiest de haas het hazenpad, maar bij de finish roept de egel hem triomfantelijk toe: "Ik ben er al"... Hoe actueel kan een fabel zijn!

 

"Nóg wat baantjes trekken", riep Ronald de haas, want alleen zo kan een duurrenner de sprinter verslaan... "OK", zei egel Jeanine, maar telkens weer bij de finish klonk het triomfantelijk: "Ik ben er al"... Na 74 ronden viel de haas er dood bij neer en won de egel...

 

Hardloper Ronald, als ijdeltuit graag overexposed in de picture, overspeelde zijn hand met 'foute informatie' over afluisterpraktijken, waardoor deze 'foute' praktijken zelf nu niet meer in de picture staan... de aandacht daarvoor is handig afgeleid naar de persoon Ronald...

 

Ronald de haas en Jeanine de egel, companen in één kabinet, zijn kemphanen in verkiezingstijd... tegenstanders, ieder in zijn eigen politieke vore... want ze kunnen alleen bij elkaar nog stemmen wegsnoepen nu ze dezelfde rode politieke kleur hebben aangenomen en de kiezers daarom anders gaan stemmen...

 

Ronald is nu het haasje... Hoe dat komt? Een ijdeltuit is altijd zelfingenomen... en verliest daarom altijd uit het oog hoe de hazen lopen en vergeet de natuurlijke tegengestelde belangen in een coalitie tijdens verkiezingen... Egel Jeanine wist 'al maanden', dat haas Ronald 'fout' zat met zijn 'foute' informatie over 'foute' praktijken... ze hield het als 'appeltje voor de dorst' tot in de verkiezingsstrijd... appeltje-eitje... 'fout' van haar... 

 

Hoe de egel in deze fabel kon winnen? Mannetjes- en vrouwtjesegels lijken op elkaar... verschil is niet te zien. Egels eten graag appels en Jeanine en mannetjesegel Mark hadden een appeltje te schillen met Ronalds' partij, die pas nog egel Frans onder curatele had willen stellen, zodat hij aftrad...

 

De egels Mark en Jeanine vormen een combine, zoals in de wielersport, om de concurrentie te breken... net als de haas in de fabel was gesandwiched tussen het egelpaar, dat elk aan een eind van de voren om de beurt riep: "ik ben er al"... Zo hoefden zij niet te rennen en waren de haas toch altijd voor... Zo werd de hardloper een doodloper...

 

Wedje slaan wie in het komend debat het haasje is? Mijn naam is haas. Je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt... want met onwillige honden is het slecht hazen vangen... Gaat haas Ronald er, net als egel Frans, als een haas vandoor... en egel Jeanine dan?... of berust dit op 'foute informatie'?

 

 

'n Yellow van Guido, 8 februari 2014.

 

 

 

* Deze fabel kennen we van Gebrs. Grimm, maar ook van La Fontaine, Aesopus, en was 5000 jaar v. Chr. al in het Sanskriet bekend, o.a. op West-Borneo. 

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

  

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties:

 

Guido,
 
Vanitas vanitatum omnia vanitas!! 
 
Geweldige, en als altijd,  zeer rake Yellow
 
Groet,
 
E.
 
Et sic transit gloria mundi!
 
 
 
Guido,
 
Ze zijn niet alleen stiekem, ze zijn ook incompetent, en nog dom ook!
 
J.
 
 
 
 
 Stiekemerds!
 
 
L.

 

 

Guido,

 

Goed gezien. Dat debat gisteren? Een zielige vertoning, gebungel van Plasterk, aangeschoten wild. En Samsom maar blijven gissen naar de reden waarom een motie van wantrouwen, dat zegt genoeg! Ronald had beter de eer aan zichzelf kunnen houden, Truus Plakpluche...

 

S.

 

 

De hele soap rondom 'oom Roon' Plasterk doet denken aan het hilarische programma 'Alo Alo', waar af en toe een spionne komt binnenrennen en op samenzweerderige toon zegt: 'listen very carefully, I only say this once'...  Grappige entertainment op TV, maar zoiets past niet in een regering!

 

K.

 

 

Ronald blijft, maar dit moet geheim blijven!

 

C. te L.

 

Ik zal het hem meteen doorgeven. Want wat één weet weet God alleen, wat Ronald weet, weet iedereen... :)

 

 

Guido,

 

Deze Ronald is ook nog wetenschapper geweest, haast niet te geloven! Laten we meteen maar een commissie instellen die zijn werk eens kritisch bekijkt. Hangt waarschijnlijk ook van leugens aan elkaar vast...

 

H.

 

Hoi Guido,

 

Vanmiddag weer genieten van de wervelende Tweede Kamer-show, waar het om alles zal gaan, behalve om het feit dat elke stap die we zetten wordt genoteerd door Big Brother. Heerlijk dit eindeloze nivelleringsfeestje van dit kabinet, waarbij ze elkaar wegnivelleren, fantastisch! Wat zal Spekman smullen. Gauw een kiesdrempel instellen, dan zijn we van deze twee splinterpartijen af. Waarom gaan deze amateurs niet gewoon eens aan de gang met regeren, in de eerste plaats de woningmarkt herstellen, dan komt de rest vanzelf!? Omdat ze het gewoon niet kunnen! Amateurs, in de negatieve zin van het woord!

 

Een kiezer.

 

 

Je stukje weer gelezen, Guido. Vraag me af, waar je het vandaan haalt :)

 

A. te K.

 

 

Die Ronald is toch dezelfde, als destijds CPB-materiaal lekte aan de pers? Onder het motto: "dat gebeurt toch algemeen in Den Haag"? Toen dacht ik al: "Die man deugt niet voor zo'n vak van minister...

 

A. te R.

 

 

Hoi Guido,

 

Rutte en Samsom zijn er van overtuigd, dat Plasterk het gaat redden in het debat... afgesproken werk? Pechtold van D66 "zou het heel erg vinden als VVD en PvdA vooraf afspreken dat hij mag blijven zitten. Dat moet geen politieke afweging voor het debat zijn, maar daarna". De fractievoorzitters hadden vorige week geheim overleg met de AIVD en MIVD. Zouden 'de voorkeurspartijen' in de oppositie toen al niet hun boodschappenlijstje met wensen hebben mogen indienen in ruil voor hun steun in het debat? Achterkamertjesgebeuren dus?... oftewel: voorgekookte afspraken?

 

R. te V.

 

 

Guido,

 

Als een secretaresse een fout maakt, is de baas verantwoordelijk. Waarom moet Rutte zich niet verantwoorden voor deze affaire? Hij heeft nota bene een coördinerende taak toebedeeld gekregen.

 

B.

 

 

Hi Guido,

 

Weg met deze hele bende... zo gauw mogelijk verkiezingen, samen met de Europese, in één moeite door? Waarom niet?

 

J. te A.

 

 

Mark, Ronald en Jeanine hebben al ijverig gerepeteerd met de 80 Kamervragen die dinsdag beantwoord moeten worden. Er is ongetwijfeld een strategie bedacht hoe het afluisterverhaal kan worden verklaard ondanks de tegenstrijdige uitlatingen van de mediazieke Plasterk. Er komt geen motie van wantrouwen of anders wordt die toch door de Kamermeerderheid weggestemd, is althans mijn inschatting.

 

Rutte past wel op om niet het gevoel te geven; eerst een VVD'er weg, dus nu een PvdA'er aan de beurt :)  Hij wil ten koste van veel de zaak bijeen houden. In ieder geval is hij op tijd terug van zijn feestje in Sotsji.

 

Tevoren heeft hij tegen Poetin gezegd, als de camera's aangaan ben ik echt verplicht iets te zeggen over homorechten, anders beginnen ze daar weer over te zeuren als ik terug in NL ben. Poetin zei OK, maar niet te lang en hebben ook even gerepeteerd wie zegt wat.  Dus toen de camera's draaiden bracht Rutte "spontaan" dit thema even aan de orde; hij had zijn plicht weer gedaan. Eind goed, al goed :)

 

P. te Br. 

 

 

 
 
 
Aasgieren in Tanzania/foto en copyrights voorbehouden aan Ad A./www.fabelsvanguido.nl  
 
 
 

De fabel* van de herlevende leeuw...

 

 

Biologen, op weg naar roem, wilden een dode leeuw tot leven wekken: de een herstelde het vlees aan de botten, de tweede pompte bloed in en de derde zuurstof. De vierde vluchtte, waarschuwend voor gevaar, de boom in. De leeuw herleefde en doodde alledrie. De enige overlevende was de man met gezond verstand... in de boom... 

 

Sinds 1970 - God was 'dood' verklaard - ontstond geloof in 'de maakbare samenleving'... ongekend zelfvertrouwen in 'de almachtige mens'. Den Uyl negeerde met zijn 'machtigingswet' het Parlement en ging 'reguleren': benzine 'op de bon', autoloze zondagen, onteigeningsplannen, massa-onderwijs... tot het misging...

 

Dit kabinet, linkser dan Den Uyl, zoekt 'bezuinigingen' in ongekende, ongecompenseerde belastingverhogingen, verpaupering en teruglopende bestedingen... Tegelijk maant Rutte tot meer onbetaalbare aankopen: remmen en gasgeven tegelijk... Men stuurt bij via ondoorzichtige, fraudegevoelig toeslagen... De staatssecretaris had deze niet in de hand... en trad af...

 

Europa pampert de euro kunstmatig door permanente overheveling van rijke naar arme landen via opkopen van slechte leningen... waardoor groei stagneert... Maar centrale overheidssturing is een drug: makkelijk beginnen, moeilijk stoppen... Niemand wil een dodelijke cold turkey... maar langzaam afkicken, afbouw van FED-programma's, veroorzaakt al onrustige valutamarkten, rentestijgingen en beurskoersdalingen...

 

Zo'n jaar geleden al schreef alter ego Opa Beer zijn laatste, onderstaande column over 'de paling en de zwaluw', waarschuwend voor 'stagflatie': giftige combinatie van deflatie, dalende prijzen, stagnerende kopersvraag, oplopende rente en fiscale overheidsinflatie... Japan heeft sinds 1980 dit haast onomkeerbare probleem...

 

Wegens Duitsland, doodsbang voor inflatie, is stagflatie jarenlang genegeerd... maar eindelijk dringt het door... op het jaarlijkse winteruitje voor betergesitueerden, World Economic Forum in Davos, constateerde IMF-Lagarde: lage inflatie is gevaarlijk voor eurolanden...

 

ECB-president Draghi, voormalig bankier bij Goldman Sachs, sinds de kredietcrisis omstreden, annonceerde zonodig verder ingrijpen... zou desnoods leningen van aasgieren als banken overnemen...

 

Gezond verstand doet overleven... beter allemaal de boom in...

 

 

'n Yellow van Guido, 1 februari 2014.

 

 

* Een Chinees-Taoïstische fabel, naar dag 330 van '365 dagen Tao'...

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

  

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl

 

 

Reacties: 

 

 

Guido,

 

Ik herinner mij een yellow van uw hand, waarin u al waarschuwde voor de gevaren van deze allerhande toeslagen en een oplossing daarvoor gaf. Was destijds weer goed gezien! Maar u blijft een roepende in de woestijn, helaas...

 

C.

 

 

U doelt waarschijnlijk op de passages in mijn 'fabel van de rode haan' van 17-5-2013, hieronder afgedrukt... hierbij alsnog de bewuste passages:

 

 

"In 1975 was God dood verklaard... de maakbare samenleving van Den Uyl deed zijn intrede... aan de UvA voorspelde een hoogleraar fiscaal recht, dat aan minderbedeelden ongevraagd subsidies zouden worden verstrekt in de vorm van 'negatieve belastingaanslagen'... gratis zakgeld... Hij had geen oor voor kritische bezwaren uit de zaal wegens fraudegevoeligheid...

 

Van mijn plan voor een vlaktax van 20% en een grote belastingvrije voet voor de gewone man, in ruil voor afschaffing van alle aftrekposten en subsidies, wilde niemand horen... De belastingtarieven voor hogere inkomens zijn wel nog steeds torenhoog... tal van aftrekposten zijn sindsdien afgeschaft of geminiseerd... en het gratis zakgeld werd ingevoerd als stemmentrekker van de massa...

 

Nu zijn we dan in het beloofde land: massaal misbruik van het gratis zakgeld... ordinaire zakkenvullerij... een moreel zieke samenleving... en een ontwrichte huizenmarkt:... 

 

  

Guido,

 

Blijkens een artikeltje vandaag (12-2-2014) in de Telegraaf vindt 80% van de Nederlanders de wirwar van toeslagen veel te hoog, het gaat om 8,6 miljard per jaar. Terecht vinden velen het ook onrechtvaardig, dat parttime werken met toeslagen meer kan opleveren dan fulltime werk (waarbij men recht op toeslagen verliest door een hoger inkomen).

Dus weer goed en tijdig gezien, Guido!

De VVD wil dat nu corrigeren... zeggen ze... totdat de verkiezingen weer achter de rug zijn, dan gaan ze weer verder met hun 'nivelleringsfeestje'.

 

F.

 

 

 

Beste Guido,

 

Het 'feestje van de nivellering' kent geen grenzen in Europa...

 

H.

 

Hoi Guido,

 

Ben nu druk met het installeren van mijn elektronische agenda, maar moet je nodig een aantal schriftelijke complimenten over je recente yellows maken!

 

Groet,

 

E. te H.

 

 

Inderdaad, samenwerking i.p.v. samengaan, dat is ook mijn uitgangspunt. Maar de mensen bij de EU willen meer, met name voor zichzelf...

 

P.

 

 

En dat allemaal in 300 heel lezenswaardige woorden!

 

N.

 

 

Laten we ons troosten met de gedachte, dat Duitsland nu al in het geheim bezig is met een nieuwe ronde van maar liefst 20 miljard euro voor Griekenland... wie zal dat betalen?

 

 

G.

 

 

Inderdaad Guido,

 

Kan me de column van Opa nog woordelijk herinneren! Voorspellende waarde... helaas!

 

K.

 

 

Guido,

 

Een heel leesbaar, helder stuk!

 

S. te K.

 

 

Herhaling:

 

 

De fabel van de paling en de zwaluw…

 

 

Politicus Dèmádès, die uiteindelijk heeft voorkomen, dat Alexander de Grote in 335 v.C. Athene verwoestte, wilde deze belangrijke zaak in het Griekse parlement bespreken... maar niemand luisterde. Toen vertelde hij een fabel: “Een paling en een zwaluw gingen met welvaartsgodin Ceres, samen met de vrijdenkers Liber en Libera een goddelijk trio, naar de rivier. De paling en de zwaluw gingen elk een kant op”. Dèmádès zweeg… “En wat deed godin Ceres dan?”, vroegen de parlementarërs “Die was boos, zoals ik nu, want jullie horen graag fabels, maar zien niet het grote gevaar dat ons bedreigt"…

 

La Fontaine adviseerde deze ‘cliffhanger’ als retorische stijlfiguur aan zijn vriend ambassadeur Barillon, Frans onderhandelaar in Engeland in de ‘Guerre de Hollande’ tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden, pas in 1678 resulterend in het ‘Verdrag van Nijmegen’. Barillon had jaren in een verdeeld Europa tegen dovemansoren gesproken. L’histoire se répète’...

 

Net als toen is Europa verdeeld... door de huidige crisis, ontstaan door bankiers als aasgieren die via bonussen hun banken leegzogen… na klanten te hebben opgezadeld met tophypotheken en waardeloze beleggingen in riskante obligaties van arme landen om hun groei en corruptie te financieren… welke banken nu omvallen ten koste van de al zo bestolen burgers…

 

Dat niemand deze crisis zag aankomen is niet waar: hij is bewust georganiseerd... door de bankiers zelf... “na ons de zondvloed”... en was voorzien door gezaghebbende schrijvers en denkers:

 

Econoom Martin Feldstein waarschuwde in 1997 al, dat nadelige effecten van inflatie en werkloosheid van één euromunt en één monetaire unie zwaarder zouden tellen dan voordelen van vrije handels- en geldstromen, wat zou leiden tot conflicten in Europa…

 

Econoom Milton Friedman noemde in 2002 de euro “de vijand van de democratie”. Hij zag, dat de euro zou imploderen wegens te grote cultuurverschillen tussen de eurolanden: “Europa wordt slachtoffer van zijn eigen vaste, dus inflexibele wisselkoers”…

 

En Opa Beer pleit al jaren voor splitsing van de euro in een ‘fleuro’ voor de sterke, en een ‘pleuro’, of anders eigen valuta naast de euro, voor zwakke landen, zodat die na devaluatie goedkoper met rijk Noord-Europa kunnen concurreren en drukveranderingen kunnen opvangen...

 

Bloed kruipt waar het niet gaan kan: Polen wacht met de euro, GB wil de euro niet, Lega Nord belooft Noord-Italië een eigen munt. Vertrouwen in de euro en banken wankelt en ruilhandel, electronische munten en ‘regiogeld’ floreren. Multinationals starten hun eigen bank, en starters financieren via familie en ‘crowdfunding’, nu banken niet meer functioneren…

 

Politiek filosoof Siedentop voorspelde in 2000 in ‘Democracy in Europe’, dat bemoeizucht Europa zou opbreken. Hij bepleit het ‘subsidiariteitsbeginsel’, dus Brussel moet niet alles naar zich toe trekken... hekelt het negeren van referenda... verwijt de Unie gebrek aan democratisch draagvlak en het Europees Parlement "weinig legitimiteit, veel macht", terwijl "een kritische visie op de Commissie ontbreekt"... De Europese crisis is een ‘identiteitscrisis’: "niet méér, maar een ànder Europa is nodig"… "doe minder, maar beter”. “Het is alsof Europa zelfmoord pleegt”, zei Siedentop onlangs in Elsevier…

 

Die algemene top-down-benadering is tekenend voor de morele, constitutionele en financiële crises in federaties als Europa, USA en Argentinië, die deze machteloos zien voortduren en waar zich, evenmin toevallig, steeds dezelfde fiscal cliff hangers voordoen…

 

Jaren stegen huizenprijzen in Nederland vele procenten met, althans officieel, geringe inflatie: huizen zaten niet in ‘het mandje’... zomin als je nu de huizenprijsdaling en fiscale inflatie terug ziet in de index. Friedman zag stagflatie als combinatie van stagnatie en inflatie, en daarin verkeert onze economie nu: teruglopende (huizen)prijzen en oplopende (fiscale overheids)inflatie. Gevaarlijk, zie Japan, dat al tientallen jaren in een neergaande spiraal zit! Daarom is... snel... belastingverlaging voor huizen en arbeid nodig...

 

De algemene top-down benadering zou plaats moeten maken voor een bottom-up beleid:

 

Op financieel gebied: de rente is historisch laag, net boven de 0%, maar alleen voor banken, die dat vele procenten hoger doorberekenen aan hun cliënten. In plaats van nieuwe kredieten te verstrekken, lenen banken aan de Europese centrale bank, waardoor de markten stagneren.

 

De overheid zou de Postbank, altijd trendsetter geweest voor lage tarieven aan particulieren, kunnen terug kopen, waardoor ING navenant van haar schuld wordt verlost en er weer concurrentie op de hypotheekmarkt komt, hypotheken worden overgesloten, notarissen weer akten krijgen en de verkoop via makelaars wordt bevorderd. 2,5% hypotheekrente halveert de woonkosten... dus de fiscale aftrek… dus het belastingvoordeel... dus voor de overheid het navenante belastingnadeel... zodat het rentevoordeel bij de burger terecht komt en woning-, banen- en bankenmarkt, bottom-up, weer gaan draaien… in het voordeel van de overheid... dus de burgers...

 

Ook politiek dient de burger bottom-up te worden betrokken bij de Europese integratie. Die verliezen baan en huis, zijn dus in hun bestaan bedreigd en teleurgesteld in Europa. Zij luchten hun hart op internetfora, en dat wil de EU nu gaan stoppen. Eurocritici, tot 'eurotrollen' gedemoniseerd... zullen door Europese ambtenaren worden gevolgd en... vervolgd...

 

Commentaren dreigen het exclusief domein te worden van geselecteerde, 'embedded' journalisten. Officieel gaat de vlag van de persvrijheid uit in de EU, maar komt dan wel half stok te hangen, in strijd met artikel 7 van de Grondwet, vrijheid van meningsuiting voor iedere burger: "Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om gedachten of gevoelens te openbaren"... dat is niet voorbehouden aan geselecteerde journalisten...

 

Ook in strijd met art. 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Volgens het Europese Hof gaat vrijheid van meningsuiting zeer ver en is niet alleen van toepassing op informatie of ideeën die als gunstig, onschadelijk of onverschillig worden ontvangen, maar ook als die de Staat of gemeenschap kwetsen, schokken of verontrusten... zelfs overdreven en provocerend. En zeker voor hen, die zelf de publiciteit hebben gekozen en geacht worden over een dikkere huid tegen kritiek te beschikken dan de gewone burger...

 

Het is onverstandig de burger het woord te ontnemen, want die kan dan zijn gevoelsexpansie niet kwijt. Een centrale verwarming heeft een expansievat en drukventiel, anders explodeert hij. En bij een afgeknepen tuinslang met de kraan open spuit het water er elders uit... Ook mensen moeten een kant op met hun gevoelens, boosheid en frustraties... knijp hen niet af... het antwoord zal zijn: de Bastille!...

 

Media-eurocommissaris zegt in haar opiniërend artikel van 17-2-2013 in de Volkskrant open te staan voor een discussie op dit punt, waartoe bovenstaande een bijdrage wil vormen. Zij stelt, dat commentator Martin Sommer ten onrechte doet, alsof de EU wil kunnen bepalen wat journalisten publiceren, en dat dat helemaal niet zo is. Dat lijkt volgens Opa Beer voorbij te gaan aan de veronderstelde tweetrapsraket: 1. de vrijheid van meningsuiting van 'burger- en online-journalisten' wordt beperkt tot die van geselecteerde 'embedded' journalisten en 2. ze presenteert die situatie vervolgens als bevorderend voor de persvrijheid... met voorbijgaan aan de vrijheid van meningsuiting...

 

In haar artikel staat een link naar het artikel van Martin Sommer. Bij het aanklikken ervan verschijnt echter al een aantal dagen het bericht: "Beste bezoeker, onze website is tijdelijk niet beschikbaar". Waarom niet? Dat lijkt significant... ostentatief!...

 

Er is kritiek op, bijvoorbeeld op 15 december 2012 van Arendo Joustra, hoofdredacteur van de Elsevier, en van Volkskrant-columnist Jan Bennink... maar die kritiek, essentieel voor een democratie, valt weg in het lawaai en de hectiek van het dagelijks bestaan...

 

De geschiedenis heeft talloze malen geleerd, dat ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting ernstiger gevolgen heeft dan de problemen, die machthebberds er mee wilden voorkomen. Als voorbeeld verwijst Opa naar een tragisch Volkskrantartikel van 15-2-2013 van Michel Maas: "Viëtnam voert totale oorlog tegen bloggers"... met voor velen webbloggers jaren gevangenisstraf...

 

Inmiddels is de welvaart weggevaagd... landen van Europa dreigen, net als de paling en de zwaluw, ieder huns weegs te gaan... de liberale vrijheid van Liber en Libera staat op de tocht...

 

En welvaartsgodin Ceres dan? Die is boos... want we horen wel graag fabels... maar zien niet het grote gevaar dat ons bedreigt"…

 

 

Opa Beer, 20 februari 2013/1 februari 2014.

 

  

 
copyrights zie bron
 


In deze tijd van paters en nonnen ook maar eens tijd voor wat humor...

 

 

De fabel van non-materialisme...

 

 

Wie de bevallige foto bekijkt bij het Volkskrantartikel over de onlangs bevallen Italiaanse non, zal de onderliggende zondeval begrijpen... mits ze er op lijkt. Onbekend wie...  en òf er een vader is... in RKK kringen niet ongewoon... Pikant: hij is vernoemd naar paus Franciscus... De wonderen zijn de wereld niet uit... na Hollande zijn we alles gewend... Genoeg ingrediënten voor toekomstige heiligverklaringen...

 

Wie de kunst verstaat maatschappelijke toestanden te verdichten tot een overzichtelijke fabel, bekijkt de wereld met een ander oog. Daarom hieronder nogmaals mijn 'fabel van een non met een kind'.

 

Franciscus van Assisi was in zijn jeugd 'een vrolijke Frans'. Zijn jongensdroom ridder te worden stimuleerde hem tot kruistochten. Maar toen de RKK zich tegen de 'protestante' Katharen ging richten, wilde hij de waanzinnige kruistochten stoppen. Omdat niemand luisterde, sprak hij voortaan tegen dieren...

 

Paus Franciscus is van deze tijd en populair bij de grote schare have nots in deze wereld, die elke dag groeit: 'Viva la Papa', om in termen te blijven. Hij ziet internet als 'geschenk van God' dat mensen kan verenigen en vereert 'non-materialisme'... gezien onze verse non-moeder wat dubbelzinnig...

 

Ieder heeft zijn kruistocht: Wilders wil de moslims te lijf... en het zwarte kousen-bisdom Utrecht herhaalt de vervloeking van protestanten en draait de klok terug tot 1563, het Concilie van Trente, dat tot doel had misstanden binnen de RKK uit te bannen en het eens te worden met de protestanten: beide mislukt...

 

Kardinaal Eijk verbiedt zingen van Oosterhuis-liedjes, behalve van en door Trijntje, die van 'veel beloven en weinig geven', dochter van ex-pater Huub... en schorst een Dominicaan, die liturgische gebeden vergat... Eijk's voorganger Simonis, die van "Ich habe es nicht gewusst", vindt, rancuneus want door Eijk subiet uit de ambtswoning gezet, 'dat zo'n foutje moet kunnen'... Wat te diep in de miswijn gekeken?...

 

De geschiedenis herhaalt zich, maar altijd iets anders: de pauselijke Jezuïet kleedt zich als blotevoeten Franciscaan, en de pater Dominicanen, die ooit, evenals Jezuïeten, de onbarmhartige Inquisitie bemanden, gelooft als goede herder meer in schaapjes dan in regeltjes...

 

Deze sympathieke paus zal het nog moeilijk krijgen met zijn steile prelaten, Roomser dan de paus... Hopelijk staat hij niet voor stoelen en banken... of dieren... te praten...

 

Of het de pasgeborene uiteindelijk zal bevallen tussen nonnen?... mits ze lijken op de Volkskrantfoto...

 

 

Yellow van Guido, 25 januari 2014.

 

Herhaling:

 

 

De non met een kind 

 
 

Nog maar iets meer dan een jaar geleden 

had zuster Labidot vurig om een kind gebeden.

 

Ze was toen nog gewoon profaan

 

en wilde als huismoeder door het leven gaan.

 

 

Maar toen ze haar kinderwens met haar verloofde had besproken,

 

heeft hij abrupt hun verloving verbroken.

 

Nu bestaat er ook in hondenland

 

een paters- en een nonnenstand.

 

 

En nadat zij om kracht en hulp had gebeden,

 

is zij als non bij de Labradoressen ingetreden.

 

De pastoor was een Labradorist,

 

die als biechtvader van haar verlangen wist... 

labradors/foto van schilderij van kunstenares/animalier Nel van Wijngaarden/alle copyrights voorbehouden

 

 

Natuurlijk volgde ze elke dag de mis;

 

in de kapel had elke non haar nis.

 

Dit leven bood tegen haar liefde een remedie,

 

want zo vergat zij langzaam haar tragedie.

 

 

Het bestaan als non was haar gaan bevallen,

 

al was ze geregeld tijdens de metten in slaap gevallen.

 

En onverwacht baarde onze non een kind;

 

niet van een man; het was dus van de wind.

  

 

En was er iemand, die dit niet kon geloven,

 

dan wees ze devoot met haar hand naar boven:

   

“Vraag het aan meneer pastoor;

 

die was er bij, die zat de kerkdienst voor...

 

 

Tijdens de nachtelijke gezangen

 

ben ik onbevlekt ontvangen”...

   

En al was het dan eenmalig,

 

de pastoor verklaarde haar persoonlijk zalig… 
 
 
 
© Guido 2010/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido.nl

 

 

Reacties:

 

 

 

Hoi Guido,

 

Dank je wel nog voor je mooie berichtjes...

 

A. 

 

 

Guido,

 

'Nomen est omen': wat een Eijk..

 

S. te K.

 

 

Weg met die hap! Viva la Papa!

 

L.

 

 

Hebben we eindelijk een menselijke paus...

 

 

F. 

 

 

Guido,

 

Laten we deze paus naar Nederland halen, desnoods buiten die stijve harken om. Misschien wat voor Harry Mens :)?

 

H. te A.

 

 

Met een stukje "Ignatius" achtergrond, zijn we redelijk bekend geraakt met Jezuïeten :)

 

 

P. te Br.

 

 

Hi Guido,

 

Weet je dat blijkens een enquete in De Telegraaf 70% van NL vóór de komst van de paus naar NL is!

 

Groetjes,

 

J.

 

 

De Paus moet die kille saneerders van de Nederlandse kerk gewoon er uit gooien, voor hen tellen zielen niet, alleen het sluiten en verkopen van overtollige kerken!

 

C.

 

 

Waar gaat het nu om, om gelovigen een onderdak te bieden in deze harde tijden of om geloofsdogma's? Blij dat die Benedictus opgeduveld is... nu nog die Eijk.. c.s.

 

G.

 

 

Hi Guido,

 

Een prachtfabel! Humor!

 

O.

 

 

Hoe mooi kan het zijn?... 

 

 

J. te A. 

 

 


                           

kikvors/foto van  bOb/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido

 

 

 

Yellow van zorgvuldigheid, lessen en moraal...

 

 

"Het lijkt er op, dat fabels hun eeuwigheidswaarde ontlenen aan het feit, dat mensen juist géén lessen trekken uit de moraal, die fabels bieden. Zo blijven fabels altijd actueel en toepasselijk op een situatie. Kent u bijvoorbeeld de fabel van Aesopus over de kikvors en de os? De kikvors had een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de os. In een poging net zo groot te worden als de os, blies de kikker zich zo op, dat hij uit elkaar spatte"... 

 

Zo begon mijn column van 16 juni 2010 op deze site onder de pseudoniem 'Opa Beer', inmiddels gearchiveerd, zodat een voetnoot of asterix niet volstaat. Daarom hieronder nogmaals afgedrukt, zodat u de intro's kunt vergelijken. Is deze 'yellow' daardoor minder leesbaar?

 

Waarom deze bronvermelding? Zie mijn 'yellow' van vorige week, over al dan niet terechte professorale (zelf)plagiaat/citatie. Deze yellow pretendeert geen wetenschapswaarde, wel mag juist aan wetenschappelijke publikaties de eis van (eigen) bronvermelding worden gesteld...

 

Wat zou de VU-professor er van vinden als een student zijn scriptie economie van de middelbare school opgeleukt bij hem indient als doctoraalscriptie, de "parel op zijn kroon", zijn "finale productie", zonder dat te (ver)melden?

 

De professor wachtte de onderzoekscommissie niet af, maar reageerde op de aantijgingen in NRC met "Wie dit recycling noemt, zit er totaal naast', en "Jammer dat een hetze in het leven is geroepen". Verstandig?...

 

Het is te beperkt om deze affaire alleen binnen de Auteurswet te beschouwen, die "(zelf)plagiaat" trouwens niet zo benoemt. Ook geschreven regels als een uitgeverscontract, aanstellingsbrief, faculteits-, universiteits- of beroepsregels kunnen juridisch een rol spelen... zelfs ongeschreven regels:

 

Artikel 162, lid 2, boek 6 Burgerlijk Wetboek merkt als onrechtmatige daad ook aan "een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt...", in welk verband het volgende citaat van vertegenwoordigers van de VSNU in mijn vorige 'yellow' interessant is:

 

"Co-auteurs worden bij het weglaten van de credits benadeeld" en "In het huidige wetenschappelijke systeem draait het om het aantal publicaties en citaten. In dat geval staat een zelfplagiërende auteur om de verkeerde redenen bovenaan de ranglijsten... Het is wellicht onfatsoenlijk. Zie het als een smet op het wetenschappelijke imago, maar niet schadelijk voor de wetenschap"...


'(On)fatsoenlijk' is niet-juridisch voor in juridische termen 'hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer (niet) betaamt'. Als al niet schadelijk voor de wetenschap, dan kan het een onrechtmatige daad jegens een uitgever of co-auteurs zijn... wat iemand, steeds sterk afhankelijk van het concrete geval, civielrechtelijk schadeplichtig kan maken. Maar dat oordeel is dan aan de rechter...

 

Het is voor wetenschappers en studenten zelf altijd verstandig (eigen) bronnen te vermelden... maar voor fabelschrijvers hoeven ze dit niet te doen, blijkens mijn volgende zelfcitaat:

 

"Want stel je voor, dat de mensheid daadwerkelijk naar de moraal van de fabels zou gaan leven... dan zouden er voor de fabelschrijvers slechte tijden aanbreken. Fabels zouden dan immers niet langer worden beschouwd als de hoogste vorm van literatuur, maar als open deuren"...

 

 

'n Yellow van Guido, 18 januari 2014.

 

 

 

Doorzenden mag onder vermelding van copyrights Guido/www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

 

Reacties aan fabelsvanguido@live.nl 

 

 

 

Reacties: 

 

 

 

Beste Guido,

ik ga je weer een keer op mijn facebook pagina zetten en hoop nog steeds dat je zelf een opa Beer pagina maakt! Dan kunnen mensen zich daarop abonneren...


Hartelijke groet van
Y. te L. 

 

 

Hi Guido,

 

Werkelijk weer een hele goeie yellow van guido! Doorgaan dus, is mijn advies!

 

E. te H.

 

 

Hallo Guido,

 

Ook in ander opzicht weer een herhaling: midden in de roos! Prachtig!

 

A.

 

 

Een fraai staaltje van onderlegde kennis op juridisch gebied. Een mooi 'college rechts- en wetskennis', zoals ik nog niet elders in deze zaak heb mogen lezen.

 

Gegroet,

 

F.

 

 

Herhaling:

 

 Hoe de fabel van  'De Kikvors en de Os' van Aesopus nog altijd actueel kan zijn,

 blijkt  wel uit de onderstaande Column van Opa Beer over

 

  'De Fleuro en de Pleuro'

 

 

Aesopus heeft 'de Griekse crisis' al voorspeld...

 

 

 

 

                         foto van Sonja/alle copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido    

 

 

De Fleuro en de Pleuro  

 

  

Het lijkt er op, dat fabels hun eeuwigheidswaarde ontlenen aan het feit, dat mensen juist géén lessen trekken uit de moraal, die fabels bieden.  Zo blijven fabels altijd actueel en toepasselijk op een situatie.  Kent u bijvoorbeeld de fabel van Aesopus over de kikvors en de os? De kikvors had een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de os. In een poging net zo groot te worden als de os, blies de kikker zich zo op, dat hij uit elkaar spatte. Europa zou daar een les uit moeten trekken.

  

Wie Opa Beer langer kent, weet, dat hij altijd een fervent voorstander is geweest van een sterk, verenigd en bovenal democratisch Europa. Want dat biedt welvaart en vrede. Dankzij het verenigd Europa hebben wij hier al 65 jaar vrede. Maar aan alles is een grens, en die grens is nu bereikt.

 

We weten allen, hoezeer de Euro vandaag de dag onder druk staat. De internationale bankencrisis is bezworen door de financiële  steun van regeringen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Normaal zou zijn, als die hulp zou zijn betaald uit spaartegoeden van overheden,  maar die hebben de Europese landen niet, want in het verleden is van alles gefinancierd door het maken van staatsschulden. Geld bijdrukken is mogelijk, maar dat zal een gierende inflatie veroorzaken.  

 

De Europese landen hebben afgesproken, dat de overheidstekorten binnen bepaalde grenzen moeten blijven. Maar diverse landen hebben zich daar structureel niet aan gehouden. Daarom worden de problemen nu zichtbaar in landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Italië, die de afspraken  aan hun laars hebben gelapt.

 

Vroeger of later zullen daar meer landen bij komen: IJsland, dat de voorgeschoten ICE 'Safe'-gelden nog steeds niet heeft terugbetaald,  heeft nooit willen toetreden tot de Europese Unie en de Euro. Nu IJsland financieel aan de grond zit,  heeft het ineens wel om toetreding verzocht. Ook Kroatië wil toetreden, evenals Turkije.

 

Wordt Europa sterker als het groter wordt? Niet per definitie. Je kunt als hotelier je hotel wel vol krijgen, maar als de gasten niet betalen, is het faillissement nabij. Dat is wat er aan de hand is: de kikker is bezig zich op te blazen.

 

Je kunt pas in een nieuw huis gaan wonen, als het klaar is; niet als de aannemer nog bezig is met de fundamenten. Is Europa klaar voor nieuwe uitbreidingen? Geenszins. We noemen de uit nood gekozen sluiproute van een Verdrag gemakshalve ‘Grondwet’, terwijl diverse landen dat niet wilden uit angst voor bevoogding door de Europese Commissie; we hebben een ongekozen kleurloze ‘President’, die niet meer dan een Voorzitter is; we zijn een Federatie zonder hecht verband; we hebben een Europees parlement, dat Babylonisch her en der vergadert, zonder de macht nu eens aan zich te trekken, waardoor de Commissie te sterk blijft. Kortom, we zijn nog in de groei.

 

Er gaan stemmen op om landen als Griekenland uit de Euro te zetten. Anderen vinden dat niet fair en zijn bang dat Europa dan uiteen valt. Die laatsten vergeten dan, dat Griekenland niet fair is geweest door ons jaren voor de mal te hebben gehouden. En dat geldt voor meer landen. Die landen dreigen ons nu de diepte in te trekken.

 

Door het gezamenlijk hebben van de Euro, hebben we alleen het ‘rente-wapen’ over om de Euro te sturen; het middel van het verlagen van de interne wisselkoersen is daarmee vervallen.  En daarin zit hem de crux.

 

Les één van reddend zwemmen is:  als de drenkeling blijft tegenspartelen tegenover zijn redder, zal die redder hem een tik moeten verkopen, anders verdrinken ze allebei. Dat geldt ook voor de tegenspartelende en onbetrouwbare landen.

 

Het is niet voor het eerst, dat er een ‘Europa van twee snelheden’ is. Dat is ingebakken in de cultuur en de volksaard van de diverse landen. Dat kun je niet willen, maar het is de realiteit.

 

Opa Beer vindt, dat Europa die realiteit onder ogen moet zien. Politiek kan Europa overleven, maar de zwakke broeders krijgen een eigen, gedevalueerde munt. Een splitsing dus van de Euro in een ‘Fleuro’ en een ‘Pleuro’. Tevens een splitsing van een sterk kern-Europa en een schil van zwakke landen, die een prikkel en uitdaging krijgen om hun economie te saneren en daarna weer tot de sterke kern te gaan behoren. Om het in voetbaltermen uit te drukken: een splitsing in een eerste en tweede divisie.

 

Door de gedevalueerde Pleuro worden die landen goedkoper, ook voor de Fleuro-landen, wat hun concurrentiepositie in de wereld versterkt en productie en toerisme in die landen zal stimuleren. We gaan dan weer in Zuid-Europa met vakantie in plaats van naar Amerika, en kopen in die Pleuro-landen meer, want goedkopere goederen.

 

Hard? Ja, maar noodzakelijk. Unfair? Nee, een consequentie van een tekort aan begrotingsdiscipline van die landen. Een burger die te veel uitgeeft, moet daar ook een keer voor bloeden.

 

Als we doorgaan met pappen en nathouden, gebeurt waarvoor Aesopus, die zelf kwam uit de buurt van wat nu Griekenland is,  ons nu juist wilde behoeden: dan spat Europa uit elkaar…

 

Opa Beer, 16 juni 2010.

 

Op 19 juni 2010 kreeg Opa Beer bijval van het Hoofd

van de afdeling Obligatie-beleggingen van verzekeraar Axa,

Theodora Zemek, die, net als Opa Beer,

 een duaal stelsel in Europa ziet komen.

Zij noemt het 'de neuro' en 'de sudo'

(zie het artikel in De Financiële Telegraaf).

Opa Beer houdt het toch op 'de Fleuro',

van het Franse woord 'fleur', bloem, en

'de Pleuro', van 'pleurer', huilen.

Dank voor je bijval, Theodora!

Als een Pleuro-land zich

 weer hersteld heeft,

kan het zich

opnieuw

 inkopen

in de Euro.

 

Opa Beer, 20 juni 2010.

 

 de griekse "amphora"

 

 Doorzenden mag o.v.v ©   www.fabelsvanguido.nl

 

 

 

antieke Japanse illustratie van "de kikvors en de os"/foto van guido/copyrights voorbehouden/www.fabelsvanguido  

 

 

 

 

 

 

 

promovendus in Oxford/Rudolph Ackermann (1764 - 1834)/copyrights zie bron

 

 

 

What's in a name?...

 

 

Waarom zorgt seksuele selectie voor mooie mannen met zinloze blindedarmen?... Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?... Waarom maakt geld wel gelukkig?... Waarom verziekt verliefdheid je leven?... Wat is de overeenkomst tussen je brein en je stofzuiger?...

 

Prikkelende vragen, benieuwd naar populair wetenschappelijk antwoorden... Je kunt je nu gratis abonneren op elke dag een nieuw internetcollege van de Universiteit van Nederland, met elke week een nieuwe hoogleraar... een loffelijk initiatief!

 

Een schril contrast met recente fake-onderzoeken en professorengesjoemel... zoals nu weer de al dan niet terechte ophef over vermeend (zelf)plagiaat dan wel (zelf)citatie:

 

Een VU-professor zou zichzelf en co-auteurs "zonder bronverwijzing veelvuldig repeteren om zo maar liefst eens per 3 dagen een 'wetenschappelijk' artikel te produceren". De VU "hield een rapport over een promovenda van die professor lang achter"... De VU-rector loopt merkwaardigerwijs op de conclusies van een onderzoek naar de professor zelf vooruit: "het was geen diefstal"... maar ex-hoogleraar Heertje noemt het "gewoon diefstal"...